Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, May 16, 2009

Wilders Wat Nu?

Door Keesjemaduraatje
Diverse peilingen voorspellen een groot aantal stemmen voor de PVV bij de Europese verkiezingen. Daarmee worden de verkiezingen een oneigenlijk krachtmeting voor de binnenlandse politiek. Als deze trend de komende jaren doorzet, zal de PVV een grote overwinning bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2011 behalen. Op welke manier kan de PVV deze voorspelde verkiezingszege omzetten in politieke macht? Welke problemen komt deze jongen partij tegen bij het verkrijgen van politieke verantwoordelijkheid?

Fleur_agema Compromissen
De enige twee overgebleven partners om een kabinet mee te vormen, zijn het CDA en de VVD. Om een coalitie te vormen zijn compromissen nodig. De vraag is natuurlijk op welke punten de PVV water bij de wijn wil doen. Op het gebied van immigratie, islam of economie?

Op het gebied van economie en sociale zekerheid zijn niet zoveel compromissen nodig. De PVV staat een keiharde afslanking van het het ambtenarenapparaat voor, evenals belastingverlaging en strenger optreden van de politie. Met een beetje passen en meten kan dat in een coalitie met CDA en VVD gerealiseerd kunnen worden. De sociale voorzieningen zullen daaronder te lijden hebben, Maar dat is in deze tijden van economische crisis misschien juist goed te doen.

Als de PVV hun aanhang ook na regeringsdeelname tevreden wil stellen, zullen ze op het terrein van islam voet bij stuk moeten houden. Dan  zal een discussie binnen het CDA uitbreken. Juist het Gereformeerde deel van het CDA zal niet meegaan in een beperking van de islam in Nederland. Het PVV doet er goed aan, nu reeds een overzicht te maken van de punten waarop compromissen mogelijk zijn.

De PVV loopt kans in dezelfde val te lopen als de SP en de verkiezingswinst niet om te zetten in regeringsdeelname. Dan zullen de kiezers op den duur de zin van het stemmen op de PVV niet meer inzien.   

Bestuurlijke ervaring
Een probleem van elke nieuwe partij is het vinden van genoeg capabele mensen met bestuurlijke ervaring die ministersposten kunnen bekleden. De geschiedenis van de LPF laat zien dat er genoeg  avonturiers en querulanten te vinden zijn, die denken dat als je een bedrijf of een instituut kan leiden, dat je dan ook wel een ministerie kan leiden. Maar die mensen moeten dan ook weer met elkaar kunnen samenwerken en het CDA in de persoon van Maxime Verhagen zal er alles aan doen om het vuurtje nog een beetje op te stoken in plaats van de doven.

De huidige fractie van het PVV heeft maar een beperkt aantal mensen met bestuurlijke ervaring en je kan moeilijk de huidige fractieleden in het kabinet benoemen en dan een geheel nieuwe kamerfractie installeren. Geert Wilders zal met andere groepen en individuen in de samenleving moeten samenwerken om zijn nieuwe fractie en groep ministers en staatssecretarissen te vormen. Dat is juist de laatste jaren zijn zwakke kant geweest. Drie fractieleden zouden nu al wel een ministerie kunnen vormen. Fritsma op immigratie, Fleur Agema op sociale zaken of gezondheid en Hero Brinkman op justitie.

Geert Wilders zou er goed aan doen niet het onderste uit de kan te willen halen en te starten met slechts enkele ministersposten. Dat zal al moeilijk genoeg worden. Premier worden is in de termijn na 2011 echt af te raden. 

Regionale aanwezigheid
Niet alleen regeringsdeelname is een kwestie, ook de opbouw van gemeenteraden en provinciale staten met PVV deelname is aan de orde. Pas als er in de steden en dorpen een partijorganisatie opgebouwd wordt kunnen de politici daar hun politieke ervaring opdoen. Op dit moment is de gehele organisatie alleen rond Geert Wilders opgebouwd. Bij elke stap buiten het kringetje rond Wilders dreigen rampzalige mediaoptredens, demonisering en afsplitsing. Daarom zou een langzame opbouw op dit moment beter zijn. Dat wordt steeds moeilijker nu zojuist bekend geworden is dat 7% van de Amsterdammers op de PVV gaat stemmen. Wie in Amsterdam is bereid en in staat in die stad een gemeenteraadsfractie op te bouwen?

Deze uitdagingen zullen de komende 5 jaar de PVV bezig blijven houden: coalities, voorkomen van interne partijstrijd, opbouw van een echte partij en regionale opbouw van politieke macht. Dat zijn geen gering opgaves. Mislukking van één van deze uitdagingen zal de voortgang van de PVV bedreigen. 

No comments: