Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, June 30, 2009

Geen baan, Geen CV

Door Keesjemaduraatje
Twee weken geleden bezocht ik op de High Tech Campus een workshop van Martijn Aslander, de Sociale Netwerken Goeroe. Hij noemt zich "livehacker", heeft nooit een baan gehad, leeft van zijn sociale netwerk en heeft hele interessante ideeën over de toekomstige economie. Alles begint met geven. Daarna komt het krijgen vanzelf. Een andere stelregel van Martijn is, dat het in de toekomst om "Toegang" gaat en niet om "Geld". "Focus op waarde en niet op winst", is ook een hele goede.

Martijnaslander Een voorbeeldje: je kan heel hard gaan werken om geld te verdienen en dan een concertkaartje voor de Stones te kopen. Je kan ook een sociaal netwerk aanspreken, zeggen wat je graag wil en dan een "backstage" uitnodiging voor de Stones krijgen.

Als Martijn een project doet, zoekt hij via zijn sociale netwerken, zoals Linkedin, Twitter en Facebook, mensen die het leuk vinden om mee te werken. Dan krijgt hij alleen mensen die het echt leuk vinden. Dan lukt het project ook beter. Hij beschuldigd de grote bedrijven ervan, steeds de mensen naar ene project te sturen, die net vrij zijn.Dan krijgt de klant niet de beste mensen.

"Mensen vinden het leuk om te helpen." Daarom kan je rustig via allerlei netwerken, mensen vragen om even te helpen en mensen doen dat vaak graag en gratis. Als het maar om iets gaat dat ze goed kunnen en graag doen.

Het is heel erg makkelijk om allerlei tegenwerpingen te verzinnen tegen de filosofie van Martijn, maar het is ook leuk om er over na te denken en te kijken hoe je het kan topassen in je leven.

Bekijk hieronder ook het interview met Martijn:

OK kom maar weer

Nou begin ik jullie toch al weer te missen. Reactiepanels staan weer open.
Je moet toch wat..

even moeilijk reageren hier hoor

Door Keesjemaduraatje
Ik heb vele vijanden en er zijn zelfs mensen die mij helemaal niet mogen. Dat is niet erg, als ze het maar niet op mijn weblog komen vertellen.
Eerst was er een man uit Nijmegen die mij voortdurend als fascist uitschold enzo. En nou komt er een vogel bij die me steeds voor zionazi uitmaakt. Dat zijn allemaal extreem-linksers die kwaad zijn dat ik Seveke beledig en dat ik hun geloof beledig enzo.

Nu komt daar weer een hele maffe isambasher bij (Brullio), die steeds hier Marokkanen wil uitschelden. Ik heb daar geen zin an. Straks krijg ik nog het MDI op mijn dak. Bovendien wil ik een beschaafd weblog [wacht tot jullie uitgelachen zijn]

Dus ff alleen reageren met een typekey account, tot de bui weer overgewaaid is. Excuses voor mijn vaste reaguurders.

Monday, June 29, 2009

Nederland nog altijd in beeld

Door het NCTB
Persbericht | 22-06-2009
Het dreigingsniveau voor Nederland blijft ‘substantieel’. Hoewel de kans op een aanslag in Nederland of haar belangen reëel is, zijn er de afgelopen periode geen concrete aanwijzingen geconstateerd. De waarschijnlijkheid van een jihadistische aanslag op Nederlandse belangen is momenteel het hoogst in het buitenland. Deze dreiging doet zich vooral voor in regio’s waar internationale jihadistische organisaties ruime mogelijkheden hebben tot het plegen van aanslagen. Dat Nederland op het netvlies van jihadisten staat, blijkt uit een op 12 april 2009 uitgebrachte video van as-Sahab, één van de mediaorganisaties van al Qa’ida. In deze video komt een jihadist aan het woord die in het Duits een dreiging uit aan het adres van met name Nederland en Denemarken, omdat deze landen de profeet Mohammed beledigd zouden hebben. Dat Nederland in beeld is bij jihadisten, wordt verder ook geïllustreerd door andere ‘postings’ op het internet waarin Nederland genoemd wordt dan wel beelden worden vertoond die te relateren zijn aan Nederland.

Vanuit Duitsland zijn opnieuw reisbewegingen richting de jihadistische strijdgebieden in Pakistan geconstateerd, waardoor het aantal daar aanwezige jihadisten uit Duitsland verder stijgt. Verschillende Europese landen hebben te maken met jihadisten die terugkomen uit conflictgebieden. Van personen die in buitenlandse jihadistische kampen zijn getraind en weer terugkeren naar Europa, kan een grote dreiging uitgaan. Zij kunnen immers worden aangestuurd vanuit het buitenland, hebben aangegeven een jihadistische intentie te hebben en hebben bovendien terroristische vaardigheden opgebouwd. Ook kunnen jihadistische groeperingen de aanwezigheid van ihadisten uit Europa in de jihadistische strijdgebieden voor propagandadoeleinden gebruiken. Duitsland is de afgelopen periode wederom geconfronteerd met zeker twee videoboodschappen, waarin geradicaliseerde Duitstaligen zich met dreigementen richten tot het Duitse publiek en zich onder andere uitspreken tegen de Duitse militaire aanwezigheid in Afghanistan.

In de Pakistaans-Afghaanse regio, Noord-Afrika, Jemen, Irak en Somalië zijn jihadistische groeperingen actief die de internationale jihad ondersteunen en die een voortdurende dreiging vormen voor westerse, en daarmee ook Nederlandse belangen. Voor ons dreigingsbeeld zijn met name de ontwikkelingen in de Pakistaans-Afghaanse regio relevant. De slechte veiligheidssituatie in Pakistan, blijft nog steeds een bron van zorg. Het Pakistaanse leger is sinds eind april 2009 in de Swat-vallei in hevige gevechten verwikkeld met Pakistaanse militanten om zo te voorkomen dat deze aan invloed in het land winnen. Op dit moment is nog niet duidelijk of de militaire acties in Swat ook op langere termijn tot uitschakeling van de militanten zullen leiden. Wel wordt door de aanhoudende aanvallen met onbemande vliegtuigen (zogenaamde ‘drones’) in de tribale gebieden van Pakistan de operationele effectiviteit van kern al Qa’ida onder druk gezet. Door deze aanvallen zijn enkele prominente leden van kern al Qa'ida gedood en is de terroristische infrastructuur aangetast.  Dat staat in het dreigingsbeeld dat met de tiende Voortgangsrapportage Terrorismebestrijding door de ministers van Justitie en BZK naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De groeiende militaire acties tegen de Pakistaanse Taliban kunnen een voedingsbodem zijn voor de rekrutering van nieuwe leden door allerlei islamistische bewegingen. De woede groeit mede omdat de aanvallen met onbemande vliegtuigen deels vanuit Pakistan zouden worden uitgevoerd. Ook zijn er signalen dat de Pakistaanse Taliban hun krachten willen bundelen als antwoord op de groeiende militaire acties van de Verenigde Staten. Jihadistische groeperingen in Somalië slagen er steeds beter in om westerlingen, al dan niet van Somalische origine, te verleiden naar Somalië af te reizen en daar deel te nemen aan de gewelddadige jihad. In Irak is de afgelopen maanden het geweld weer opgelaaid waardoor de relatieve verbetering van de veiligheidssituatie in het land steeds meer onder druk komt te staan. De toename van het geweld laat zien dat de veiligheidssituatie in Irak fragiel blijft en dat de onderliggende etnische en religieuze conflicten nog steeds actueel zijn. Mocht het (intra-) sektarische geweld verder oplaaien, dan kan dit leiden tot een verhoogde instroom van jihadisten en kan Irak een meer prominente inspiratiebron vormen voor jonge moslims om zich aan te sluiten bij de internationale jihad.

De Nederlandse lokale jihadistische netwerken verkeren in een periode van relatieve rust of richten hun activiteiten op het buitenland. Het salafisme in Nederland is in toenemende mate onderwerp van onderzoek. De samenvatting van het DTN en de voortgangsrapportage zijn gepubliceerd op de website van de NCTb.

Sunday, June 28, 2009

Keesje = Kraker

Door Keesjemaduraatje
Ik heb de laatste jaren op het internet toch naam gemaakt als kraker en met mijn verhalen over krakers. Louis Seveke, Marcel T., Wally de Damkraker en Yoghurt zijn voorbeelden van series artikelen over de geschiedenis en toestand van de kraakbeweging. Veel mensen vragen mij dan ook: "Is er nog nieuws over krakers?"

Femke_op_kanonJa, er is een klein relletje, dat kan groeien en dat ik even wil vermelden. Op Indymedia staat nu al enkele uren een bericht, dat Femke Halsema (GroenLinks), in haar jeugd, een sexuele verhouding met een extreem rechtse man (Marcel Ruter) gehad zou hebben. Nou en? Hoor ik jullie al weer zeggen. Wat maakt dat nou uit? Die meid kan ook niet altijd met mannen in tuinbroeken en geitenwollen sokken naar bed gaan. Die wil ook wel eens iets heftigers.

