Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, February 03, 2009

Roodverzetsfront

Aanzetten tot stadsguerilla in Nederland

Waarom gestopt? Vanwege instorten Oostblok?
Waarom niets bereikt?

itt kraakbeweging
Waarom geen aansluiting bij sociale beweging

Hoe kijken ze terug op de periode?
Wordt het afgewezen

Wat is sektarisme?

Verbindingen met kraakbeweging: Joost van Steenis en Paul Moussault

No comments: