Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, January 21, 2009

Azijnbode slaat wild om zich heen

Keesjemaduraatje
Willem Beusekamp van de Azijnbode heeft het weer niet helemaal begrepen. Hij begrijpt niet dat er nog mensen met principes zijn. Het is ook voor de lezers van dit weblog nauwelijks voorstelbaar, maar ook Nieuwmarkt Yoghurt, de man die door Vrankrijk-krakers half dood is geslagen, staat nog steeds achter de kraakbeweging. Daarom wilde hij deze vechtpartij in den minne schikken en geen aangifte doen. Wat maakt de Volkskrant althans de maffe Willem Beusekamp daarvan?  "Hij moet anders voor zijn leven vrezen"

Wat wel weer goed is, dat Keesjemaduraatje geciteerd wordt. Natuurlijk zonder link of bronvermelding. Want de Azijnbode blijft natuurlijk een hele nette krant.

Dat had Willem Beusekamp natuurlijk niet verwacht, dat zo kort na het Duijvendak debacle weer een hoofdstedelijk buiten-parlementair schandaaltje op zou treden. Maar nu hoeft hij niet meer bij mij of de anders altijd mediageile Campion of Sanspareille aan te komen. Dus wat doet hij? Hij breit er zelf iets van.

Van onze verslaggever Willem Beusekamp
gepubliceerd op 20 januari 2009 19:58, bijgewerkt op 20:01

AMSTERDAM - Het heeft even geduurd, maar ruim vier maanden na het bloedbad op de stoep bij krakerscafé Vrankrijk in de Amsterdamse Spuistraat gaat de tent op slot. Op last van burgemeester Cohen.

Op talrijke websites van krakers en ex-krakers is al geruime te volgen hoe de kraakbeweging in de hoofdstad gespleten is geraakt door een ordinaire vechtpartij in en buiten het roemruchte Vrankrijk, waarbij de dj en enkele portiers op zaterdag 13 september kraker ‘Yoghurt’ en diens vriend met een loden pijp half dood slaan.

Opmerkelijk genoeg blijft de matpartij vrijwel buiten de publiciteit. Tot de krakers van Vrankrijk zelf met een verklaring naar buiten treden, waarin zij uitleggen waarom het café tijdelijk dicht moest en hoe het personeel zal worden getraind om verder geweld voor te zijn.

In onnavolgbare redeneringen wordt uitgelegd dat het een incident betrof en dat de krakers principieel tegen fysiek geweld blijven. Tevens maken zij bekend dat er een steunfonds komt voor de invalide geslagen Yoghurt, die zelf inmiddels ook deelneemt aan de internetdiscussie en zijn kwelgeesten in bescherming neemt. Omdat hij anders voor zijn leven moet vrezen, menen andere krakers.

Deze week krijgen de krakende uitbaters van café Vrankrijk, verenigd in de stichting Barst, aangetekende post van Cohen en een hoge ambtenaar van stadsdeel Centrum: alle vergunningen worden ingetrokken. Twee weken krijgen de krakers de tijd voor een weerwoord, dat gezien de al maanden lopende interne discussies geen verrassingen zal opleveren.

De feiten: de politie vindt kraker Yoghurt (34) in september ’s avonds op de stoep voor Vrankrijk. Hij kan nauwelijks meer horen, zijn schedel is ter hoogte van zijn nek gebroken, hersenvlies en trommelvlies zijn gescheurd, hersenvocht loopt uit z’n rechteroor. Een bloedspoor leidt naar het krakersbolwerk.

Het slachtoffer verklaart met een loden pijp te zijn geslagen door leden van de bargroep van het café. Omdat hij een hond bij zich heeft, zou hem en zijn vriend de toegang zijn ontzegd. In de entreehal zou hij al door vier man te grazen zijn genomen, die hem tot op de straat achtervolgen.

Het wordt de krakers – blijkens de brief van Cohen – zeer zwaar aangerekend dat zij zich vervolgens niet meer om het slachtoffer bekommeren en hem bloedend op straat laten liggen.

Vervolgens weigeren zij de politie toegang. Pas na lang gedraal komen alle bezoekers een voor een naar buiten en mag één agent binnen polshoogte gaan nemen. De agent vindt een inderhaast netjes opgeruimd café, geen spoor van een vechtpartij of slagwapen.

Bij het belemmeren van politie-onderzoek beroepen de krakers zich op een overeenkomst met de gemeente, waarbij in 2002 werd bedongen dat zij wel alle noodzakelijke vergunningen kregen, maar de politie buiten mochten houden. Tevens weigeren zij de namen prijs te geven van de dienstdoende bargroep en portiers, die blijkens een van de krakerssites ‘allen behoren tot de top van de Amsterdamse kraakbeweging’.

In buurthuis ’t Blijvertje in de Oosterparkbuurt houden de krakers komende vrijdag een ‘Yoghurtbenefiet’. In de uitnodiging staat: ‘Vrankrijk heeft een bedrag overgemaakt, maar dat is lang niet genoeg voor de kosten van Yoghurt te dekken. Er volgt wellicht nog een juridisch steekspel. Tot die tijd is er alle reden voor een feestje te houden en de kosten te drukken.’

Zij wisten toen nog niet dat het lot van Vrankrijk al bezegeld was.

5 comments:

piet stok said...

wie staan er op de foto keesje, ik herken alleen theo en rooie pietje.

Willem said...

"Op talrijke websites van krakers en ex-krakers is al geruime te volgen...".

"Opmerkelijk genoeg blijft de matpartij vrijwel buiten de publiciteit".

Opmerkelijke tegenstrijdigheid. Meneer Beusenkamp wil maar niet accepteren dat dé publiciteit meer is dan zijn krantje.

keesjemaduraatje said...

Willem, het is nog erger. De Volkskrant heeft over deze zaak bewust niet geschreven. Waarom niet? Wilde de redactie de PvdA minister van der Laan van Wonen, Werken en Wijken in de luwte houden? (van der Laan heeft dit gedoogbeleid rond Vrankrijk bedacht)
Is Britta Böhler er bij betrokken? (voorzitter Stichting BarSt werkt bij haar op kantoor) Tenslotte zijn bijna alle redactieleden van de Volkskrant Groen-Links stemmers.
Alleen Elma Drayer van de Trouw was zo moedig de druk van haar redactie te weerstaan.

keesjemaduraatje said...

@Piet Stok: ik herken ook alleen maar Theo

D said...

Theo die na een pak slaag naar Curaçao vertrok...
Hìj kon dat nog...