Interessant is, hoe er op gereageert wordt. Wordt het bericht weggehaald? Er zijn al drie reacties, waaronder de beschuldiging dat het bericht door neo-nazis  erop gezet is.  Maar het staat er nog steeds.

Waar komt het bericht vandaan? Het fascistische forum Stormfront heeft het bericht enkele jaren geleden, als eerste gebracht. Er wordt beweerd, dat Marcel Ruter (voorzitter Voorpost) het zelf verteld zou hebben. Femke was op de hoogte van zijn pro-apartheids-activiteiten voor Zuid-Afrika. Ter verontschuldiging wordt er wel bij verteld, dat Femke nog naar de Middelbare School ging, toen het gebeurde. Het was dus vóór haar politieke carriere. Nu is het bericht enkele dagen geleden weer opgedoken op de website van Klokkenluider Mischa Kat. Ook nooit te beroerd voor een geintje.

We volgen het. Gaat Indymedia het bericht weghalen? Ik heb al een mirror, dus geen nood.

 

 

Halsema en Marcel Ruter

"Halsema en Ruter stelletje"
Klokkenluider - 27.06.2009 19:58

Klokkenluider Online publiceert een screenshot van een artikel op Wikipedia over de rechts-extremist Tim Mudde. Onder de kop Voorpost en post-CP lezen we het een en ander over zijn strijdmakker Marcel Ruter. Dan staat er het volgende: "Ook was hij hier verantwoordelijk voor internationale contacten, bezoekt vaak bijeenkomsten in België en samen met Marcel Rüter (noemenswaardig is de vrijpartij die hij had met Femke Halsema, die Rüter tot op de dag van vandaag achtervolgt) in de zomer van 1996, de universiteit van de Franse Nieuw-Rechtse organisatie GRECE."

Kijk, wij zijn het eens met een ieder die zegt: het seksleven van politici, dat is prive. Daar kom je niet aan. Tenzij. (Professor Ben Knapen -Kwaliteitsjournalistiek te Nijmegen- bent u daar nog?). Tenzij? Ja, tenzij een zeer vooraanstaand politicus het volk bedriegt over zijn werkelijke seksuele geaardheid. Dat maakt hem namelijk ongeloofwaardig. Dan liegt hij over andere dingen ook. Tenzij? Ja, tenzij een zogenaamde ‘linkse’ troela die zegt steeds te denken aan de vertrapten en onderdrukten gaat liggen naaien met een 'nieuwrechtse' denker. Dat maakt deze politica namelijk ongeloofwaardig. Als het waar is.

Het staat al lange tijd ongestraft op Wikipedia, dus er is zeker een kans dat het waar is.
 

Lees meer over: zonder rubriek

aanvullingen
NN
NN - 27.06.2009 21:50

post dit op geenstijl aub dit intereseert toch helemaal niemand.
Even goed analyseren
... - 27.06.2009 22:21

De vraag is wat de positie was van dit figuur toen Halsema wat met hem kreeg en in welke mate en waarschijnlijk viel ze dan nog niet op zijn expliciet rechtse gedachtes.

En dus een linkse parlementarier proberen aan te vallen met dit soort berichten is vrij zinloos als je het karakter van iemand aanvalt op basis van indirecte argumenten waarvan sexuees gedrag uit het verleden je hoofdargument is. En waarbij je steld dat omdat de een zich in een bepaalde richting van denken heeft ontwikkeld, de huidige stellingen van de ander ook wel onbetrouwbaar zouden zijn.

Dus inderdaad Geen Stijl kwaliteit.


weg?
ja - 28.06.2009 12:13

Kan wel weg toch, het is ook nog eens een verzinsel (niks te zien op wikipedia, poging van de fasco's om wat aandacht te trekken?)

Keesjemaduraatje antwoordt Tofik Dibi

Nou beginnen allerlei Groen-Linksers mij al te SMS-en, dat Tofik Dibi mij een brief gestuurd heeft en of ik daar even op wil antwoorden. Hoe durft die Tofik überhaupt zich rechtstreeks aan mij te richten? Zijn we vriendjes geworden ofzo? Zijn we "on speaking terms" en zo ja, sinds wanneer?

Vandaag in de Volkskrant: Open brief aan u die op de PVV stemt . Daarin smeekt Tofik de PVV stemmers toch alsjeblieft terug te keren tot de beschaafde wereld en vooral te beseffen dat hij de radicale islam net zo verafschuwt als de PVV dat doet. Dat is natuurlijk mooi gezegd van Tofik, maar híj zit in het parlement en kan ook werkelijk iets van die grote afkeer van de radicale islam laten zien. Tot nu toe heb ik er weinig van gemerkt. Groenlinks wil praten met Hamas. Groenlinks wil praten met Iran. Groenlinks wil atoomtechnologie aan Iraanse studenten beschikbaar stellen. Eigenlijk wil Groenlinks graag met allerlei soorten van dictaturen praten, maar een stemming tegen de dictatuur heb ik nog niet meegemaakt. En nu wil Groenlinks zelfs praten met de PVV stemmer. Nou ja vooruit dan maar.

Tofik begint de vriendelijk bedoelde brief al meteen helemaal fout. "Voor ik van wal steek, realiseer ik me natuurlijk terdege dat dé PVVstemmer net zo min bestaat als dé Nederlandse cultuur". Daar begint de rechtgeaarde PVV stemmer al meteen te steigeren. De Nederlandse Cultuur ontkennen is vloeken in de kerk. Denkt Tofik Dibi soms dat het helemaal niet uitmaakt in welke cultuur we leven? Dat alle culturen gelijk zijn? Dat Nederland voor niets zo rijk is en Marokko zo arm. Denkt hij nou echt dat dit door toeval zo gekomen is? Op dat punt zal een discussie al heel erg moeilijk worden. Omdat Groenlinks de Nederlandse Cultuur ontkent.

Dibi_opgepaktNog een statement van Tofik: "De reden dat ik u rechtstreeks aanspreek, is niet om u te reduceren tot racist of u te onderzoeken als nieuw ontdekte diersoort. Ik wil u ook niet overtuigen niet meer op de PVV te stemmen. Die keuze is aan u en aan niemand anders." Dat is natuurlijk heel aardig van Tofik. Hij moet wel. Een jaar geleden nog, stond Tofik Dibi samen met de Internationale Socialisten op de Dam, met een bord waarop stond: "Geert Wilders brengt u en de samenleving schade toe"  Toen dachten deze extreem-linkse activisten nog dat ze door dreigen en marginaliseren de politiek van Geert Wilders konden tegengaan. Nu blijkt dat er 17% van de Nederlanders achter de standpunten van Geert Wilders staan en dat er een kans is dat Geert Wilders gaat meeregeren, moet er natuurlijk een andere toon aangeslagen worden.

Dan komt er een hele sympathieke zin van Tofik Dibi: "Er is geen haar op mijn hoofd die ook maar één seconde fantaseert over de invoering van de sharia of de jihad. Elke keer als ik in aanraking kom met een boerka, ervaar ik dat, net als u, als een wandelende gevangenis. Homo’s moeten hand in hand door onze straten kunnen wandelen, zonder dat ook maar iemand zijn poot naar ze uitsteekt. Cabaretiers, columnisten, auteurs en kunstenaars moeten vrijelijk islamkritiek kunnen hebben zonder angst voor eigen leven."

Saturday, June 27, 2009

Brief aan Tofik Dibi

Door Keesjemaduraatje
Nou beginnen allerlei Groen-Linksers mij al te SMS-en, dat Tofik Dibi mij een brief gestuurd heeft en of ik daar even op wil antwoorden. Hoe durft die Tofik überhaupt zich rechtstreeks aan mij te richten? Zijn we vriendjes geworden ofzo? Zijn we "on speaking terms" en zo ja, sinds wanneer?

Vandaag in de Volkskrant: Open brief aan u die op de PVV stemt . Daarin smeekt Tofik de PVV stemmers toch alsjeblieft terug te keren tot de beschaafde wereld en vooral te beseffen dat hij de radicale islam net zo verafschuwd als de PVV dat doet. Dat is natuurlijk mooi gezegd van Tofik, maar híj zit in het parlement en kan ook werkelijk iets van die grote afkeer van de radicale islam laten zien. Tot nu toe heb ik er weinig van gemerkt. Groenlinks wil praten met Hamas. Groenlinks wil praten met Iran. Groenlinks wil atoomtechnologie aan Iraanse studenten beschikbaar stellen. Eigenlijk wil Groenlinks graag met allerlei soorten van dictaturen praten, maar een stemming tegen de dictatuur heb ik nog niet meegemaakt. En nu wil Groenlinks zelfs praten met de PVV stemmer. Nou ja vooruit dan maar.

Tofik begint de vriendelijk bedoelde brief al meteen hlemaal fout. "Voor ik van wal steek, realiseer ik me natuurlijk terdege dat dé PVVstemmer net zo min bestaat als dé Nederlandse cultuur". Daar begint de rechtgeaarde PVV stemmer al meteen te steigeren. De Nederlandse Cultuur ontkennen is vloeken in de kerk. Denkt Tofik Dibi soms dat het helemaal niet uitmaakt in welke cultuur we leven? Dat alle culturen gelijk zijn? Dat Nederland voor niets zo rijk is en Marokko zo arm. Denkt hij nou echt dat dit door toeval zo gekomen is? Op dat punt zal een discussie al heel erg moeilijk worden. Omdat Groenlinks de Nederlandse Cultuur ontkent.

Eddy Murphy beledigde Michael Jackson al in 1983

Eddy Murphy in 1992 over "Change" ...

Friday, June 26, 2009

Hassnae Bouazza en Bas Heijne in NRC

Door Keesjemaduraatje
Hassnae Bouazza en Bas Heijne hebben helemaal niets met elkaar te maken, behalve dan dat ze allebei vandaag in het NRC onzin uitkramen. Maar dat doen ze om totaal verschillende redenen. Bouazza heeft gewoon een bord voor haar kop en wil nog een keer flink cashen, voordat de NIO definitief ten onder gaat, terwijl Bas Heijne wel degelijk ter kwader trouw, een volkomen verkeerde voorstelling van zaken geeft.

Hassnae_2Hassnae Bouazza beweert vandaag in het NRC, dat de besturen van de moslimomroepen incapabel zijn. Oh ja, Hassnae? Is dat zo? En zijn ze dat sinds jij bij de NIO werkt of zijn ze dat pas geworden sinds jij je vriendje Peter Breedveld er naar binnen geloodst hebt? Heb je helemaal niet door, dat de politiek correcte NRC een publiciste van islamitische huize nodig heeft om vast te stellen wat medewerkers en observanten van de islamitische omroepen al jaren zeggen? Zelf durven ze zo'n boute stelling helemaal niet aan, bang als ze zijn om voor islamofoob en racistisch uitgemaakt te worden. Ze zijn maar al te blij dat de redacteuren zelf dit soort beweringen doen.

Eerst jarenlang met plezier bij een omroep werken en als Minister Plasterk kritiek op de omroep heeft en de geldkraan dicht wil draaien, dan opeens met kritiek komen en je huid proberen te redden. Peter Breedveld mag wel oppassen, want Hassnae zal hem ook laten vallen zodra het zinkende schip ten onder gaat. Ze heeft geen greintje gevoel voor solidariteit.

Bas Heijne schrijft vandaag in het NRC een boekbespreking over David Aaronovitch "Voodoo Histories", dat is een boek waarin alle complottheorien van de vorige en deze eeuw worden besproken. Over de maanlanding die niet echt heeft plaatgevonden, over de aanslag op de Twin Towers, waar zogenaamd geen Joden bij zijn omgekomen. (Toevallig heb ik zelf gemerkt dat deze complottheorie door bezoekers van de Al Fourqaan moskee in Eindhoven wordt verspreid, maar dat geheel terzijde) Over Eurabia, waarin sprake is van een complot om Europa te islamiseren. Enzovoorst enzovoorts.

Bas Heijne kweekt helaas zelf ook weer één van de hardnekkige mythes, die door Alexander Pechtold en anderen met opzet worden rondgestrooid, namelijk dat Geert Wilders gesproken zou hebben van een "Tsunami van Moslims", terwijl iedereen op Youtube kan zien dat hij sprak over een "Tsunami van Islamisering".  Je komt er bij Bas Heijne nooit achter of het een uiting van jounalistieke luiheid of van kwaadaardigheid is, of allebei of geen van beiden. Misschien wel een complot om Geert Wilders in discrediet te brengen. We weten het niet.

Wat we wel weten is, dat je eerst moet sterven voordat de main stream media een keer serieus positief over je muziek gaan schrijven en dat je ook vermoord moet worden voordat de politici je ideeën gaan overnemen en kopieren. Wat dat betreft lijkt Geert Wilders wel een beetje op Michael Jackson. Alleen Geert Wilders willen ze nog dood hebben en Michael hebben ze al dood gemaakt. Oh..... weer een complottheorie geboren.      

Michael Jackson: Don't Stop, till you get enough

Thursday, June 25, 2009

Keesjemaduraatjes Wetten van Meden en Perzen

Door Keesjemaduraatje
Nou wilde ik ook eens een paar wetten gaan formuleren. Gewoon omdat het kan.

1) De eerste wet van Maduraatje: Een blogger die "omgaat", dat wil zeggen van anti-islam, pro islam wordt, bijvoorbeeld doordat hij een moslima als vriendin neemt, zal altijd als eerste Israel gaan bekritiseren.

Sharia 2) De tweede wet van Keesjemaduraatje: Hoe gematigd, dan wel seculier, dan wel fundamentalistisch een Marokkaan ook is. Hij/zij zal nooit de staat Israël accepteren.

3) De misdaden van een dictatuur in het Midden-Oosten worden altijd goedgepraat met de vermeende misdaden die Israël zou heben gepleegd in Libanon of Gaza.

4) Het afwijzen, veroordelen en bestrijden van het "Wij-Zij-Denken" is alleen van kracht als er een ethnische minderheid ter sprake komt. PVV-kiezers mogen nog steeds over één kam geschoren worden.

5) Het vermoorden, discrimineren en uitsluiten van hele bevolkingsgroepen in Turkije, Soedan en Marokko wordt door de zogenaamde kwaliteitsmedia graag met de mantel der liefde bedekt. 

Nederlandse vrouw niet geïnteresseerd in ICT

Uit: Computable

Nederlandse vrouwen hebben nog minder interesse in ict dan vrouwen uit andere Europese landen. Dit blijkt uit onderzoek van Cisco Systems onder vrouwen uit Italië, Polen, Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland. Ook de ict-kennis onder vrouwen is laag. Bijna 60 procent van de ondervraagde Nederlandse vrouwen denkt dat ict moeilijker is dan andere vakken, terwijl slechts een kwart van de Nederlandse mannen dit denkt.

VrouwenencomputersNederlandse vrouwelijke studenten hebben weinig interesse in een carrière in de ict-sector en ict in het algemeen. Ict-studies zijn om die reden niet populair onder deze groep. Meer dan de helft (54 procent) van de vrouwen die wel start met een ict-studie, stopt hier bovendien mee. Alleen in Italië ligt dit percentage hoger. Daar valt 61 procent van de vrouwelijke ict-studenten voortijdig uit.

Internetverbinding
Zeventig procent van de Nederlandse vrouwelijke respondenten heeft bovendien weinig interesse om zich nieuwe computervaardigheden eigen te maken en weet niets van Linux. Slechts 35 procent weet hoe zij hun internetverbinding thuis weer aan de praat krijgt als deze niet werkt.

Concluderend stelt het Cisco-rapport dat Nederlandse meisje rond hun vijftiende hun interesse in ict verliezen. Dit is veel vroeger dan in de andere landen. Waaraan dit gebrek aan interesse te wijten is, komt echter niet naar voren. Volgens de ondervraagde meisjes worden zij niet tot weinig beïnvloed door leraren of ouders. Om erachter te komen wat de precieze reden is, geeft het rapport aan dat verder onderzoek nodig is naar lesmethodes en curricula.

In totaal zijn veertien scholen in vijf landen onderzocht. In Nederland namen drie scholen deel aan het onderzoek. Gemiddeld werden per land 193 mensen ondervraagd, waaronder 109 studenten, 33 leraren en 51 ouders.

Keesje op Twitter

Twitter_2 

Wednesday, June 24, 2009

Peyman Jafari

Door Keesjemaduraatje
Nou kent de Staatsomroep helemaal geen schaamtegevoel meer. Ik zat net inde auto en luisterde naar Radio 2 en daar kwam die nasale stem van de "politicoloog en straatvechter" van de Internationale Socialisten weer  Peyman door de luidspreker. Hij wordt voorgesteld als iemand die "in Iran" geboren is. Dat is inderdaad een hele goede reden om alles te geloven wat hij zegt. Dat de man ook nog politicoloog is, is voor de omroep een reden om hem als specialist en deskundige op te voeren.

Peyman Jafari sprak er vooral schande van dat onze Minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, vanuit Jeruzalem commentaar leverde op de gebeurtenissen in Iran. Dat vond Jafari toch wel een schandaal.
Wat de radioluiseraars niet weten, is dat de Internationale Socialisten een anti-semitische organisatie zijn, die samenwerken met de Arabisch Europese Liga en ook direct en indirect Hezbollah en Hamas steunen.

Zo. en nou jij weer.   

Monday, June 22, 2009

Nieuwe Voorzitter Jonge Socialisten: Media hebben het GedaanMohammed Mohandis, nieuwe voorzitter van de Jonge Socialisten: De Goudse Marokkaanse Probleemjongeren krijgen teveel aandacht van de media. Hoeven we verder niets extra's aan te doen.
"De politie kan niet zomaar, omdat ze denken dat de jongens overlast veroorzaken, ingrijpen"
"Één op de zeven Goudenaren is een Marokkaan...Het is een hele zichtbare gemeenschap..."

De Iraanse Revolutie en de gevolgen voor Nederland

Door Keesjemaduraatje
Veel mensen verwachten dat de revolutie op een dag bij ze aan de deur klopt en dat ze dan kunnen besluiten mee te doen. Of niet. En als er dan eens een keer een echte revolutie langs komt, dan herkennen ze hem niet. Of wat nog erger is, ze steunen de verkeerde kant. Dat is natuurlijk shit.

Iran Natuurlijk willen de Europese regeringen graag contacten met Iran onderhouden, omdat ze graag de handelsbetrekkingen in stand willen houden. Misschien willen ze zelfs wel onderdelen voor de kerncentrale aan Iran leveren. Dat was bij de Sovjet-Unie zo en dat was bij Polen zo. Wij waren al bezig stencilmachines naar Solidarnosc te smokkelen toen Maarten van Traa (PvdA) nog druk bezig was met de machthebbers te onderhandelen. De PvdA had betere contacten met de dictatuur dan met de oppositie. Ze konden zich niet voorstellen dat die dictatuur op een gegeven moment afgelopen zou zijn. 

Nu klopt de revolutie aan onze deur. De kranten en het NOS-journaal waren er niet op voorbereid. De Youtube-, Facebook- en Twittergebruikers hebben de Main Stream Media wakker moeten schudden uit hun politiek correcte winterslaap. Wakker Worden. De revolutie staat voor de deur. Dan spreekt CNN nog steeds over "onbevestigde beelden". Want beelden zijn pas echt als een officiele journalist er een stempeltje op gezet heeft. Maar dit is een fucking weblogrevolutie. De eerste.

Waarom is de Iraanse revolutie zo belangrijk voor Europa?
Omdat er binnenkort, met een beetje geluk weer een islamitische dictatuur minder is. Minder steun voor Hezbollah en Hamas. Minder dreiging van de islam. Als het allemaal lukt en daar kunnen wij een beetje aan meehelpen, dan heeft al weer een geweldloze volksopstand een einde gemaakt aan een dictatuur. Geweldig. Dan Syrië, Saoudi-Arabië en Pakistan nog. We schieten op. 

Sunday, June 21, 2009

Ahmadinejad is Iraanse Wilders

Door Keesjemaduraatje
Nou draaien de extreem-linkse trotskistische Hamasvrienden van de Internationale Socialisten helemaal door! Op hun website beweert de politicoloog en straatvechter Peyman Jafari, dat de Iraanse President Ahmadinejad eigenlijk een soort Wilders is.

Als dat zo zou zijn, dan verwacht ik dat de Internationale Socialisten, samen met hun vriendje Rene Danen, meteen een manifestatie op het Maliveld organiseren, met Freek de Jonge en zijn debiele broertje Youp als publiekstrekkers en het oude lijk d'Ancona die roept: "Dit is zo gevaarlijk!!!"
Droom lekker verder Maduraatje. Dat gebeurt natuurlijk niet. De linkse activisten vinden Ahmadinejad veels te leuk met zijn hetze tegen Israel en zijn ondersteuning van Hezbollah en Hamas.

Het leven van Joschka Fischer

Door Keesjemaduraatje
Het leven van ex-krakers interesseert mij enorm. Zoals je weet, ben ik zelf ex-kraker, dus als je een psychologische, psychologiserende, dan wel psychiatrische achtergrond zoekt, dan zou ik daar beginnen te zoeken. Eigenlijk is dit weblog ook een soort Story van ex-krakers. We hebben al verhalen over Wijnand D., Wally de Damkraker, Natasha G., Yoghurt, Jeroen Macho en Daniël Cohn Bendit gehad. De bron is nog lang niet opgedroogd. Veel ex-krakers lezen dit weblog elke dag. Vooral om er zeker van te zijn dat ik niks over hén schrijf.

Dode krakers interesseren mij minder. Hans Kok en Louis Seveke zijn twee beroemde dode krakers. Ik heb over Louis wel veel geschreven, maar dat kwam omdat we niet wisten wie hem doodgemaakt had en ik vermoedde, dat hij door een ex-kraker doodgemaakt was. En dat klopte ook. Over de ex-kraker en tevens moordenaar van Louis Seveke, Marcel T. weten we heel weinig. Maar op dit weblog komt de waarheid over ex-krakers heel vaak naar boven, dus wie weet.

Vandaag iets over de zeer gewaardeerde ex-Minister van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek en ex-kraker Joschka Fischer. Ik hoop dat jullie het kunnen begrijpen. Want het is echt Duits. Geen camping Duits, wat je op school geleerd hebt.

Lesley van der Aa

Door Keesjemaduraatje
Jullie hebben vast wel eens op vrijdagavond naar een optreden van Jan Smit gekeken, bij TROS Muziekfeest  Lesleyvanderaa_2 of bij een van zijn concerten en dat je dan dacht: "Die achtergrond zangeres is ook wel een hele enthousiaste meid" Die kan beter zingen dan Jan. Die kan beter dansen dan Jan. Waarom staat die eigenlijk achterin?
Nu weten we eindelijk wie dat is. Het is Lesley van de Aa, van de meidenband Lets do Men. Ze komt uit Woensel West, wat in deze een pre is. Ze heeft haar hele leven al opgetreden. Onder andere met haar vader. Ze heeft net de Rock Academie in Tilburg afgemaakt en ze heeft net een solo album uitgebracht. Dus, wat wil je nog meer?

Je kan alvast een nummer beluisteren op haar website.

Saturday, June 20, 2009

De Lange Mars

Door Keesjemaduraatje
De lange mars van Mao Ze Dong (Mao tse Toeng) leidde uiteindelijk tot een dictatuur met miljoenen doden. Tot op de dag van vandaag is dat voor de VPRO geen reden om Mao in de ban te doen. Laat staan het rode boekje te verbieden. De studenten van 1968 wilden de lange mars nog eens dunnetjes overdoen en noemden het de "Lange Mars Door De Instituties", zoals je in onderstaande film kan zien.Interessant is natuurlijk dat de socioloog Dahrendorf, deze week overleden, maar dat geheel terzijde, het toen al niet zag zitten. Nu leven we ruim 40 jaar later. De '68 ers zijn op een enkele luidruchtige schreeuwster (Meulenbelt, d'Ancona, Groenteman) na, allemaal met pensioen of dood. Wat heeft ons de lange mars door de instituties van Rudi Dutschke opgeleverd?

-geen socialisme (goddank)
-drie mislukte schoolhervormingen
-slecht onderwijs voor de lagere inkomensgroepen (VMBO, MBO)
-top-salarissen voor non-profit-directeuren
-'68 ers op hoge posities in de samenleving (tot ze met pensioen gingen)
-versmelting van politiek, journaille en wetenschap tot één grote smeltkroes van politiek correcte gezelligheid
-massa-immigratie
-een mislukt multicultureel project
-oude zuilen niet afgebroken
-oud omroep-systeem niet afgebroken
-klimaathysterie tot in het NOS-journaal doorgedrongen
-onvoldoende steun aan het Heilige Land
-een PvdA die op zijn gat ligt

Rudi Dutschke Bedankt!!!

Witte scholen voor kinderen van extreem-linkse mensen

Door Keesjemaduraatje
Een discussie uit 1982 wil ik jullie niet onthouden. We waren lid van de extreem-linkse Amsterdamse Spuigroep. Dat was zeg maar, de intelectuele voorhoede van de Kraakgroep de Pijp. Maar zo zagen wij dat zelf toen nog niet. De secretaris en secretaresse van ons revolutionnaire blad ASSW (Anarchistisch Stencel Stapelwerk) kwamen te eten bij mijn toenmalige vriendin (huidige vrouw) en mij. Mijn vrouw had het land reeds verlaten en kwam alleen nog af en toe een weekend naar Nederland. (Het verhaal wordt steeds ingewikkelder, maar ik werk wel naar een punt toe). Jaap en Emmy woonden in de Oosterparkbuurt, vlakbij waar nu de geachte ex-afgevaardigde Duijvendak woont. Ik woonde in de beroemde Madurastraat, Indische Buurt.

Scholen In ieder geval was de discussie van die avond of wij onze kinderen, als we die later zouden krijgen, naar een witte- dan wel zwarte school zouden doen. Jaap wilde zijn kinderen op laten groeien met "de mensen uit de buurt", want ze moeten er aan wennen dat er ook andere kinderen, uit andere culturen bestaan. Etcetera. Je kent de argumenten wel. Hele lieve jongen. Geen kwaad woord over hem.

Ik zei meteen dat mijn kinderen het beste onderwijs moesten krijgen en dus naar een witte school zouden gaan (Misschien was ik gewoon al die tijd al rechts. We weten het niet).

Mijn vriendin wilde perse haar kinderen in Duitsland op laten groeien, want ze had en heeft geen groot vertrouwen in het Nederlandse schoolsysteem.

Emmy wilde graag het multi-culturele ideaal ondersteunen en haar kinderen naar een zwarte school doen.

Goed, wat is er van deze mensen en hun bloedjes van kinderen terecht gekomen? Mijn vrouw werd advocate, kreeg twee kinderen (ook mijn kinderen, dat moet je er tegenwoordig wel bijschrijven), die 10 respectievelijk 12 jaar lang in Duitsland naar school gingen en waarvan de oudste nu net hier in Eindhoven zijn VWO diploma heeft behaald. Allemaal witte scholen, dat dan weer wel.

Jaap werd hoogleraar Biologie, trouwde een Finse vrouw en doet zijn kinderen op school in een dorp in Noord-Holland waar alleen in 1975 kort een Surinamer voorbijgefietst is, maar waar verder alles High-Middleclass is. Evengoed behaalde de PVV er wel 17% van de stemmen, maar ik begrijp niet waar die mensen eigenlijk bang voor zijn. Misschien zijn ze nog steeds solidair met de mensen in de arme wijken, dat kan natuurlijk.

Emmy werd solidair met de Marokkanen. Deed sociaal werk met deze onderdrukte groep. Trouwde met een Egyptenaar. Kreeg kinderen met hem. Maar dat liep verkeerd af of zo. Scheiding. In iedere geval heeft zij, door haar idealisme een lagere maatschappelijk status dan haar vroegere kameraden, die op tijd het land, dan wel de buurt, dan wel het extreem-linkse klimaat zijn ontvlucht. Maar, misschien is zij wel gelukkig. We weten het niet. Dat gaan we ongetwijfeld in de comments straks nalezen.

Friday, June 19, 2009

Blindegeleidepaard voor moslims

Door Keesjemaduraatje
Bedankt voor alle beterschapswensen. Eerst even een filmpje, om er weer in te komen. Moslims hebben een hekel aan honden en daarom hebben ze een hele leuke oplossing voor blinde moslims gevonden.Ik stel me nu voor, dat er binnenkort in Amsterdam-Slotervaart ook paardjes tussen de flats grazen. Want dit gaat een hele grote trend worden. Let op mijn woorden.

Duits Examen

Door Keesjemaduraatje
Bedankt voor alle gelukwensen. Bedankt voor alle beterschapswensen. Nu weet ik weer waarom ik het doe. Zelfs een fervent Hamasaanhanger wenst mij beterschap. Dat is voor mij een bewijs dat het wel gewoon kan.

Mijn zoon leest elke dag per internet Der Spiegel, leest Duitse boeken, spreekt Duits met zijn moeder, is Duitser, voelt zich Duitser. Staat gemiddeld een 9,8 voor Duits bij schoolonderzoeken. En haalt een 8,7 voor zijn Centraal Schriftelijk Eindexamen. Dat is voor mij het ultieme bewijs dat ons onderwijssysteem hardstikke verrot en dood is. Daarom doet hij herexamen. Dat hebben ze nog nooit meegemaakt, dat een leerling met een 9 op zijn diploma een herexamen doet. Maar verder alles goed.

Thursday, June 18, 2009

Tuesday, June 16, 2009

Keesje is ziek

als jullie raar opkijken dat hier de laatste dagen niets meer verschijnt, dan komt dat doordat Keesje ziek op bed ligt. Later meer

Sunday, June 14, 2009

Date een Moslima

Mocht je het gezeur zat zijn, dan kan je altijd nog een Moslima daten. Tegenwoordig kan dat gewoon per internet. Bijvoorbeeld Ouarda.

Ouarda

 

Geslacht:Vrouw
Leeftijd:23
Burgerlijke staat:Alleenstaand
Heeft kinderen:Nee
Woont in:Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland
Nationaliteit:Marokko
Uiterlijk:Gemiddeld
Lengte:165 cm (5 ft 5 in)
Gewicht:87 Kg (192 lb)
Haarkleur:Bruin
Oogkleur:Bruin
Etniciteit:Anders
Geloof:Islam - Soennisme
Sterrenbeeld:Tweelingen
Opleidingsniveau:Beroeps opleiding
Beroep / bezetting:Student
Spreekt de talen:Dutch,Other
Engelse taalvaardigheid:Goed
Rookt:Nee
Drinkt:Nee
Bereid te verhuizen:Niet zeker
Laatst Actief:13-Jun-09

Saturday, June 13, 2009

Vragen over vragen..

Door Keesjemaduraatje
Nou we toch bezig zijn en ons gefrustreerde gal spuien en iedereen voor knettergek en politiek correcte minkukel uitmaken, kunnen de volgende vragen ook nog wel gesteld worden:

-Waarom is er precies een Marokkaanse en een Turkse staatssecretaris? Als we toch allemaal gelijke kansen hebben en het er helemaal niet toe doet en de beste het moet doen. Waarom precies die twee nationaliteiten? Waarom geen Surinaamse, Antillaanse (als het dan een etnische minderheid moet zijn) of nog beter, een Duitse (grootste minderheid) of Franse?

-Waarom zorgt de PvdA ervoor, dat er in de stad waar 55% van de Marokkaanse jongens met de politie in aanraking is geweest, er juist een Marokkaanse burgemeester wordt aangewezen. Een burgemeester die bij vrije verkiezingen nooit een meerderheid zou hebben gehaald. Wilde de PvdA nog even snel, voordat de macht taant, een paar posities bezetten (Utrecht, Eindhoven, Rotterdam) en  wilde ze nog even de Rotterdammers straffen voor hun steun aan Fortuyn?

-Waarom maakt de Moslimomroep een programma over de grote onrust die onder moslims in ons land is ontstaan, omdat de PVV zoveel stemmen heeft gekregen. "Wat is er mis gegaan" vragen ze zich af. Je kan je ook afvragen wat deze bevolkingsgroep tot nog toe voor groots gepresteerd heeft, dat ze nu al, zonder zelf te gaan stemmen, twee staatssecretariaten mogen bezetten.

Het zijn maar vragen natuurlijk. Opvallend is ook dat er verschillende kranten wordt geschreven, dat er "sociale chaos" dreigt, nu Geert Wilders bij de Europese Verkiezingen zoveel stemmen heeft gekregen. Volgens mij verwarren de kranten chaos onder de bestuurders met chaos in het land. In het land gaat iedereen gewoon naar zijn werk en doet zwijgend zijn plicht. De enige die echt in paniek moeten zijn, zijn de lokale bestuurders van de PvdA die binnenkort hun baantje kwijt raken. 

Thursday, June 11, 2009

Als een klein meisje..

Door Keesjemaduraatje

Dat er een kleine pedofiele passage in het grote krakersboek "Le grand Basar" (1975), van onze vriend Daniël Cohn Bendit staat, alla. De man was jong en vol van idealen. Dat hij zich wel van de tekst, maar niet van de inhoud distancieert, ok. We maken allemaal fouten. Maar wat de Franse kiezers niet weten, niet willen weten en ook niet te horen krijgen, is dat Danny le Rouge in 1982 nog heel enthousiast over sex met kleine meisjes praatte. Dan kan onze vast reaguurder Ge wel op onze Geert Wilders blijven rondhakken, omdat Geert voor zijn eigen partijfinanciën zorgt en geen soepsidie wil, maar kijk eens naar Frankrijk! en kijk ook eens naar links!!


http://www.fdesouche.com/articles/46086

As je ze nodig heb..

Door Keesjemaduraatje
Veel reaguurders van dit web-log zijn tevens ex-krakers. Dus dat zit wel goed. Maar als ik dan een keer iets vraag om uit te zoeken, dan zijn ze er niet en dan zie je ze niet. Ik vroeg een paar dagen geleden wat of Alexander Pechtold bedoelde met zijn opmerking dat er op een PVV bijeenkomst over Rode Neuzen was gepraat. En ik vroeg ook wat er bedoeld werd met de opmerking in het programma Buitenhof, dat de PVV journalisten zou bedreigen en dat Hero Brinkman geen respect zou hebben voor gevallen soldaten met een Marokkaans paspoort.
Geen antwoord van reaguurders mogen ontvangen en daarom hier de twee voorbeelden waarop de opmerking betrekking heeft.
Tuesday, June 09, 2009

Kinderen en dronken mensen spreken de waarheid

Harry "Jihad" van Bommel sluit niet uit dat hij over vijf jaar fractievoorzitter van de SP is:

Hero Brinkman over legerimam

Hero Brinkman (PVV) over geestelijke bijstand voor een gewonde of gesneuvelde Marokkaanse soldaat in Uruzgan (op 15:50 minuten):

Bettina Röhl

Door Keesjemaduraatje
Dat kwam jullie natuurlijk heel erg rauw op het dak vallen. De beschuldiging aan het adres van Daniël Cohn Bendit, dat die 34 jaar geleden in zijn boek, pedofiele teksten geschreven heeft. En dan moet je nog bedenken, dat ik een groot bewonderaar van de Rode Dany ben. Toen we in 1980 op de barricades van de Vondelstraat stonden, kwam Daniël Cohn Bendit helemaal uit Frankfurt om met de krakers te praten. Hij dacht misschien dat de revolutie opnieuw uitgebroken was. Helaas lag ik toen net te slapen.

