Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, November 25, 2008

De Platform strategie

Door Keesjemaduraatje
Welke voordelen zien de Internationale Socialisten nu, in het steeds weer oprichten van nieuwe Komitees, Platformen en Aktiegroepen? Is dat niet erg doorzichtig? Zou het niet beter zijn de eigen organisatie groot en sterk te maken en dan aan de verkiezingen deel te nemen?  Sommige mensen denken dat deze grepen opgericht worden teneinde subsidies te krijgen. Dat is echter niet de voornaamste reden. De strijdmethode wordt ook wel "platform-strategie"  genoemd en wordt door alle Trotskistische partijen en groepen toegepast. Daarmee volgen ze de aanwijzing van Trotski zelf die in 1940 nog opdracht gaf de vkbonden te infiltreren en de klassenstrijd op die manier aan te zwengelen.

De platform strategie dient ertoe, de jonge politiek niet geschoolde activisten te kunnen ondersteunen en te mobiliseren. De goed georganiseerde

No comments: