Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, December 14, 2008

Brief van de moeder van Yoghurt

De man die op 13 september 2008 ernstig mishandeld werd door de deurploeg van krakerscafé Vrankrijk heeft nog steeds ernstige gezondheidsproblemen. Zijn moeder kon het niet meer aanzien en schreef een brief aan de Grachtenkrant:

"Meer dan 2 maanden geleden schreef ik een stukje over mijn beleving van de 13de september en de gevolgen voor niet alleen Yoghurt en Coach hun levens, maar ook voor mijn leven en veel anderen om ons heen. Vrankrijkaffice_2 Ik speelde met de gedachte om naar een vergadering in de Vrankrijk te gaan en het geschreven stukje daar voor te lezen als ik door emoties overvrouwd, niet meer goed kon denken. Ik had veel te vertellen, maar nog meer te vragen.

Ik ging niet, omdat ik niet gemist kon worden. Mijn zoon mocht en kon niet alleen zijn. Hij kon niets zelfstandig en de kans op complicaties was te groot. Ik durfde en kon daarom niet urenlang weg. Maar heel graag was ik de confrontatie aangegaan met de mensen die aanwezig waren op die bewuste zaterdagavond. Met degenen die eraan meededen en degenen die er naar keken en niets deden om te voorkomen wat nu de harde werkelijkheid is. Ik heb het niet verstuurd omdat ik de gezichten wilde zien, reacties ongecensureerd en direct wilde meemaken. Niet na onderling overleg waarin afspraken gemaakt konden worden over wat wel en niet gezegd mocht worden.

Mijn zoon is voor de rest van zijn leven beschadigd. Zit in een rolstoel omdat hij niet zelfstandig kan lopen. Is rechts helemaal doof en links voor 75 %. Voor hem geen (favoriete) muziek meer of een concert. Maar wel een ander soort muziek. Een constante harde piep in zijn hoofd met ruis en suis begeleiding. En helaas werkt het niet zo als bij een jullie welbekende, digitale site, waar je zelfs de ruis kunt verwijderen. 0, was ik maar Indymedia!

En dit is dan een bruggetje naar de walgelijke discussies die ik de afgelopen maanden heb kunnen volgen op diverse sites. Een enkele aanvulling was voor een redelijk denkend mens te volgen en te respecteren. Maar zoveel onzin en laster heb ik nog niet vaak achter elkaar gelezen. En bijna niemand die dat openlijk onder eigen naam durft te doen, maar lekker anoniem. Jezus wat een helden. Wat een lef. Nee het is niet mijn wereld. Ik ben een outsider die door 13 september een insider werd, die de eerste dagen in het ziekenhuis moest blijven omdat Yoghurts conditie kritiek was en ook na de eerste dagen geadviseerd werd om in de buurt te blijven.

Over Coach kan ik slechts zeggen dat ook hij sinds 13 september arbeidsongeschikt is door de gevolgen van de klappen. Ook, zijn hersenen zijn o.a.gekneusd met alle verschijnselen van dien. In tegenstelling tot Yoghurt is hij niet in staat om te e-mailen en wordt doodgezwegen door de grote meute. Als Yoghurt het ook niet gekund had zou het dan allemaal niet in de grote doofpot zijn gegaan? Met de waarschijnlijke garantie van herhaling in de toekomst?

Tot de dag van vandaag kan ik niet werken omdat Yoghurt zijn verzorging nodig heeft.

Nog steeds kunnen er verdere complicaties optreden. Heeft hij nog operatie(s) nodig om het hersenvlies te sluiten, gehoorbeentjes te reconstrueren met titanium en het maken van een nieuw trommelvlies uit een pees. Dit alles in de hoop dat er nog iets verbeteren zal aan zijn gehoor en de duizeligheid en hoofdpijn iets zullen verminderen. Garanties worden niet gegeven. Ook aan zijn knie zal nog gesleuteld moeten worden.

Het sleutelen en mooie dingen maken van staal zal hij (tenzij er wonderen gebeuren) nooit meer kunnen. Het was zijn lust en zijn leven en hij was er goed in. Zijn eigen schip om op te wonen, een droom die misschien nooit meer te verwezenlijken is.

Gelukkig heb ik in de laatste maanden veel lieve vrienden uit de wereld van Yoghurt leren kennen. Ze zijn me dierbaar geworden. Zonder hen was het nog veel moeilijker geweest. Hen wil ik dan ook allemaal heel erg bedanken voor de steun die ze gaven en geven.

Nu, na meer dan 11 weken vraag ik me af of het iets uitgemaakt zou hebben als ik wel bij een vergadering had kunnen zijn. Waren de vragen die zo vaak gesteld zijn door Yoghurt dan wel aan mij beantwoord? Ik denk het niet. Na alles wat ik gehoord, gelezen en gezien heb, maak ik me geen enkele illusies meer.

Voor diegenen die anoniem op Indymedia schreven dat Yoghurt maar een ouwe junk, een profiteur, een niet werkende parasiet of iets dergelijks was: helaas ik moet jullie teleurstellen, jullie hebben ongelijk. Maar ja de beste stuurlui staan altijd aan wal toch en degenen die het minste weten, schreeuwen het hardst de grootst mogelijke, domme onzin.

Voor de toeschouwers op 13 september heb ik er ook nog een: kom een weekje mijn taak overnemen en dan gaan we praten over wat er werkelijk gebeurd is. Voor degenen die dit veroorzaakt hebben, heb ik geen woorden. Ik denk ook niet dat ze mijn woorden zullen begrijpen. Uit de (anonieme) brieven bleek al wel dat we een andere taal spreken.

0, ja het was ook nog een makkelijke manier om geld te verdienen en af te persen schreef iemand. Je laat je in elkaar slaan etc. Lijkt me projectie. Probeer het eens, grote domme jongen. Praten we daarna, niet anoniem, verder. Als je liever niet naar de sociale dienst wilt (zoals Yoghurt) moet je geld lenen om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. En het kost heel veel energie om in deze toestand waarin Yoghurt verkeert toch nog te proberen om iets te bedenken waarmee hij zijn brood kan verdienen.

Ik eindig met een kort citaat uit mijn beleving waar ik mee begon.

Dit schrijf ik als de moeder die haar zoon bijna kwijt was en die hem ziet lijden. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Vraag eens aan je moeder hoe zij het ervaren zou hebben als het haar zoon geweest was. Heb dat lef eens. Wat zou zij gedaan hebben. Hoe zou zij gereageerd hebben? Of misschien hebben jullie zelf kinderen? Hoe zouden jullie er tegen aan kijken als het je eigen kind was geweest? Hadden jullie dan ook de kaken stijf op elkaar gehouden? Hadden jullie dan ook verhaaltjes bedacht en die als sprookjes verteld?

Deze vragen stelde ik onder andere aan enkele mensen die op bezoek kwamen en het bleef oorverdovend stil.

Co (de moeder van Yoghurt)"

15 comments:

pazz said...

Wat een vreselijk drama. Ik steun Co, ik wens haar veel succes en kracht met de verzorging van haar mishandelde zoon. Grof geweld verwacht je van de vijand, van de stillen, de knokploeg van de eigenaar. Niet van je eigen kameraden. Je eigen geestverwanten in elkaar slaan, op het moment dat een kraakverbod realiteit wordt; symbolischer kan bijna niet. Ook in de Groene deze week een artikel over de flinterdunne ideologie van radicaal politiek activisten. Revolutionairen zijn geen helden, maar geweldadige idioten. Ook ik heb ervaring met geweld van de kraakscene. Spreek een dronken psychopaat tegen, en hij vliegt je aan.

Peter Siebelt said...

Waarom is het zo stil in Den Haag?
Waar blijft GroenLinks, SP en de PvdA die normaliter wel vooraanstaan om rechtse politieke extremisten aan te pakken?

Het antwoord is simpel: voor deze politieke partijen zijn de radicalen van de kraakbeweging de straatwerkers. Straatwerkers die het vuile werk mogen opknappen voor de hogere lagen in de linkse ‘spekkoek’. Tja en die heb je eenmaal nodig dus laat je ze met rust.

Dankzij het luikje van van der Laan kon cafe Vrankrijk open blijven en ja, dan kun je erop wachten tot dit soort dingen gebeuren.

Desgevraagd reageerde een aantal mensen op de voornoemde stelling.

De opmerkingen in één van de reacties is de moeite waard om eens verder uit zoeken.

“De mediator Van der Laan werd ingezet als alternatief voor de normaal in Nederland geldende ‘rechtspraak’. De rol van de mediator beperkt zich normaal gesproken tot die van een bemiddelaar, die de partijen zélf tot een oplossing laat komen. De mediator behoort géén uitspraak te doen.

Echter, in deze situatie is deze conclusie allerminst te ver gezocht, omdat Van der Laan niet de afstand tot de zaak had die bij een goed mediator past - dit gelet op zijn nauwe betrokkenheid bij beide onderhandelingspartners als kantoorgenoot en voormalig raadslid.
Bij bijvoorbeeld een echtscheidingszaak laat je normaal gesproken ook niet de collega of een familielid van een van de betrokken partijen optreden als onafhankelijk mediator - de neutraliteit is overduidelijk betwistbaar.

Van der Laan had er vanuit beroepsmatig oogpunt eigenlijk beter aan gedaan om deze zaak te weigeren. Daarbij komt dat Van der Laan zélf oplossingen heeft aangedragen in plaats van de betrokken partijen tot oplossingen te laten komen, het lijkt er op dat hij als mediator zijn boekje daarmee te buiten is gegaan.
Van deze mediationsessie moet een mediationverslag en een vaststellingsovereenkomst zijn opgesteld. Wellicht is het interessant om deze middels een WOB-verzoek bij de gemeente Amsterdam op te vragen.

De conclusie is dus dat het zeker niet te ver gezocht is wanneer Van der Laan de oplossingen zélf heeft aangedragen tijdens de mediationsessie.”

Ge said...

Kees dat nou juist jij als eerste maar ook als enige de brief van Yoghurt zijn moeder kunt publiceren.

Keesjemaduraatje said...

staat er duidelijk bij hè. De brief werd voor het eerst gepubliceerd in de Grachtenkrant.

Ge said...

Had dan een fotokopie, geheel in de stijl van de grakra, gepubliceerd. Tot die tijd blijft het er op lijken dat je hetzelf hebt gemaakt.

Keesjemaduraatje said...

de perversiteit en vindingrijkheid der ignoranten kent geen grenzen

Natasha said...

Niet zo paranoia Ge, de brief komt idd uit de Grachtenkrant

Natasha said...

Waarom blijft het zo stil in Den Haag op Siebelts luikjes-verhaal.

Nou, misschien omdat dat luikje al heel lang verleden tijd is, omdat Vrankrijk al geruime tijd verbouwd is en een grote glazen voorgevel met ramen van 2 meter heeft dat dat luik totaal overbodig maakte?

Ge said...

@Kees. Onwetend zijn we allemaal totdat we zelf kunnen vaststellen. De grakra wordt niet op internet gepubliceerd dus controle is nauwelijks mogelijk.
@Natasha. Een gezond porsie wantrouwen tegen een exkraker zoals Kees, die zijn eigen nest bevuildt vind ik niet misplaatst.
Iedereen kan van alles op zijn weblog neerzetten. Als het niet te verifieren is ( en dat is het niet want de grakra is nou eenmaal niet overal verkrijgbaar) blijft het in het midden hangen.

keesjemaduraatje said...

@Ge:je kan de Grachtenkrant kopen in het Fort van Sjakoo in Amsterdam. Ik hoef jou als Wannabee KlugScheisser natuurlijk niet uit te leggen waar of dat dat is.

Carel said...

Nou Gé, zelfs Natasha zegt dat de weergave klopt. En Sandra van de GrachtenKrant heeft zich nog niet woedend gemeld dat de verklaring van de moeder van Yoghurt verzonnen is.

Wie bevuilt trouwens het eigen nest? De mensen die iemand invalide slaan en de zaak vervolgens in de doofpot willen stoppen, of een ex-kraker die de gang van zaken ter discussie stelt?

Paardestaart said...

(Waarom zet je nou een 'd' in bevuilDt, Gee??
Als 'ie er niet oorspronkelijk al instond, komt 'ie er ook nooit bij hoor, alleen in de verleden tijd - je weet toch?)

Opeens begrijp ik hoe het komt dat gestaald links het zo goed met islambelijdenden kan vinden: het zijn allebei sektarische strijdersverbonden. Als je gewoon gebruik maakt van je democratische recht op vrije nieuwsgaring en meningsuitwisseling menen dezulken dat je 'je nest bevuilt' - een onvergeeflijk vergrijp

Vanwege de linksige antecedenten van de boven-ons-gestelde mandarijnenklasse is dat rare stamsentiment ook daar nog lang niet uitgeroeid - vandaar dat klokkeluiders in Nederland nog niet jarig zijn. Als particulieren het wágen wantoestanden zomaar eigengereid aan de daarvoor bestemde grote klok te hangen mogen ze van sociaal bevlogenen terdege worden uitgestoten, geknipt en geschoren. Zelfs als ze gewoon opzichtig gelijk hebben menen rechtgeleiden dat dergelijke mensen uitsluiting en vervolging verdienen: je moet altijd eerst langs de topdogs met de knuppels als je meent dat er met de moraal of het algemeen belang iets vissigs gaande is

Ach ja - allemaal strijders voor een betere wereld.
Die Gee...

Peter Siebelt said...

@Natasha,

Wat ben je toch een 'lekker' ding. Net een ouderwetse jukebox. Je gooit er een muntje in en er komt geluid uit. Vrankrijk mag dan wel ouwe rooie koek zijn maar dat is Eberhard van der Laan zeker niet.

De man is zeker de moeite waard om eens het een en ander nader uit te zoeken.

Ge said...

@Paardestaart. Beter een d te veel dan correct gespelde onzin die zelfs na 3 keer lezen niet te begrijpen is; "Vanwege de linksige antecedenten van de boven-ons-gestelde mandarijnenklasse is dat rare stamsentiment ook daar nog lang niet uitgeroeid - vandaar dat klokkeluiders in Nederland nog niet jarig zijn" Wat wil je allemaal zeggen? Ik begrijp er geen reet van. Zal wel aan mijn spellingsblindheid liggen.

roel said...

@Ge: Als je de aangehaalde zin niet begrijpt dan kom je inderdaad bevattingsvermogen tekort. Fijn dat je dat zelf zo duidelijk aangeeft.