Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, January 20, 2009

Breaking News: Vrankrijk moet dicht

Parool - 20.01.2009 11:58

AMSTERDAM - Burgemeester Job Cohen wil krakerskroeg Vrankrijk in de Amsterdamse Spuistraat sluiten. Het café annex 'politieke en culturele sociëteit' op de begane grond van het krakersbolwerk moet met onmiddelijke ingang dicht.

Vrankrijk34 De exploitatievergunning en de drank- en horecavergunningen worden ingetrokken. Dat schrijven Cohen en het bestuur van stadsdeel Centrum in brieven aan de stichting Barst, die de ruimtes op de begane grond van het roemruchte Vrankrijk beheert.

De beheerders krijgen twee weken om bezwaar te maken tegen het besluit, maar de kans dat het kraakcafé nog open mag lijkt klein.

Aanleiding voor Cohens stap is een vechtpartij waarbij de 34-jarige kraker 'Yoghurt' op vrijdagavond 13 september ernstig is mishandeld, onder meer door het personeel van Vrankrijk.

De politie trof hem rond elf uur bewusteloos en bloedend op straat aan. Zijn schedel was ingeslagen en hij bloedde uit zijn oren. De man is sindsdien aan zijn gezicht verlamd, hij hoort slecht en heeft last van geheugenverlies.

Na de vechtpartij hebben de beheerders van Vrankrijk het onderzoek van de politie ernstig belemmerd.

De kroeg in Vrankrijk heeft sinds 2002 een aparte status binnen de Amsterdamse horeca. De beheerders troffen toen een regeling met de gemeente waarin ze wel de benodigde vergunningen hebben aangevraagd, maar waarin ze de politie niet binnen hoeven te laten om op de naleving van de vergunningvoorwaarden toe te zien.

Een koerier van de gemeente heeft de brieven vanmorgen aan het bestuur van de stichting Barst overhandigd. De beheerders waren niet voor commentaar bereikbaar.

11 comments:

stekel said...

Dit is wat je noemt nog eens geweldig nieuws...bij mij gaat de vlag uit....

Jules said...

He he, gaat dat kankergezwel en de bijbehorende fascisten eindelijk weg ... Amsterdam wordt steeds mooier..

HoerenSloep said...

Was vast vanwege het feit dat het rookverbod zo moeilijk te handhaven is....

stoethaspel said...

Geweldig nieuws? Nee. Kraken heeft een zeker bestaansrecht. Loon naar werken? Dat zeker. Vrankrijk heeft dit over zichzelf afgeroepen en ik kan er niet rouwig om zijn dit nu plaatsvindt.

Vrankrijk heeft gemeend door Yoghurt weg te zetten als een ouwe junk hem te kunnen isoleren en dit gebeuren weg te zetten als een treurig maar onbeduidend bedrijfsongevalletje. Vrankrijk is daarna keer op keer ter verwantwoording geroepen maar heeft geweigerd openheid van zaken te geven. Daarna pas is het hout sprokkelen begonnen en het vuurtje aan de schenen van Vrankrijk gelegd.

Wat de consequenties voor Yoghurt en een schadeloosstelling zijn lijkt me op dit moment moeilijk te overzien, maar het lijkt me niet direkt een moment om te juigen, tenzij je mordicus tegen kraken an sich bent,

Gonzo said...

Opgerot met die troep.

Ernst said...

Prima, Vrankrijk en de vrijstaat daar waren al lang (vanaf het begin eigenlijk) een doorn in mijn oog en een smet op de stad.
Als het zo is als Stoethaspel zegt en dat Vrankrijk geprobeerd heeft om het slachtoffer weg te zetten als oude junk, dan werpt dat een nog vreemder licht op de mensen in dat gebouw dan ik al vermoedde. Immers, kennelijk vindt men er een zekere rechtvaardiging in als het slachtoffer 'een oude junk' is, blijkbaar mogen oude junks in het verknipte Vrankrijkperspectief dus gewoon dood geslagen worden.

Wat ik in deze zaak ook erg vreemd vind, is dat de getuigen niet gewoon gegijzeld zijn totdat zij zouden verklaren. Dat kan namelijk gewoon, en lijkt me in een zo ernstige zaak op zijn minst gepast. Of, een nog gekker idee: waarom niet iedereen in Vrankrijk opgepakt als medeplichtige/medepleger. Allemaal hebben ze immers tenminste Yoghurt voor dood buiten laten liggen, en dat is toch echt strafbaar om te doen.

En Stoethaspel, ik ben inderdaad moridus tegen kraken, tegen die verwende kinderen uit de provincie die menen alleen binnen de grachtengordel tot hun recht te komen, en dat dan ook nog eens op kosten van een ander.
Mij is de volstrekte asocialiteit van betrokkenen steeds opgevallen, echt, nog geen begin van manieren of inzicht in het egoistische van hun positie. En ja, ik weet waar ik het over heb, mijn vorig kantoor was en is één van de weinige dat nog kraakzaken aanneemt, en wel vanwege de volstrekte onuitstaanbaarheid en asocialiteit van de mensen met wie je dan te maken krijgt, en dan heb ik het nog niets eens over die lekkere jongens en meisjes van de AFA die je ook in die omgeving kunt aantreffen.

Mij lijkt het voor de hand te liggen om voor iedereen in deze stad (of men het bestuur nu wel of niet bedreigt) eenzelfde rechtsregime te handhaven. Vrankrijk had er natuurlijk nooit moeten komen en dat het nu (misschien) dicht gaat, is jaren te laat en geen seconde te vroeg.

stoethaspel said...

Ernst,

Lijkt me een interessant onderwerp voor een uitgebreide discussie. Ik ben absoluut niet mordicus tegen kraken, wel heel kritisch op hoe en onder welke omstandigheden gekraakt zou moeten mogen worden.

Zolang in Amsterdam rijen panden gewoon leeg blijven staan omdat de eigenaren hun winsten zeker willen stellen zonder lastige huurders in hun pand, en zolang tegelijkertijd Amsterdam een studentenstad is waar beginnende studentjes zich vrijwillig moeten overleveren aan huisjesmelkers (waartegen van overheidswege niet wordt opgetreden), zolang heeft kraker een zeker bestaansrecht. Dat is nog niet hetzelfde natuurlijk als een vrijkaart voor asocialiteit. Vrankrijk heeft zich asociaal opgesteld en als zodanig is de beslissing de tent te sluiten terecht. Maar dat zegt niet dat de hele kraakscene gelijk te schakelen valt met Vrankrijk.

D said...

En de reactie van Vrankrijk waaruit wederom blijkt hoe zij zijn vervreemd van de realiteit,

"Na lezing blijkt ons dat de bevindingen en daaruit voortvloeinde conclusies niet stroken met de daadwerkelijke gebeurtenissen waaraan gerefereerd wordt en dat wij deze beslissing van burgemeester en stadsdeel dan ook zullen aanvechten.

Vraag me af welke tegenargumenten ze zullen aandragen, tot die tijd blijft de eis tot schadevergoeding natuurlijk onverminderd van kracht.
Een bedrag dat sowieso niet via de baropbrengsten kon worden opgehoest...

stoethaspel said...

En het is precies dat punt, D. wat me zorgen baart. Want zoals de zaken er nu voor liggen is het heel niet ondenkbaar dat de barploeg zegt: Opgeheven? Dat staat gelijk aan een faillisement en bij een faillisement hebben schuldeisers het nakijken. Gezien de houding van Vrankrijk tot dusver en de wereldvreemdheid waarop jij ook reageert niet bepaald ondenkbaar dat Vrankrijk besluit dat ze het allemaal wel best vindt...

En nu heeft Vrankrijk dus iets uit te leggen aan de rest van kraakscene. Zoals Yoghurt het in zijn door Natasha zo gewraakte brief al schreef: Het was voor alle partijen beter geweest als de betrokkenen gewoon met de staart tussen de benen waren opgerot. Nu wordt een hele scene aangekeken op wat die aso´s van Vrankrijk hebben uitgevreten. (Ik hoor Natasha al roepen dat niet de hele Vrankrijk, blablabla... maar dat is een gepasseerd station gezien de onbereidwilligheid verantwoordelijkheid te nemen)

D said...

Natasha, waar is ze nu? Campion laat ook al niets horen op het derderangs rozeweblog.
Cohen heeft in ieder geval, en terecht, een streep getrokken vanwege de houding van de bargroep, deurploeg, bewoners en bezoekers.

Het sectarische karakter van de Vrankrijkbewoners/eigenaars eindelijk doorbroken?
Gaan ze in de toekomst buiten de deur bier drinken en axieplannen smeden?
Waarschijnlijk vinden ze dat te eng in hun paranoïde waanbestaan.
Een beter advies is dan dat ze gaan werken, op de markt, in de haven of in het veld om de schadevergoeding bijeen te krijgen.
De enige optie nu de tijd niet kan worden teruggedraaid.

D said...

En mocht men in Vrankrijk de stichtingen failliet laten verklaren waardoor er op juridische wijze uitsluitend bakzeil valt te halen zijn we helemaal terug bij af.
"Jullie rechtsorde is de onze niet"...