Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, September 29, 2008

Club van Slecht gehumeurde Vrouwen

Door Keesjemaduraatje

"Goedenavond Dames, Welkom op de eerste bijeenkomst, hier vanavond, op de club van Sjaggerijnige Vrouwen...."
-"Mag ik even, voor we de bijeenkomst beginnen, een vraag stellen? Worden de parkeerkosten van vanavond vergoed door het comitee, of is het de bedoeling dat wij dat zelf betalen..."
"Daar gaan we zo even over stemmen, nu eerst een korte blik op de agenda voor deze avond..."
Wijf_3 "Eerst een voorstellingsrondje doen...en... dan...."
-"De dingen die we hier vertellen, die blijven toch wel prive en onder ons..."
"Dat is natuurlijk vanzelfsprekend, dat de privacy altijd gewaarborgt wordt"

Sunday, September 28, 2008

Onderwijsachterstand

Door Keesjemaduraatje
Qua onderwijs leven we nog in het jaar 1830. En dan ga ik nu, over onderwijs gesproken, even alles op een hele grote hoop gooien en jullie pikken eruit wat je kan gebruiken. Neem het mee als bagage. Ik stel de vragen en de antwoorden geef ik er gelijk bij.

Waarom beginnen de leerlingen in de brugklas met het vak Frans?
Voor de mammoetwet van 1968 werd er zelfs in de vijfde en zesde klas (groep 7 en 8) van de basisschool franse les gegeven. Dat heeft te maken met de Franse bezetting van Nederland in de 18e eeuw en het feit dat Frans  tot de Tweede Wereldoorlog als belangrijke taal werd beschouwd. Nu heeft het in feite geen zin meer, maar nog niemand is op het idee gekomen het af te schaffen.

Waarom beginnen de kinderen pas in klas 2 van het Middelbaar Onderwijs met Duits?
Op zich is de Duitse taal veel belangrijker dan de Franse taal, omdat er heel veel zaken met Duitsland gedaan wordt en omdat de Nederlanders gemakelijk Duits kunnen leren. Toch wordt Duits achtergesteld ten opzichte van Frans. Daardoor spreken de meeste Nederlandse vertegenwoordigers een soort camping-Duits.  Na de Tweede Wereldoorlog kwam Duits op het tweede plan. Dat is de straf voor de inval in 1940.

Waarom hangt er een sfeer van belangrijkheid en elitarisme rond Latijn en Grieks?

Friday, September 26, 2008

Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?

Door Keesjemaduraatje

Dat komt soms voor, dames en heren, lezers van dit politiek volkomen incorrecte weblog. Dat iemand een zeer harde strijd tegen een bepaalde bevolkingsgroep, of tegen een bepaalde religie voert. En dat er dan opeens iets gebeurd in zijn of haar leven, luisteraars, waardoor plotseling het licht gaat schijnen. Dat kan een minnares van allochtone afkomst zijn, die de kracht in de lendenen terug geeft en de ontvanger met nieuwe energie een andere weg doet inslaan.

Dat kan ook een inzicht zijn dat plotseling optreedt. De bijbelkenners onder ons kennen het verhaal van Saulus, die eerst de christenen vervolgt en dan tot geloof komt.

Michelangelo_saulus_grt Handelingen 9
3 En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel;

4 En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?

5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ook Monique van SIOE heeft nu plotseling een helder licht zien schijnen. Aanvankelijk maakte ze deel uit van een groep anti-islamisten die nog in februari een anti-islam betoging organiseerde. Ik schreef daarover een kritisch artikel op het Vrije Volk, omdat ik vond dat SIOE zich wat al te gemakkelijk met neo-nazis liet fotograferen.

Ik werd daarna op dezelfde site Het Vrije Volk van Kortzichtigheid beschuldigd. Dat kwam natuurlijk hard aan. Maar in dat artikel bekende Monique wel, dat ze al tijdens de anti-islam demonstratie in Brussel, kennis had gemaakt met Ben van der Kooi. Ik heb op dat artikel niet meer gereageerd.

Nu, een half jaar later, mag Monique op de website van Peter Breedveld, waar anders, vertellen dat het met de islam in Nederland allemaal wel meevalt. dat ze het licht gezien heeft. Letterlijk citaat: "Mededogen en compassie, eerst de mensen alsjeblieft. En praat, vraag, toon eens echt interesse in de mens. Afzeiken en demoniseren is zo makkelijk. En zo bedroevend...

Gelukkig ben ik weer terug bij mezelf, Monique, een tot inkeer gekomen mens die liefde en compassie het allerbelangrijkste vindt dat er is."

We zijn blij dat Monique nu zo'n blij mens geworden is. Eigenlijk zou ze nu het artikel op Het Vrije Volk terug moeten trekken en moeten veranderen in de titel "Ik, was kortzichtig en Keesjemaduraatje had gelijk". Maar dat zal wel weer teveel gevraagd zijn.

Interessant zijn wel twee citaten op de website van Robert Engel. Ze zegt daar, dat Ben van der Kooi eerst netjes gevraagd heeft of hij in Amsterdam mee mocht demonstreren. Ik concludeer daaruit, dat ze van te voren had kunnen weten wie hij is.
Ten tweede vertelt ze: " Ben van der Kooi is naar Denemarken geweest alwaar ik hem tijdens de rechtzaak (cartoons Kurt Westergaard) buiten de deur heb gezet. Hij weigerde te vertrekken naar Nederland dus hebben mijn man en ik hem ’s nachts achtergelaten bij feestende jongeren.  "

Dat klinkt erg close. Blijkbaar is Ben zelfs met de familie van der Hulst Radix meegereden, want anders hadden ze hem ook niet hoeven achterlaten.
Maar ik ga daar niet verder op doorhakken. Laten we blij zijn, dat de familie van der Hulst Radix het licht gezien heeft en dat ze nu gewoon met de mensen praten.

Wednesday, September 24, 2008

Geldschip is aangekomen

Door Keesjemaduraatje
Ik heb er wel even op moeten wachten, maar daar is ie dan eindelijk. Het Geldschip. Toch aardig van CISCOglobalnet om zomaar 5 ton ter beschikking te stellen. Ik ga meteen mijn claim agent bellen:

Bevestig uw prijs!

CISCO netwerk NV
LOTTERY PROMOTIEKANSEN prijsuitreiking.
HAARLEMWEG 14
1101 CH AMSTERDAM.

TICKET NO: N.L/51-A0772-2008

Geachte heer / mevrouw,

Uw e-mailadres heeft gewonnen met de som van 500.000,00 Euro (vijfhonderdduizend
Euro) in een e-mail Sweepstakes International Program gesponsord door Cisco Network International, Microsoft System Corporation en de Sultan van Brunei gehouden op
de 20e van september 2008 in Nederland. We schrijven aan officieel u op de hoogte van deze award
en u wordt geadviseerd contact op te nemen met uw claim agent
Dr. Powell Williams, Email: CiscoGlobalNet@netscape.net TEL: 0031.619-703-948 FAX: 0031-84753-9200

(1) Nummer van de partij 701-131-14
(2) Ticket No: N.L/51-A0332-2008
(3) Referentienummer 221-2008-17

Vergeet niet alle gewonnen moet worden aangevraagd uiterlijk op 15 oktober 2008, na deze datum nog niet alle middelen zullen worden opgenomen in het volgende spel. Let op, om onnodige vertragingen en complicaties proberen te citeren uw referentie-en serienummers in alle eerste correspondentie. Bovendien moet er sprake zijn van verandering van adres doen informeren onze agent zo spoedig mogelijk. We hopen met een deel van uw winnende u deelnemen aan onze volgende jaar 30 miljoen dollar internationale loterij.
 
Gefeliciteerd!
Eens te meer van onze leden van het personeel, wij danken u voor uw aanwezigheid een deel van onze reclame-program.Note: iemand onder de leeftijd van 18 is automatisch gediskwalificeerd.

Hoogachtend,
Mevr. Suzan Engel,
Het gebied van public relations officer.

Update: even de postcode gechecked en wat dacht je?
Haarlerbergweg amsterdam zuidoost, 1101

Tuesday, September 23, 2008

Wie steunt Rita?

Door Keesjemaduraatje
Vanavond komt het op Netwerk, want dit programma heeft de hand weten te leggen op de ledenadministratie van Rita Verdonk. Nu blijkt dat allerlei beroemde Nederlanders, waaronder John de Mol. Harry Mens en Sylvia Toth, Trots op Nederland, de partij van Rita, hebben gesteund.

Rita_2Daarom zal ik het nu maar vertellen, want je weet nooit wat ze allemaal nog meer gaan onthullen. Ook Keesjemaduraatje heeft geld gedoneerd aan Rita Verdonk. Als reactie daarop kreeg ik een uitnodiging om een feestje op haar boot te komen vieren. Maar dan moest ik nog een keer 75 Euro betalen. Dus dat zag ik niet zitten. Bovendien werd mijn vrouw zo kwaad, dat ze de uitnodiging verscheurde.

Mijn vrouw is namelijk in Duitsland aanhanger van de SPD en in Nederland is ze partijloos. Femke vindt ze niets en van Wouter wil ze ook niets hebben. Waar blijf je dan?

Op dit moment weet ik niet zo goed waar Rita nu staat. 

Monday, September 22, 2008

Wetenschappelijke Onzin

Door Keesjemaduraatje
Dat de wetenschappers vroeger wetenschappelijk bewezen hebben dat de aarde plat is en dat Adam en Eva in het paradijs Nederlands gesproken hebben, daar hebben we het geheel niet over. In de loop der jaren kunnen er tenslotte nieuwe inzichten ontstaan. Veel erger is, als wetenschappers bewust en met voorbedachte rade, verkeerde gegevens de wereld in helpen, om wat voor reden dan ook. Naar nu blijkt en in het kwaliteitsdagblad NRC gedocumenteerd, hebben de Verenigde Naties jarenlang veel te hoge AIDS cijfers gepresenteerd. Zelfs het aantal zieke AIDS patienten in Oeganda is zwaar overdreven. De wetenschappers hebben daar belang bij, omdat hoge AIDS cijfers garant staan voor subsidies.

Ijsbeer "Velen hebben zich al lang geleden gerealiseerd dat hiv/aids geen gevaar vormt voor de heteroseksuele inwoners van Europa en Noord-Amerika. Dit in tegenstelling tot de talrijke campagnes van de afgelopen twintig jaar, die ten doel hadden ons wijs te maken dat ‘iedereen gevaar loopt’. De mensen die de cijfers goed kennen weten dat er nooit enige reden is geweest om aan te nemen dat het tot een epidemie zou komen. Kortom, „het grote publiek is meer dan twintig jaar lang ernstig misleid en slecht geïnformeerd”, verklaart Rebecca Culshaw, een wetenschapper die zich heeft beziggehouden met wiskundige modellen van de hiv-infectie."

Als dat allemaal waar is, dan gaan we ons wel afvragen of de actuele hypes wel allemaal waar en wetenschappelijk bewezen zijn. Wie verdient er geld aan de klimaat-hysterie? De dijkenbouwers, de milieuorganisaties, de "klimaat"-wetenschappers.

 

Friday, September 19, 2008

Kredietcrisis

Door Keesjemaduraatje
Nu willen jullie zeker wel eens weten, hoe ik de kredietcrisis ervaar en of ik er ook iets mee te maken heb. En of ik nu nog steeds zo'n voorstander van "het kapitalisme" ben, nu de banken op apegapen liggen en de beleggingshypotheken niets meer waard zijn. Het antwoord is "ja" en "ja". Ik zal jullie ook uitleggen waarom.

Rsl14 Tien jaar geleden woonde ik nog gewoon in een klein plattelandsdorp in Duitsland en er was niets aan de hand. Ik reed elke dag 85 kilometer heen naar mijn werk en 85 kilometer terug naar huis. Daar deed ik dan anderhalf uur over. Platteland en geen autobahn in zicht. Evengoed verdiende ik er goed mee en dat was ook tegelijk het probleem. Elke keer als ik de Volksbank binnenkwam, lag er een bankemployee op de loer die een gesprekje met mij wilde aanknopen. Hij zei dan dingen als Herr Madura, u werkt zelf in de IT industrie en ik zie dat er 10.000 Deutsche Mark op uw rekening staat en het is toch zonde als dat daar zomaar staat. Inderdaad zonde, maar ja. Wat ermee te doen?

Mijn vrouw wilde geen huis kopen, want ze zei: " Ik wil hier nog een keer weg" . Er waren namelijk mensen die midden in dat kleine dorp een kast van een huis neerzetten, voor 600.000 Deutsche Mark. Dat lijkt veel, maar dat is nu 300.000 Euro. Dat lijkt nog steeds veel geld, maar daar heb je dan een vrijstaand huis voor met een zwart gewelfd dak naar twee kanten (een zogenaamd huis met twee vleugels), twee garages inpandig en een enorme lap tuin eraan. Kan jij je dat voorstellen? Het heeft alleen een nadeel. Niemand gaat dat huis weer van jou kopen, want iemand die 6 ton heeft, die bouwt gewoon zelf een huis. Er is in Duitsland namelijk bouwgrond genoeg.

Dus dat geld moet ergens heen en die bankslaaf, die wilde mij steeds aandelen in de Dotcom industrie aanbieden en ik zei altijd tegen hem: " Ja, das mach ich nochmal." Dat is dan tevens de enige keer dat ik profijt van mijn besluiteloosheid gehad heb.

Mijn Duitse schoonmoeder was wel zo gek en stak een behoorlijk bedrag in de gloednieuwe aandelen van de zojuist geprivatiseerde Deutsche Telecom. De zogenaamde T-Aktien. Die kan er nu nog steeds over huilen, want direct al na de eerste dag van uitgifte gingen die aandelen alleen maar in waarde zakken. Dus dat geld is weg.

Sunday, September 14, 2008

Is rechts aan het winnen?

Door Keesjemaduraatje

Rechts Door de discussie over de jaren 80, komt er nog een geheel andere discussie naar voren, die in het weekblad Elsevier op de voorpagina wordt samengevat met de vraag: "Waarom rechts aan de winnende hand is". In het artikel wordt een opsomming van actiethema's uit de jaren 80 gegeven en daarna duidelijk gemaakt dat de bevolking van Nederland het wel een beetje zat is. Er komt een anti-kraakwet. De milieuacties van Greenpeace worden bekritiseerd. De subsidie aan geweldadige milieuclubjes komt op de tocht te staan. Zo zijn er nog meer thema's die direct met Groen-Links en Wijnand Duijvendak te maken  hebben en die nu heel anders bekeken worden dan 25 jaar geleden. De stelling is, dat de politiek nu langzaam begint op te schuiven en de stem van de zwijgende meerderheid begint te honoreren.

Dat is weer geheel tegen het zere been van enkel andere columnisten natuurlijk en daar breekt de discussi weer los.

Sylvain Ephimenco  in Trouw:
Maar het beeld van rechts aan de winnende hand is een fopsteen voor onvolgroeide dromers. Nergens in Europa is rechts zo hopeloos verdeeld als in Nederland. Het bestaat uit drie ego-stromingen (het draaikonterige CDA tel ik niet mee) die zodra ze te dicht bij elkaar komen een kolkende zee vormen. Probeer hierop maar eens rustig te varen. En probeer ook Rutte, Wilders en Verdonk samen in hotel Des Indes eens rond een loempia te krijgen. Maar bestel dan ook gelijk een gepantserde ambulance bij deskundige Job Cohen.

Rechts is in Nederland een samenraapsel van individuele nullen die op elkaars kiezers loeren, en elkaar zo diep haten (politieke pyromaan! Putschist! Lafaard!) dat het uitgesloten is dat die drie ooit in één kabinet belanden. Elsevier mag dromen, maar die (rechtse) zwijgende meerderheid krijgt voorlopig geen stem in de uitvoerende macht. Want rechts is niet aan de winnende hand. Die is voorlopig alleen met zichzelf op de vuist.

Daar heeft de Trouw columnist natuurlijk een punt. Weliswaar is er een heel groot electoraal deel van Nederland het met de linkse speerpunten oneens, maar dat heeft zich nog niet in één bepaalde partij uitgekristalliseerd. De LPF is succesvol uitgeschakeld. Rita is even bezig met de interne partijorganisatie en Geert Wilders wordt dusdanig bedreigd, dat hij geen landelijke bijeenkomsten kan houden. Ik heb het nog niet eens over Mark Rutte, die het allemaal goed bedoeld en ongetwijfeld goede ideeën heeft, maar niet op de juiste  manier zijn tanden laat zien.

Deze discrepantie tussen de mening van de zwijgende maar steeds beter opgeleide en assertieve meerderheid van de bevolking en wat er in politiek Den Haag gebeurd, zal ons de komende jaren gaan bezig houden. Interessant. 

Thursday, September 11, 2008

11 september

Door Keesjemaduraatje
Dat moet mij natuurlijk weer gebeuren. Heb ik net een nieuwe baan in Nederland, vrouw en kinderen verblijven nog in Duitsland en dan breekt de pleuris uit. Het eerste signaal dat er iets helemaal mis is, krijgen we op 11 september 2001, van de jongens van de zevende verdieping. De Verenigde Staten is niet meer bereikbaar. De email komt niet meer door en de servers die we beheren voor een grote gloeilampenfabriek in het Zuiden des Lands, kunnen we niet meer besturen.

11_september Hans komt naar beneden en roept in de telefoon: "This is the fucking third world war". Daarna is er alleen nog chaos. We proberen onze collega's in de VS te bellen en dat lukt niet. We zien op het internet, dat een tweede vliegtuig zich in een toren van het WTC geboord heeft. De TV in de rokerhoek gaat aan. we zien massa's mensen door New York rennen.

Ik probeer mijn vrouw in Duitsland te bellen. "Ich glaube dass der dritte Weltkrieg ausgebrochen ist". Ze blijkt van niets te weten. Op het advocatenkantoor hebben ze nog niet eens internet en zijn ze nog druk met ordners heen en weer aan het slepen. In die tijd heb ik een kamer in een studentenhuis met vier vrouwen gehuurd. De gehele avond zitten we op zolder bij de vrouw die later op dit weblog als "de inmiddels 30 jarige ergotherapeute S.v D" zal resideren. 

Het wordt steeds duidelijker dat dit een aanslag op onze levenswijze is. Dat het doel van de terroristen niet zozeer is de VS te overwinnen, maar dat het een poging tot intimidatie is. Al Quaida is definitief op de kaart gezet als wereldwijde terreurorganisatie en we zijn er nog niet vanaf. Twee grote oorlogen zijn sindsdien begonnen als direct gevolg van deze aanslag op de Twin Towers. Twee politieke moorden zijn in Nederland als indirect gevolg van de aanslag gepleegd. Het leven is nog lang niet hetzelfde als voor 11 september 2001.
   
   

Wednesday, September 10, 2008

Het Gesprek, met Wijnand

Door Keesjemaduraatje
Eindelijk eens een uitspraak van Wijnand waarmee ik het eens ben. Op de nieuwe TV zender Het gesprek wordt hij door Theodor Holman en Bart-Jan Spruyt geinterviewd en daar zegt hij na minuut 27:28, dat er op de sociologische faculteit enorm veel communisten en maoisten actief waren en dat hij daardoor de studie ook niet interessant vond. Hij wilde meer praktisch bezig zijn.

In minuut 30:44 wordt in het vraaggesprek gezegd dat Wijnand Duijvendak "een man op zoek naar een ideologie is". Dat komt op mij erg authentiek over. Dat heb ik zelf ook zo ervaren. Het ging om actie, actie actie en waar die acties heen zouden leiden, dat interesseerde Wijnand niet.

Opvallend is ook dat hij in een filmfragment uit de jaren 80, met een erg sterk Amsterdams accent praat, wat weer doet vermoeden dat hij zich erg graag aan de Indische arbeidersbuurt wilde aanpassen.

De fragmenten over de kraakbeweging zijn eigenlijk helemaal niet zo slecht. Hij legt goed uit waarom we in de Indische Buurt gekraakt hebben en dat de buurt daar blij mee was.

Natuurlijk maakt hij weer even een foutje als hij in minuut 9:13 zegt dat hij "nooit bij geweld betrokken is geweest." Ik vraag me werkelijk af of Wijnand dit weblog wel goed leest. Leer het nou eens Wijnand! Je hebt wel stenen gegooid, maar nooit raak. Zo moeilijk is dat toch niet?

Openbaren kan iedereen

Door Keesjemaduraatje
Eindelijk komt er eens een antwoord op de rechtse hetze tegen krakers en aktivisten uit de jaren 80. Een nieuwe advertentie ter ondersteuning van ..... ja van wat eigenlijk. Op de website Bluf2008 kan je een steunverklaring voor de actievoerders van de jaren 80 tekenen. Kijk ook eens hieronder wie er allemaal al getekend hebben. Onder andere Pipo de Clown en Joseph Stalin..

  • Joost Berculo (GeenCommentaar.nl),
  • Arnoud Boer (GeenCommentaar.nl),
  • Victor de Boer (GeenCommentaar.nl),
  • Eric van den Bosch (Sargasso.nl),
  • Crachàt (Sargasso.nl),
  • Eurocraat (GeenCommentaar.nl),
  • Hiram van der Gaag (Hiram.nl),
  • Martijn ter Haar (GeenCommentaar.nl),
  • Francisko van Jolen (2525.com),
  • Peter de Jonge (Peterspagina.nl),
  • Michel Klijmij-van der Laan (oprichter PlaneetGroenLinks.nl),
  • Carl Königel (Sargasso.nl),
  • Stephan Okhuijsen (Sargasso.nl),
  • David Rietveld (DavidRietveld.nl),
  • Paul te Stroete (GeenCommentaar.nl),
  • Jan Jaap Vermeire (GeenCommentaar.nl),
  • Laurens van Waalwijk (GeenCommentaar.nl),
  • Simon ter Horst (Canards.nl) (Journalist),
  • Sietze Janzen (Prive persoon),
  • Jesper Ganzenhoef (Hoofdredacteur Almelo Inside),
  • Farih (scholier),
  • Frank Meeuwsen (DutchBloggies),
  • Jasper Boessenkool,
  • B. Schuiling (Socialistische Partij),
  • Arnoud de Jong (verbaljam.nl),
  • Fierman Baarspul (Indymedia.nl),
  • Maria Veen (Indymedia.nl),
  • Christian Jongeneel (journalist),
  • M. van Stratum (boekredacteur),
  • Anne-Marie Mineur (Socialistische Partij / Nomen Nescio),
  • Joost Ravoo (Transport Associate),
  • Marc Kooijman,
  • ernst berkhout (ict-er),
  • bizar (initiatief),
  • Steven de Vries (Student),
  • Joost Baars (Coordinator Stichting Perdu),
  • Thomas (afwasser),
  • asdasd (asdasd),
  • S,
  • Wim Heitinga (De echte Heitinga.nl),
  • Piet Petroleumlap (Postbesteller),
  • Wijnerd (Duiventeler),
  • Je Moeder (Held),
  • I.N. Jeanus (nvt),
  • Johannes (student),
  • Bas van Toor (Free-lancer),
  • pipo (clown),
  • Kim Il Jong (Despoot),
  • Henk Herrie (Stenengooier),
  • Sonja Slokker (Fluffer),
  • Aad van Toor (Vml. entertainer),
  • Geert Wilders (Filmmaker),
  • Zielig,
  • Dikke Dennis (Muzikant),
  • Paskal Jakobsen (Duivenmelkert),
  • Ron van Oorschot (niet zo belangrijk),
  • Varavarken (Afzeiker),
  • Hassan (Jassan),
  • Francisco van jole (hoer),
  • Francisko van Jolen (Internet digibeet),
  • Joran van der Sloot (Binnenvaartschipper),
  • Fransiceau van Jeaule (Internet archeoloog),
  • S.Tinkaap (Hanguyl),
  • Betonnen Ron (Anti-kraak beweging 020),
  • D. Weesie/GeenStijl (opperclown),
  • ETA (Bommenlegger),
  • Dhr Mohammed O. (Kansjongere),
  • Jan jaap van der wal (stomme grappemaker),
  • Jacquelijne Craemer (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer),
  • Pablo Escobar (druglord),
  • Hans Worst (Slager),
  • Jaqelien Qramer ((Subsidiespons)),
  • Wim Heitinga (Blogger en GeenStijl-criticus),
  • Jabba de Hut (Gangster),
  • Jan Metdepet (WW/uitkering),
  • Fik Trom (Brandweerman),
  • Pedro (Hoofdpiet),
  • Wouter van Eck (raadslid GroenLinks Nijmegen),
  • geenstijl (etter),
  • Bea (Keuningin),
  • Henk Spermatank (Lulhannes 1e klas),
  • Anduin Wrynn (King of Stormwind),
  • Zakaap (aftrekker),
  • joke kaviaar (terroriste),
  • Imam Fawaz (Den Haag) (Imam),
  • OP NAAR DE VOLGENDE (OPGEKNOOPTE WIJNAND),
  • Hermann Boring (Anti kraakwacht),
  • Femke (JaKnikker),
  • Tofu Dibi (kansenhomo),
  • Gepetto (Poppenmaker),
  • Kramer (Minister),
  • Achmed (Scooterdief),
  • Bopati (tegenlinks.nl),
  • Jacqueline Kramer (Met een K!),
  • Charles de Gaulle (Koekenbakker♦),
  • Kansenjongeren (De democratie naar de tering helpen.),
  • Hugo Chavez (Wereldverkloter),
  • k| (NGO),
  • Gewoon Piet (Boeroeper),
  • Boer (Boer),
  • hhh (hhh),
  • Hoer van den Kots (F5'er),
  • Harrie de beuker (Sloper),
  • Kim-Jong-Il (Heerser),
  • rood nest (prietprater),
  • F. Apdrol (Fapper),
  • Pius XIII (Theoloog),
  • Rienus Neukveulen (Neukveulen),
  • Jan Lul (bomenknuffelaar),
  • tarasinghvarma (heel veel) (groot links denker),
  • Mark van neuken (pimp),
  • Napeauleon (Veroveraar in ruste),
  • Stichting winterjassen voor Afrika (Subsidie spons),
  • ron jeremey (pornoacteur),
  • Femke Halsema (Prostituee),
  • Job Cohen (Theedrinker),
  • A. Kant (Fluffer),
  • Sietse Vliegen (knuffelaar),
  • Jan Peter Bakellende (Land kapot makerT),
  • Tinus Tussengas (Doorsmeerder),
  • Willem Holleeder (thans gedetineerd),
  • Henk Wijngaars (Truckdriver),
  • personna non grata (Links Hater),
  • Koos (Werkeloos),
  • Jan met de Korte Achternaam (Steuntrekker),
  • GaEsNormaalDoen (Uitkeringstrekker),
  • De Rooie Rakker (Stijlloos Roze Maker),
  • Ahmed Markoesj (Knuffelmocro),
  • Tutje (Muts),
  • jozef mengele (kamparts),
  • Leen (Entertainer),
  • Landverraders (student),
  • Wijnand Duivendack (Crimineel),
  • André van Toly (Digitale bouwvakker),
  • Roberto Jakkety (scooter-verkoper),
  • Samson (Hond),
  • Nietmet Jullieeens (GeenStijl),
  • Geile bennie (pooier),
  • Kees de Linkse (Leugenaar),
  • Joran van der Sloot (Illusionist),
  • Kim Holland (Pornoster (ik ben voor vrijheid van meningsuiting, ook voor mijn poes)),
  • Henk de Heijer (Soft Erotica Entrepreneur),
  • Andreas Baader (Beroepsboeroeper),
  • Achmed (The Dead Terrorist),
  • Pieter Peniskoker (Geen),
  • Jacqueline Marian Kramer (Politicus),
  • je hebt luis (aan je kruis),
  • FuckLinks (bijstandstrekkers),
  • Rabarberke Dullemond / Oleon Dynamics (Biochemicus),
  • Sjaakie Schoffel (Beroeps uitvreter),
  • Piet Paulusma (poging tot weerman),
  • S Tenengooier (Oproerkraaier),
  • Farid (Op de ambulance),
  • Karl Marx (marxist),
  • Piet Patat (Horecaondernemer),
  • Karel Raker (Uitvreter),
  • Samir A. (Chemicus),
  • connie (veer),
  • Dominique Weesie (Creative Director),
  • Depla (fietsenhokbewaker),
  • Rinus Neukveulen (Neukveulen),
  • vlekkie (konijn),
  • Onno Onzin (Stratenmaker op Zee),
  • Wim Heitinga (Kraker),
  • Hunter S. Thompson (polydruggebruiker),
  • Hans Links (Nieuwe Marxistische Partij Nederland),
  • Roockers Orgaan 'Den Swarte Trachea' (Opper smoocker),
  • Volkert van der Graaf (moordenaar in dienst van gl),
  • Jan Splinter (EX nederlander),
  • geen stijl (linkssloper),
  • Lee Towers (God),
  • Bill O Reilly (http://www.billoreilly.com/),
  • Sigismund Heilbrun (Bruinkoolhandelaar),
  • van Heumen (PVDA hater),
  • Woltec Knovlofski ((prachtproduct van de Multi-Culti samenleving)),
  • Drikus Druyvensuyker (Dildotester),
  • Geen Stijl (GeenStijl.nl),
  • Richard "Mack" Machowicz (Future Weapons Tester),
  • Fidel Castro (Uitgerangeerd),
  • Joseph Stalin (Verlicht Linkschmensch),
  • Harrie de krakert (Uitkering),
  • Swie Bertje (Straatonderzoeker),
  • Links Lemele/politieke partij uit lemele overijssel (Poliliticus),
  • Johny van Hepschoten (bijstandstrekker),
  • Joris Demmink / Ponypark Slagharen (Controller),
  • Marck Burema (journalist),
  • mensenrechtenactivist (Volkert Meinhof),
  • Lefty Messup (Nertsenfokker),
  • Ik snap het niet (Sukkels),
  • George W. Bush (Communist),
  • Niek Knapen (baas),
  • zoon van Rita (kaal),
  • Natuurlijk liegt rechts (Rechts liegt??LINKS VERRAAD!!),
  • Volkert van der G. (Verlosser),
  • Karel Ernbom (Schoonmaker),
  • R.Underlap (Boeroeper),
  • Arian vd torre (Voorman),
  • Kees Kraker" (Werkloos'),
  • PeeVeeVee (Gasantwerkluilakken),
  • peter (boer),
  • Peter Selie (Smaakmaker),
  • Yang ToMaot (demagoog uit het messentrekkerTsdorp Oss),
  • Al Quaida (Terrorist),
  • Rita Ferdonk (Politica),
  • G.Hellweg (Geenstijlist),
  • Kim Jong Ill (Overledenen),
  • Martijn Harmsen (Student),
  • Boris Borsthaar (IJzervreter),
  • Bin (aL qaida) (aanvoerder),
  • Ben Zine (Automobilist),
  • Bennie (Hardleaupert),
  • Bassie en Adriaan (Clown & Acrobaat),
  • Firmanvaar (Shaman Trainer),
  • Karel Kraakgraag (huizenpester),
  • Ien Iemienie (Actrice),
  • vieze zure zeikstralen (geitenwollensop/shenker hippie),
  • Sonja (Pijpslet),
  • onan qui volet (kaskraker),
  • raymond vd Karbargenbok (Zure man),
  • Kweenie (Kepgenidee),
  • Willem Jan Klaas Heitinga (Heitinga, Heitinga & Heitinga Advocaten NV) (Interieurverzorger),
  • Aad Kosto (Vrijwillige brandweer),
  • Don & Ad (Documentaire makers),
  • henk van de pot (wc verkoper),
  • Ella Goochelaar (Minister),
  • Hanna Tokkie ((PauperT)),
  • M. Zedong (Kamerlid GroenLinks),
  • alhetgoedekomtvanrechts (geenstijlerd.nl),
  • AnalFemke (werkschuwtuig.nl),
  • Bernie en Ert ((poppen speler)),
  • driek oploper (treiner),
  • M. de Wijs (copywriter),
  • Francisko van Jolen (verveel),
  • Fatima Elatik (schapenhoedster),
  • Pino (Vogel),
  • ja (wel),
  • Luie Lapswansch (Uitkeringtrekker),
  • Bonnie St. Claire (Drankorgel),
  • Miatch (Leeuwen Temmer),
  • Geert Wilders (Ophitser),
  • Faizel Ali Enait (Zittende magistratuur),
  • bambi (hert),
  • BommenleggerT (No surrender to the left IRA!),
  • vogelaar (dodo),
  • Freddy Vieshaar (Werkloos/Fulltime actievoerder),
  • Hans Anders (Opticus),
  • 0onStyle (Parttime mooie vent),
  • Porno Bob (Acteur),
  • Fuhrer Marcel van Dam (Minderwaardig Mensch),
  • jan petettur (ict-er),
  • Wil Niet (Staatsruifvreter),
  • Mengele (Dokter),
  • Jeen Broekstra,
  • Geen teen -1 (FapperT),
  • Jan-Peter Balkenende (Harry Potter),
  • Je Moeder (Pornoactrice),
  • Ad van den Berg (e),
  • joost belzebub (Dick head),
  • P. Aardelul (Afzakker),
  • J. Videla (Puinopruimer),
  • Fapke Halsema (MILF),
  • Bas van Toor (Clown),
  • Nietnut (Groenlinks stemmer),
  • Kloothommel Jr. (Troll op linksmensch site's),
  • Ien Okselhaar (Shagtester),
  • Krakers (Stinken),
  • Volkert van der graaf (wynand fan (en moordenaar)),
  • T. Bijstand (ex),
  • Jan Maorijnisen (Bekende Osser),
  • r.kanbier (coach),
  • Adolf Hitler (NSDAP) (Leider),
  • poep (drol),
  • Mohammed (shoarma zij met hem),
  • Eddy Wally (Zuiplap),
  • Bart Brandlap (pyrotechnicus),
  • Hans Balleglans (raamambtenaar),
  • Piet Snot (Zakdoekenwasser),
  • Peter Groetjes (Literair docent),
  • Hank Megens (vertel ik over 22 jaar wel),
  • Furby Emanuelson (Neus),
  • Ernst Hirsi Ballin, zoon van Ballerin (Meesterbrildrager/volksoplichter),
  • Ik (Rukker),
  • Pol Pot (Filantroop),
  • S. Talin (onder zoden ligger),
  • K. Raker (Smerig Tuig),
  • Kim Jong Il (gepensioneerd),
  • J. Goebbels (Directeur Publieke Omroep),
  • J. Stalin (Icoon van links),
  • Donald Duck (Naaktloper),
  • Faizel Ali Enait (Porno advokaat),
  • Marck Burema (Pritt Stift-GeenStijl) (tekstcowboy),
  • Koos Koets (Oudere Jongere),
  • geenmening.nl (Dictator),
  • PVDA (Liegen en bedriegen),
  • Kevin van Lierop,
  • J. Demmink (Pedofiel (netwerkbeheerder)),
  • Sint Nicolaas (Kindervriend),
  • Fapke Halsema (groenlinkskuthaarkweker),
  • Karel Martel (De Hamer) (bestrijder),
  • Tom (Poes),
  • vincent mouës (Student),
  • De Natte Gemeente (drinkebroer),
  • Koos Koets (Oudere jongere),
  • De echte Wim Heitinga (Azijnzeiker),
  • ramin (krantenbezorger),
  • Jezus Christus (Verlosser),
  • Rietje Verdonk (nieuwe M.P.),
  • fbfdbfdcb (dgdsgdg),
  • traag (homo),
  • Char (Charlatan),
  • Arie Vlug op de Kut (Dekker),
  • Beatrix (Uitvreetster),
  • Jozef Stahlien (Schoonmaker),
  • Joris Vlugopdekut (Slabak),
  • Ongewassen Hippie (Links tuig),
  • Dries Roelvink (Zanger),
  • Natasha Gerson (Journalist),
  • priapisme (altijd stijf),
  • Maxima,
  • Kramer (tegenwoordig Cramer) (Koffieleuter),
  • Wouter Bos (onzichtbaar zijn),
  • Forrest Gump (Paralympiër),
  • K. Anker (Tumor),
  • Aage M. (Kraakadviseur),
  • Osama (verhuizer),
  • links lullen rechts vullen (tiran),
  • Mohammed Atta (Terrorist),
  • Hidde van de Vegt (PSP),
  • Jaqueline Kramer (F5'en),
  • strijders (purr),
  • J. Derksen (bromsnor),
  • Thomas (Stoomlocomotief),
  • Paul de Leeuw (Entertainer),
  • Nick Sandehand (Doorlopen A.U.B.),
  • Generaal Pardon (Generaal),
  • Snotjoch (geenstijlisvoorstumpers.blogspot.com),
  • Erik Speusdelversteks (Beveiligingsbeambte EZ),
  • Ernst en Jong (Cashen.nl),
  • stijlloos fuckje (fuckster),
  • Henk de boer (Agrarier),
  • Stichting Adolf - ter bevordering van het gebruik van de naam Adolf (Voorzitter F.T.),
  • Je moeder (je prak wordt koud; kom thuis!),
  • Hans van Dijk (Vakkenvuller),
  • Barack Obama (excus-neger),
  • linkseloetje (profiteur),
  • HitlerMaoStalinLenin (Socialistische massamoordenaar),
  • Schaap, JP (Geen idee),
  • www.yvonnesbrocante.nl (www.yvonnesbrocante.nl),
  • Désiré Delano (Desi) Bouterse (huisnegert),
  • Theo (Stoppertmetroken),
  • Teen (pedo),
  • Wouter Boslim (uitvreter),
  • Jan Klaassen (Poppenkastpop),
  • Sean Biggerstuff (Parenclub "De Blanke Sabel"),
  • Gerard en Anne Soonius (Hare Koninklijke Hoogheid en Hare koninklijke hoogheid van gemeente Bloemendaal),
  • K. Utkraker (Stenengooier),
  • Johnny B. Goode (county boi),
  • Jan.M.Odaal (Burger),
  • Pinokkio (houten klaas),
  • Kruis Vaarder (Rechtse Kerel),
  • Superman (Held),
  • Adolf H. (Massa vernietiger),
  • Allah (nsfw) (Ophitser),
  • Berry Boer (Werkloos),
  • Joop Steenkool/ Milieudefensie (terrorist),
  • piet (piraat),
  • Tanja Meulenbolt (Hoofd afdeling censuur),
  • Kramer (Met de K van KUTMarokkaan),
  • Brand Lapjans (Fruiteter/Uitvreter),
  • Pat Condell (Realist),
  • Billenkletser & Co. (Hfd. Bill en Klets),
  • Henk de Ruiter (Eindredacteur Opzij),
  • HeeeeeelDieKUTVol (putjeslikker),
  • S.Tasi (Professioneel ondervrager),
  • rooie rukker (uitvreter),
  • Eric de V (jeugddelinquent),
  • Sukkels (Ja jullie ja),
  • W. Heitinga (Schrijver),
  • W. Duyvendank (Koekebakker),
  • Ali B (Rapnegert),
  • Wim Heitinga (serial poster),
  • Mitchell (Manager),
  • K. Stanje (Noot),
  • Hans Laroes zn stoeipoes (idioot),
  • Piet Zaboer (bakkert),
  • Pim Voortuin (Wormen tellen),
  • linkse uitvreter (bloedhond),
  • Wil Willem Nu (Aarsrijder),
  • Mike Tyson (oorbijter),
  • Johannes (Evangelist),
  • Duivendrek (Wijnand),
  • Lee Towers (God),
  • Pa & Ma Roc (asielzoeker),
  • Putin (Georgie vakantieganger),
  • Sebastiaan X (Zakkenvuller),
  • Han Pasado (Oud- Internationale Brigadist),
  • Anjin Mohammed (Reaguurder),
  • Blof (Band),
  • Uitvreter (Nietsdoen),
  • Ali (kansjongere),
  • Leipe Mocro (terroristje),
  • Jan (Lul),
  • theo van gogh (weet je nog?),
  • Langlevederechtstaatdoodaananarchismeterrorisme (Echte Wim Hetinga spelen),
  • Jan Smit (haringjager),
  • GB de Jong (Jostiband) (Hoofd Drumzaken),
  • Hoe zal het met saddam hoes zijn? (vraag t maar gewoon.),
  • Femke Halsema (Man),
  • mother (fucker),
  • moerastekkel (hondenuitlaatservice),
  • Joris Remijn (Student),
  • Stichting Linkse Seriemoordernaars (Taartengooier/moordernaar),
  • Kim Jong-Il (Dood),
  • Atilla de (Hun),
  • Mohammed Bouyeri (directeur NCTb),
  • Napoleon Bonaparte (Europadeskundige),
  • Joke Kaviaar (geestelijk gestoorde),
  • Mao Zedong (Groot Leider),
  • jan wilders (anti kraak anti links),
  • Bakoenin (ICT Coordinator),
  • Pim Fortuyn (Vermoord door links),
  • Grote Piemol (Entertainer voor Vrouwen),
  • koop uw spullen (bij decorette),
  • The Q (Student),
  • Faisel Ali (zittenblijver),
  • De linkse hoer (stinkhoer),
  • suikerbiet (linkskoker),
  • Greenpeace (Fisherman's friend),
  • Herfkens (PVDA-Oplichter),
  • Willem Alexander van Oranje (Bierdrinkert),
  • Germaine C. (Rijinstructrice Autorijschool "Houd de Dief"),
  • Ella Vogelaar (Vogelspotter),
  • Max Laadvermogen (Vrienden van Oxbridge),
  • Henk uut Pesse (Waailap),
  • John Blaze (uitzuipcafé uitbater),
  • weg met links,
  • Silvio Berlusconi (Rechtsdrager),
  • Lee Towers (GOD),
  • Hugo Chavez (Dictator),
  • Stille Willie (Vogelaar),
  • Anton Henkes (Berlijner),
  • Theun Evers,
  • Prins Bernard van Oranje (Oud-inspecteur der Strijdkrachten),
  • De linksen hangen we apart (Bef-lap recycler),
  • Bassie van Toor (Kankerclown),
  • Mao Zedong (Groot Roerganger),
  • George W. Bush (President of the U.S.A.),
  • BrandnetelBrain (plukker),
  • L. Rozewater (Behanger),
  • Pleur Top (Anaalytisch Commentarist),
  • Dibbes (Het is weeeer niks),
  • Flikkeropmetbluf (Iemand die wel werkt voor zijn geld),
  • Wil Schuurman's been (Eindelijk vrij dankzij Links!),
  • Wim Heitinga (Kindervriend),
  • Kor Klabanus (Kontebonker),
  • Theo Raan (huilebalk),
  • Hugh G. Rexxion (F5'en),
  • Gerard Joling ((Pedofiel)),
  • Vlees Boom (Geenstijl.nl),
  • Jacqueline Heitinga-Cramer (Minister en echtgenote van),
  • P. Kouwes (bezoeker Taaise Hoer),
  • Wim Heitinga (Bollenpeller),
  • James Bond ((undercover)),
  • Abdullah (Bedreiger van ambulancepersoneel),
  • nSdap (Furher),
  • Dhr. A.J. Kwak (Tv-persoonlijkheid),
  • Henk (Vieze krakert),
  • Darm Flora (buikplant),
  • Paul Depla (fietsenkelder inspecteur),
  • Erwin Krol (KNMI),
  • Clergy Polak (oud lijk),
  • {Ik, Ali (Paralympisch Figuurpoeper (WK '86)),
  • een polletje (was eerlijker geweest),
  • Andreas Baader (BMGruppe),
  • George W. Bush (Binnenkort werkloos),
  • Wim Heitinga junior (De zoon van ...),
  • S. Twisted (Kansen-fin),
  • Hans Kok (Voormalig kraker),
  • Willem van Buren (Schaatser),
  • De Genialiteit Zelve (Partij Wilders),
  • william heatinga (littlegreenfootballs.com),
  • LINKSCH UBER ALLES (UITWONERT),
  • Wouter Bos (Deurwaarder),
  • Haram Schwein (allround scootercourrier),
  • stuntman mrvn (no hander lander),
  • koos (werkloos),
  • Niels Hirdes (Hoer),
  • Achmed (Brommerdief),
  • Links tuig (subsidiekunstenaar),
  • Bubba de Boer (Gevangenisklant),
  • Lang leven Kernenergie (Kernkop),
  • Kim Jong il (Onderdrukkert),
  • Eimert Pruis (Student Journalistiek),
  • Aag Gent (Loser),
  • Links Stinkt (Realist),
  • Rik de Graaf (hai),
  • Bolkestein (F5-ert),
  • millue terrorist (Kraker),
  • Wim Kok (volksverlakker),
  • Jan (Lul),
  • Mohammed El Fucktard (Kolonist),
  • Herr Biedermann (Conultant brandpreventie GL),
  • mario (loodgieter),
  • Jan Ker (beroepshuiler),
  • Wim-Lex van Oranje (vriend van Wim Heitinga),
  • T-Bob (Robotscooter),
  • E.v.d. West (GS lezer),
  • Dinand van Kane (Hey kudt, mn vloeitjes zijn op.),
  • CERN (Wereldverbeteraar),
  • Horst Wessel (Dooie),
  • S.U.K. Kel (Boeroepper),
  • FrankvanPutten (ikwoonmetmijnmoeder),
  • henk (zwerver),
  • sdfsdf (sdfsdf),
  • Jaer en ik (heb um gaer!),
  • boer Koekkoek,
  • KIJK TIETEN! (. ) ( .),
  • Kraken Doe Je Zeau (Liever Niet Dus),
  • Faizel Ali Enait (Pornoadvocaat, handjesweigeraar, zitsmurf en copyright-schender),
  • Ed (Kleiduiven jager),
  • KOUWES (Romanticus / Dichter),
  • Nerena Ruinemans ((Vrijgezel)),
  • Erland Galjaard (Wendy Neuqert),
  • Tevreden roker (onruststoker),
  • Mario (Loodgieter),
  • Doornroosje (Slaaptlekkerverder),
  • Bert Beflap (Predikant / Cineast / Gevierd pornoacteur),
  • Pietje Puk (Neeschudder),
  • Adolf Hitler (Führer),
  • Bubba (Neuknegert),
  • hrfkns-usa (Declaratrice),
  • Ramón Guadalajara (De Witte Condor uit de Andes),
  • Volkert Duivendak (Journalist / Blogger),
  • Gregorius Nekschot (Cartoonist),
  • Geert Wilders ((bijna) minister),
  • Eelco de Wit (Student),
  • Mark van Bommel (Held),
  • Kraak- aktiegroep almere (kraken & aktie voeren),
  • Frans Bijkerk ((limbolul)),
  • Afrekenen met die heilstaat-aanbidders uit de 80's (geen leftie),
  • PH Donnert (Minister Desintegratie & Intimidatie),
  • Wim Heitinga (Klaploper),
  • C.E.R.N. (linksdraaiende wereldvernietigaar),
  • Leonid Brezhnev (Politburo guru),
  • Pim Fortuyn (Politicus buiten dienst),
  • Bil Naten (Ana Lelimination),
  • rechtse helden.nl (linkshater),
  • Dominique Weesie (GeenStijl Redacteur),
  • Andre Rouvoet (Wannabee GOD),
  • HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA (HAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAHAHAHAHAAHHAHAHAHAHA),
  • Janus Flap Anus (Milieubevuiler),
  • Ab de Zakkervuller (Kansenjongere/toekomstig ww'er),
  • Mohammed (Kansenjongere),
  • Toad (Paddestoel),
  • Ome Willem (Rockster),
  • Johannes van der Paalen (ontstopper),
  • Osama Bin Laden (Terrorist),
  • Johan Cruyff (verlost de menschheid van linksch tuich),
  • Marijke Vos (gifmengster),
  • Jaap Schaaf (Miljonair),
  • Drolletje Drie (Overschie),
  • Stalin (bevolkverdunner),
  • Kernenergie 4 life! (-),
  • Graaf Vladimir Dracula (Filantroop),
  • Pol Chezen (Boskabouter),
  • R. Jansen (Flierefluiter),
  • Jackie Craemer (Ministerie van Geheugenverlies),
  • Geitenneuker (Zie naam),
  • Gerard Eenhuis (afpakken wat niet van mij is),
  • Francois Boulanger (Bakker),
  • NEUK JE MOEDER (BAAS),
  • W. Bos (Beroeps Draaikont),
  • Linkse Loetje (Stenenwerper),
  • Duitsland (Land),
  • Yo el Rey,
  • Karel Abouter (Tuinman),
  • Graf Tak (Tamiltijger),
  • slawa trudu iz stalingrada (kolchoznik),
  • Geert Wilders (Demagoog),
  • Jozef Stalin (Dictator in ruste),
  • N.Dijkshoorn (Ontdekker Motherfucking Anusboys),
  • Lavrentiy Beria (Scheidsrechter),
  • Halal Krakert (Schapenslachter),
  • Wouter Windvaan (op naar de 0 zetels!),
  • Wim Portiere (Raam Baas),
  • Milieutaliban (Uitkeringtrekker/Subsidiespons),
  • J.P.Balkenende (Tovenaar),
  • Hiram De Bef (Bouwmeester),
  • RVD-Rechtse Veiligheidsdienst (Detective),
  • Pino (Vogel),
  • Conjo (Medewerker Ambassade Noord-Korea),
  • Ari Gold (Superagent),
  • Meneer de Uil (Nieuwslezert),
  • Robert (Reisleider),
  • Arcturus Mengsk (Keizer),
  • Mr. Joris Demmink (pedoloog),
  • R. Lubbers (Glazenwasser),
  • Jan van de Parochie (Links maar een oor hebben),
  • De vereniging voor gepensioneerde krakers (laat me niet lachen),
  • Sknil (Werknemer),
  • Hans Kok (dooie),
  • Volkert van der Graaf (MilieuMoordenaar),
  • Karel Grofmonster (Babysitter),
  • Faizel de PR0nN (Advocaat),
  • Jan (Lul),
  • Bert v. Marwijk (beroepsverprutser),
  • bender (3B) (Owner),
  • El Moumni (Imam),
  • Eveliene Herfkens (Betaalde gratiswerkert voor VN),
  • wily de rakker (directeur van nederland),
  • vrijheid van meningsuiting (is iets anders dan inbreken, mafkezen),
  • Professor Everhard Kuttenkijker ((KID-kamerverhuurder)),
  • K.Plop (taartenbakker),
  • pietje bluf (wwer),
  • herr flick von der gestapo (polizei officier),
  • bruinhemd (met paarse strepen),
  • J.P. Balkenende (Acteur),
  • bullshit (shitlog.nl),
  • E. Bola (oplosser),
  • Harrie Slinger (Drukwerk inc.),
  • All your base are belong to us (how you dare asking),
  • Hans Kok (Vastgoed),
  • L.Lampekatoen (Behanger),
  • Ibrahim Couchemouton (herder),
  • Kernfusie heeft de toekomst (De enige groene energie),
  • Peter R. de Vries (Snor),
  • Erich Honecker (Die Zukunft gehört dem Sozialismus),
  • Faizel Ali Enait (Porno-advocaat),
  • Yuka Poppe (Software Ontwikkelaar),
  • Job Cohen (struisvogel),
  • Kay van der Linden (beroepsleugenaar),
  • Sonja Bakker ((Bij Bolletje)),
  • Lee Towers (god),
  • Koos Werkeloos (Uitkeringstrekker),
  • Erwin Veenstra,
  • Gratje (Zanger),
  • Bud Spencer (Spaghettivreter),
  • Links lullen, rechts vullen (graaier),
  • Sjors Boomschors (Houthakker),
  • CARTMAN (Treehuggin Hippie),
  • Fritzl (Kelderspecialist),
  • STENEN GOOIER (HANDOPHOUIDER),
  • Buk (Hoer),
  • Jacquelijne Creampje (Verleidster),
  • M. Helwegen (LelijkMormel),
  • B. Alhaar (Kapper),
  • JP Balkenende (Uitvreter),
  • Jan Marijnissen (Worstendraaiert VVD-lid),
  • T. Joustra (BangmakerT),
  • Eugene (ZaadDonor),
  • A.Hitler (ervaringsdeskundige),
  • Karel (Porno Producer),
  • Beau ter Ham (Linkse rakker),
  • Mohammed Faizel Ali Enait (handenschudweigeraar & relmoslim),
  • Willem van Hanegem (Kwakzalver),
  • JP de MP (Betaald sorry zeggen),
  • Vieze Fur (HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA),
  • Z.Werver (dakloos),
  • Linksch Tuig en Co. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Professioneel bankzittende kraker),
  • M .Pis (Standbeeld),
  • H. Aat Linkschen (VVD'er),
  • Fappert (Fapper),
  • Faizel Ali Enait (zittenblijver),
  • Benny von Lippen Biesterfielt (KingKong ontvanger),
  • Whiiee (Batsen nou met je euma),
  • SIl van Diepen (wanker),
  • Pieter Padt (Genverbrander),
  • Connie Veer (Assistent bedrijfsleidster Tuincentrum),
  • Freek de Ballenbijter (ballenpoetser),
  • Henk Stubbe (Korswagen produkties BV),
  • Femkje Halsema (Geldschieter),
  • H. Uilies,
  • Meneer de uil (Voorlezer fabeltjes krant),
  • D. Omoor (Beroepswerkloze),
  • Bonnie st. Claire (Waar is de bar?),
  • Ti Ta (Tovenaar),
  • Ali B, (Homoseksuele agent),
  • T. Oostman (kansloos.com),
  • Spam (SpamALot),
  • Mandela (Relneger),
  • Jeroen Scheerder (Non-valeur B.D.),
  • Kouwes (Kondneuqert),
  • W. von Braun (General A.d.),
  • kokki (van peppi),
  • linksere activist (krakert wat anders oja ik trek ook nog uitkeringen),
  • Natte Bever (Geyle meisjes stalker),
  • K. Ansloos (Slotenkraker),
  • Faizel Ali (Pornoadvocaat, handjesweigeraar, zitsmurf en copyright-schender),
  • Chef de la Panza (Randdebiel),
  • Jan Peter Bakelende (premier),
  • SaMANtha (bandbreedtevervuilster),
  • hacker'; DROP TABLE kraakpanden; -- (internetterrorist),
  • Pol Pot (Bevrijder),
  • Yoda (Jedi-Master),
  • Large Hadron Collider (Rapper),
  • Radovan Karadzic (Alternatief Genezer),
  • A. Hitler (inspirator groen links),
  • Thomas (Mezelf),
  • Philip Freriks (Monteur Auto-cue),
  • Ella Vogelaar (Minister / beoogd VN topbestuurder in 2012),
  • dolf jansen (eikel),
  • Faizad Muhammedan (Imam),
  • Jesus Gil y Gil (ex-voorzitter Atletico Madrid, nu ass.trainer van Hovocubo uit Hoorn.),
  • baal (mijn ware aard),
  • Morele Gelijk (Betweter),
  • Francisko van Jolen (GEEN FUNCTIE),
  • Arie Boersma (Aarshaarknipper),
  • Gonny van Oudenallen (Dyslectische wanbetaler/onderverhuurster),
  • Pim Fortuyn (Premier),
  • Job Cohen (voorzitter Joodscheraad),
  • W. Duyvendak (inbreker),
  • Anne Wil Pijpen (Owner MeetMe),
  • Linkse Rat (Parasiet),
  • ali kruik (snotteraar),
  • Thijs Bakker (linkse rechter),
  • F. Halsema (beroepsquerulant),
  • Kim-Jong-Il ((Dood)),
  • blinde kip (wichelroedelaar),
  • L.ang Harigwerkschuwtuig (Linkse uitvreter (geenstijl.nl)),
  • J. P. Balkenende (Grappenmaker),
  • civil disobedience is still disobedience,
  • De Chileen/GeenStijl.nl (Ex-redacteur/Spermadonor),
  • Fransisko van Jeaule (Betaalde Boeroeper),
  • Jean Peter Balkenende (cda.nl),
  • Adolf Hitler (Schilder),
  • P. Aardenreet (Strontruimer),
  • Samson (Kudt hond),
  • Volkert van de Graaf (Linkse messias),
  • Zwerver (dakloos),
  • Stienkend Gat (shoarmaboer),
  • Charles Darwin (Evolutionist),
  • Wouter Bos (tsja wat doe ik eigenlijk),
  • Han Baksteen (GroenRechts),
  • sjakelientje kramert (minister van milieuterrorisme),
  • Jan-Diederik (Zo heet ik niet echt),
  • de groetjes aan iedereen van GS! (groeten terug!),
  • Peterikweethetbeter (betweter),
  • Meer keren tekenen kan via een proxy bijv. www.cantcatch.us (en daar deze bluf URL invullen!),
  • Wim Heitinga (Allesweter en - kunner),
  • Koos (uitvreter),
  • ho (mo),
  • Salomon Kalou (Profvoetballer),
  • Free the SULO's (Rinus Rolcontainer),
  • BoerANN (belastingbetaler),
  • Jan met de korte Lul (Behanger),
  • Willem van Oranje (Dood),
  • linkskrakerstuig (beroepsprofiteur en stinkende vandalist),
  • Piet Bambergen (is weer op zijn ouwe gewicht!!!),
  • rm (koggiezuipen),
  • Amy Winehouse (Voorzitter Kraakvereniging 'De Eeuwige Spuit'),
  • Piet Paulusma (Kindervriend),
  • Gerard Joling (Homofiel),
  • Linkse anus (thuis zitten en geld vangen),
  • René Danen (activist/stalinist),
  • Publieke Omroep (Zo, die zijn goed met propaganda),
  • 50 Cent (Rapper),
  • GeenCommentaar.nl (klaas Vaak),
  • Duivendakspringer (Duivendakhersteller),
  • FEMKE HALSEMA (STINK HOER),
  • Fred Slok (Alcoholist),
  • CERN (Zwarte gatengraver),
  • Rutger Castricum (geenstijl.nl),
  • Buiten de haakjes (Binnen de haakjes),
  • DE ECHTE NAAM VAN PRITT STIFT IS MARCK BUREMA,
  • God (moslim),
  • Mijn reet (Koekblik),
  • Fonkelfik de Fakulear (Anarchistish parapsycholoog),
  • Bert "de strontvlieg" Breedveld (Krakend fabulist),
  • ' ('),
  • Ali Tirer (Hooglelaar Fapwetenschappen),
  • Molotov (coctailgooier),
  • Wouter en Merel (LOI seikerts),
  • Chris van der Werken (Ambtenaar in ruste),
  • Clismo (BoerenkoolenRadijs.nl),
  • Walter Derochebrune (Tuinhuisbewoner),
  • Wim Heitinga (De echte!!),
  • P (enus),
  • NIcolas Chaucescu (Filosoof),
  • Wynand Duyvendak (Spermacocktailmixer),
  • Jo met de banjo (Linkse Kliekspaan),
  • Piet (Piraat),
  • Sjaak Polak (pauper),
  • Dikke Lul Bv. (Rectale diensten) Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa),
  • Femke Valsema (gifspuier GroenLINK (als een looie deur)),
  • Pak Song Chol (Koekert),
  • Pol Pot (Leraar),
  • Boeskool (maatenaaier),
  • Eveline Herfkens (VN kleptocraat),
  • Spongebob Squarepants (Spons),
  • New World Order (beveiliger),
  • ali bi (terrorist en rappert),
  • Fleischbaum (Weblogclown),
  • Vecalien Residuen Comsumeerder (Pvda-Stemmert),
  • Volkert (geenstijl.nl),
  • David Kuiper (Burger),
  • Link (Groengemutste OcarinafluiterT),
  • Nog zo'n (kudtkrakerT),
  • Zwarte piet! (Slaafe van de sint),
  • Theo van Gogh (Martelaar van het Vrije Woord),
  • Wouter Bos (Uitdeler),
  • Je Moeder (straathoer),
  • Je moeder (HOER!!!!),
  • piet petroleumlap (postbesteller),
  • Franzisko fan Jeaulen (internetgenie),
  • Via Char (Jos Brink),
  • Joep Meloen ((KID-er)),
  • Sjaak Polak (doelpaal),
  • Osama Bin Laden (sympathisant),
  • fransje van jojojollenlul (zeikerdje),
  • Evelien Schubkudt (linkslegster),
  • Joy (bloglezer),
  • OBAMA (Negert),
  • Albert Bolink (Doodgraver en Internetterrorist),
  • P. per Duur (makelaar),
  • ----------DE ECHTE NAAM VAN PRITT STIFT IS MARCK BUREMA----------DE ECHTE NAAM VAN PRITT STIFT IS MARCK BUREMA----------DE ECHTE NAAM VAN PRITT STIFT IS MARCK BUREMA----------DE ECHTE NAAM VAN PRITT STIFT IS MARCK BUREMA----------DE ECHTE NAAM VAN PR (----------DE ECHTE NAAM VAN PRITT STIFT IS MARCK BUREMA----------DE ECHTE NAAM VAN PRITT STIFT IS MARCK BUREMA----------DE ECHTE NAAM VAN PRITT STIFT IS MARCK BUREMA----------DE ECHTE NAAM VAN PRITT STIFT IS MARCK BUREMA----------DE ECHTE NAAM VAN PR),
  • Pieter Kalfsma (Pooier),
  • Ben Lui (Gore kutkraker),
  • Professor Fjoe (Spacegeit),
  • Weg met links ! (zelfstandige),
  • Links Tuig (kansenjongeren),
  • bouwjaar54.nl (Televisiedominee),
  • Zwarte Piet (Seizoenarbeider?Slaaf),
  • Bassie (clown),
  • Sjonny Flodder (Handerlaar in goederen),
  • Doug Molson (Zeehonden knuppelaar),
  • Ballenman ((nuanceerder)),
  • Linkse Luilak (Werkloos),
  • Flip Fluitketel (Nederlandse Kankerlijersbestrijding),
  • Koos Werkeloos (Klaploper),
  • Volkert (Beroepsmoordenaar),
  • spongebob (spons),
  • Seymore LinksIdioten (Anti-kraker),
  • Suzan Foster (Wobbly),
  • Parsifal (Graalridder),
  • Links losert (Langhaardragert),
  • Ted de Braak (Zeiksnor (Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)),
  • Frank Teklenburg (YaYaBLa.nl) (systeembeheerder),
  • W. Bos (Zakkenvuller),
  • Socialist (zakkenvuller),
  • K. Raker (postbode),
  • Mag ik even lachen (Komische humor),
  • ROFL ROFL KANKERLINKS (ROFLROFL VIEZE KRAKERS),
  • P. Dofiel (Liefhebber van het kleine),
  • Henk Kempink (Pretvlek),
  • Geenstijl (Stijlloos),
  • Leon Mastenbroek (Scholier),
  • Bianca van der Kraan (Uitzendenbemiddelingsbureauwebsitebeheerder),
  • Weledelgestrenge Jip (en Janneke),
  • CCCP (partijvoorzitter (josef Stalin)),
  • Harry v Bommel (liaison van SP met Hamas),
  • A.H. (Führer),
  • Geen Handtekening (Want onzin),
  • K.raker (profiteur),
  • Dr (Geenstijl.nl),
  • Gerda Verbeet (trekhandje van Melkert),
  • P. enislikker (Douchebag),
  • Paul Boer (Armoedzaaier),
  • A. Hassan (Uitkeringtrekkert),
  • Jan Jansen (Beroepswerkloze),
  • Ulrike Meinhof (Martelares),
  • Robert Mugabe (Grote Leider),
  • sodemieterop (krakermepper),
  • Ad van de Berg (politicus),
  • Sok Geitenwol (Maatschappelijk Parasiet),
  • Allah (heeft uitkering),
  • Mickey Mouse (fulltime anaalkanibaal),
  • Eugene Kleefpamper (Kleefpamper Inc.),
  • Erich Honecker (Ideoloog/huisvriend),
  • Ganondorf Dragmire (Duistere Heerser van Hyrule),
  • Michel Houellebecq (elementair deeltje),
  • Pippi Langkous (Kinderheld),
  • Stanley Mes (Snijdert),
  • GA WERKEN! (IK WEL!),
  • Pim Fortuinlijk (Ghostwriter),
  • Jan de Wandelaar (gaat je geen reed aan),
  • Geert den Ouden (sterspeler de Graafschap),
  • Profiteur (linkse schreeuwerd zonder enig gevoel voor realiteit),
  • Dat Zeg Ik (Gamma), Adam Savage (Mythbuster),
  • Escheria Coli (beroepsbacterie),
  • Free record shop (beroepssteler),
  • [[[[kansloos initiatief]]]] (sneue profiteurs),
  • Openbaren ((Mag alleen maar als het rechts is hoor, anders is het niet eerlijk!!!!!)),
  • S. Nol (Groen Links),
  • joke konings (ambtenaar),
  • Emile R. /kindermaker (Proleet),
  • Sjaak trekhaak (sleepwerkzaamheden tot 3.5 ton),
  • linkse uitvreter (krakers-kraker),
  • Jaqueline Kramert (vergeetachtige),
  • Annemarie Jorritsma (VVD),
  • Willem de Zwijger (Oom Prins Pils),
  • K.Uttenkijker (Gyneacoloog),
  • Martijn (Kindervriend),
  • links (werkschuw),
  • Jeroen van der Ham ((Nomen Nescio)),
  • Extreem Rechts Doodseskader (Ge eens deaud stelletje vieze linkse ratten !!!!),
  • Toof Brader (Nieuwschlezer),
  • Dikke Lul (Drie Bier),
  • Jan (Lul),
  • Lance Armstrong (Heintje Davids II),
  • Linksmoetopkk.nl (Rechts.),
  • Yes (R),
  • Linksaf loopt dood (Arbeider op vakantie),
  • Henk Aardappel (Zwaffelaar),
  • Dominique Weesie (Journalist),
  • herfkens (graaihoer),
  • HRFKNS (Oplichtster),
  • GroenVrede (Garnaal),
  • GODZELF (Vader van JEZUS),
  • 2PAC ((nietdood)),
  • Patrick van der Eem (de shit),
  • je moedi in da house (milf hunter),
  • SDF ('INSERT INTO LOL),
  • qewl.nl (www.qewl.nl),
  • pablo escobar (handelaar),
  • giel (student),
  • J.Oker (Vleermuizenjager),
  • Hertog Jan (Bierdrinker),
  • Eroc Wardenburgh (Student),
  • gawerken (baas),
  • ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooojeoifn2oifn2oi3nfo2in3foi23nfoi23nfoi23nfoi23nfoin23foin23oifn2o3fnpsopqkspowqkw1qs (2d32d323d23d23d23d23d2d32d23 d32od3n2oi3 do2indoi2dn23),
  • Wouter Bos ((weet ik nog niet)),
  • Jan Janmaat (Politicus),
  • Bob de Bouwer (Actiefilmheld),
  • kees (potloodpuntenslijper),
  • Simon de Zaadmagnaat (Zaaddonor),
  • GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATOCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWERKENNNNNNNNNN (PROVITEURS),
  • ROBBIE (BROODJE BAKPAU JONGUH!!),
  • Marc Dutroux (Kindervriend),
  • Guus "Kogel" (Toen kwam die van rechts?),
  • Achmed (hulpverlener rammer),
  • Bluesman (Actief Rechts),
  • Haas (Mijn naam is),
  • Peter de Vlechte (Beleidsmedewerker),
  • Rudolf Höss (SS-Obersturmbannführer),
  • Ricardo van het Kamp (Loverboy),
  • Rik van der Laan (Student),
  • St. Nicolaas (Goedheiligman),
  • Flap d. rol (Linksdrager),
  • ali b (boeroeper),
  • Gerrit Slinker (student),
  • mohamed b (verdediger vrije woord),
  • www.CoomGirls.com (Fappert),
  • wynand duyvendak (inbreker),
  • J.C. van Nazareth (Verlosser),
  • De man met de snor (Defensie),
  • ja kern energie ! (links trapper),
  • Ronnie Rubber (Deegconcentrator),
  • Joseph Goebbels (Voorzitter NOS),
  • Friso Jansen (student),
  • blablabla (lekker belangrijk....),
  • Joost Jolijt (Proefdierenverzorger),
  • Geert Wilders (Koning),
  • Jan gedachteloos (ww),
  • Rudolf Hoss (SS-Obersturmbannfuhrer und Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz),
  • Barrie Bakfiets (Bakfietsbestuurder),
  • lelijke vieze niet linkse en niet rechtse maar door het midden hersenloze rukkers en co (blaffer 1ste klas),
  • JP Bakellende (Grote Leider),
  • Frank Masmeijer (oud vuil (net als links)),
  • Tante Jans (linksslet),
  • wat een zielig initiatief (gaan jullie allemaal toch werken),
  • Je moeder (anaalridder),
  • Mohammed-het varken-Einait (Querulant),
  • j. Fritzl (vader),
  • De enige echte Wim Heitinga (anaalrectalist),
  • Wie weet waar (Willem Wever is?),
  • Bas Bakker (Slager),
  • Homo (Groenlink),
  • linkse looser,
  • Haagse Sjommie (voâh as je nèt diegene bent die me nie kent, Profiteuruh!!.),
  • Jan Kaas (Bootje varen),
  • sjaaktrekhaak (drol),
  • Satan (Prins v.h. Kwaad),
  • Ayaan Hirsi Ali (Dochter van Shaka Zulu (Somalische Relnegerin)),
  • Heintje Davids (blijf eindelijk eens weg),
  • Wayasha (Hayabizu),
  • Ab Normaal (podloodventer),
  • Boze krakert (Krakert (en boos)),
  • Duke Nukem (Ass Kicker),
  • Lavrenti Beria (Radencommunist),
  • achmed (schoenpoetser in het park),
  • MoreleHogeGrondBezetter (Linksiewinksie),
  • ditslaatnergensop (nergensopslaan),
  • Jij Bent Lelijk (Zijn),
  • Josif Stalin (Vader der Naties),
  • lijpe shit ouwe (koekenbakker),
  • Ga werken, werkschuw tuig!!! (Ubergast),
  • l;k/k/k/k (k//kk//k),
  • Paul de leeuw (Volgevreten Vara varken),
  • Links (Nee dank je),
  • A. Hitler (Ex-Dictator),
  • U. Bader ((Meinhoff)),
  • J. Stalin (Opruimer),
  • Raymond (student),
  • Paulus (boskabouter),
  • Iwan van der Meer (Student),
  • Al-Tid Naaktgeboren (Professioneel baarder),
  • Stormfront (Links remmen),
  • Gretta Duivelsberg (barakkenbouwer),
  • Hitchhiker(geenStijl.nl),
  • DiaZePam (Sterbleker),
  • PIEMELTJE (PLASJE),
  • Het gevaar komt van (links!),
  • Domme Hond (PHP-developer geencommentaar.nl),
  • Mao Zedong (deaud),
  • Het vliegtuig kwam van links (H. Ighpotential),
  • * Wij hebben ons verbaasd over het gebrek aan steun van links voor de advertentie, onder huidige linkse prominenten. De advertentie was niets minder dan een oproep ter verdediging van de persvrijheid om relevante informatie te publiceren. Dat is (# oost Berculo (GeenCommentaar.nl),),
  • Henk Jan (ipv politicus),
  • B.Luf (beroepsterrorist),
  • Sjef Struikrover (Landloper),
  • 1van de eerste tekenaars (f van jole),
  • Josef Stalin (Linkse visionair),
  • Maorijnissen (Verspreid het kwaad.),
  • Makro (Brandstichter),
  • hahah (lolbroek),
  • Kern Centrale (rode knop),
  • Chuck Norris (Chuck Norris),
  • aa,
  • Evelien Herfkens (Parasiet),
  • Kunta Kinte (Katoenplukker),
  • sjaak afhaak (bluff kan niet),
  • vriendelijke vrrieden (uitkering-trekker/belastingvreter),
  • Olaf BlÃ¥töänd (Relzweed),
  • Mohammed Bondkraag (Wat ies beroep? Fultime drugsdealer,messentrekker,sisser,scooterdief cum laude,loverboy,etcetra,etcetra.),
  • Eveline Herfkens (links lullen, rechts vullen),
  • Gerard Arninkhof (www.degeurvangerard.nl),
  • NEGERS (zijn domme en luie wezens),
  • Gerrit de Stotteraar (i i i i i inbreker),
  • Vera Keur (grootverdiener),
  • Hasan (Vaste acteur opsporing verzocht),
  • K. Bruinsma (Dominee),
  • Sjef van Oekel (en braakt in de fiets-tas),
  • Muddy Mudskipper (Show host),
  • Wim Heitinga (beroepstrol),
  • Kutmarokkaan (Kansenjongere),
  • ga een werken voor je geld (ondernemer),
  • Ali babba (roverhoofdman),
  • Craig Criemal (Alleskunner),
  • milieu defensie (KCramer),
  • Adolf Hitler (Schilder),
  • linkssterf (rechtsoverwint),
  • Arie Bombarie (drukteschopper),
  • Nou, daar is ie dan eindelijk. De vermeend hilarische Bluf2008 petitie. Het keiharde antwoord van noodlijdend links Nederland tegen Fatsoenlijk Rechts. De petitie is een initiatief van GroenLinks, en een paar margebloggende Wijnand-believers. De link (ZWARTEpiet),
  • Tokkie (semi-professioneel kippenneuker),
  • Achmed Aykaz (uitkeringstrekker & PvdA-raadslid Utrecht),
  • Juffrouw Jannie (Koffiedame),
  • E. Herfkens (Zakkenvuller),
  • de groenharige doos (hoerrrrrrrrr),
  • Negert (werkloos),
  • Kim Jong II (Geest),
  • Dr. Dragan Dabic (Psycholoog (ik heb nog wel wat tijd over voor linkse rakkers)),
  • universal23@live.nl (Mail Me!),
  • adolf (links tuig),
  • Dirk van Hedel (Student),
  • Joet (Herder),
  • cor kooijker (nixnut),
  • Hans Janmaat (Politiek Visionair),
  • Pikgezicht (Ons Cafe),
  • George W. Bush (President of the United States of America),
  • klukkluk (indiaan),
  • Anti-links (Overijssel),
  • Hans (Tapijtreiniger),
  • BroodenSpelen (Reaguurder),
  • ZAADHOEREN B.V. (SPERMASLIKKER),
  • Jos ((van Debiteuren/Crediteuren)),
  • Kontgebonkt (Voorzitter Stichting Martijn),
  • Harry Nak (uitkeringstrekker en professioneel uitslapen en lanterfanter, en voor 20 uur snordrukker),
  • RaRa (Wie ben ik?),
  • Vincent Everts (GadgetsOnbenul),
  • Van Loch Ness (Monster),
  • Links lullen, rechts vullen.nl (Dienstweigeraar),
  • Nick (Student),
  • Sarah Palin (Mogelijk Vieze President),
  • Fapselman (Fappert),
  • Kutje Cola (Breezah),
  • Genghis Khan (Volksmenner),
  • Gladio (Wapenopslagplaats),
  • Haagse Harry (Beroepsproleet),
  • جريحا، وفقا لحصيلة أولية أعلنها التلفزيون الرسم (على مشاركتهم في المفاوضات السورية الإسرائيلية إلى جانب تركيسية),
  • Marco Dijkstra (Scholier),
  • Jean Le Coq (Forumspecialist),
  • H. Andophouder (Professioneel Steuntrekker),
  • Jaques Cousteau (Medewerker Kringloopwinkel),
  • 26 duizend gezichten (,26 duizend uitkeringen),
  • Paul de Leeuw (Linkse Zakkenvuller),
  • ik en ik (krakert),
  • Nederland (Verdoemd),
  • Aart Beving (kampioen open deuren intrappen),
  • Francisko van Jolen (Dijenkletser),
  • Greetje Duisenberg (De 6-miljoenste),
  • megapoes (kutfapper),
  • Zwarte Piet (Beroepsneger),
  • Erich Honnecker (Parteigenosser),
  • bla (bla),
  • Lloyd Christmas (Wormenkweker),
  • Mezelf (de beste),
  • Floof Geurdak (Allochtoon) -:),
  • R. van den Eijnden,
  • Piet Petroleumlap (Postbesteller),
  • Dr. Mengele/NSDAP (Bruinhemd),
  • Links verpest (dit land!),
  • Jacqie Ckreamer (leegloper),
  • Vladimir Poetin (Dictator),
  • harrie nak (meeloper),
  • Allende (miskend genie),
  • Jan Boezeroen (Zaaddonor),
  • Tiet Chrietulaar (Tekenaar),
  • R.Hess (hekkensluiter),
  • Poep (A),
  • Otto Flick (Gestapo),
  • Folkert van de Graaf (Huurmoordenaar),
  • HIER AAN DE KUT DE ZEEUWSE KUT. WAAR DE MENSEN ONBEWUST.....VERKEERDE BLUF>....... (Zwansbeoordeler),
  • Grootmoefti van Jeruzalem (Dikke vriend van bekende Duitse politicus),
  • I.K. Heberzinin (doemdenker),
  • Walter G. ('iets met computers'),
  • balkenende (lullo),
  • Mohammed Fubar (bontkraagje),
  • A. Naal (anaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaalanaal),
  • Eindhovu de Gekste (topscorer),
  • homo maroccensis vaginalis (nvt),
  • Fokke Fernhout (Kindersexdeskundige),
  • linkselul (debehanger),
  • Sjonnie K. (Anker),
  • Frutking (alg. dir. Frutterij),
  • von Ribbentrop (sturmbahnfuhrer),
  • ali abc en d (mag iek nie zegge),
  • Jaloers Jankerdje (Professioneel Subsidie Zuiger),
  • P. Nus (broer van A. Nus),
  • Rik de Rukker (Leuk he, zo'n petitie?),
  • wereldoverheersing (GOD),
  • Ds S.Nikkel (predikant linkse kerk),
  • Googletje (Supernerd),
  • Mao Zedong (Despoot),
  • Balthasar Gerards (Buitenparlementair activist mbt andersdenkenden),
  • J. Goebbels ("Wir sind Links und verachten das Rechtse Burgerblok."),
  • A.Hitler (Socialist),
  • Voldemort (Heer van het Duister),
  • De MakroPyromaan (bommen leggen/fikkie steken),
  • Jules Berelul (Ex-pornstar),
  • Wijnand Duyvenmelker (Linkse Parasiet),
  • Frau Immerswanger (Straathoekwerkster),
  • God (altijd en overal),
  • Links moet weg (weg met pvdA),
  • Jan Marijnissen (Tweede Kamerlid),
  • Wouter Boslim (Geldgraaiert),
  • advertentie (Persvrijheid),
  • Dennis den Dekker (Bilspleetchecker),
  • Cees van der Knaap (Valsheid in geschrifte),
  • pik omhoog (directeur),
  • Flippie Links (Linksdrager) (Verlink(s)er),
  • Te koop (Ducati ede),
  • Dood aan de Linkse Kerk! (Fulltime Linkse KerkKiller),
  • Kael'thas Sunstrider (Boze Elfenprins),
  • Ed en Willem Bever (loodgieters/electriciens),
  • Neger des Heils,
  • Sjakkelien Kramert (Pluchetester),
  • CentrumRechts (Realist),
  • Johannes Coenradus (GeenCommentaar.nl),
  • Hoerenzoon (Zoon van mevr. Cramer),
  • Bernhard Lockheed (Straaljager),
  • socrates (filosoof),
  • Maxima (Juntahoer),
  • jantje paasman (verpleegkundige , sp lid),
  • Paul Vermast (PaulVermast.nl),
  • The Unthinking Majority (Fantast),
  • Sinterpieteneukerklaas (piekneuker),
  • Bakelende (geldaftrogelaar),
  • Tieten Stinken (Anti feminist),
  • Ruben Oost (Student),
  • Sjaria Nu (Imam),
  • Missulena Species (Australische Zakspin),
  • Koen (Tunnel),
  • Erwin Rommel (Beginnen Sie niemals ein Siege, wenn Sie nichts hat zu gewinnen.),
  • Mijnpenislek (Entrepeneur),
  • K. Jong Il (Dictator),
  • Ali Chemicali (Chemiespecialist),
  • je zuster (op een houtvlot),
  • Jurrien (Pornoster),
  • JeMoederKijktMee kutlinks stelen is stelen ookal is er iets achtergehouden (Geenstijl),
  • John (linkse rat.),
  • Klauwkikker (geen),
  • Lowieke de Vos (Acteur),
  • Aan het werk! (luie linkse donders!),
  • Opa-Buiswater (beroepsouwehoer en alcoholist),
  • Sjaak Trekhaak (trekker),
  • Johnny ((Uitkering)),
  • J. Kramer (Transport LPG),
  • Ali Hamza (Dief),
  • Jan Marijnissen (Ex-Dictator),
  • Harry zuigvlek (profiteur der lage landen),
  • FEMKE (DE SYRIËR VAN LINKS),
  • Beatrix (NWO),
  • Enver Hoxha (hervormer/ democraat),
  • Kaatje va Ketsbergen (Linkshoer),
  • Jan (de Kankerman),
  • Obama (leftwingpleaser),
  • J.Arafat (knutselaar en filosoof),
  • Fred (Voorbij met de pret),
  • verdonk (sinkehater),
  • E. Herfkens (Geen vakkenvuller bij AH maar zakkenvuller bij VN),
  • halsemadaarmoeteenpeiemelin (zaaddonor),
  • Sikkeneur (Kanttekenaar),
  • WIJ WILLEN TIETEN ZIEN WIJ WILLEN TIETEN ZIEN WIJ WILLEN TIETEN ZIEN WIJ WILLEN TIETEN ZIEN WIJ WILLEN TIETEN ZIEN WIJ WILLEN TIETEN ZIEN WIJ WILLEN TIETEN ZIEN WIJ WILLEN TIETEN ZIEN WIJ WILLEN TIETEN ZIEN (WIJ WILLEN TIETEN ZIEN WIJ WILLEN TIETEN ZIEN WIJ WILLEN TIETEN ZIEN WIJ WILLEN TIETEN ZIEN WIJ WILLEN TIETEN ZIEN WIJ WILLEN TIETEN ZIEN WIJ WILLEN TIETEN ZIEN WIJ WILLEN TIETEN ZIEN WIJ WILLEN TIETEN ZIEN),
  • Dikke lul (Drie bier),
  • Joran van der Sloot (illusionist),
  • Klazien uut Zalk (Kruidenmengert),
  • Hans Janmaat (ex-Tweede Kamerlid),
  • Wollt ihr (den totalen Krieg?),
  • Nicolaas van Myra (Bisschop),
  • Gremdaat (dominee),
  • jantje smut (befkeizer),
  • R .Mladic (Transporteur),
  • R.Hees (Goed Mensch),
  • Hans Kok (Goede kraker (want doet het niet meer zo goed...)),
  • T. iefus (links),
  • Mohammed (Pedofiel),
  • Joop den Uyl (Sinterklaas),
  • W.C. Makreel (Uitvreter),
  • Kleptocraat (Kok),
  • Geenstijl.nl (Reaguurder),
  • Bakker (Bakker),
  • K. de Wit (Verkoper),
  • Allah (Terrorist),
  • donner (paljas),
  • sd (sales),
  • Liever geen extreem links voor mij, ik teken tegen! (Analist),
  • Vieze Freddie (Slettebak),
  • JanTJE Smit (Yolantheneukert),
  • Iris (Scholier),
  • Olivier B. Bommel (Heer van stand (tegen krakerstuig want mijn huis is mijn kasteel, weet je wel)),
  • Carel Noten (tv ster),
  • Balkenende (Baas iedereen),
  • Jurgen Rayman (Schijtlollige),
  • Nick&Simon (Zanger),
  • A. F. Wasser (LinkseUitkeringTeerder),
  • Bert Coenders (Zielige negertjes vriend),
  • Een baan zodat je kunt betalen voor je huis is voor mietjes.. (Kraker),
  • D Drollendraaiert (Broekenpoepert),
  • Piet Verdriet (Flikker),
  • cadsand (monteur),
  • cees de cock ((met c.o.c.k.)),
  • Nicolaas van Myra (Goedheiligman),
  • In 1985 werden documenten ontvreemd uit het Ministerie van Economische Zaken. Het blad Bluf! publiceerde de documenten ten behoeve van de openbaarheid van bestuur. Vanwege deze publicaties dreigde het Openbaar Ministerie de drukker van Bluf! aan te p (In 1985 werden documenten ontvreemd uit het Ministerie van Economische Zaken. Het blad Bluf! publiceerde de documenten ten behoeve van de openbaarheid van bestuur. Vanwege deze publicaties dreigde het Openbaar Ministerie de drukker van Bluf! aan te p),
  • janmaat hans (echte nederlander),
  • Fuck Femke Halsema in haar reet (zij is een hoer zij is een hoer zij is een hoer),
  • Thomas (Student),
  • brakke obama (schoffelaar),
  • Mike Hunt (My cunt),
  • Joris Driepinter (Melkpromotor),
  • Slinks verzet tegen de vrijheid ((Groen Links)),
  • Foppe de Haan (Bondscoach Jong Oranje),
  • Vogelaar (niksnut),
  • Lik maar aan mijn lollipop (Doe Maar Doe Maar!),
  • Manon Thomas (Wereldberoemd),
  • Tofik Dibi (demonisator),
  • Osama Bin (Ladenkast),
  • Dr. Ing. Maarten Lemmen (CEO Getronics),
  • Wim Heitinga (De enige echte!!),
  • Joop van Rossum (Psychiater),
  • u heeft nog 5 seconden voordat dit scherm ontploft (5-4-3-2-1-booooooeeeem),
  • Wijnand (Kraker),
  • Bassie ((Clown)),
  • gekkie BV (tekenaar),
  • R. Mirandolle (ICT - Pro),
  • Shaan (Queen Of nothing land),
  • flappentrekker (kraker),
  • hh,
  • Achmed Aarslog (scooterdief),
  • Koos (Werkeloos),
  • Van Kneusmalen (Proleet),
  • Jacques 'Le Coq' Grande (Proffesioneel Ijshockeyr (keeper)),
  • Yang Maorijnissen (Tovenaar van Oss),
  • GeenCommentaar.nl (Bakker),
  • Willem-Alexander (loser),
  • P. v.d. A. (uitvreter),
  • Befke Halsema (vriend van rutger),
  • Linksen Zijn (Landverraders),
  • Ernst Kaltenbrunner (Schoonmaker),
  • robbers (offsetdrukker),
  • S Magenta (subsidieontvanger),
  • Cees Veerman (vrouw),
  • Dennis (student),
  • Rutger Castricum (Professioneel Fapper),
  • Hans Kazan (Goochelaar),
  • Linda Brobbel (Geen Stijl),
  • Links (Zuigt),
  • Ad van de Bergh (Politicus),
  • PahPAAAH (PUUH),
  • Freek Kwentie (Antenneplaatser),
  • Sietze Klinkhamer (Garnalenvisser),
  • Tante Poes (Soubrette),
  • Ga toch eens aan het (Werk),
  • RTL Nederland (directie),
  • Kip Eter (petitie tekenaar),
  • Patrick Bateman (Serialkiller),
  • Alexander (Grote (de)),
  • Kim Holland (o ) ( o),
  • groen ;inks (chef),
  • Sjoerd van der Wouw (huurmoordenaar),
  • CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!! (sloper!!!CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!!CRASH DIE SERVER!!!),
  • sjaakie (pauper),
  • jack van gelder (schnabbelaar),
  • Pietje Pauper (ProfPauper),
  • Rechtsmens (Werken),
  • heineken (geniet met maten),
  • Ling Ping de bootvluchteling (Pauper),
  • tieten knijper (linkse sukkels in elkaarslaan),
  • Ariel Sharon (Pausoverlever),
  • anti-adhd instituut (KOM, WE PAKKEN ONZE FIETSEN!!!!!),
  • tante nel (hoer),
  • L O L (:P),
  • S.Peklap (Student te Groningen),
  • Je moeder (IS EEN HOER!),
  • Links Lullen (Rechts Vullen),
  • Anonymous ((Het blijft diefstal)),
  • HEMAWORSTJE (CAPOdibloggers),
  • groenlinks (niks doen),
  • Je moeder (telefoonhijger),
  • Paulus de Boskabouter (Boskabouter),
  • Steven Ukkel (Links-draaikont),
  • Sjonnie Boer (Kok),
  • Alsjeblieft (Zoek een baan!!),
  • Ben Dover (Linksbukker),
  • M. van Rooijen (student),
  • Rooie Fons (Subsidiespons),
  • mario (broodlikker),
  • Rita (Vrouw van Geert en Wouter),
  • Hans Worst (Vegetariër),
  • -----------------DIT IS BULLSHIT------------ (GL, BULLSHITPARTIJ),
  • Fcuk Swaffelaar (Handophouder/Handenlezer),
  • Terro Rist (GroenLinks Kamerlid),
  • Minderwaardig.Mensch (Toch Marcel?),
  • Sidi Mohamed ben Hassan el-Alaoui (Ecologosch Zaaddonor Minderheden),
  • fatima elatik (theo van gogh sympatisant),
  • Kim Jong-il (Dictatort),
  • We hebben een L! We hebben een A! (LALALALALALALALALALALALALA),
  • JOJO (JEJE),
  • JP.Bakelende (MP),
  • fonzy (happy days),
  • heb je even voor mij (wietteler),
  • Frank v/d Zwart (assistent Supermarkt manager),
  • Jakueline Kramert (mislukt),
  • Linde du Croix (webmaster HoeHetMoet.nl),
  • John McCain (Volgende president van de VS),
  • F.Flintstone (Leverancier Greenpeace),
  • Joris Demmink (Kinderliefhebber/Pederast),
  • Elger van der Wel (radioamateur),
  • Kim Yong Il (Dictator),
  • H. Krol (Holbewoner),
  • B. Van Marwijk (Faalhaas),
  • RARA (Linkse uitvreter),
  • Inie Minie (......),
  • Che Guevara (Popster),
  • PvdA (Zuigsecretaresse),
  • geenstijlhihihihihihi (geenstijlhihihihihihi),
  • Bettina Wertheim (directeur Beatrix Ziekenhuis),
  • De Tyfus (Geoon omdat het kan !!!!!),
  • pikken (mag niet!!!),
  • Jack Bauer (medewerker CTU),
  • Dr. I.L. Boor (Tandarts),
  • Plonk ((irritantje)),
  • Ollekebolleke (Schildpad en vazal van Eucalypta Halsema),
  • Pol Pot (idool van Rosenmuller),
  • Cor van de kaborgabok (nietsnut),
  • Ayaan Hirsi Ali (Dochter van Shaka Zulu) (Woehaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa),
  • De enige echte Wim Heitinga (Professioneel Uitvreter/beterweter),
  • Obelix (Uw specialist in natuurstenen),
  • Kim-Jong III (Dictator),
  • G. Wilders (Minister President),
  • Hans klok (Goochel Homo),
  • ALI.RIP (RAMADAN VIEREN),
  • Vlugge Japie (Bassie en die vervelende acrobaat zoeken),
  • Dr Bukkake (Banned@Geenstijl.nl),
  • ik (school),
  • Cor van der Laak (Avro-lid),
  • Adolf (Gaylord),
  • Meneer Spaghetti (Figurant in een kinderserie met als hoofpersoon een wit hondje, en een meneer die getrouwd is met een van de drie K3's),
  • Wijnand (Duivenmelker),
  • Borat Sagidiyev (President Kazachstan),
  • Appel,
  • Jan Doedel (Doedelzakspeler),
  • Pim Fortuyn (nog bedankt) (bijna premier),
  • Belastingdienst (Dief),
  • Mariette Hamer (EHBO/reanimeren van politieke lijken),
  • Gerardusje Duyvfendackusje (Inbreker bij GeenStijl.NL),
  • Alexander Goverse (kunstenaar),
  • Alexander Goofy (Kunstemaker),
  • Volkert van Zeur tot Diefstal (Universele Hemeltergende Irritatieoffensief),
  • I.S. Lam (Stenengooier),
  • Hemke Valsema (Groen(s)linksheks),
  • Frank Pels (www.frankpels.nl),
  • Ad Melkert (SM-slaaf),
  • Joran van der Sloot (Kapitein),
  • matthijs van nieuwkerk (zwetser),
  • Gerdi Verbeet (Tweede Kamer Dominatrix),
  • zo lang links gedomeerd en belemmerd. zoveel moeten betalen voor helemaal niets. de hypocrisie ligt niet rechts maar links. durf dat maar es echt in de ogen te kijken. linkse graaiers vullen nu hun zakken. (gewoon een loonslaaf die niet beleerd en betutteld wilt worden),
  • HRFKNS (Nummerbord),
  • Carlos the Jackal (leftist revolutionary),
  • Sam Pormes (Terrorist),
  • Onno Naneringer (Schilder),
  • Kuttekop (Hoofd in kut doener),
  • poep (student),
  • Mr. Fokke Fernhout (Pedofiel),
  • Speer Akker (Speert alle Rakkers),
  • Marcel van Dam (Televisiefossiel, politiek archeoloog),
  • J.P. Balkenende (kontenlikker (van bush)),
  • draak (vuurspuger),
  • Mohammed (Pedofiel),
  • VERNEUKT (UITGEKOTST),
  •  (),
  • Rachid (Homovriendje van David),
  • fucklinks (antoterror),
  • Zeurie (Zeuren),
  • Pepijn Oomen (GroenLinks),
  • Sanne (docent),
  • Sauron (Alleenheerser),
  • Ben Tegen (Uitvreter/salonsocialist),
  • Bilal (bedreiger),
  • David Hasselhoff (Lifeguard),
  • BLUF! = CRIMINEEL (OPPAKKEN DIE ZOOI),
  • Kuifje (Kapper),
  • RAF,
  • GeenCommentaar (Dus hou dan ook je bek!),
  • fna (hoofd new useless devices),
  • wankingjacko (parasiet),
  • Femke Halzema (Hippie / links radicaal),
  • Chewbacca (ROARRRR),
  • Alexander Pechtold (Volksmenner),
  •                     (                 ),
  • Piet Precies (Wannabe pooier),
  • Marijke Vos (Marrokanen schoppen ambulance medewerkers omdat ze niet zo goed weten wat voor werk zij verrichten? Stom lomp zwijn!),
  • d (s),
  • rooie ratten (realist),
  • Poncke Princen (Deserteur),
  • Waarom? (OMDAT HET KAN!),
  • Paskal Jakobsen (zanger),
  • Sjaak Speklap (Bio-industrie slager),
  • Rood, Jood en Poot (wil het maken in hilversum),
  • Sjaak Trekhaak (kamper),
  • Bingoland (Swaffelaar),
  • Joost (Uitvreter),
  • IKBENMEZELFAAN HET FAPPEN NU (Fapper Extrordinaire),
  • hophop (paardje in galop),
  • jan zijlstra (godsdienswaanzinnige),
  • Skeletor (Master of the Universe),
  • Linkse rakkers moeten opdonderen (Linkse luie donderds uit hun illegaal gekraakte kraakpand slaan, kutvolk ga werken voor je geld),
  • J. Christus (Herder),
  • Bertus Randstichter (Boeroeper),
  • Volkert v/d G (De kogel kwam van links),
  • Leen (van Frisia),
  • Bert Lutser (patient),
  • Tara Singh Varma (oplichter en fantast),
  • Tita (Tovenaar),
  • Geile Tina (Frituurkundige),
  • 10 (ten), 9 (nine), 8 (eight), 7 (seven), 6 (six), 5 (five), 4 (four), 3 (three), 2 (two), 1 (one), 0 (zero), (..........................................................................................................................................................................................................................................................),
  • GeenStijl (Ongevaarlijk Bruinhemdendispuut),
  • Bram Ladage (frietbakkerT),
  • Kim Holland (Zedenpredikster),
  • dhr. milan mulder (oprichter anti-jan-koevoet.hyves.nl),
  • Ik ga morgen 100 mensen ontslaan (gewoon, omdat ik de macht heb),
  • Jan Bert Kuipers (veganisties beroepswerkeloze),
  • Duivenkak (crimiclown),
  • De Proleet Mohammed (nsfw),
  • Rolf Wouters (Koekenbakker),
  • Sjakie (liegen),
  • Gandhi ((levensbevrediger)),
  • Linkse DODO (Uitgestorven),
  • Ella Vogelkut (Landverraadster),
  • Filip De Wilde (Politicus),
  • hallo (Orginalist),
  • Thijs Kleinpaste (Hoofdredacteur DEMO der Jonge Democraten),
  • Faizel Ali Enait (Imam),
  • Dick Zak (Fluffer),
  • Geile Ier (Maatschappelijk rukker),
  • Paul Witteman (Wijndrinkende zuurpruim),
  • Bertus Lüske (Hon),
  • Probo Koala (milieu dienst Amsterdam),
  • Rob Jasje (muzikant),
  • dirk droog (lpo),
  • Kropotkin (Anarchokapitalist)