Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, April 13, 2009

Misdaad en Straf bij Krakers

Autonomous_spaces

Door Keesjemaduraatje
De levenswijze van krakers, anarchisten en autonomen kan tot grote morele en ethische dillema's leiden. Het streven naar Autonome Vrijplaatsen leidt tot problemen als binnen die vrijplaatsen sprake is van criminaliteit geweld, verraad en afwijkend gedrag.Dat is de afgelopen maanden weer duidelijk geworden. Wat doen krakers als een bezoeker van een kraakcafé door de "deurploeg" total-loss geslagen wordt en bloedend op de stoep achterblijft? Naar de pliessie zou de normale burger zeggen. Maar het staatsgeweld, dat is nu juist waar de krakers zich tegen verzetten.

In de beruchte jaren 80 werden dit soort problemen door de krakers zelf opgelost. De daders kregen "Buurtverbod" of zelfs "Stadverbod", werden weggejaagd en hoefden zich nergens meer te laten zien.  Ook is het voorgekomen dat de daders van vernieling gedwongen werden geld op te nemen en de schade te betalen. In 2009 loopt dat weer anders.

Na de mishandeling voor het Amsterdamse kraakcafe Vrankrijk zwegen de dadaers en getuigen twee maanden lang. In die maanden probeerden ze de slachtoffers af te schilderen als "junkies" en "dronkaards". Blijkbaar hang het van de status die het slachtoffer binnen de scene heeft af, hoe er op een geweldsdelict wordt gereageerd.

In maart 2009 greep de politie eindelijk in en arresteerde vier vermoedelijke daders. Daarvan zitten nu nog steeds twee vast, Jakob en Carlo, en hebben net drie maanden verlengd voorarrest gekregen. Het wordt nu menens. Hoe reageren de krakers op deze arrestaties en in hoeverre zijn ze solidair met de arrestanten?
Gaan ze bij de poorten staan roepen: "Alle arrestanten onmiddelijk vrij?" Dat zijn eigenlijk leuzen die geroepen worden bij gevangen relschoppers die geweld tegen de staat gepleegd hebben en niet bij mensen die de eigen bezoekers in elkaar hebben geslagen.

kNu eindelijk komt er een inhoudelijke reactie op dit dilemma. Op Krakenpost schrijven enkele Amsterdamse krakers dat ze toch nog solidair zijn met de gevangen geweldplegers. Ze moeten zich echter wel in drie bochten wringen om een ideologische verklaring te geven. Blijkbaar past misdaad en straf niet in hun filosofie. Vergeving al helemaal niet. Dat zijn allemaal burgerlijke begrippen die ze dachten niet nodig te hebben.

"Het is niet bedoeld om mensen te verder uit elkaar te drijven, noch
kant te kiezen of sensatie te maken. Het is afkomstig van Amsterdammers
die de hele zaak op een brug afstand hebben bekeken en in deze maanden
met de oren hebben zitten klapperen.

No comments: