Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, December 29, 2008

Wat Anja niet vertelt

Door Keesjemaduraatje
Dat iemand een website heeft waar alleen en uitsluitend de Palestijnse versie van het verhaal wordt verteld, dat is nog interessant en begrijpelijk. Dat je dan op die site schrijft over "Free Gaza Movement", dat is vanzelfsprekend. Willen we dat niet allemaal? Een vrij Gaza. Het is niet helemaal duidelijk waarom juist deze kleine smalle strip aarde zoveel aandacht trekt. Je kan ook een website beginnen over "Free Somalia", "Free Sudan" of "Free Kongo". Waarschijnlijk is er aan die landen minder eer te behalen. Aan de "Bezette Gebieden"  en de strijd daar om heen, hangt toch altijd een een sfeer van anti-kolonialisme en anti-Verenigde Staten-romantiek. Je moet toch wat. Angola en Zuid-Afrika zijn al vrij. Met spectaculaire gevolgen mogen we wel zeggen. Over Zimbabwe hoeven we het niet te hebben. Waarom niet? Omdat de Verenigde Staten daar niet als schuldige aangewezen kunen worden.

Anja_racisme De laatste tijd heb ik minder schreeuwerig en haatdragend over de SP-Senator Meulenbelt geschreven. Dat heeft ook een reden. De medestanders weten het nu wel, wat voor een type Anja is en de anti-Israel-strijders die willen het niet weten. Dus het is preken voor eigen parochie. Maar, er is nog een andere reden. Ik kreeg toch een beetje bewondering voor Anja, als ze telkens weer naar Gaza ging en daar met gevaar voor eigen leven, geld en goederen ging brengen. De beschrijvingen van haar laatste bezoeken aan de invalide mensen op de Gaza strook bevatten steeds meer aanwijzingen, dat de Hamas bezig is de Fatah aanhangers te elimineren. Maar dan moet je wel goed tussen de regels door lezen. Mensen die nu in hun knieen geschoten worden, zijn meestal slachtoffer van Hamas. (de laatste drie dagen is die situatie natuurlijk weer anders geworden)

Toch merk je dat Anja niet de hele waarheid vertelt, als je verslagen van ander Gazagangers leest. Amira Hass, Israelische journaliste van het dagblad Haaretz, ging met een van de boten van de "Free Gaza Movement" naar de Gaza strook en schreef precies op, wat ze zag en hoorde. Dat was een iets ander verhaal dan we van Anja en haar Kifaia team altijd hoorden. Geen wonder dus, dat Amira er na een paar weken met kop en kont door Hamas weer uitgedonderd werd. Meteen bij aankomst in Israel werd ze aangehouden. Ongeoorloofd verblijf in vijandelijk gebied.

De geinteresseerde lezer van dit weblog zal misschien op dit punt van het betoog uitroepen dat het toch een schande is, dat Keesjemaduraatje nu begint over een reis van een Israelische journaliste van een maand geleden, terwijl er nu in Gaza-city honderden mensen door bommen omkomen. Moeten er geen meningen geuit worden en moet dit geweld niet ten stelligste worden afgekeurd? Ja, Ja. Dat zal ik je uitleggen.

Amira_hass Zelfs voormalig premier van Agt mag in Nova rustig komen vertellen, dat er "eerlijke" verkiezingen zijn geweest en dat de Hamas gewonnen heeft. Daarmee een democratische legitimatie van het Hamas regiem suggererend. Hamas is echter geen democratische beweging en onderdrukt de eigen bevolking. Amira Hass beschrijft dat op pijnlijk duidelijk wijze.

Ze wordt 24 uur per dag gevolgd door Hamas security mensen in een grote jeep. Als ze een gewone familie, waarvan geen lid lid van Hamas is,  wil bezoeken, krijgt ze te horen ze niet hoeft te komen als die mensen in die die grote jeeps achter haar aan rijden. De buren zouden de schrik van hun leven krijgen. Met andere woorden:" Hamas security personeel arresteert en bedreigt niet-Hamas burgers". Door Dries van Agt worden deze mensen als "politiemensen" gekarakteriseerd. Soms weet je niet of die man echt zo dom is, of dat hij gewoon zijn Geldropse antisemitisme uit zijn jeugd is blijven koesteren.

Op de Gazastrook mogen geen Fatah vlaggen meer waaien. De herdenking van de dood van Arafat werd afgelast. Benzine en eten wordt bij voorkeur aan hamas leden gedistribueerd. Dat allemaal geschreven door een journaliste die als pro-Palestijns te boek staat, is een bewijs dat Hamas bezig was een islamitische dictatuur op te bouwen. Er zijn zelfs in het artikel aanwijzingen dat Iran steun verleent aan Hamas. Moeten we nog meer zeggen?

Dat alles schrijf ik nu op, om toch maar een mening te geven. Om toch iets te zeggen, zonder als oorlogshetzer te boek te komen staan. Oorlog is altijd vreselijk. Dat moet natuurlijk stoppen. Maar wat dan? De leus "Free Gaza Movement" mag wat mij betreft rustig blijven bestaan, maar dat betekent dat Hamas-structuren volledig afgebroken moeten worden. Pas als de Arabische bevolking van Gaza echt vrij is, kunnen ze ook in vrede met hun buren samenleven.   
 

22 comments:

Tarak said...

Zou het niet beter zijn als mevrouw Meulenbelt zich als Nederlandse senator druk gaat maken over de vijandelijke EU bezetting van Nederland? Daar gaat ze tenminste uit hoofde van haar functie over. En daar kan de SP een echte rol van betekenis gaan spelen. Natuurlijk zou ze dan echte keuzes moeten gaan maken in plaats van zo'n "ik sta lekker in the picture" verhaal, en dat wil ze waarschijnlijk liever niet.

JG said...

Niet alleen Anja Meulenbelt profileert zich graag als vriend van de Palestijnse bevolking, maar dat doen er meer, zoals bijvoorbeeld Wim Lankamp, voorzitter van het Nederlands Palestina Komitee.

Onlangs gaf deze Wim Lankamp een interview aan het Reformatorisch dagblad, waarin hij samengevat verklaarde te "ijveren voor het einde van Israel."
Link: http://www.refdag.nl/artikel/1373699/Voorzitter+Palestina+Komitee+IJveren+voor+einde+van+Israel.html

Er loopt een rode draad, door het denken van deze zogenaamde vrienden van de Palestijnen, die verraad, dat andere motieven een rol spelen, dan hun zorgen om het Palestijnse volk.

Het lukt namelijk niet om wie van deze figuren dan ook een uitspraak te ontlokken over de wijze waarop de Hamas met de Palestijnse bevolking omgaat.

Een schaamlap, om iets anders te verbergen, zou ik dat willen noemen.

Ge said...

@JG. Vertel eens wat wordt er verborgen? je kan geen verdachtmakingen doen zonder te zeggen waar je deze mensen van verdenkt.

Natasha said...

Nou, Gé zal ik dan es verduidelijken wat hier al duidelijk was aangegegeven? Dat als A.M. bijvoorbeeld het gore lef heeft om uit een artikel waarin Amira Hass heel helder uiteenzat hoe Hamas de Palestijnen en dan in het bijzonder diegenen 'that want to get on with in' daar, in de Gaza gegijzeld houdt, met goede voorbeelden, moedwillig selectief winkelt om haar eigen pro-Hamas blindheid tentoon te spreiden? Een voorbeeld:

Anja Meulenbelt shopt uit een artikel van Hass om te illustreren dat volgens haar de (Hamas) doelwitten van Israel 'zo'n beetje alle overheidsgebouwen zijn' en noemt hierbij een gebombardeerde gevangenis, waarbij drie gevangenen zijn omgekomen 'waarvoor nog geen nieuwe plek gevonden kon worden' na ontruiming (door Hamas) van te voren. Arme gevangenen. Uit het artikel van Hass echter blijkt helder, dat deze drie gevangenen 'Twee Fatah leden en een man verdacht van Israelische collaboratie' waren. M.aw.: De gevangenis was wel degelijk een Hamaspit, god weet wat er gebeurde, maar deze betreffene gevangenen zijn moedwillig door Hamas achtergelaten om gebombardeerd te worden. Dat was het punt van Hass, dat zo'n beetje diametraal staat op het punt wat Anjalief er van maakt. Dat is niet slechts dom en blind meer, dat is moedwillig.

M.a.w.: Anja is niet het Palestijnse verzet toegedaan, Anja is een Hamas-paladijn.

Iedereen ter wereld zo'n beetje snapt inmiddels dat waar het allemaal werkelijk om draait momenteel is de werkelijke 'Palestijnse vrijheidsstrijd' van weleer versus de Islamitische jihad zoals Hamas en Hezbollah die voorstaan. De discussie dan is of Israel's acties contraproductief zijn daarin (m.a.w. de Palestijnen in hun verdeeldheid bij elkaar op schoot duwen of juist niet) behalve, zo lijkt het, de Palestina-zeloten in Nederland, die nu al jaren als mongolen achter Hamas aansjouwen 'Want de democratisch gekozen vertegenwoordiging van de Palestijnen'. Duh!

Pineut said...

@Ge

Virulente en ordinaire Jodenhaat, niks meer niks minder. Hamas is eerlijk gekozen als democratisch bestuur, net zoals de nazi's democratisch gekozen waren in 1933. En daar hebben we maar gewoon respect voor te hebben, ongeacht dat Hamas de sharia met maar liefst 3 ministers heeft ingevoerd, inclusief het kruisigen als onderdeel van die sharia. Daar krijg je inderdaad één van de mooiste landen ter wereld mee, met de beste en meest rechtvaardige democratische rechts staat. Nederland kan wat dat betreft van Hamas nog veel leren. En Donner wist dat al dus het best ok, als hier nog liever vandaag dan morgen ook de sharia inclusief het kruisigen van tegenstanders van de islam wordt ingevoerd. Alleen niet mekkeren en janken Ge als jij als één van de eerste aan de paal wordt genageld waarna je hangend kan blijven krijsen dat Hamas zooooooooooo geweldig is. Want dat recht hebben alle "gutmenschen" allang al verspeeld.

Vr. Gr. Pineut

Natasha said...

Wat betreft Lankamp:

Dat is nu anders exact de situatie, met Hamas aan de macht in de Palestijnse gebieden.
„Maar dan moet je je eerst afvragen: Waarom en sinds wanneer werd Hamas zo dominant? Dat gebeurde omdat het zogenaamde vredesproces doodliep, want Israël verdubbelde de kolonisatie. Het gebeurde niet omdat de Palestijnen zo vreselijk islamitisch of antisemitisch geworden zijn.”

Lankamps comité was op 5 mei vorig jaar vertegenwoordigd op een Palestijnse manifestatie in de Rotterdamse Doelen waar onder anderen de extremistische oud-moefti van Jeruzalem Ikrima Sabri sprak. De man staat bekend om het verheerlijken van zelfmoordaanslagen op Israëlische burgers, al helemaal als ze door kinderen zijn uitgevoerd. „Hoe jonger, hoe meer ik hen respecteer”, aldus Sabri.

U had er blijkbaar geen moeite mee dat uw comité zich in dergelijk gezelschap bevond.
„De bijeenkomst woonde ik zelf niet bij, vanwege verblijf in het buitenland. De definitieve lijst sprekers was pas op de dag zelf bekend. Uiterst belangrijk vond ik dat de Palestijnse premier Haniyah op deze internationale solidariteitsbijeenkomst een podium werd geboden in een tijd van internationale boycot van de Hamasregering.”

Mijn vraag aan Lankamp zou dan geweest zijn: Waarom moet Hamas internationaal een podium worden geboden door organisaties als het NPK als de populariteit en dus verkiezing van Hamas (helaas) het gevolg was van de Israelische politiek?
Waarom dat dan verder legitimeren ten overstaan van andere partijen die helaas het onderspit delven? Lankamp is een enorme draaikont.

'Niet omdat de Palestijnen ineens zo islamitisch of antisemitisch zouden zijn geworden'. Als dat niet zo is, en gelukkig maar, waarom werkt hij er dan internationaal aan mee om dat wél te bewerkstelligen?'

Pineut said...

In de bijbel van de "christen vrouw" Anja Meulenbelt zullen oud testamentiche teksten zoals psalm 83, Amos 1:7 , Zacharia 12 en 14:12 wel niet voorkomen. Net zoals deze teksten uit de bijbel van Dries van Agt gescheurd zullen zijn, zodat ze fijn in eeuwige ontkenning van het theologische diepte dimensie probleem van het midden oosten kunnen blijven leven. Dergelijke linkse "gutmenschen" zullen dan ook lelijk ten onder gaan wanneer Israël als de Leeuw van Juda zijn klauwen uitslaat naar allen die haar wensen te vernietigen. (psalm 83, Zacharia 14:12) Het is slechts een kwestie van tijd wanneer Syrië via Hezbollah en Iran zich met het conflict gaan bemoeien, om in hun streven Israël van de kaart te vegen, voor eeuwig ten onder zullen gaan.

Vr. Gr. Pineut

Ge said...

@Natasha. Wat betreft het aanvallen van Israel in de Gaza strook: de bedoeling is duidelijk in alle media verklaard door woordvoerders van het Israelische leger; vernietiging van de Hamas. Dit betekent vernietiging van de totale infrastructuur in de Gaza want laat Hamas het daar nou door verkiezingen (of je daar blij mee moet zijn is wat anders) voor het zeggen hebben. Dat er een gevangenis is vernietigd is al weer door de werkelijkheid achterhaald; ook openbare burger instellingen als universiteiten zijn doelwit. Hamas is dan misschien wel te vernietigen maar de wil van een volk niet.
Vroeg of laat zal er toch op basis van gelijkwaardigheid met elkaar gepraat moeten gaan worden. De alles bepalende factor hierin zijn niet de Palestijnen maar de Israeliers.
Het is een kwestie van tijd maar dan zal de staat Israel niet meer bestaan in zijn huidige vorm. Dit is geen wens maar een voorspelling. Ik ben er van overtuigd dat de Israeliers zich dat terdege realiseren, dat dit een collectief (on)bewustzijn is wat er toe leidt dat mensen rare dingen gaan doen.
Of daarna Israel verworden zal zijn tot een Islamitische staat waarin de sharia het voor het zeggen heeft... we mogen hopen van niet.
Apartheid in Zuid-Afrika is ook tot een einde gekomen. In de samenleving zoals die er nu is zou ik ook niet willen wonen. Dit is echter wel tot stand gekomen door gewapend verzet en uiteindelijk democratische verkiezingen volgens westers model.
Ik kies duidelijk voor de partij die onderdrukt, vernederd, uitgehongerd en vernietigd wordt. Dat is niet de Hamas maar de bewoners van de Gaza strook. Ik kies voor de partij die het slachtoffer is van beestachtige, middeleeuwse praktijken (in een modern jasje) gepleegd door Israel. Hoeveel slachtoffers denkt Israel nog te moeten maken om te bereiken (tja wat willen ze nu eigenlijk bereiken) wat ze willen bereiken?
Ter zijner tijd zullen een aantal Israelische machthebbers van nu en vroeger zich wel moeten verantwoorden voor deze misdaden tegen de menselijkheid.

natasha said...

'" Ik kies duidelijk voor de partij die onderdrukt, vernederd, uitgehongerd en vernietigd wordt."

Als je dat meent, dan dien je je allereerst krachtig te verzetten tegen de dwaallichten en erger als Meulenbelt en Lankamp die op oneigenlijke wijze de stemmen van de onderdruksten, de vernederdsten, de uitgehongerdsten de mond proberen te snoeren als daar niet het geluid van Hamas uitkomt.

webmaster Nieuw Religieus Peil said...

YouTubes uit Sederot. Tevens over rapport van Palastinia media Watch over mogelijke manipulatie door Palestijnse journalisten: http://yidwithlid.blogspot.com/2008/12/blog-post.html

webmaster Nieuw Religieus Peil said...

@Ge: de Islamic University of Gaza (IUG) werd gebombadeerd omdat er zich labaratoria bevinden waar explosieven voor Hamas worden gemaakt. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1230111723191&pagename=JPost/JPArticle/Printer
Deze labaratoria werden overigens mede gefinancierd door een Arabische studenten vereniging uit Ohio. Zie: http://www.iugaza.edu.ps/external/eng/stab.asp

ethan said...

http://www.standejong.nl/2008/12/30/gazastrook-nuke-them/

Peter Siebelt said...

De Palestijnse leiders zijn de gewillige junkies van buitenlandse dealers die al jarenlang handelen in een misdadige politieke ideologie, informatievervuiling, ‘ontwikkelinghulp’ en solidariteitsactiviteiten.

Zonder deze dealers zou het probleem tussen de zonen van Abraham/Ibrahim allang zijn opgelost.

Robert van Diggele said...

@webmaster NRP. in hte NOS journaal van 20:00 uur op 30-12-2008 vertelde journalist Sander van Hoorn min of meer hetzelfde. Hij mag Gaza niet in maar een bevriende camera man kan wel vrij rond lopen/filmen. Sander vertelde dat Palestijnen nogal een drama kunnen maken voor een camera, echter Sander vertrouwd deze cameraman en deze zal dan ook de scene niet regiseren. ( of woorden van die strekking). De politieagenten die enkele dagen geleden op tv waren zagen er overigens wel flink geregisseerd uit. Zogenaamd half dood, niemand steekt een hand uit, maar wel uitroepen dat er geen andere God is dan allah en mohammed is zijn verkrachter. Pallywood en niets anders.

piet stok said...

ethan | 30 december 2008 om 18:43
Vanwaar de link naar dat walgelijke commentaar van Stan de Jong? Die man vertoont fascistoïde trekjes met zijn oproep om het Palestijnse volk uit te roeien met raketten. En dat schrijft voor Revu, bah!

Ge said...

@Natasha. Ik kies ergens voor en verzet me alleen tegen de onderdrukkers.

Ge said...

@Alle anderen. Denk eens in de richting van een oplossing. Die bereik je niet door een volk te trachten te vernietigen, voor gek te verklaren of voor misdadigers uit te maken.
Alles wat getracht is door de Gaza strook bewoners op te bouwen is of wordt systematisch door de Israeliers vernietigd.
Probeer eens, heb het lef eens, je 1 seconde te verplaatsen in 1 van die 1 miljoen bewoners op "het eiland texel".............. en voel de wanhoop.

philippine said...

Keesjemaduraatje, bedankt voor deze column.

ethan said...

@Robert van Diggele ik heb nog een paar linkjes voor je:http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/2383
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/2394
http://www.islam4uk.com/current-affairs/uk-news/46-uk/223-another-year-without-shariah-conference-
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/2388
en die stan meent dat heus niet zo letterlijk

Ernst said...

In hte Handvest van Hamas staat de vernietiging van Israel als doel. De zich palestijn noemende arabieren hebben op Hamas gestemd en dus ingestemd met het voeren van oorlog tegen Israel. Het schieten vanuit dicht bevolkte wijken is kennelijk door de onderdanen (burger ben je niet in een dictatuur) goed gevonden. En ja, eerlijk gezegd vind ik dat je dan niet moet jammeren, als je krijgt waarom je niet alleen gevraagd maar welhaast gesmeekt hebt.

Wat er gebeurt met alle miljarden die er jaarlijks naar gaza gaan? Ik heb in ieder geval nooit gehoord van opbouw van iets anders dan wapenarsenalen en onderdrukkende milities. Van palestijnse ziekenhuizen, scholen e.d. hoor ik nooit. Kennelijk heeft de bevolking van gaza geen prioriteit voor Hamas, anders dan als gegijzelde mededaders.

Een oplossing? Kijk eens op een kaart van het Midden-Oosten en zie waar daar allemaal ruimte is en hoeveel. Maar ja, dan raakt de vernietiging van Israel uit het zicht en dat wil men niet in het Midden-Oosten. Want met die doorn in het islamvlees, die doorn van democratie en succes, daarmee wil men niet leven.

Robert van Diggele said...

@ Ethan, bedankt voor de links!

Marcel said...

Ik sta 150% achter Israel. De Arabieren (althans de achterlijke ) willen niets anders dan de vernietiging van Israel. Daar gaat het conflict om! Niet om land, want als ze in '48 akkoord waren gegaan hadden ze veel meer land gehad dan nu. Niet om vrijheid, want dat hadden ze al. En toen begonnen ze met raketten schieten. En roep niet dat de Israeli's bezetters zijn, na de zesdaagse oorlog, wilde ze al het veroverde land teruggeven, maar de arabieren zeiden nee.

En wie haat zaait, oogst zelfvernietiging. De palestijnen krijgen nu een koekje van eigen deeg.

En Israel heeft heel lang gewacht met een reactie, is erg coulant geweest, maar eens is de maat vol en slaan ze terug. Dat is dus nu.

Als je de echte waarheid wilt weten moet je de gehele geschiedenis weten :

http://www.mideastweb.org/briefhistory.htm

Als er iemand recht heeft op dat gebied, zijn het de Joden wel. De Moslims hebben het veroverd en zijn in principe de bezetters!