Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, July 14, 2008

Zwartboek van 2 jaar Rood beleid

Door Keesjemaduraatje
Afgelopen zaterdag was ik voor de tweede keer bij een bijeenkomst van de Bond van Kritische Belasting Betalers. Deze keer werd de bijeenkomst vlak bij mij thuis, namelijk in Eindhoven, gehouden. Voor de avond begon aten we in de Trafalgar Pub met de sprekers van het discussieforum en de organisatoren.

Alexander_van_hattum_4Op een gegeven moment dacht ik bij mezelf: "Met wie zit ik hier eigenlijk aan tafel?" Ik heb natuurlijk als ex-kraker zijnde en oud-Vondelstraat-veteraan, een naam hoog te houden. Als het om een manifestatie voor belastingverlaging gaat, weet je nooit zeker of je niet naast een huizenspeculant zit te dineren of zoiets. Dus ik begon maar eens na te vragen wie de man naast me nu was. Dat viel erg goed uit want dat was Paul Verhaegh van Liberaal Eindhoven. Paul vroeg aan mij wie ik was. Ja, ik ben de blogger Keesjemaduraatje. Bleek, dat hij elke dag dit weblog leest en dat hij precies weet dat ik van Riga naar Helsinki gezeild ben. Daarna maakte ik kennis met de man tegenover me en dat bleek Rudy Reker van de Eindhovense Lijst Pim Fortuyn te zijn. Daarnaast zat weer Alexander van Hattum van de JongeFortuynisten. Mijn avond was weer goed. Vooral door de erkenning als blogger natuurlijk, want ik heb ook soms een beetje een steuntje in de rug nodig.

Na een tijd kwam er een jonge man naar mij toe en die herkende ik van de opening van de Vrijdenkersruimte in de Tweede Kamer. Dat bleek de man achter Gemeenteanalyse.nl te zijn. Op deze website worden alle financiën van gemeentes geanalyseerd. Daar kan je bijvoorbeeld zien dat er in Amsterdam veel meer aan Sociale Zaken wordt uitgegeven dan in Rotterdam. Ik denk dat iedereen wel begrijpt waarom dat zo is. Het interessante is, dat je het nu op een wetenschappelijke manier kan nalezen.

De avond zelf was een Eindhovens protest tegen belangenverstrengeling, corruptie en belastinggeldverspilling. Vijf lokale Eindhovense partijen hebben een "Zwartboek van 2 Jaar Rood Beleid" gemaakt, waarin beschreven wordt dat het Eindhovense gemeentebestuur consequent failliete projecten en stichtingen subsidieert. Dat een gemeenteraadslid of wethouder soms zelfs in het bestuur van een gesubsidieerde stichting zit, waarvan de jaarcijfers helemaal niet bekend zijn, is een feit waarvan de Eindhovenaren helemaal niet op de hoogte zijn. Het Eindhovens Dagblad zal het in ieder geval niet onthullen, want dat blad is te veel bezig de netwerken en contacten in stand te houden.

Zo werd het toch nog een hele leerzame avond, die in de nabije toekomst nog een vervolg gaat krijgen   

Bond_kritische_belastingbetalers
Discussi2

Peter_siebelt

No comments: