Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, August 15, 2008

Femke, wat nu?

Door Keesjemaduraatje
Nu Wijnand als Kamerlid is afgetreden, komt meteen alweer een volgende vraag naar voren. Laat Femke Halsema zich niet te veel gijzelen door de geweldadige veganisten, autohaters en klimaatideologen? Op deze manier is er toch nooit een regeringsverantwoordelijkheid af te dwingen? Ze heeft de gehele familie Duyvendak tegenover zich: Mirjam de Rijk (vrouw van Wijnand Duyvendak) is partijvoorziter geweest en nu voorzitter van "Natuur en Milieu". Jan-Willem, de broer van Wijnand Duijvendak, maakt met zijn Verweij-Jonker instituut sociologische onderzoeken, die in hoge mate ideologisch beïnvloed zijn en is tevens partij-ideoloog. Peer de Rijk, destijds de karate-expert van actiegroep Onkruit en verantwoordelijk en medebetrokken bij een groot aantal acties, is de zwager van Wijnand Duijvendak. Nu is hij directeur van de WISE.

Tegen zoveel Duijvendak-geweld kan Femke helemaal niet op. Als ze ooit nog van Groen-Links een nette links-liberale partij, met regeringsverantwoordelijkheid wil maken, zal ze nu met die hele Duijvendak kliek korte metten moeten maken.

7 comments:

Tarak said...

Femke wens ik zeer veel succes met haar aanval op de Duijvendak kliek. Ben geen Groen Links fan, maar Halsema is integer. En zoveel familie binnen de politieke top van één partij is gewoon niet democratisch, in een ander land zou je dat corruptie / cliëntelesysteem noemen.

De prachtige documentaire "Wonderland" (absolute aanrader) van Halsema's man, Robert Oey, wekt de indruk dat hij in ieder geval niet zo gecharmeerd is van de krakersideologie en de invloed daarvan op Nederlandse samenleving. Hoe je het went of keert, dat beinvloedt haar wel. Misschien dat deze hele Duijvendak affaire geheel onverwacht als katalysator gaat werken voor een richtingenstrijd binnen GL?

Paardestaart said...

Als zij met 'die kliek' korte metten zou willen maken, dan stort (Groen) Links gewoon in.
Dan wordt de brave Femke toch onontkoombaar geconfronteerd met haar politieke fundament?
De bloody-mindedness van deze 'kliek' is geen aberratie vanwege de ideologische 'bevlogenheid' die hen nog steeds wordt toegeschreven, maar gewoon de onontkoombare consequentie van de politieke ideeën onder het links-liberale fascisme

paula said...

als je dan zo nodig naar personen wilt uithalen, klets dan geen onzin. Peer de Rijk is geen directeur van Natuur en Milieu maar werkzaam bij Wise. Mirjam de Rijk is directeur van Stichting Natuur en Milieu.

Paardestaart said...

Waarom zou je nìet naar personen 'uithalen'??

Hebben de personen waar het hier om gaat soms zo onthecht gehandeld? Hebben ze ooit in het openbaar afstand gedaan van hun ideeën?

Is een communist minder kwalijk dan een nsb-er of een nazi?
Zou je een ex-nazi voor de klas, als hoofd van de politie of als kamerlid tolereren?
Vind je het OK dat een afschuwelijke kapo als Bernardine Dohrn doodgemoedereerd college staat te geven aan jouw kind op de VU? Vraag je je niet af hoe de zachtmoedige gristenen van de VU het in hun bolle koppen halen om zo iemand aan te stellen als leraar?

Na WO ll drongen de geallieerde naties aan op de-nazificatie van Duitsland, en dat heeft gemaakt dat het land de ideeën die eigen zijn aan het nazisme heeft besproken en ontmanteld.
Dat is met het communisme niet gebeurd - al is dat net zo spectaculair en opzichtig aan zijn eind gekomen.

Misschien is dat de reden waarom de zittende elite zo toegeeflijk is tegenover de 'jeugdzonden' van mensen die tot heel wat geweld bereid waren, en die nooit verklaard hebben dat ze zich daarvoor schamen; die zelfs trots melden dat ze nergens spijt van hebben, en die de waarheid nog slechts gisteren naar hun hand zetten totdat hun misdaden en terreurdaden verjaard waren

Ik vrees dat het daardoor komt dat het communisme als voltooid verleden tijd wordt gezien, en dat niemand meer herkent hoezeer de culturele variant ervan ons denken en onze praktijk bepaalt en heel onze cultuur doordrongen heeft..We moeten onderdehand de ideeen die aan onze vrijheden ten grondslag lagen opnieuw gaan uitvinden!

Keesjemaduraatje said...

@Paula: ik ga het veranderen.
het gaat er niet om naar personen uit te halen, maar om de Duijvendak clan, die invloed op de landelijke politiek heeft, te analyseren. De politiek van Femke wordt er in hoge mate door beinvloed

jelle said...

@Keesje
Zo af en toe was er woonruimte zat te huur.
Tijdens jullie kraak-activiteiten.
Maar jullie wilden het liefst niet tussen de negers wonen, natuurlijk.
In de Bijlmer.
Was woonruimte zat.

Zo dicht mogelijk bij het Vondelpark wilden jullie wonen.
Ik begreep het toen al helemaal, dat Kraakverhaal.
EigenVolk eerst, op first-class-locations.
De Romantiek v/h Kraken.
Yechhhh.

keesjemaduraatje said...

ja, het was een erg mooie tijd. Maar nu allemaal voorbij