Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, November 21, 2008

Spin in het web

Door Keesjemaduraatje

Er was nogal wat ophef over de laatste Kristallnachtherdenking in Amsterdam. Was de organisatie niet teveel in handen van extreem-linkse en trotskische groepen en worden er tijdens de herdenking misschien teveel verbanden gelegd met huidige integratie- en islam-problematiek? Is Nederland Bekent Kleur, de organisatie van de herdenking, een Trotskistische mantelorganisatie, die de aandacht van het echte antisemitisme af wil leiden? Het zijn vragen over vragen.

Rene Danen beweert dat er niets van aan is. Dat hij geen lid van de Internationale Socialisten is en dat Nederland Bekent Kleur geen standpunten over Israel heeft. Tijd voor een onderzoek.

De volgende organisaties maken gebruik van dezelfde postbus 59606 in AMSTERDAM

Nederland Bekent Kleur tel 020-6897555 fax 020-6185691 www.nederlandbekentkleur.nl
Aktie Vluchtalarm vluchtalarm.nl (domein staat op naam van Nederland Bekent Kleur)
Platform Keer het Tij Tel: 020 - 6891469 info@keerhettij.nl (Contactpersoon = Rene Danen)
Samen Tegen Racisme (Weblink naar Internationale Socialisten, webbeheerder Brian4all)
StopdeHetze www.StopdeHetze.nl (Domeinbeheerder= Internationale Socialisten)
Stichting 21 maart (Voorzitter is Rene Danen)

--------------------------------------------------

Keer Het Tij

De domein naam van Keer het Tij staat op naam van Rene Danen

Domeinnaamkeerhettij.nl
Statusactief
HouderSTI062672-DEINS
Stichting Comite 21 Maart
Jacob van Lennepkade 255
1054ZS AMSTERDAM
Netherlands
Administratieve contactpersoon

DAN007413-DEINS
R. Danen
+31 (0)640711911
info@keerhettij.nl

--------------------

Dossiernummer: 41212266      Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor
Amsterdam
____________________________________________________________________________
Rechtspersoon:
Rechtsvorm                  :Stichting
Statutaire naam             :Stichting Comite 21 Maart
Statutaire zetel            :Amsterdam
Adres                       :Jacob van Lennepkade 255, 1054ZS Amsterdam
Correspondentieadres        :Postbus 59606, 1040LC Amsterdam
Telefoonnummer              :020-6897555
Akte van oprichting         :27-01-1993
Activiteit                  :Ideële organisaties
----------------------------------------------------------------------------
Bestuurder(s):

Naam                        :Danen, Marinus
Geboortedatum en -plaats    :10-12-1967, Schaijk
Infunctietreding            :03-06-2008
Titel                       :Voorzitter
Bevoegdheid                 :Alleen/zelfstandig bevoegd
____________________________________________________________________________
Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

                             Woerden, 21-11-2008
                             Uittreksel is vervaardigd om 17.06 uur

                             Voor uittreksel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----

Domeinnaamstopdehetze.nl
Statusactief
HouderINT001290-XS4AL
Internationale Socialisten
Oosterspoorplein 4
1093JW AMSTERDAM
Netherlands
Administratieve contactpersoonZWA000439-XS4AL
M. van der Zwan
+31 (0)204634464
postmaster@stopdehetze.nl
Domeinnaamstopoorlog.nl
Statusactief
HouderINT001290-XS4AL
Internationale Socialisten
Oosterspoorplein 4
1093JW AMSTERDAM
Netherlands
Administratieve contactpersoonZWA000439-XS4AL
M. van der Zwan
+31 (0)204634464
postmaster@stopoorlog.nl

via telefoonnummer
Vredeslijst] Vredesagenda

Org: Comitee D14-Nederland, Info: 020-6897555, e-mail: d14_nl@yahoo.com. http:// www.d14.nl (#a#v). Zo 2
StopdeOOrlog(via zelfde telefoonnummer)

De bus voor drie dagen kost 50 gulden.

Je kan per mail of per post doorgeven met welke bus je mee wilt en waar je wilt opstappen. Na ontvangst van de betaling, ontvang je je buskaartje. Het geld kan worden overgemaakt op giro 151995 t.n.v. Nederland Bekent Kleur inz. d14 nl te Amsterdam met een duidelijke vermelding van naam, opstapplaats en datum van vertrek.

Je kan je ook hier online opgeven.

No comments: