Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, August 09, 2008

Parlementair Werk

Door Keesjemaduraatje
Nu weet ik niet wat erger is. Duyvendak die de steun van de achterban verliest of Duyvendak die zich geheel beperkt tot het werk in de Tweede Kamer of Duyvendak die aftreedt. Als je op de traditioneel buiten-parlementaire websites kijkt, dan lees je dat de dames en heren actievoerders een beetje schamper beginnen te doen. Lees maar de websites van Ravagedigitaal, De Vrije of Indymedia. Het is alemaal een beetje heel hard op hun dak komen te vallen, dat Wijnand plotseling beweert dat hij voor "een sterk parlement" is en dat de actievoerders zich aan de wet dienen te houden en dat de anti-globaliserings-beweging tegen zichzelf is gaan werken. Hij heeft wel gelijk, maar zijn achterban begrijpt er helemaal niets meer van. Wijnand waar ben je mee bezig??

Groenlinks heeft traditioneel de steun van actievoerders. Sterker nog: zonder de actievoerders zou Groenlinks niet kunnen bestaan. Hoe komt het dat Dodewaard niet door is gegaan? Wie nam de beslissing dat Kalkar niet door ging? Kwam dat door moties van een Tweede Kamerlid of kwam dat doordat mensen op de dijk zijn gaan liggen en zich lieten volspuiten met traangas? T'is maar effe een vraagje om wat olie op het vuur te gooien.

.

No comments: