Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, March 16, 2009

Toespraak Lilianne Ploumen

Even voor de record, de toespraak van Lilianne Ploumen op het PvdA congres van 14 en 15 maart 2009. , waarin ze Azeza Morcy misbruikt om haar Integratienota er door heen te jassen en de tegenstellingen binnen de partij te verdoezelen. (minuut 14:30 tot en met 15:38)Schandalig of hoopgevend, dat ze nu met terugwerkende kracht Ayaan Hirsi Ali gelijkgeeft die enele jaren geleden al tegen besnijdenis ten strijde trok. Ook interessant op 24:50, dat ze nu zegt dat "krenken mag".
Ook een interesante verwijzing naar het "Recht op Beledigen" van Ayaan Hirsi Ali.

1 comment:

Eric said...

een toespraak met veel cliches van een partij die nog steeds achter de feiten aanloopt. Ploumen zegt dat te lang integratie alleen als sociaal-economische verheffing is beschouwd, dat religie en cultuur een rol spelen maar dan komt ze met het veilige voorbeeld van besnijdenis. Maar iedereen is tegen besnijdenis, het is in strijd met de wet. Kan Ploumen nu niets beters verzinnen? Op VK opinie wordt alweer een week over de hoofddoek gediscussieerd, maar nooit zal de PvdA het seksisme achter de hoofddoek aan de kaak stellen. Ja, in een bijzin noemt Ploumen nog even dat er ook vrouwen zijn die de hoofddoek niet vrijwillig dragen. Wat gaat de PvdA daar aan doen? Niets natuurlijk.