Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, January 17, 2009

Steun de aanklacht tegen van Bommel

Door Keesjemaduraatje
Mijn zionistische contactpersoon stuurde mij zojuist nog een brief. Zoals bekend, wordt Harry van Bommel (SP) aangeklaagd wegens haatzaaien. Hierbij het verzoek deze aanklacht te steunen. De onderstaande brief kan uitgeprint en naar het adres dat erop staat opgestuurd worden. Daarmee lever je een bijdrage aan het tegengaan van de gewelddadige oproepen die vanuit de SP op dit moment gedaan worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Aan het Arrondissementsparket Amsterdam

De Edelachtbare Heer

Hoofdofficier van Justitie

mr. H.J. Bolhaar

Postbus 84500

1080 BN AMSTERDAM

Datum:

Hierbij deel ik u mede dat ik de aangifte van A. Moszkowicz te Amsterdam d.d. 13 januari 2009 tegen de heer Van Bommel, mevrouw Karabulut, mevrouw Duisenberg en onbekende daders tot de mijne maak.

Ik verzoek u mij omtrent de verdere afwikkeling van de aangifte op de hoogte te - doen - stellen.

Hoogachtend,

Naam:

Straat:

Postcode + woonplaats:

__________________

Handtekening 

35 comments:

Katje Borgesius said...

Ik ben om verschillende redenen tegen die aanklacht.

De voornaamste reden is een principiële. Vrijheid van meningsuiting is (bijna) heilig - als die verdwijnt, hebben we de dictatuur in huis gehaald. Het is misplaatst en afkeurenswaardig om Wilders via de rechter te willen bestrijden, maar dat geldt precies zo voor Van Bommel.

Je moet een politicus alleen bij hoge uitzondering aanklagen - alleen als eigenlijk al vast staat dat hij veroordeeld zal worden. Dat is hier bepaald niet het geval. Van Bommel zou hebben opgeroepen tot een intifada, tot geweld. Maar om te beginnen blijkt hij - als stalinist begonnen en nooit wijzer geworden - niet op de hoogte te zijn van de betekenis van het begrip 'intifada'. Dat wordt lastig veroordelen. Zelfs als we ervan uitgaan dat hij wel degelijk weet dat intifada geweld is, dat er tijdens de laatste intifada duizend Israelische slachtoffers zijn gevallen - dan nog is de aanklacht wegens oproepen tot geweld een lachertje. Alsof de "Palestijnen" in het Midden-Oosten in actie zouden komen omdat Van Bommel daartoe heeft opgeroepen, alsof er ook maar één Arabische martelaar-in-spe is die weet wie Harry is...

Bovendien is het, praktisch en tactisch gezien, riskant om deze Hamasvriend voor de rechter te slepen. We zien de laatste tijd dat juist de jihadisten en hun mallotig-linkse vrienden er een handje van hebben om tegenstanders van islamisering het leven zuur te maken via de rechter. Vooral in Amerika en Engeland maken de baardmannen gretig gebruik van de juridische aanklacht - niet omdat ze het westerse rechtssysteem erkennen, maar om de aangeklaagden te intimideren en op kosten te jagen. Intimidatie werkt - zie b.v. Cliteur.
Door nu zelf, van anti-Hamas-zijde, een aanklacht tegen een ei als Van Bommel in te dienen legitimeer je als het ware het misbruik van de klacht als propaganda- en intimidatiemiddel. Stel het (vooralsnog ondenkbare) geval dat Van Bommel wordt veroordeeld - dan zal er, als reactie, een vloed van aanklachten volgen tegen mensen die de islamisering van Europa bestrijden of zich sterk maken voor het recht van Israel om zich tegen zijn vijanden te verdedigen. En de toestand is al zo precair, met een politiek tekenaar die in het cachot belandt en een regering die een parlementslid het maken van een film probeert te verbieden...
Kortom, het is onverstandig om de Hamas-collaborateurs een precedent te verschaffen door zelf ook aan het verbieden te willen slaan.

Louisa said...

Verstandige woorden van Katja.

stoethaspel said...

Helemaal eens met Borgesius. De rechter erkennen als een partij die recht zou mogen spreken over zaken die onder vrijheid van meningsuiting vallen is de kat op het spek binden. Niet doen, niet eens suggereren.

Louisa said...

Van Bommel is een Tweede Kamerlidje(Tweede Kamerleedje) dat zeer waarschijnlijk na de volgende verkiezingen is verdwenen.
De moeite niet waard...

D said...

Heeft demonstreren overigens ooit ergens één effect gesorteerd?
Behalve dat het voer voor de media oplevert en de daaruit voortvloeiende kamervragen.
Met je vlaggetje en je toeter...

philippine said...

Met je vlaggetje en je toeter.....en met je schoenen.

D said...

Over schoenen gesproken, Yoghurt kan met één paar Doc Martens waarschijnlijk heel lang toe..
Ik weet het is offtopic maar wel dichter bij huis.
Actiebereidheid wordt blijkbaar het best bereikt via gemanipuleerde tv beelden.
Of via 'Green Helmet Guy`s'...

Louisa said...

@D: ja, demonstreren heeft ooit wel eens één effect gesorteerd: tegen de kernbewapening, in 1981.Een van mijn weinige demonstraties.Zonder vlaggetje en zonder toeter.Daar liep heel Nederland in mee, van links tot rechts..en de pers.Over het effect gesproken: daar pluk jij nog dagelijks de vruchten van...
My goodness, ik word oud...ik ga de les lezen aan jongeren...zucht...

stoethaspel said...

Toch vind ik dit een vreemd onderwerp op dit weblog. Gezien de stellingen aan de linkerkant; vrijheid voor iedereen, tegen elke vorm van dictatuur etc. Ik vind van Bommel's standpunt verwerpelijk, nog geheel losgezien van wat ik sowieso van het hele conflict vind, maar van Bommel hoort net als ieder ander het recht te hebben zijn mening te uiten.

Paardestaart said...

Nou Katje..Als een parlementarier oproept tot 'intifada', en door mee te lopen met een stel verachtelijke bruinhemden hun taboe-leuzen salonfähig maakt zul je toch íets moeten doen lijkt me..
Er is een tijd geweest dat politici zich nog niet met een stok in een dergelijk gezelschap hadden gewaagd, maar die tijden zijn voorbij - als het om 'zionisten' gaat is de dames en heren geen vuile streek te grof..

Trouwens: "Joden aan het Gas" lijkt me toch je reinste opruiïng..niks vrijheid van meningsuiting. Gewoon oppakken die lui.

keesjemaduraatje said...

Laat iedereen die Moszkowicz wil steunen dat vooral doen. Al was het alleen om te laten zien dat de SP niet ales kan maken. De mensen die Moszkowicz niet willen steunen, om wat voor reden dan ook, die doen weer aan iets anders mee. Ik geef op dit weblog gewoon de acties weer die plaats vinden.
Qua demonstreren morgen op de Dam te Amsterdam, samen met de "Joods-Christelijke pastor", daar ga ik niet niet naar toe. Dus be careful and stay tuned!!

philippine said...

Beste Keesjemaduraatje, zo had ik het ook begrepen.
Voor de liefhebbers:

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1056173.html

D said...

@louisa
De grootste demonstratie ooit kwa massa en toen?
Lanceerinstallaties in Woensdrecht...

(remember basisgroep Volendam)

D said...

Eigenlijk heeft Vrankrijk ook Israël neigingen.
Er zijn parallellen.
De rest van de wereld is tegen ons en wij tegen hun.
We doen wat we willen en niemand tikt ons op de vingers.
Want wij zijn beter dan de buitenwereld.
Zoals El Al in de Bijlmer parkeerde bijvoorbeeld.
Het gaat dieper dan U weet vandaar veel succes met spandoeken op het journaal...

Katje Borgesius said...

Ik weet het, Paardestaart, de Harry's en Gretta's collaboreren met religieuze fascisten en antisemieten van het laagste allooi. Maar "alle Joden aan het gas" hebben ze persoonlijk niet geroepen, en voor het overige krijg je ze niet veroordeeld. En als je ze niet veroordeeld krijgt, moet je er niet aan beginnen. Sepot of vrijspraak zal, in de stijl van Hamas, als een overwinning worden gevierd.

philippine said...

Parkeerde de El Al in de Bijlmer of was het een Palestijnse actie?

Paardestaart said...

Ach Katje - oproepen tot de gewapende strijd tegen Israel is genoeg voor een veroordeling lijkt me.
Ik stel me tenminste een optocht voor - waarin de rechts-radicalen meelopen die de regering alsmaar zo zorgwekkend vindt - en de foto in de krant de volgende dag met op de eerste rij Wilders. Op de filmpjes die allerwegen geschoten zijn hoor je hem duidelijk luidkeels oproepen tot de gewapende strijd tegen Palestina..Stel je de hullaballoo voor! Zou het geen aanklachten regenen?

Beroepsmoslims trekken zich er nooit een ruk van aan dat hun verontwaardiging nergens toe leidt, maar de boven-ons-gestelden zijn er evengoed als de dood voor; d'r komt geen onvertogen woord meer uit, en iedereen wordt het zwijgen opgelegd
Kijk - als je niets doet denkt men maar dat we het wel best vinden, dus gooi voor de zekerheid de beuk er maar in - ophitserij is tegen de wet, als ik me niet vergis
En zo wordt links ook weer eens geconfronteerd met 'de kloof' die hen scheidt van het klootjesvolk, en met het feit dat er toch nog wel mensen zijn die reuze opkijken van de slogans die in spraakmakende kringen kennelijk zo de gewoonste zaak van de wereld zijn dat men ze niet eens meer hoort.
Misschien dat de schooiers de volgende keer hun gezelschap iets zorgvuldiger uitkiezen - al is het maar uit schijterigheid
't Is gewoon een aanfluiting - parlementsleden die zich in dergelijk gezelschap denken te kunnen vertonen
De heffe is het..

Remco said...

Uitstekende reaktie van Katja Borgesius. Van Bommel is een walgelijk mannetje dat hopelijk z.s.m. van het politieke toneel verdwijnt. Maar de aktie van Moszkowicz is principieel onjuist en uit praktisch en taktisch oogpunt contraproductief.

stoethaspel said...

Maar Paard, als zoiets Wilders zou overkomen dient er evengoed geprotesteerd te worden. Recht is recht.

Eric said...

vrijheid van meningsuiting, tuurlijk, maar alleen voor links en moslims uiteraard, niet voor 'vol is vol' Janmaat, Wilders of ander rechts!

Andrea said...

Wat is Kat toch goed!

sjun said...

Jammer dat meningen gejuridiseerd worden in plaats van het bij een regelmatig terugkerende bewustmakende belichting ervan te laten.

Na verloop van tijd wordt er wat strategischer gecommuniceerd terwijl er een steeds kostspeliger juridisch circus op gemeenschapskosten ontstaat. Gegenereerd door dossiervorming rondom alarmerende interpretaties.

Met dat laatste bewerk je geen politieke bewustmaking van kiezers. Hooguit bekwaam je actoren in cultivering van lange tenen en een geoefende vertolking van de slachtofferrol.

Louisa said...

@D:Ik ben 6o jaar en dacht, kom ...waar heeft die D het over, wat heb ik gemist,rondgeneust..niks.
Zeker iets voor kleinschaligen ?

D said...

@louisa
Dat internationale afspraken niet gelden voor Israël, zo kon de El Al geen vrachtbrieven tonen, terwijl die in drievoud bekend moeten zijn voor toestemming tot opstijgen.
Het vliegtuig had ook in het IJsselmeer kunnen landen zoals in de Hudsonrivier afgelopen week.
Anno nu heeft Israël niets ingeboet aan de houding dat het verheven is boven de rest van de wereld.
Iets wat men binnen Vrankrijk ook dacht.
Tot vandaag...

Inge said...

Inmiddels is bekend dat de rechter vindt dat Wilders alsnog vervolgd dient te worden. Jammer, maar dan is Van Bommel toch echt ook aan de beurt. Ik had hem liever als kleinigheid links laten liggen. Maar dit is op dit moment de enige manier om mijn afschuw over de uitspraak van de rechter vandaag tot uiting te brengen.

stoethaspel said...

Wacht even...

Onrecht dat Wilders wordt aangedaan rechtvaardigt een toekomstig onrecht tegen van Bommel? Op zijn zachtst gezegd een vreemde redenering, Inge.

keesjemaduraatje said...

Tot nu toe is Wilders nog geen onrecht aangedaan met dit vonnis. Er is alleen besloten om een proces wegens belediging aan te spannen. We wachten de uitslag af.

Remco said...

M.i. juiste reaktie van Stoethaspel. Wat Geert betreft: moslimfundi's en hun linkse meelopers (die afschuwelijke Danen voorop) kraaien nu victorie, maar ze krijgen dit als een boemerang in hun al dan niet bebaarde smoelen terug. Want: Geert wordt ofwel vrijgesproken, zodat eerdergenoemde malloten een gigantiese nederlaag lijden, of hij wordt veroordeeld en is voortaan een martelaar van het vrije woord. In beide gevallen minstens tien zetels winst voor de PVV, dit terwijl het akkefietje-Van Bommel de SP wel een paar zetels gaat kosten.

Ge said...

Stoere taal Remco. Laat me raden; Wilders aanhanger?!

stoethaspel said...

@Kees,

Het voornemen an sich lijkt me ernstig genoeg. Om dat nu als maatstaf te nemen om ook van Bommel het leven zuur te maken lijkt mij persoonlijk geen goed precedent.

Remco said...

Ge, ten eerste: Nee. En ten tweede: indien ja, wat dan nog? Krijg ik dan een proces aan mijn broek van ene Ge?

Ge said...

En nog wat Remco, ik heb geen baard. Over generaliseren gesproken. We zullen eens kijken of we daar wat mee kunnen.

Remco said...

@ Ge
Voor Geert ben ik niet bang. Voor lui (moslim of niet, al dan niet met baard) die cineasten overhoop steken, zichzelf opblazen, vliegtuigen in wolkenkrabbers laten vliegen en joden "aan het gas" willen hebben wel. Nederlanders die zulk gedrag toejuichen of vergoelijken (Van Agt, Van Bommel, Danen, Duisenberg, e.a.), vind ik afschuwelijk. Zo duidelijk Ge?

Louisa said...

D.Wij hebben een misverstand, Ik begon over een demonstratie(1981) over de kernwapenwedloop tussen de toenmalige USA en de toenmalige USSR, een wedloop mbt kenwapens.(In Ned. zouden wij kernkoppen moeten plaatsen, volgens de toenmalige premier Lubbers,)jij hebt het over iets heel anders...Ik heb het niet over die crash in de Bijlmer...jij wel.

D said...

@Louisa
Dat demonstreren geen zin heeft, het is zonder gevolgen namelijk.
Dat ik Vrankrijk er met de haren bij sleepte werd de dag erna door Cohen onderstreept....