Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, November 06, 2008

Werkwoord van het jaar: inlegvellen

Gelezen op Geenstijl:

Het werkwoord "biermannen" is etymologisch nauw verwant met het werkwoord "inlegvellen". Daar waar in de nadagen van het linkse denken het zelfstandig naamwoord 'respect' ging fungeren als verzamelterm voor elke geestesgesteldheid die door links als goed, fatsoenlijk en deugdzaam werd gekwalificeerd werd het werkwoord 'inlegvellen' steeds meer gebruikt om het onschadelijk maken van elke vorm van kritiek op 'biermannen' aan te duiden. Men zou kunnen zeggen dat overal waar gebiermand werd er even later geinlegveld werd.

1 comment:

Ernst said...

En respect is inmiddels een ander woord voor 'angst', en zo zakken we met zijn allen steeds dieper.