Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, January 22, 2009

Draadje voor de nacht

Door Keesjemaduraatje
Voor diegenen onder de geachte reaguurders die zo geschokt zijn door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, dat ze niet kunnen slapen, volgt hier een nachtdraad, waarop je de gehele nacht kan reageren. Ik slaap, dus het wordt niet gemodereerd. Dan volgt de aanklacht morgenochtend wel.

Hier volgen een aantal uitspraken van Wilders waarvoor hij is aangeklaagd. Schrijf in het commentaar of het strafbaar is of niet. (Niet of je het er mee eens bent, maar of het strafbaar is het te zeggen of op te schrijven)

Bron: Aanklacht bij het Amsterdamse Hof (staat al op het internet, dus ik kan er niet meer voor aangeklaagd worden)

Klik op "Meer draadje voor de nacht" voor een overzicht van aangeklaagde uitspraken

Artikel Volkskrant 8 oktober 2007 “Wilders: verbied de Koran, ook in moskee”

-  “Dit boek zet aan tot haat en moord, en past daarom niet in onze rechtsorde. Als moslims willen participeren, moeten ze afstand nemen van deze Koran. Ik zie in dat dit veel gevraagd is, maar we moeten stoppen met het doen van concessies”

Interview Volkskrant 7 oktober 2006 “De paus heeft volkomen gelijk”

-  Vraag: Wat is het eerste dat u verandert als u het morgen voor het zeggen krijgt in Nederland?
Antwoord: De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet westerse allochtonen

-  Vraag: Wat schieten we daar mee op?
Antwoord: De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin… Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur. Als we ons niet verweren, zullen alle andere punten uit mijn programma voor niks blijken te zijn.

-  Vraag: Heeft dat iets met de islam te maken (dat de Utrechtse wijk Kanaleneiland een vieze smerige wijk geworden is, met veel inactiviteit, veel criminaliteit)?
Antwoord: Natuurlijk. 99 procent van de mensen die daar zijn komen wonen, is van islamitische afkomst.

-  Vraag: Dus er is een verband tussen de islam en criminaliteit?'
Antwoord: Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Een op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims. Die interpretatie geldt in de huiskamers van die probleemjongeren, in de moskeeën. Het zit in die gemeenschap zelf.

-  Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet.

-  We hebben een gigantisch probleem met moslims, het loopt aan alle kanten de spuigaten uit, en we komen met oplossingen waarmee je een muis nog niet het hok in krijgt.

-  Die Marokkaanse jongens zijn echt gewelddadig. Ze rammen mensen vanwege hun seksuele geaardheid in elkaar. Ik heb nooit geweld gebruikt.

-  Van die tsunami van een ons wezensvreemde cultuur die hier steeds dominanter wordt. Daar moet een halt aan worden toegeroepen.

Interview De Pers 13 februari 2007 “Wat drijft Geert Wilders”

-  We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer in Nederland, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelen.

-  Het zijn de feiten. De islam is een gewelddadige religie. Als Mohammed hier vandaag leefde zou de Kamer er onmiddellijk mee instemmen om hem met pek en veren het land uit te jagen

-  Oud-chef van de Mossad Efraim Halevy zegt dat de Derde Wereldoorlog is begonnen. Die woorden neem ik niet in de mond, maar het klopt wel.

-  Ik heb goede bedoelingen. We laten iets gebeuren waardoor dit een totaal andere samenleving wordt. Ik weet ook wel dat er over een paar decennia nog geen islamitische meerderheid is. Maar het groeit wel. Met agressieve elementen, imperialisme. Loop over straat en zie waar het toe leidt. Je voelt dat je niet meer in je eigen land leeft. Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen. Er zijn straks meer moskeeën dan kerken!

Ingezonden stuk Volkskrant 8 augustus 2007 “Genoeg is genoeg: verbied de Koran”

-  ‘Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen Goede islam en Slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is’. [i]

-  De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran. De teksten uit de Koran laten weinig aan de verbeelding over.

-  Wat schaam ik me voor al diegenen in en buiten kabinet en Tweede Kamer die de islamitische invasie van Nederland weigeren te stoppen. Wat schaam ik me voor de Nederlandse politiek die dag in dag uit de oververtegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteit en misdaad accepteert en er geen antwoord op heeft.

-  Die vinden en bevorderen dat de Nederlandse cultuur gestoeld zal zijn op een joods-christelijke-islamitische traditie. Die een generaal pardon verlenen aan leugenaars en criminelen.

-  Die lak hebben aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië.

-  Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van Allah en Mohammed in Nederland: geen moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek. Genoeg is genoeg.

Voor wat betreft de door Wilders uitgebrachte film Fitna ziet klager 6 blijkens zijn aangifte van 28 maart 2008 op de volgende punten:

-  Er worden foto’s getoond van het Ashura festival, waarbij er onder andere bebloede kinderen worden getoond, waarbij hun moeder met een mes wordt afgebeeld, terwijl het overduidelijk is dat de foto’s uit hun verband zijn getrokken en de kinderen niet gewond zijn. Het enige doel hiervan is klaarblijkelijk een verkeerd en haatzaaiend beeld van moslims (in Nederland) te scheppen.
.
-  Er worden verzonnen krantenkoppen getoond, waarin een negatief beeld van de islam en moslims wordt geschapen.

-  Er worden moedwillig verkeerde vertalingen van de Koran getoond, waarbij die vertalingen ook nog eens uit het verband zijn getrokken, waardoor er een verkeerd en haatzaaiend beeld van moslims (in Nederland) wordt gecreëerd.

-  Er wordt aan het eind van de film een pagina uit de Koran verscheurd.

-  Wilders vergelijkt de Islam met het nazisme en het communisme.

  Uitlating op Radio Nederland van 7 september 2007 en in het programma NOS algemene beschouwingen op 19 september 2007 dat wanneer de Koran ontdaan zou zijn van alle haatdragende verzen “die het formaat zou hebben van een Donald Duck”.

-  Uitlatingen in ingezonden brief Volkskrant van 8 augustus 2007: “De koran is het Mein Kampf van de religie dat beoogt anderen te elimineren. Een boek dat niet-moslims ongelovige honden noemt”, “Het gebruik van de Koran in huiselijke kring en in de moskee moet worden bestraft”, “Verbied dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf verboden is!” en “Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek”.

-  Uitlating in De Limburger op 9 februari 2008: “De rol van de Koran is verschrikkelijk”.

-  Uitlating in De Volkskrant op 11 februari 2008: “De Koran is het gezicht van de Islam: een levensgroot gevaar”.

-  De moslimpopulatie verdubbelt elke generatie -25 jaar- en het aantal islamieten in ieder Europees land neemt meer dan zorgwekkende vormen aan.

-  Nederland als islamitisch missieland. Was een terrorist als Mohammed B. al niet te stoppen, de tactiek van penetratie, propaganda, bekering en demografische verandering zal inderdaad succesvol blijken indien de laffe politieke elite van VVD tot PvdA en SP tot CDA en hun Europese geestverwanten erover blijven zwijgen en diegenen die dat niet doen verketteren en demoniseren.

-  Er is genoeg islam in Europa en Nederland. De PVV zal zich met man en macht verzetten tegen deze derde islamitische invasiepoging.
 

13 comments:

piet stok said...

Ja, is uw weblog nu ook al over genomen door Rene Danen, of hoe zit dat?

roel said...

Geen van de uitspraken van Wilders is strafbaar omdat ze in overeenstemming zijn met de waarheid. Lees de Koran er maar op na. Er is geen ontkomen aan. De vreselijke waarheid die we onder ogen moeten zien is dat de Islam een verwerpelijke alomvattende ideologie is die uiterst vijandig staat tegenover ons.
Je kunt het ook omkeren (positief nieuws!) en de vraag stellen: Welk goeds heeft de Islam ons gebracht? Het antwoord luidt: De Islam heeft niets goeds gebracht dat we niet allang hadden. Maar leest u vooral allen de boeken van de Islam er op na.

GorilaZz said...

Ik zie een mooie kans voor de vrienden van Pim en een hoop werk voor het om.

maar een beetje kip en ei verhaal is het wel.
Zo een mag iman orakelen wat die wil, herhaal je zijn worden, dan zaai je haat, duHh :?

keesjemaduraatje said...

het idee van een "draadje voor de nacht" heb ik overgenomen van Littlegreenfootballs.
We moeten er nog even inkomen.

Het voordeel van de aanklacht tegen Wilders is wel, dat nu alle uitspraken weer eens op een rijtje uitgebreid in het nieuws komen en iedereen zijn zegje erover kan doen.

Ik persoonlijk vind twee doelstellingen van Wilders te ver gaan namelijk:
Het verbieden van de Koran. Ik wil namelijk helemaal geen boeken verbieden.
en de uitspraak op de vraag: Wat is het eerste dat u verandert als u het morgen voor het zeggen krijgt in Nederland?

Antwoord: De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet westerse allochtonen

dat vind ik ook te ver gaan. Want die hele term "niet-westerse allochtonen" is dermate bureaucratisch en antropologisch, dat ik er een afkeer van heb om mensen zo in te delen.
Maar een veroordeling vind ik volkomen buitensporig.

Steady Freddy said...

Het is een dom proces wat Wilders aleen maar stemmen gaat opleveren. Amsterdamse rechters zijn in meerderheid PvdA leden die weigeren te voldoen aan de wettelijke plicht om al hun bijbaantjes ( betaalde functies) op te geven. Dus dit wordt, zoals Holman al schreef, een politiek proces. Maar goed niemand staat boven de wet, ook Wilders niet. Als hij het zelfde over Joden had gezegd was hij al lang gevierendeeld, opgesloten en uitgekotst. Want als het om Joden gaat wordt er al 63 en een half jaar met twee maten gemeten.

roelz said...

Neen, steady freddy, de joden worden niet beter behandeld dan anderen. De partij die juist steeds buiten schot blijft is de haat religie genaamd Islam. Jij kent de Koran toch? Dan weet je toch wat daar in staat? Je kent de andere boeken van de Islam toch ook? Dan weet je toch dat het vol staat met ongeremde oproepen tot moord.

roelz said...

@Keesje, Verbieden van de Koran is een heikel onderwerp. Mein Kampf is wel verboden. Vanwege de afgrijselijke invloed die het boek bleek te hebben. Zou de Koran op dezelfde grond op den duur ook niet verboden kunnen worden? Ik weet dat niet.
De term niet-westerse allochtoon doet inderdaad vele goede immigranten tekort. Wilders maakte hier inderdaad een foutje, een soort verspreking. Hij had moeten zeggen: islamieten. Want daar zitten de problemen.

Steady Freddy said...

@Keesje Waarom ben je hier nog niet over gaan zeuren?

Uit de uitspraak van het gerechtshof

g. Overtreding van artikel 31 en artikel 31a Auteurswet

Klager 6 verzoekt het hof Wilders ten slotte te vervolgen voor overtreding van artikel 31 en artikel 31a van de Auteurswet, respectievelijk het opzettelijk inbreuk maken op eens anders auteursrecht en het opzettelijk een voorwerp verspreiden waarin inbreuk wordt gemaakt op een anders auteursrecht. Wilders zou dit feit hebben gepleegd middels de door hem uitgebrachte film Fitna. In zijn aangifte van 28 maart 2008 heeft klager 6 zijn beschuldiging als volgt gespecificeerd:

-In de film is zonder toestemming gebruik gemaakt van beelden waarop onder andere het auteursrecht van de Nederlandse Moslim Omroep op rust.

Sorry hoor Wilders fans, maar dat mag niet in Nederland.

Steady Freddy said...

@roelz Hoezo ken ik de Koran, heel veel moslims kennen de Koran ook niet uit hun hoofd. Er is sinds Fitna echt enorm veel geschreven en gesproken over oproepen tot geweld in alle oude heilige boeken. Ik ga dat hier niet allemaal weer herhalen. Lees zelf die oude meuk maar en vergelijk. Het gaat erom of iemand er iets mee doet en of dan andere gelovigen daar op aan te spreken zijn. Als je iets uit een oud geschrift hebt gehaald om je daden te verklaren maakt dat nog niet een hele geloofsgroep mede verantwoordelijk.

keesjemaduraatje said...

@Steady Freddy: het overtreden van het auteursrecht is een civiele zaak en geen strafrechtszaak. Maar dat maakt voor de gezamenlijke jihadisten van Groen-Links, PvdA, Maastrichtse moskeeën helemaal niet uit, want ze willen gewoon Wilders kapot maken.
Intussen is de namenlijst van de aanklagers bekend en het zal niemand verbazen dat er veel antropologen, IS-sympathisanten en beroepsmoslims op staan.
Het wordt zeker een politiek proces, want de heersende macht wil gewoon deze stoorzender uitschakelen

piet stok said...

Wat is dat eigenlijk, haatzaaien? Is dat geen door extreem-links geïntroduceerd begrip om Fortuyn in de hoek van de fascisten te kunnen neerzetten? Kan iemand mij uitleggen hoe ik kan 'haatzaaien'? Zijn daar cursussen voor?

Steady Freddy said...

@Keesje: Wij hebben voor en na Fitna, Wilders beleefd gevraagd in debat te gaan op TV. Hij heeft nooit rechtstreeks gereageerd. Wij hebben aangeboden Fitna uit te zenden, na het bekijken ervan om te zien of de NMO niet de wet zou overtreden, en om o.a. ook naar de copyright kwesties te kijken.

Zie: www.depers.nl/binnenland/185337/Wilders-wil-Fitna-niet-uitzenden-bij-NMO.html

Wilders vindt het prima dat er 39f mediawet omroepen zijn zoals de: Joodse Omroep, IKON, BOS, HUMAN en andere, alleen moslim omroepen mogen niet volgens zijn visie. Het begint allemaal een beetje zielige vertoning te worden. Net zoiets als zijn woorden nooit en te nimmer in Nova te gaan zitten en het dan toch doen.

Toen de NMO er achter kwam dat hij stukken NMO tv beelden gebruikt had hebben wij ze gevraagd die te verwijderen en een nieuwe versie online te zetten, nooit meer iets op gehoord.
Hij heeft dat wel gedaan met zijn domme fout om een foto van de rapper Aladin te gebruiken ipv Mohammed B. Lekker democratische partij, niet? Dus wat dan rest is aangifte doen. Zo gaat dat in een democratische rechtstaat. Dus wij waren ook wel wat verbaasd ons in deze lijst aan te treffen. Maar goed Kees, civiele zaak of strafrecht, hij had beter kunnen schikken. Ons voorstel aan hem was deelnemen aan een discussie op TV en daar is hij niet op ingegaan, beetje laf. Nu moeten ze dokken ben ik bang. Het blijft de wet.

roelz said...

@steady fr: Je weet als moslim toch wel dat de Koran het ongeschapen woord van God is? En je weet toch dat de Sharia voor Moslims geldt? Het komt er gewoon op neer dat je in principe geen goed mens kan zijn en moslim. Er zijn wel goede mensen die zich moslim noemen maar die kennen hun eigen geloof niet goed. De Koran stelt: verbod vriendschap te sluiten met ongelovigen, ongelovigen zijn vuur voor de hel, joden zijn minder dan beesten, moslims zijn verplicht mee te doen aan de heilige oorlog tegen de ongelovigen.
Daar zit toch niets goeds in? Dat is toch alleen maar haat en ellende? Geen wonder dat overal in de Islamitische wereld ellende, armoede, wreedheid en rechteloosheid heersen. Dat is de Islam.