Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, December 14, 2008

De Dikke Hoofddoeken Doei

Door Keesjemaduraatje
In navolging van de discussie op het weblog Hoeiboei, waar 20 argumenten tegen de hoofddoek worden opgesomd, volgt hier een weliswaar veel minder radicale en geheel niet wetenschappelijke, maar toch goed gemeende 10-voudige opsomming van argumenten, niet zozeer vóór de hoofddoek, maar dan toch vóór een praktische benadering van dit maatschappelijke probleem.

1) Handhaving
Je kan nu wel de hoofddoek gaan verbieden, maar het verbod is niet te handhaven. De Burka en de Niquaab kunnen uit het openbare leven worden verbannen op grond van verkeersveiligheid en door te wijzen op het oogcontact en de integratie die belemmerd worden door het dragen van deze kledingsstukken. Het eventuele verbod op de gewone hoofddoek echter, is niet te handhaven. Dan zou je namelijk moeten ingrijpen in de persoonlijke modekeuze van alle dames en dat is in de huidige liberale samenleving niet mogelijk. 

2) De Punk-variant
In het dragen van een hoofddoek zit ook een element van verzet tegen de bestaande orde. Dat verzet is vergelijkbaar met de Punk-mode. De draagster brengt daarmee tot uitdrukking, dat ze tegen de heersende mode is en zich wil afzetten tegen de heersende op sex- en wellust georienteerde mode-industrie. Aangezien we de Punk ook niet afwijzen als zijnde werkelijk maatschappijbedreigend, hoef je dat bij de hoofddoek ook niet te doen.

3) De Geheim agent 007 argumentatie
Vrouwen met hoofddoek zijn herkenbaar als uitdraagster van een radicale en salafistische ideologie. De manen waar zij mee omgaat zijn op deze manier ook herkenbaar. De Poltie en de geheime diensten hebben zo een gemakkelijker methode de fundamentalisten en radicale elementen te herkennen

4) De anti-PvdA argumenten
De PvdA heeft een voorkeur voor het kandidaatstellen van islamitische vrouwen met hoofddoek. Zie onder andere Nora Kasrioui,  

Tijdens onze beruchte periode van de oprichting van de Focus2-beweging, werd door één van de dames geopperd, dat als een cassière een hoofddoek draagt, dat je dan niet meer in die rij moet gaan staan. Mijn argument daartegen was, dat een meisje met een hoofddoek toch een bijdrage levert aan het gezinsinkomen en dat ze op die manier emanciperend bezig is. Die emancipatie rem je, door daar op deze manier mee om te gaan.

8) Het verzuilingsargument

9) Het laisser Faire principe

10) Het geilheids streven

5) De waait wel weer over doctrine

6) Het gelijkheidsbeginsel

7) Het gezinsinkomen

No comments: