Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, March 05, 2009

De Derde Weg

Door Keesjemaduraatje
Als je nou heel erg met het lijden van het Palestijnse Volk begaan bent, dan wil je toch graag weten wie je nu moet steunen. Zijn het de stoere jongens van de Hamas, die nauw met de Moslimbroederschappen uit Egypte verbonden zijn? Hamas die de neiging heeft de vertegenwoordigers van de andere fracties door de knieën te schieten? Ik dacht het niet.

Ben je dan misschien aanhanger van de Fatah van Arafat en de huidige president Abbas? Fatah die er om bekend staat een heleboel miljoenen te laten verdwijnen. Fatah die zich nu door de Israëlische regering laat steunen om weer aan de macht te komen. Fatah die toch vooral nationalistische aspiraties heeft. Dat wil je ook niet zo graag steunen. Harry van Bommel ging nog wel graag met Yasser Arafat op de foto, maar dat was alleen maar voor het mooie plaatje.

PflpGelukkig voor de "oprechte en menslievende" linkse medestrijders, is er nog een derde weg. De PFLP (het volksfront voor de bevrijding van Palestina) is vooral actief op de Westelijke Jordaanoever en streeft een socialistische maatschappij na. Er zijn veel contacten met vooral Trotskistische- en andere extreem linkse organisaties in West-Europa.
De Duitse Linke partij steunt bijvoorbeeld openlijk deze Palestijnse groepering.

Er zijn verschillende manieren om de solidariteit tussen extreem-links en de PFLP in stand te houden. Eén ervan is het organiseren van educatieve reizen. Voor de opvang van deze terreur-toeristen wordt een pension opgericht. Maar dat geheel terzijde.

Wie schetst onze verbazing en dat van vele andere kinderen van jonge helden van het Verzet, als we zien dat de PFLP nu wel heel erg dicht bij de elite van Nederland komt.

De Geuzenpenning is dit jaar toegekend aan Al-Haq en B'Tselem, een Palestijnse en een Israëlische mensenrechtenorganisatie.  De Geuzenpenning is een onderscheiding die vooortgekomen is uit het Nederlandse verzet tegen de nazi-dictatuur. Ieder jaar wordt de penning uitgereikt aan personen of organisaties die tegen onderdrukking en dictatuur strijden. Dat is heel erg goed. Maar wat heeft dat nu weer met de PFLP te maken?

Geuzenpenning Shawan Jabarin, de voorzitter van de Palestijnse mensenrechtsorganisatie Al Haq, mag niet naar Nederland komen om de Geuzenpenning in ontvangst te nemen. Hij mag Israël niet uit, vanwege veiligheidsredenen. Opvallend is overigens, dat hij Jordanië ook niet in mag. Waarom? Shawan Jabarin wordt verdacht van lidmaatschap van de PFLP. Nu zal de naieve en goedwillende Madura-fan zeggen: "wat maakt het uit?"

Het probleem is dat de PFLP door Europa en de VS beschouwd wordt als terroristische organisatie. En dat een voormalige verzetsorganisatie dan toch nog een ere-penning aan zo'n groep uitreikt, dat schokt me toch wel weer. Maar wie ben ik?

De pro-Palestijnse lobby in Nederland schreeuwt natuurlijk moord en brand, nu voorzitter Shawan Jabarin van Al Haq niet naar Vlaardingen kan komen om de Geuzenpenning in ontvangst te nemen. Van de SP activisten kunnen we dat wel voorstellen. Tenslotte hebben die nog veel meer dubieuze contacten in het Midden-Oosten. Maar dat ook heren van stand zo onverstandig zijn. Dat is veel verontrustender.

Wie zijn de leden van het bestuur van de Stichting Geuzenverzet, die de Geuzenpenning uitreikt?

Voorzitter: Harry Borghouts commisaris van de koningin van Noord-Holland (GroenLinks)
Secretaris: Tjerk Bruinsma, burgemeester van Vlaardingen (PvdA)
2e secretaris:  Raphaël Varga van Kibéd en Makfalva    (Politiek medewerker Ambassade in Moskou)

Penningmeester: Paul de Ranitz
 

1 comment:

Ge said...

Jozias van Aartsen (VVD) reikt de Geuzenpenningen uit.