Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, November 02, 2008

Absoluut Dieptepunt van Clairy Polak

Door Keesjemaduraatje
NewasianhemisphereVandaag toch maar even, tijdens het dweilen van de huiskamer, naar Buitenhof gekeken en daar verscheen Clairy Polak met een Aziaat, die voorgesteld werd als de Aziatische Fukuyama. Fukuyama is de filosoof  die na het einde van de Koude Oorlog schreef dat de westerse democratie met haar vrije markt definitief had gewonnen. Nou dat beloofde wat natuurlijk.Wat had deze grote oosterse filosoof te melden aan Clairy?

Dat Europa mee moest werken aan de oprichting van een Palestijnse staat. Een belangrijke voorwaarde om vrede met de islamitische wereld te sluiten. Dat beweerde die man echt. Nou ja, dat zegt van Agt ook. Toen ging het over China. Daar zei hij over dat Deng Xiaoping  de grootste leider van de Aziatische wereld was en dat hij de Nobelprijs voor de vrede moest krijgen. Nou wat vond Clairy daar nou van? Ze pruttelde wat tegen dat de studenten op het Plein van de Hemelse Vrede daar anders over dachten. En wat vond deze geweldige Aziatische filisoof over Mao, wilde Clairy dan nog weten. Ook een geweldige leider.

Het zijn standpunten en deze man, die Kishore Mahbubani heet, mag het allemaal zeggen. Want we hebben hier namelijk vrijheid van meningsuiting en dat kan je van de meeste Aziatische landen niet zeggen. Maar dat we nu al in ons nationale programma Buitenhof deze kwaadaardige onzin moeten aanhoren is toch wel weer een absoluut dieptepunt in de interviewgeschiedenis van Clairy Polak.

10 comments:

Buzz said...

Was het niet Jello Biafra die ooit zei: don't hate the media, become the media.

rkh said...

Niet mee eens. Ik vind dat Clairy goede vragen stelde en goede kanttekeningen maakte (miljoenen doden bij Mao). De stellingname van de man kwam uitstekend voor het voetlicht.
Uw laagbijgrondse activiteiten hebben kennelijk de blik (met het oog op Clairy) vertroebeld.

ps.: Palestijnse kwestie oorzaak antiwesterse haat? Oorzaak zou ook gevolg kunnen zijn.

Keesjemaduraatje said...

@RKH: wat bedoel je met "laagbijdegrondse activiteiten"?
Ik breng toch geen miljoenen mensen om?
Ik schiet toch geen raketten op burgerdoelen af?

rkh said...

Maar u dweilt wel.

Een zekere lichtvoetigheid moet kunnen. Toch?!

barry said...

Dat Europa mee moest werken aan de oprichting van een Palestijnse staat. Een belangrijke voorwaarde om vrede
Dat is nu de nieuwe Endlösung of in moderne formulering de "alomvattende vredesoplossing"

Tarak said...

Het is offtopic maar dan toch:
Heeft u het aantal topics op Indymedia gezien over de aanscherping van het verbod op Godslastering? Indrukwekkend is het niet?

Keesjemaduraatje said...

verbod op godslastering is alleen aangescherpt om de islamisering van Nederland te faciliteren. dat is toch wel duidelijk.De Indymedianen zijn erg revolutionair, maar alleen als het om kapot maken gaat. Als de westerse beschaving kapot gemaakt wordt, staan ze natuurlijk te juichen.

möök said...

Arrogante Aziaat las arrogante Westen de les. En had had soms nog gelijk ook.

Tarak said...

Ik proef sarcasme en als ik dat ten onrechte proef, ben ik het niet met u eens. Ik geloof niet dat deze regering bewust islamiseert. Ik geloof wel dat er in deze regering veel beperkt intelligenten zonder ruggegraat en /of zonder gevoel voor lange termijn verantwoordelijkheid zittenn.

Ook wat Indymedia betreft verschil ik van mening, ik besef dat ik ten opzichte van het Indymedia publiek volledig aan de andere kant sta qua maatschappelijke opvattingen, maar dit is nu juist een onderwerp waar je "common ground" verwacht. U chargeert het Indymedia publiek, maar het valt mij oprecht tegen. Het tekent een tekort aan maatschappelijke alertheid, men slijt gelopen paadjes uit qua acties. Dat betekent mijns inziens dus stilstand in het denken.

Tarak said...

Misschien is het niet zozeer stilstand als wel leegte.