Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, May 07, 2009

Stop de Feminisering van Nederland !!

Door Keesjemaduraatje
Sluipenderwijs is Nederland aan het veranderen in een soft en communicatief vrouwenland. Veel van mijn geachte reaguurders zullen dit een heel positieve ontwikkeling vinden. Dat mag. Maar ik wilde even uitéénzetten hoe het volgens mij komt.

Eerst even de feiten op een rij
De schoolresultaten van meisjes op Havo en VWO zijn de laatste twee jaar beter dan die van jongens. Meer vrouwen behalen een Bachelor of een Master diploma. Zelfs bij Wiskunde zijn de meisjes een inhaalslag begonnen. Met name bij wiskunde B1 (voor het profiel Natuur en Gezondheid) zijn meisjes beter dan jongens.

Eindexamen

Verontrustend is ook, dat minder jongens de laatste jaren überhaupt een HAVO of VWO diploma halen. Het aantal VWO diplomanten is al jaren te laag. Een modern geïndustrialiseerd land kan zijn economie alleen draaiende houden als minstens 15% van de scholieren een VWO diploma haalt. In Nederland is dat al jaren niet meer dan 5%. Als we zo door gaan, zal Nederland binnenkort een desastreus gebrek aan hoogopgeleiden hebben en op het gebied van wetenschap door nieuwe opkomende economiën als India en China worden overvleugeld.


Nog erger is het, dat met name jongens het laten afweten. Jongens zijn namelijk meer geneigd de voor onze economie zo noodzakelijk harde vakken als wiskunde, electronica en informatica te kiezen.

No comments: