Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, September 26, 2008

Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?

Door Keesjemaduraatje

Dat komt soms voor, dames en heren, lezers van dit politiek volkomen incorrecte weblog. Dat iemand een zeer harde strijd tegen een bepaalde bevolkingsgroep, of tegen een bepaalde religie voert. En dat er dan opeens iets gebeurd in zijn of haar leven, luisteraars, waardoor plotseling het licht gaat schijnen. Dat kan een minnares van allochtone afkomst zijn, die de kracht in de lendenen terug geeft en de ontvanger met nieuwe energie een andere weg doet inslaan.

Dat kan ook een inzicht zijn dat plotseling optreedt. De bijbelkenners onder ons kennen het verhaal van Saulus, die eerst de christenen vervolgt en dan tot geloof komt.

Michelangelo_saulus_grt Handelingen 9
3 En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel;

4 En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?

5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ook Monique van SIOE heeft nu plotseling een helder licht zien schijnen. Aanvankelijk maakte ze deel uit van een groep anti-islamisten die nog in februari een anti-islam betoging organiseerde. Ik schreef daarover een kritisch artikel op het Vrije Volk, omdat ik vond dat SIOE zich wat al te gemakkelijk met neo-nazis liet fotograferen.

Ik werd daarna op dezelfde site Het Vrije Volk van Kortzichtigheid beschuldigd. Dat kwam natuurlijk hard aan. Maar in dat artikel bekende Monique wel, dat ze al tijdens de anti-islam demonstratie in Brussel, kennis had gemaakt met Ben van der Kooi. Ik heb op dat artikel niet meer gereageerd.

Nu, een half jaar later, mag Monique op de website van Peter Breedveld, waar anders, vertellen dat het met de islam in Nederland allemaal wel meevalt. dat ze het licht gezien heeft. Letterlijk citaat: "Mededogen en compassie, eerst de mensen alsjeblieft. En praat, vraag, toon eens echt interesse in de mens. Afzeiken en demoniseren is zo makkelijk. En zo bedroevend...

Gelukkig ben ik weer terug bij mezelf, Monique, een tot inkeer gekomen mens die liefde en compassie het allerbelangrijkste vindt dat er is."

We zijn blij dat Monique nu zo'n blij mens geworden is. Eigenlijk zou ze nu het artikel op Het Vrije Volk terug moeten trekken en moeten veranderen in de titel "Ik, was kortzichtig en Keesjemaduraatje had gelijk". Maar dat zal wel weer teveel gevraagd zijn.

Interessant zijn wel twee citaten op de website van Robert Engel. Ze zegt daar, dat Ben van der Kooi eerst netjes gevraagd heeft of hij in Amsterdam mee mocht demonstreren. Ik concludeer daaruit, dat ze van te voren had kunnen weten wie hij is.
Ten tweede vertelt ze: " Ben van der Kooi is naar Denemarken geweest alwaar ik hem tijdens de rechtzaak (cartoons Kurt Westergaard) buiten de deur heb gezet. Hij weigerde te vertrekken naar Nederland dus hebben mijn man en ik hem ’s nachts achtergelaten bij feestende jongeren.  "

Dat klinkt erg close. Blijkbaar is Ben zelfs met de familie van der Hulst Radix meegereden, want anders hadden ze hem ook niet hoeven achterlaten.
Maar ik ga daar niet verder op doorhakken. Laten we blij zijn, dat de familie van der Hulst Radix het licht gezien heeft en dat ze nu gewoon met de mensen praten.

2 comments:

rkh said...

Waarom "wat"?

Keesjemaduraatje said...

@RKH: dat is de letterlijke tekst van de Statenvertaling