Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, March 21, 2009

De Leugens van Maarten van Rossum

Door Keesjemaduraatje
Ik weet ook niet waarom ik nu weer de eerste ben die de leugens van Professor Maarten van Rossum moet ontmaskeren. Is er dan niemand die even de cijfers bij het CBS opvraagt en kijkt of het klopt wat hij zegt? Maarten van Rossum, de man die net na de 9/11 aanslagen beweerde dat het een incident in de geschiedenis zal blijken te zijn. Sinds wanneer zijn geschiedkundigen ook toekomstvoorspellers? Het had wel tot gevolg dat hij daarna niet meer zo vaak op de Teevee te zien was.

Vanrossem_thumbnail Nu is George W. Bush weg als president en nu komt Maarten weer uit zijn gat gekropen. Eerst schoffeert hij zijn EO gastheren door er voortdurend op te wijzen dat de Verenigde Staten van Amerika geen christelijk land zou zijn. En nu leest hij een radio-column voor waarin hij beweert dat het met de islamisering van Nederland wel mee valt en dat er dus geen reden is voor de grote aanhang van Geert Wilders.

Maarten van Rossum beweert:
-Dat het geboortepatroon van de moslims in Nederland zich aanpast aan dat van de oorspronkelijke bevolking. Dat ze dus nu minder kinderen krijgen, net als de autochtone Nederlanders.
-Dat de moslims niet godsdienstige zijn dan de autochtonen
-Dat lastige Marokkaanse jongens een lokaal probleem is en geen bedreiging van de cultuur.

Hieronder staan de werkelijke cijfers can het Centraal Bureau voor de statistiek. Het aantal moslims in Nederland groeide tot 2006 (aantreden nieuwe kabinet) met 4 procent per jaar, terwijl het aantal autochtonen gelijk bleef. Nu, na 2006 en na de beperking van de import van bruiden uit herkomstlanden, stijgt het aantal moslims nog steeds met 1 of 2 procent. 

Liegen met statistiek

Het geboortepatroon van de moslims in Nederland past zich aan dat van de oorspronkelijke bevolking aan.


De groei van de moslimbevolking in Nederland wordt niet alleen veroorzaakt door geboorte, maar vooral door huwelijksmigratie uit de herkomstlanden. Tot 2006 groeide de moslimbevolking met 4 procent per jaar. Daarna, nadat Minister Rita Verdonk de huwelijksmigratie bemoeilijkte, groeit de moslimbevolking nog steeds met 1 tot 2 procent. Terwijl de autochtone bevolking afneemt of hetzelfde blijft.

Groei_moslim_bevolking_2

Zeer Grote gezinnen worden schaars
(behalve bij Marokkanen)

In het artikel "Grote gezinnen worden schaars, wordt getoond, dat inderdaad bijna alle gezinnen in Nederland minder kinderen per gezin krijgen, behalve bij de Marokkaanse gezinnen.

"Daarentegen past de eerste generatie haar vruchtbaarheid maar langzaam aan. Opmerkelijk is dat
de eerste generaties Turken en Marokkanen in ons land een hogere vruchtbaarheid hebben dan vrouwen in Turkije en Marokko.
Niettemin daalt, evenals bij autochtonen, het aandeel grote gezinnen onder niet-westerse allochtonen. Gezinnen met vier of meer kinderen komen vooral bij Marokkanen nog betrekkelijk vaak voor (grafiek 2). Het aandeel Marokkaanse gezinnen van deze omvang is tegenwoordig vergelijkbaar met dat onder autochtonen in de jaren vijftig. In 2007 telde 3 procent van de autochtone gezinnen vier of meer kinderen,
tegen 19 procent van de Marokkaanse gezinnen. De verschillen met de autochtonen zijn in de loop der tijd wel afgenomen."

Grote_gezinnen


De moslims zijn niet godsdienstiger dan de autochtonen
De jonge moslims gaan niet meer vaak naar de moskee. Maar. Ten eerste weet het Centraal Cultureel planbureau niet eens hoeveel moskeeën er zijn in Nederland en ten tweede gaat er niemand voor staan om te tellen. Een groot aantal jonge moslims communiceert via internetfora en spreekt elkaar op huiskamer bijeenkomsten. Er is geen bewijs dat de godsdienstigheid onder jonge moslims afneemt.

Lastige Marokkaanse jongens een lokaal probleem is en geen bedreiging van de cultuur.
De naïviteit en het relativerende vermogen van Maarten van Rossum is intussen legendarisch. Ook in dit geval laat hij weer zien dat de problemen van de grote steden totaal niet doordringen tot het bewustzijn van de intellectuele elite en zeker niet tot hem.

Juist in de grote steden wonen veel Marokkaanse jongeren. Als daar de situatie van de percentuele groei van het aantal kansloze jongeren blijft door gaat, zal de situatie onhoudbaar worden.

Maar dat zijn al weer interpretaties. Zowel de reeële getallen als de percentages die Maarten van Rossum suggereerd, kloppen niet. Daar gaat het om.

5 comments:

Willem said...

