Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, March 14, 2009

Mensenrechten in Nederland: Naaitje

Door Keesjemaduraatje
De Europese commissaris voor de mensenrechten THOMAS HAMMARBERG, bezoekt Nederland en kijkt zijn ogen uit. Wat is dit land achteruit gegaan qua mensenrechten dan!  Het is niet te geloven dat dit land van tolerantie en vrijheid zo in een poel van haat terreur en schendingen van mensenrechten is weggezonken. Wat is namelijk het geval? Dat kan je lezen in zijn indringende rapport.

Thomas Hamarberg heeft er geen gras over laten groeien. Alle belangrijke personen en organisaties heeft hij bezocht. In het parlement heeft hij de volgende personen geconsulteerd:
Ms G. Verbeet, President of House of Representatives
Ms prof.dr. M.L. Bemelmans-Videc (CDA)
Mr J.S. Voordewind (ChristenUnie)
Ms C.W.A. Jonker (CDA)
Ms M.L. Pater-van der Meer de (CDA)
Mr P.H.Omtzigt (CDA)
Mr S. van Haersma Buma (CDA)
Ms F. Joldersma (CDA)
Mr J.H. ten Broeke (VVD)
Mr B. van der Ham (D66)

Nou dan heb je de belangrijkste mensen ook wel te pakken lijkt me. Maar ja. Wel een beetje rechts allemaal. Daarom heeft hij ook nog een aantal linkse maatschappelijke organisaties gevraagd. Rechtse maatschappelijke organisaties betsaan niet. Dus dat komt goed uit. We mogen wel spreken van de "usual suspects". De Fine Fleur van Links Nederland is door de Europese Commissaris van de Mensenrechten bevraagd. Lees hieronder wie dat waren:

o Aim for Human Rights
o Amnesty International
o Anne Frank House
o Art. 1, the national association against discrimination
o Bonded Labour in Nederland (BLinN) (Oxfam Novib/Humanitas)
o Broad Human Rights Council, Breed Mensenrechten Overleg (BMO)
o Buro Jansen & Janssen
o Dutch Council of Chronically Ill and Disabled People, Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad
Nederland (CG Raad)
o Centre Information and Documentation on Israel (CIDI)
o Centre for Culture and Leisure, Cultuur en Ontspannings-Centrum, (COC)
o Comensha, coordination centre Human Trafficking, La Strada Netherlands
o Contact Body for Muslims and Government, contactorgaan Moslims en Overheid (CMO)
o Defence for Children International (DCI)
o Dutch National Foundation 'Roma Emancipatie'
o E-Quality, knowledge centre for gender, family and diversity issues, kenniscentrum voor
emancipatie, gezin en diversiteit
o FORUM, the Institute for multicultural development, Instituut voor multiculturele ontwikkeling,
o Forum for Democratic Development, Forum voor Democratische Ontwikkeling
o The Johannes Wier Foundation, human rights organisation for doctors, dentists, nurses and
paramedics, Johannes Wier Stichting
o Justitia et Pax, Justice and Peace Netherlands, Catholic organization working for justice and peace
o Open Society/Justice Initiative
o Coalition for Child Rights, Kinderrechtencollectief
o The National Ethnic Minorities Consultative Committee, Landelijk Overleg Minderheden (LOM)
o National organisation for Sinti and Roma, Landelijke Sinti en Roma Organisatie (LRSO)
o Magenta Foundation, foundation to combat racism, and other forms of discrimination
o Dutch Complaints Bureau for Discrimination on the Internet, Meldpunt Discriminatie Internet
o MOVISIE, centre for social development, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling
o Netherlands Transgender Network
o NIDOS, independent guardianship and family supervision agency
o Netherlands Committee of Jurists for Human Rights (Dutch section of the International Commission
of Jurists (ICJ), Nederland Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)
o Pharos, knowledge and advisory centre on refugees, migrants and health
o Forum for Human Rights Education, Platform Mensenrechten educatie
o SPIOR, Platform Islamic Organisations Rijnmond, Stichting Platform Islamitische Organisaties
Rijnmond
o National Support Point for Undocumented Migrants Stichting Landelijk Ongedocumenteerden
Steunpunt (Stichting Los)
o Unicef
o Dutch Refugee Council, Vluchtelingenwerk Nederland

