Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, December 22, 2008

Eindejaarsprijsvraag

Door Keesjemaduraatje
Dit is weer de prijsvraag van Keesjemaduraatje aan het einde van het jaar. Ik stel 10 vragen. Elk goed antwoord levert één punt op. Wie de meeste punten verzamelt wint de eerste prijs.

De eerste prijs is:
Een vegetarische maaltijd, te nuttigen in een krakersrestaurant, in gezelschap van Keesjemaduraatje himself.

Vraag 1) 
a. In welk kraakpand woonde Ravage hoofdredacteur Alex? (0,5 punt)
b. Wat heeft Keesjemaduraatje met dat pand te maken? (0,5 punt)

Vraag 2)  Welke Nederlandse journaliste interviewde zowel Pim Fortuyn als Volkert van der G. ?

Vraag 3)  Wie was de rij-instructeur van de geachte ex-afgevaardigde Wijnand Duyvendak?

Vraag 4)  Wat is de titel van de afstudeerscriptie van Suus Hopman, de eerste voorzitter van de Stichting BarST, beheerder van kraakcafé Vrankrijk?

Vraag 5)  Wat was de reden van de ziekenhuisopname in 1983, van Keesjemaduraatje, in Tunesië?

Vraag 6)  In welk merk auto sliep Marcel T. (moordenaar van Louis Seveke), toen hij in Barcelona verbleef?

Vraag 7)  Hoeveel ex-krakers hebben nu zitting in het Nederlandse parlement? (met namen)

Vraag 8) Welke Nederlandse Provo werd gearresteerd op verdenking van de aanslag op het van Heutzmonument in 1967?
Heutzmonument_2

Vraag 9)  Welke nationaliteit heeft de eerste man van senator Anja Meulenbelt?

Vraag 10) In welk West-Europees land woont de broer van de huidige man van senator Anja Meulenbelt?

Antwoorden graag mailen via het mailformulier   

4 comments:

Paardestaart said...

Weet je dat nou wel zeker Kees? De enige mensen die daar antwoord op weten zijn de gestaalde kaders van weleer; ga je daar rustig mee uit eten..?
Stel je voor dat je iets verkeerds zegt!

Keesjemaduraatje said...

De antwoorden zijn allemaal door middel van googlen te vinden. Bijvoorbeeld de vraag wie er de rijinstructeur van Duijvendak was. Ik zal een tip geven. Het is een bekende islam-basher.
Ik ga wel eens met een gestaald kader van weleer eten ja. Kan best gezellig zijn.

Maak je geen zorgen. Nog niemand heeft een antwoord ingestuurd. waarschijnlijk houden ze niet van vegetarisch eten. Weer anderen willen niet met mij erbij, een maaltijd tot zich nemen.

Toch vind ik het grappig dat zowel (ex)krakers als Verlichtingsfundamentalisten zich hier op deze site verschrikkelijk kunnen zitten opwinden. Welkom allemaal.

"Combi sojabrokken en Keesje lijkt me too much voor de maag " said...

[edit]
graag per mail sturen en niet in de comments plempen. Deze had 7,5 punten
[/edit]

Combi said...

Sorry!