Ik denk niet dat het naïviteit is. Van Rossum beseft gewoon dat hij niet meer gevraagd wordt als deskundige door de publieke omroep als hij zich niet (een beetje) politiek correct opstelt.

Hein Maassen said...

Correctie. Maarten van Rossum was een Gelders veldheer die, in verzet tegen de Habsburgers, in de eerste helft van de zestiende eeuw moordend en brandschattend door de Nederlanden trok. De gewraakte historicus heet Maarten van Rossem en is aanzienlijk minder gevaarlijk.
Afgezien van deze vergissing vind ik dat Keesje Maduraatje met deze blog niet zijn gebruikelijke niveau haalt. Uit de door hem zelf aangevoerde statistiek blijkt duidelijk dat het aantal Marokkaanse gezinnen met 6 of meer kinderen tussen 1997 en 2007 is teruggelopen van bijna 9% van het totale aantal Marokkaanse gezinnen in Nederland tot iets meer dan 2%. Hoewel dit percentage nog steeds hoger ligt dan dat van soortgelijke autochtone gezinnen is de snelle daling duidelijk, en verwacht kan worden dat deze nog zal doorzetten. Dat het aantal moslims in Nederland nog steeds groeit is daarmee niet in tegenspraak. Immers: wanneer het aantal kinderen per vrouw in een bepaalde bevolkingsgroep boven 2,1 gemiddeld ligt zal deze bevolkingsgroep groeien. Bovendien is er nog steeds sprake van immigratie van moslims, hetzij als asielzoekers, hetzij als gezinsverenigers. Zoals Keesje zelf ook stelt vertoont de groei van de moslimbevolking, mede door het sterk afgenomen kindertal, een dalende tendens.
Voor het meten van de godsdienstigheid van (jonge) moslims hoef je niet bij de ingang van iedere moskee in Nederland een werkstudent met een bloknootje neer te zetten om de bezoekers te turven; een representatieve steekproef is veel betrouwbaarder.
Tot slot de percentuele groei van het aantal kansloze Marokkaanse jongeren. Hoezo? Hoe komt Keesje aan de onderbouwing van deze uitspraak? Het aantal Marokkaanse jongeren dat een HBO/WO opleiding volgt is bijvoorbeeld stijgende. Dat neemt niet weg dat het buitengewoon onaangenaam is om in wijken met veel probleemjongeren te wonen, hoewel in grote delen van de grote steden daar niets van te merken is. Alle reden om aan het werk te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de nieuwkomers in Nederland uiteindelijk gewoon mee wil doen in Nederland, geaccepteerd wil worden en een goed leven wil leiden. Daarvoor zijn ze tenslotte ook hier gekomen. Kortom: de meesten zullen uiteindelijk assimileren. Extremisme is er zeker, en dat dient zo nodig bestreden te worden, maar het betreft hier slechts een kleine minderheid die uiteraard potentieel gevaarlijk is en goed in de gaten moet worden gehouden. Ik denk niet dat ik hiermee de problemen bagatelliseer.

natasha said...

Bravo voor bovenstaande goedgeformuleerde reactie.

keesjemaduraatje said...

ik heb expres de reeële getallen genoemd en me zo min mogelijk overgegeven aan interpretaties of bangmakerij. Hein Maassen wil de getallen wel duiden en concludeert dat er geen reden voor angst om islamisering is. Dat is zijn goed recht.
Tot voor kort was de groei van de moslimbevolking nog 4%. Vond je toen ook dat we niets te vrezen hadden?

Hein Maassen said...

Beste Keesje Maduraatje,

Waarom vind je dat de vroegere groei van de moslimbevolking met 4% per jaar vreeswekkend was? Ik zie enerzijds onder de moslims mensen als Ahmed Aboutaleb en Haci Karacaer, die werkelijk Nederlanders zijn geworden en ook moslims zijn gebleven. Anderzijds heb je de moslims die Aboutaleb en Karacaer: "verraders" vinden. Dat zijn de mensen die, lui, dom en/of laf als ze zijn, niet de pijnlijke en inspannende confrontatie met en aanpassing aan hun nieuwe land aandurven of aankunnen. Onder hen bevinden zich de: "onzichtbare ouders", zoals beschreven in het gelijknamige boek van Margalith Kleijwegt. Zij verbergen hun onmacht, vrees en starheid achter Uncle Tom-beschuldigingen. Uiteindelijk echter vindt niemand het leuk om een looser te zijn, en zullen onpraktische gebruiken, taboes, pretenties en kledingstukken worden opgegeven om voluit in de maatschappij te kunnen meedraaien.
Tot slot nog dit: in de moslimwereld wemelt het van hysterische antiwesterse complotdenkers en Grote Satan/Kleine Satanadepten. In het Westen groeit een anti-islampendant, die even vreeswekkend is. Geert Wilders valt natuurlijk het meeste op, maar veel blogspots doen hem na en ventileren allerlei ongefundeerde verdachtmakingen over: "taqqiya" en andere duistere complotten. Laten we ook hiertegen waakzaam zijn!