Opvallend is wel, dat zowel de Stichting Magenta als het Meldpunt Discriminatie Internet geconsulteerd werden. Dat is toch precies hetzelfde? En daar komt nog bij, dat deze organisaties afhankelijk zijn van subsidies. Die zullen dus nooit zeggen dat de mensenrechten hier goed nageleefd worden, want dan hebben ze geen bestaansrecht meer.

Het spreekt voor zich dat Thomas Hamarberg ook nog even een moskee bezocht heeft, want dat weten we allemaal, dat de mensenrechten van moslims in Nederland ernstig worden bedreigd.

8 comments:

Lex said...

Meld je nu dat Hamarberg een dag in de Tweede Kamer met een niet zo bijdehanterik van het CDA heeft gespendeerd en vervolgens een gezellige avond heeft gehad met GL en de PvdA?

Lex said...

Die Hamarberg moet hyperintelligent en snel zijn. Als ik zo in zijn rapport lees wie hij in die 4 dagen ontmoet en geconsulteerd heeft....
Respect hoor, maar ik zou alleen al van het handenschudden zware RSI hebben opgelopen

Philippine said...

Beste Keesjemaduraatje, wat een goed en leuk artikel! Mogen er nog vele volgen.

Tarak said...

Zeker interessant artikel, maar de inhoud is helaas om te janken.

Natasha said...

Ik zou het CIDI niet direct als een linkse organisatie willen betitelen, anders.

keesjemaduraatje said...

@Natasha: dat klopt. Aanstaande dinsdag om 10.00 uur publiceer ik het vervolg. En dat zal jou zeker interesseren.

Lancelot said...

@keesje

Magenta en MDI zijn NIET hetzelfde

Magenta bestaat langer, is opgericht begin jaren '90 door super-netwerker Ronald Eissens en zijn vriendin Suzet Bronkhorst.

Het is opgericht naar aanleiding van aanslagen op migranten in Duitsland.

Het MDI is opgericht in begin 1997. Het is "geopend met een muisklik" door toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Hans Dijkstal.

Deze zegde samenwerking met overheidsinstanties als CRI en AIVD aan het MDI toe.

Ronald Eissens is in de vroege internet periode nogal afgeserveerd, toen hij persoonlijk poogde de discussie aan te gaan met tegenstanders.

Daarnaast was er natuurlijk het oncontroleerbare aspect van een 'vrij kanaal' voor meningen over de multicriminele samenleving.

Het 'MDI' is dus eigenlijk 'Magenta met Staatsondersteuning en Goedkeuring'

Magenta heeft algemene "antiracistische" doelen, MDI is er vooral voor het internet.

Maar beide zijn het broedsels van 'Octopus' Ronald Eissens en 'Octopussy' Suzet Bronkhorst.

Tegenwoordig zijn ze met o.a. INACH, vooral Internationaal.

Essie said...

Anecdote ietwat off topic: Ronald en ik werkten indertijd bij hetzelfde bedrijf toen ons een niet-joodverklaring (ja het ding heette anders, maar kwam op hetzelfde neer) onder onze neuzen werd gedouwd, bedrijf deed nl. zaken met Arabische landen en die wilden niet dat iemand met ook maar enige connectie met Israel hier in Amsterdam de koffie serveerde, telefoon aannam of post rondbracht. We schrokken er allebei nogal van, alsook van het feit dat vrijwel iedereen in dat bedrijf zonder enig nadenken dat ding gewoon ondertekende en inleverde bij de chef. Ik vond hem een hele aardige en gezellige jongen indertijd, later uit het oog verloren.