Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, February 04, 2009

Freiräume Erkämpfen !!

Door Keesjemaduraatje
Dit stukje zal ik dan maar in het Nederlands schrijven, want ik kan me voorstellen dat zelfs de dames en heren krakersters er een beetje nerveus van worden als hier steeds opgeroepen wordt tot het "verteidigen" van dit en het "erkämpfen" van dat. Je wilt ook wel eens gewoon gezellig met de mensen waar je het wel of niet mee eens bent om de tafel zitten en de mogelijkheid tot vrije meningsuiting bespreken.

Geest_contra_geweld Autonome ruimte. Het is een mooi begrip, maar het zit toch vooral in je eigen hoofd. Wie is er volledig autonoom en wil de ander ook van die vrijheid laten genieten? Bijna niemand heeft dat hoge level van autonoom- en geheel vrijheidslievend denken bereikt. Ook de bezoekers en bewoners van de intussen meest beroemde en beruchte "Autonome en solidaire ruimte", Vrankrijk, hebben die hoge graad van bewustwording, volledige vrijheid van denken, niet bereikt. Ze hebben een rechtvrije ruimte laten ontstaan, waarin criminaliteit en drugshandel vrij spel heeft, onder het mom van cultureel centrum voor onderdrukte mensen.

Als er eens een andere groep op de Dam zijn mening wil laten horen, zoals de demonstratie van Michiel Mans in 2007, voor Vrijheid van Meningsuiting, dan zijn de jongens en meisjes autonome solidaire denkers er als de kippen bij om, desnoods met fysiek geweld, dit onmogelijk te maken. Weer een jaar later, in januari 2008, wilden 40 mensen op de Dam komen vertellen dat ze de islam als bron van alle kwaad zien. Laat ze, zou ik zeggen. Vrijheid van meningsuiting tenslotte. Nee, Walter met de korte achternaam en Boze Koos en een heleboel clowntjes moesten zo nodig deze manifestatie verstoren. Het is dat er een haag van pliesie tussen stond, anders zou er weer een gevecht zijn ontstaan.

Nu heeft dit geweld zich tegen de activisten gekeerd. Te veel macho's kunnen in dit klimaat floreren. Het gebruiken van fysiek geweld wordt tot norm gemaakt en dan moet je er niet raar van staan te kijken als er doden en gewonden vallen. Dat is mijn mening over de zaak.

Ik sluit af met een spreuk van de vermoordde anarchist Jo de Haas:
'Onkwetsbaar blijft de geest temidden van het bruutste geweld'   

No comments: