Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, May 30, 2009

Artikel 1 is voor sukkels

Door Keesjemaduraatje
In de afgelopen jaren hebben hebben veel mensen een beroep op artikel 1 van de Nederlandse Grondwet gedaan.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Grondwet2 Dat zet natuurlijk de deur open voor iedereen die zich terecht of onterecht gediscrimineerd voelt. Als je kijkt wie dat allemaal zijn, dan moet je concluderen dat sukkels, verliezers en querulanten een beroep op deze wet doen.

2000 Doorstuderen met behoud van uitkering
"Een 51 jarige mevrouw wil met behoud van uitkering een HBO studie volgen. Als de Sociale dienst dat afwijst beroept ze zich op artikel 1 van de grondwet, vanwege vermeende dicriminatie van vrouwen. Het beroep wordt afgewezen."

2000 Bijstandstrekker wil langer op vakantie
"Onterechte afwijzing verzoek om langer dan de gebruikelijke vakantieduur (vier weken) voor vakantie in het buitenland te verblijven, omdat betrokkene, gelet op zijn blijvende volledige arbeidsongeschiktheid, dient te worden gelijkgesteld met 57,5-plussers. Het gelijkheidsbeginsel gaat i.c. voor op het territorialiteitsbeginsel."

2002 Wasmachine moet door de Sociale Dienst betaald worden
"Onterechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten van een wasmachine en koelkast, omdat betrokkene ten onrechte niet tot de doelgroepen van de gemeentelijke beleidsregel wordt gerekend nu het onderscheid naar leeftijd zoals dat in deze beleidsregel wordt gemaakt niet op redelijke en objectieve gronden berust."

2002 Uitkeringstrekker wil meer geld voor sociaal-culturele activiteiten
"Terechte afwijzing bijzondere bijstand in de vorm van een tegemoetkoming 2002 Wasmachine, gasfornuis en TV moeten door Sociale Dienst betaald worden
"Onterechte afwijzing (categoriale) bijzondere bijstand voor kosten van een stofzuiger, gasfornuis en televisie, omdat betrokkenen ten onrechte niet tot de doelgroepen van de gemeentelijke beleidsregel zijn gerekend nu het onderscheid naar leeftijd zoals dat in deze beleidsregel wordt gemaakt niet op redelijke en objectieve gronden berust. Zo zijn betrokkenen evenals de wél tot de doelgroepen behorende 65-plussers ontheven van de sollicitatieverplichting, waardoor zij niet door middel van betaalde arbeid een hoger inkomen zullen kunnen verwerven."

Misschien heeft Pim Fortuyn daarom wel voorgesteld om Artikel 1 van de Grondwet af te schaffen. We weten het niet

No comments: