Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, October 22, 2008

Hoeiboei gestopt?

Hoeiboei

Door Keesjemaduraatje
Vandaag verschijnt er een tekst op de website Hoeiboei waaruit blijkt dat er voorlopig geen updates meer zullen volgen. Er wordt geen reden voor gegeven. Jammer. Is er sprake van een herstdepressie? Is de strijd tegen de islamisering nu voorgoed verloren? Is de affaire met de aangifte van het Meldpunt Discriminatie haar teveel geworden? We weten het niet

Hoeiboei is het laatste weblog dat is voortgekomen uit de website "De gezonde roker"  van Theo van Gogh. Na de moord op Theo ging Gabler, de webmaster van Theo, nog een tijdje door op Vetvetvet en nadat die stopte werd Hoeiboei opgericht. In die tijd leerde ik Hoeiboei kennen. Er waren periodes in de afgelopen jaren dat we elkaar elke dag SMS-ten of emailden. Een jaar geleden, na de roemruchte avond in de Rode Hoed, was dat plotseling afgelopen. Die avond was tegelijkertijd het hoogtepunt en het einde van de "Beweging Focus2" en ook van onze vriendschap.

Nadat andere anti-islamitische weblogs zijn gestopt, opgeheven of omgeturnd, is Hoeiboei nog een van de weinige weblogs die goedgeschreven kritische artikelen over de multiculturele veranderingen in Nederland combineert met literatuur en kunst. Daarom is het jammer als dat nu ook weer stopt.

1 comment:

Molly-Bolly said...

Van bruinhemden kun je inderdaad herfstdepressie krijgen, omdat de hersenen onbewust de kleur bruin associeren met verwelkte, van de boom gevallen blaadjes. Dus het MDI lijkt mij hier inderedaad hoofdschuldige!