Bettinarohl Als er nu échte Europese verkiezingen zouden zijn, waarbij je ook kandidaten van andere landen kon stemmen, dan zou ik serieus overwegen om Daniël Cohn Bendit te stemmen. En veel andere Nederlanders zouden Filip de Winter stemmen, of één van die Berlusconi flitjes. Je moet toch wát!!

De beschuldiging aan het adres van Daniël Cohn Bendit kwam voor het eerst in 2001 van Bettina Röhl, de dochter van de beroemde Duitse terroriste Ulrike Meinhof. Ze vindt, dat de revolutionairen van '68 en de heimelijke symphatisanten van de RAF en Beweging 2e Juni, nu hun verantwoordelijk moeten nemen en hun daden moeten opbiechten. Joschka Fischer wordt door haar ervan beschuldigd dat hij in een woongroep met terroristen heeft gewoond en dat hij stenen naar politieagenten heeft gegooid. Over Daniël Cohn Bendit schrijft ze in de Bild-Zeitung over de pedofiele passages in zijn boek "Le Grand Bazar".

Waarom is Bettina Röhl zo gefrustreerd over haar jeugd en over de daden van haar moeder? Wie zijn haar ouders Ulrike Meinhof en Klaus Rainer Röhl eigenlijk? In de jaren vijftig zijn Klaus Rainer en Ulrike lid van de verboden communistische partij KPD. Later behoren ze bij de Duitse elite en wonen in het sjieke Hanburgse Blankenese. De studenten van de '68 revolte komen bij hen aan huis. De studentenleider Rudi Dutschke leert schieten in de kelder van de Röhls. Klaus Rainer geeft het blad linkse blad Konkret uit. Ulrike Meinhof komt op de televisie en maakt discussieprogramma's.

Tot dan toe nog niets aan de hand. Totdat de journaliste Ulrike Meinhof een interview met de gevangen terrorist Andreas Baader maakt en verliefd op hem wordt. Ze helpt hem bevrijden en gaat er met de terrorist vandoor. Het zorgrecht voor de tweeling Bettina en Regine wordt voorlopig aan de vader toegekend. De terroristische vrienden van Ulrike Meinhof helpen mee de kinderen te ontvoeren en naar Ulrike_2 Sicilië te brengen. De zeven jaar oude kinderen wonen enkele maanden bij een hippie-paar op het strand. Intussen worden plannen gesmeed om de kinderen in Palestijns kinder-trainingskamp in Libanon op te laten voeden. Yasser Arafat hoort echter van deze plannen en steekt er een stokje voor. Het zou zijn contacten met de ondergrondse communistische partij in gevaar brengen.

De vader hoort van een ex-lid van de RAF waar zijn kinderen verblijven en laat de kinderen terug ontvoeren. Daarna leiden de kinderen een normaal burgerlijk leven en Bettina maakt het Gymnasium af. Ze wordt journaliste en neemt 30 jaar later wraak.

In 2002 hoort de tweeling dat de hersenen van hun moeder Ulrike Meinhof nog in de Universiteitskliniek van Magdeburg worden bewaard voor nader onderzoek. Een hersenoperatie in 1962 zou de gedragsverandering van Ulrike hebben veroorzaakt. De tweeling eist echter dat de hersenen alsnog bij het lichaam van hun moeder wordt begraven.

Ik weet niet wat jullie ervan denken, maar ik kan me de woede van Bettina Röhl wel een beetje voorstellen.

Zie ook: interview met Ulrike Meinhof hieronder   

Monday, June 08, 2009

Inter-religieus-vandalisme

Door Keesjemaduraatje
Kijk even mee, naar het bordje in de lift van het ziekenhuis te Enschede.

Interreligieusvandalisme

Er is dus niet alleen een kapel in het ziekenhuis, maar ook een moskee. Omdat de meeste mensen die een moskee bezoeken het woord "moskee" niet kunnen lezen, staat er ook nog het Turkse woord "cami" bij. Voor de Arabische mensen staat het arabische woord "mashid" er ook nog bij. Je zou zeggen dat het Enschedese ziekenhuis nu wel alle multi-culturele registers heeft getrokken die je maar voor kunt stellen en dat de islamieten, ook de analfabeten, zich hier heel erg thuis zullen voelen.

Toch jammer, dat de inter-religieuze-vandalisten hier weer een beetje roet in het eten gaan strooien en het bordje kapot gaan maken.

    

De Pedofilie van ex-kraker Danïel Cohn Bendit

Door Keesjemaduraatje
In Nederland hebben we natuurlijk de affaire Herman Meijer, de vroegere voorzitter van Groen-Links, die in een boek heeft toegegeven, omfloerst en verbloemd, niet geheel afwijzend tegenover pedofiele contacten te staan. Helaas kunnen de meeste Nederlandse journalisten slecht Frans verstaan en is een soortgelijk incident niet doorgedrongen tot de Nederlandse kranten en ik moest ook even goed luisteren, maar de Grote Daniël Cohn Bendit, ex-kraker en revolutionnair van '68, of woorden van gelijke strekking, blijkt ook zo'n boek geschreven te hebben. (Le Grand Bazar)

Daniël werkte in een kleuterschool en zoals hij zelf schreef, gebeurde het wel eens dat een jongetje zijn gulp openmaakte en dan zei hij eerst nog:"waarom speel je niet met de anderen?" Maar nou ja, dat jochie wilde zo graag enzovoorts enzovoorts. Ik laat de rest aan jullie verbeelding over.

De Franse presidentskandidaat Francois Bayrou wordt in het onderstaande fragment door Daniël Cohn Bendit beledigd en gekleineerd. Francois Bayrou kritiseert Cohn Bendit, vanwege diens lunches bij de Franse President Sarkozy. Daniël zegt tegen Bayrou dat hij nooit president zal worden, omdat hij een "min kereltje" is. En dan zegt Francois Bayrou opeens: "maar over minne kereltjes gesproken, daar kan jij ook wel wat van..."Een rel is geboren en je zou verwachten dat Daniël Cohn Bendit nu heel weinig stemmen voor zijn Groene Partij zou krijgen, maar niets is minder waar. Francois Bayrou krijgt kritiek van de kiezers, omdat ze het zo zielig voor de Rode Dany vinden...

De pedofiele teksten van Daniël Cohn Bendit

http://inflandersfields.eu/2009/06/mia-doornaert-verslaat-een-frans-tv.html?showComment=1244299299309

Een tv-debat tussen Franse lijsttrekkers ontspoorde door een hevige ruzie.


De centristische leider François Bayrou viel helemaal uit de rol van wijze, gematigde politicus die hij zich jaren wist aan te meten. In het programma 'A vous de juger' op de openbare tv-zender Antenne2 ging hij hevig tekeer tegen de groene lijsttrekker, de Frans-Duitse Daniel Cohn-Bendit. […]

De centrist viel Cohn-Bendit hevig aan omdat hij 'driemaal geluncht heeft' bij president Nicolas Sarkozy. Voor Bayrou, die een viscerale afkeer van Sarkozy heeft, wees dat op 'medeplichtigheid' met het beleid van de president.
Meestal weet 'rode Danny' zijn kalmte en humor te bewaren. Maar de hardnekkige aanvallen van Bayrou kregen Cohn-Bendit toch kwaad. 'Je zal nooit president worden', beet hij Bayrou toe. 'Tu es trop minable' ('Je bent een stumperd').
Bij dat misprijzen voor zijn presidentiële ambities sloegen bij Bayrou de stoppen helemaal door. Cohn-Bendit zou de term 'minable' beter op zichzelf toepassen, zei hij, gezien zijn standpunten over seksuele contacten met kinderen.
Bayrou verwees daarmee naar een boek dat Cohn-Bendit 34 jaar geleden schreef, en dat onder meer gaat over zijn ervaringen als kleuterleider in Frankfurt. In de libertaire sfeer van die tijd lijkt 'rode Danny' milde seksuele spelletjes met kinderen enigszins goed te praten. Cohn-Bendit heeft al jaren geleden gezegd dat hij die 'slechte tekst' zelf ook afwijst.[…]
Bayrou weigerde gisteren excuses uit te spreken. 'Ik bedrijf geen politiek van excuses', zei hij.

Voor Vlaamse journalisten is het normaal, zoals ik hier al vaker zei, om feiten onnauwkeurig te rapporteren, om ze bij voorkeur zelfs scheef voor te stellen, en vooral om ze goed te duiden, want er zijn tenslotte figuren die ontzien moeten worden. In bijvoorbeeld
Frankrijk en Duitsland komen zulke zaken ook wel eens voor, maar hier zijn ze de regel.
Nu, Mia Doornaert ként waarschijnlijk niet de juiste toedracht van wat Bayrou heeft gezegd, en wellicht had zij ook niet de tijd om met de teksten vóór zich na te trekken wat er precies aan de hand is geweest
...34 jaar geleden tenslotte.

Bijgevolg, helaas, is wat zij schrijft zonder meer een leugenachtige voorstelling van zaken.
Cohn-Bendit noemde op Antenne2 zijn tegenstander "minable", sprak hem ook nog aan met "tu", en kreeg meteen lik op stuk. Volgens Doornaert kun je dit aldus samenvatten: "bij Bayrou slaan de stoppen door". Bovendien, vindt zij, had Bayrou (!) zich moeten verontschuldigen.
Cohn-Bendit daarentegen viel weinig te verwijten: In de libertaire sfeer van die tijd lijkt 'rode Danny' milde seksuele spelletjes met kinderen enigszins goed te praten. Cohn-Bendit heeft al jaren geleden gezegd dat hij die 'slechte tekst' zelf ook afwijst.

Wat Cohn-Bendit in zijn boek echter deed, was niet milde seksuele spelletjes enigszins lijken goed te praten, maar kort en goed erkennen dat hijzelf pedofiele handelingen had gesteld. Dat hij die tekst nu slecht vindt, hem zelfs afwijst, zal iedereen wellicht begrijpen. Voor Mia Doornaert volstaat het afkeuren van die tekst al lang.
Over de handelingen zelf is onze baronesse mild, immers er was toen een libertaire sfeer. Een beetje zoals de graaicultuur in het bankwezen ook de georganiseerde diefstallen van bankiers kan vergoelijken. Genoemde pedofiele handelingen, schrijft zij in haar verslag overigens niet aan Dany zelf toe: als je haar leest, lijkt het wel of de man heeft enkel een bekritiseerbaar theoretisch opstel gepleegd.
Ik weet niet of de toevallige Standaardlezer wel een goede voorstelling van zaken krijgt, als hij enkel de tekst van Mia, baronesse Doornaert te zien krijgt... laten wij daarom kleuterleider Daniel zelf zijn verhaal doen:

«Il m’était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème. Je leur demandais: "Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble, pourquoi m’avez-vous choisi, moi et pas les autres gosses?" Mais s’ils insistaient, je les caressais quand même.»
“Het is me vaker overkomen dat bepaalde jochies mijn gulp openmaakten, en mij begonnen te strelen. Ik reageerde verschillend al naargelang de omstandigheden, maar hun begeerte stelde mij voor een probleem. Ik vroeg hen: ‘Waarom spelen jullie niet met elkaar, waarom hebben jullie mij uitgekozen, mij en niet de andere kinderen?’ Maar als ze aandrongen, streelde ik hen toch maar.”

En Cohn-Bendit heeft nog lang niet gedaan. Tenslotte waren die pedofiele lotgevallen slechts anekdotisch, futiliteiten eigenlijk, en een politiek analist van zijn kaliber hoort zulke zaken in een breder kader te plaatsen, voor enige duiding te zorgen.
Wat waren de sociale implicaties bijvoorbeeld? Volgens pedofiele Dany was het voornaamste gevolg dat Daniel ...op een bepaald moment zijn job als kleuterleider dreigde te verliezen!

Alors on m’accusait de «perversion». Il y a eu une demande au Parlement pour savoir si j’étais payé par la municipalité, toujours au nom de la loi qui interdit aux extrémistes d’être fonctionnaires. J’avais heureusement un contrat direct avec l’association des parents, sans quoi j’aurais été licencié. En tant qu’extrémiste je n’avais pas le droit d’être avec des enfants. C’était trop dangereux. L’interdiction d’exercer des fonctions dans l’enseignement frappe les gauchistes, les communistes et même parfois les sociaux-démocrates de gauche.
Men beschuldigde mij nu van “perversie”. Er kwam een vraag in het Parlement om te weten of ik door de gemeente betaald werd, natuurlijk in naam van de wet die aan extremisten verbiedt om ambtenaar te zijn. Gelukkig had ik een rechtsreeks contract met de oudervereniging, zoniet had men mij ontslagen. In mijn hoedanigheid van extremist had ik niet het recht om met kinderen om te gaan. Dat was te gevaarlijk. Het verbod om een functie op te nemen in het onderwijs treft de gauchisten, de communisten et soms zelfs de linkse sociaal-democraten.
.


Daniel Cohn-Bendit
Le Grand Bazar
Mai et Après
Entretiens avec Michel Lévy,
Jean-Marc Salmon, Maren Sell
Bibliothèque Méditations
Denoël/Gonthier, Paris, 1975
p. 203

.
____________

P.S. bij Luc Van Braekel staat een link naar Antenne2, en daar kun je ook nog even horen dat de journaliste het heeft over "une vieille histoire", als ik goed begrepen heb. Ze valt D C-B bij was mijn indruk, maar ik heb de uitzending zelf niet gezien. In het uittreksel dat LVB geeft is echter te horen dat Dany zelfs zo ver gaat om behalve dat tutoyeren, zijn politieke tegenstander ook nog "mon pote" te noemen, "maatje"! een onbeschaamdheid die ik niet eerder hoorde, nog van geen Berlusconi.
.

Sunday, June 07, 2009

Lijstjes voor straks....

Door Keesjemaduraatje
Vroegahh... toen we nog gewoon links waren en wel eens door het pittoreske Amsterdam liepen, op weg naar de Utrechtsestraat, om eens flink door te zakken, kwamen we wel eens langs een gebouw en dan zei er altijd wel één van ons: "Dat staat wat mij betreft boven aan de lijst". We begrepen elkaar zonder verdere uitleg. Het gesprek kwam op een Amsterdamse wethouder en dan was het: "Die staat wat mij betreft op de tweede plaats van de lijst". Verder uitleg overbodig. Het werd woordloos genoteerd in ons grote collectieve geheugen.

Shoarma Nu vele jaren later en ik ben intussen en dat geef ik hier gewoon toe, in meerdere opzichten een kiezer die voldoet aan het zo gevreesde profiel: Een oude blanke teleurgestelde man in een achterstandswijk, kunnen we weer helemaal opnieuw beginnen aan lijstjes en geloof mij nou maar, die lijstjes worden langer en langer. Clairy Polak staat heel erg bovenaan en het idee om deze vrouw de nieuwberichten in Noord-Korea voor te laten lezen, vind ik geniaal en buitengewoon toepasselijk.

Wat en wie staat er nog meer op die virtuele lijst?
Wat mij betreft gaat Geert Wilders, zodra hij aan de macht is, het produceren, ter verkoop aanbieden en opeten van Shoarma-Pizza verbieden. Dat is ongeoorloofde vermenging van Kulturfremde Speisen. Óf je eet Italiaans, óf je eet Turks. Maar nooit door elkaar. Dat is gewoon een kwestie van beschaving.

In de commentaren mag je gerust van je stemrecht gebruik maken en suggesties voor verdere personen of voorwerpen voor op Het Lijstje doen...
 

Buitenhof toont ballen

Door Keesjemaduraatje
Weer een bewijs dat de Nederlandse journalistiek, (in ieder geval de Publieke Omroep), de wetenschap, (in ieder geval de politicologie), en de politiek, (in ieder geval de regeringspartijen), met elkaar vermolten zijn en elkaar in het zadel houden.

Politicoloog Jos de Beus mocht een column voor Buitenhof  (videootje) uitspreken en daarin noemde hij Geert Wilders "geen man van het volk, maar een profiteur van zijn ellende". Hij stelde voor, dat de regeringspartijen de komende maanden steeds naar de kritische gemeentes als Volendam, Veendam, Moordrecht, Rotterdam en Venlo  zouden gaan om, de politiek nog een keer uit te leggen en te zeggen dat de PVV geen echte oplossingen biedt. Nee daar zitten ze in die plaatsen écht op te wachten.

JosdebeusBovendien stelt Jos de Beus voor, om de racisten en aanstellers echt op hun nummer te zetten, zoals al bij Fortuyn gebeurd is. Inderdaad, dat hebben de regeringspartijen bij Fortuyn doeltreffend gedaan. Daarbij noemt hij twee voorbeelden die ik niet kan plaatsen. Misschien dat de geachte extreem-linkse lezers van dit blog even bij hun Jansen en Janssen STASI-collega's langs kunnen gaan om te vragen of er links beschikbaar zijn.

-Aanhangers van Geert Wilders zouden een journalist bedreigd hebben.
-Hero Brinkman zou geen respect voor een omgekomen Marokkaanse soldaat hebben getoond.


In iedere geval is de wetenschap en de journalistiek nu "ontwaakt" en gaat in de tegenaanval. Het wordt interessant.

Bang voor de Tegenpartij

Saturday, June 06, 2009

The Day after the day after

Door Keesjemaduraatje
Het is nog steeds leuk. Lachen gewoon. Die gezichten van Ferry Mingelen, Clairy Polak en Hanneke Hanneke_groentemanGroenteman. Onbetaalbaar.

Vanochtend, zoals altijd op zaterdagochtend, broodjes en de Volkskrant gehaald bij de lokale supermarkt. Achter de kassa's zaten een jongen en een meisje.
"Hij heeft gewoon in veel dingen wel gelijk"
-"Dat wel ja"
"Ik sta er wel achter"
-"Hij heeft wel gelijk, maar in veel dingen draaft hij wel door.."
"Ja, hij is wel radikaal, maar ik vind veel dingen gewoon wel goed"

Volgens mij is dat de mening van veel PVV stemmers. Ze vinden dat het gewoon gezegd moet kunnen worden. Maar zelf hebben ze helemaal geen moeite met Turken en Marokkanen samen te werken. Daarom kunnen ze zo'n gesprek maar af en toe voeren. Als er toevallig even geen Turkse meisjes achter de kassa's zitten.

Je moet ook bedenken dat die supermarkt, waar mijn zoon ook werkt, al minstens twee keer gewelddadig is overvallen. De vorige keer is er zelfs bij geschoten. Ik hoef jou als ervaren reaguurder waarschijnlijk niet te vertellen welke etnische achtergrond de overvallers hadden.

Het verwerken van Sexueel Misbruik

....zo leuk om dat allemaal lekker in je eentje te verwerken allemaal...

Vrouw en Paard

Door Keesjemaduraatje
Als je morgen ff tijd hebt, kijk dan even bij UItzending Gemist naar het VARA programma Vrouw en Paard van Hanneke Groenteman. Heerlijk. Helemaal in de war. Door de overwinning van Geertje. "Het komt door inteelt" "22% van de slecht opgeleide Rotterdammers hebben Wilders gestemd"
Alleen een Turkse vrouw in het programma begreep wel dat Nederlandse mensen op Wilders stemmen. Maar daar begreep Hanneke Groente dan weer niets van.

Kijk nou toch eens even.
"...waar je bloeddruk wel heel erg van omhoog gaat.......gewoon de Wilders show"

Clairypolak Daarna NOVA gekeken en dat werd natuurlijk door Clairy Polak gepresenteerd. Het lijkt wel alsof de redactie denkt: "Voordat Clairy de in Nood-Korea nieuwsberichten mag gaan voorlezen, zoals Wilders heeft voorgesteld, moet ze nog even de PvdA helpen"
Clairy interviewde de Minister van Integratie, van der Laan en ze begreep er helemaal niets van. Van der Laan wilde nog wel toegeven dat er fouten zijn gemaakt, maar Clairy bleef maar zeggen dat "je misschien moet accepteren dat 30% van de Nederlanders niet met buitenlanders samen wilen leven". Gelukkig trapte van der Laan daar niet in. Maar het is wel heel schocking om dat toch weer van Clairy te horen.
En nu komt Gretta Duisenberg nog op Knevel en van der Brink. Dus het kan niet op.

- Sörensen lonkt nou een beetje naar een samenwerking met Geert Wilders.
- van Baalen begint nou te slijmen met Ronald Sörensen van Leefbaar Rotterdam
23:26 oh ik begrijp het al. van Baalen probeert een wig te drijven tussen Sörensen en de PVV
00:03 Die Gretta Duisenberg is zo door en door verrot en slecht, dat het helemaal niet goed voor me is om naar dit soort bullshit te kijken. Ze heeft nota bene in Iran en Syrië lezingen gegeven.
Maar gelukkig kon van Baalen een beetje paroli geven.

Friday, June 05, 2009

Geert Wilders zijn haar

Door Keesjemaduraatje
Wat doet Geert Wilders nu met zijn haar? Volgens mij laat hij het blond er nu uitgroeien en krijgt hij daarna zwart-grijze haren. Daarmee werkt hij ook qua haar langzaam naar het statige premierschap toe.

Wilders_zijn_haar

Thursday, June 04, 2009

Definitieve Prognose

Door Keesjemaduraatje
Nou zijn ze helemaal gek geworden. En Definitieve Prognose. Wat is dat voor waanzin? Er zijn definitieve uitslagen of vorlopige uitslagen en je hebt prognoses. Maar een definitieve prognose is onmogelijk. Toch laat het NOS journaal dat steeds op het scherm zien. Krankzinnig. Knettergek.
Wat wel kan en dat deden ze vroeger: "Tot nu toe getelde stemmen." Maar door de afschaffing van de stemcomputers, komen de stemmen erg langzaam binnen.

Uitslagen23:10 fractieleidersdebat. Interessant. Mark Rutte is al gaan zitten.
23:19 nu zitten alle Tweede Kamer fractievoorzitters aan tafel. Terwijl het om de Europese verkiezingen gaat.
23:28 "U heeft een enorm pak op uw broek gehad mevrouw..."  "Pak uw biezen en kom nooit meer terug..."
23:51: Pechtold: "Mijnheer Wilders, u trekt weer de slachtofer rol naar u toe"

Geert_barry2 23:55: Wilders: "U moet u schamen mevrouw Hamers"

A67
A67 Eindhoven

Fatah officieren vluchten van Gaza naar Israel

Morgen Stemmen

Door Keesjemaduraatje
Jullie hebben gehoord wat De Leider vandaag heeft gezegd. Allemaal gaan stemmen. Alsjeblieft. Tenslotte hebben de Publieke Omroepen er gisteren en vandaag alles aan gedaan om "Het Linkse Cordon Sanitair" in stand te houden. Youri Albrecht, de journalist, gaf op net twee nog de onafhankelijke mening dat als Turkije geen lid van de EU zou worden, dat we dan een racistisch Europa nastreven. Leuk geprobeerd. De tegenstanders van de toetreding als racisten weg te zetten. Je moet er nog mee oppassen Youri, want anders gaan de mensen straks echt denken dat je maar beter racist kan zijn en dan krijg je echt shit.

TurkeyVanavond dan het groots aangekondigde Profiel van de Rechtse Vrienden in Europa. De Vrienden van Wilders dus. Zo wordt gesuggereerd. Dus interviewden de onafhankelijke journalisten van Profiel alle nationalistische en racistische krachten in Europa en suggereerden daarmee dat Wilders daarmee gaat samenwerken. Wat dus door de PVV ontkend wordt. Maar wel een leuke poging weer, om Wilders zwart te maken.

Bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer gebeurde er ook zoiets. Freek de Jonge ging de avond voor de verkiezingen, bij de VARA nog even vertellen dat Wilders NSB is. Van die dingen ja. En dan verbazen Pauw en Witteman zich erover dat Wilders weigert bij hen op te treden. Pas daarna en naar aanleiding van deze misselijke streek, heb ik toen besloten Wilders te gaan stemmen.

Wat nu? Moet Keesjemaduraatje nu weer een bindend stemadvies geven? Lijkt me niet. Ik ben het niet met de PVV eens dat alle grenzen voor Oost-Europeanen dicht moeten. Ik ben gewoon te blij dat Oost-Europa nu vrij is. Ik ben het ook niet met de PVV eens dat Turken "onze baantjes komen inpikken". Mijn mening daarover is veel meer geo-politiek. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de VS gewoon graag willen dat Turkije bij de EU komt, omdat dit onze positie verzwakt. Europa zou ten onder gaan aan chaos. En dat komt de VS goed uit. Maar dat verhaal is populistisch niet zo goed te verkopen. Daarom wordt met angsten gewerkt.

De andere kandidaten zijn nog veel erger. Van Baalen (VVD) is een nazi. Wim van der Camp (CDA) is een eikel. Sargentini (Groenlinks) is een hysterisch wijf. De PvdA daar hoeven we het niet over te hebben. De SP valt me erg tegen. Dan houdt het al snel op.

Morgen, als ik in het stemhokje sta zal ik besluiten waaraan ik mijn twee stemmen geef. (Keesje mag twee keer stemmen) Het is lood om oud ijzer. Dus we zien wel.

Tuesday, June 02, 2009

The truth about the Gaza Media War

Levende Schilden in Gaza

Door Keesjemaduraatje
Opmerkelijke beschuldigingen op het webog van de geachte Senator voor Gaza en omstreken. Het actualiteitenprogramma Eén Vandaag, zou bij een Palestijnse journalist die tijdens de laatste Gaza-oorlog in het gebied verbleef, beelden van "Palestijnen die burgers als levende schilden gebruiken" hebben gevraagd. De journalist, die nu in Europa verblijft, kon de gevraagde beelden niet leveren. Naar eigen zeggen omdat zulke dingen in Gaza niet gebeuren. Hij kon wel foto's van verminkte lichamen leveren. Daar was Eén vandaag echter niet in geïnteresseerd. 

Misschien had Sameh Habeeb tijdens de oorlog niet de beschikking over internet, en heeft hij daardoor Youtube niet kunnen bekijken. Want ik heb wel degelijk beelden gezien van gewapende strijders die langs de huizen liepen, terwijl er kinderen op straat liepen. Misschien niet helemaal dat waar Eén vandaag om gevraagd had, maar met een beetje fantasie had je er van kunnen maken dat de strijders erop gokten dat de Israelische soldaten niet schieten op kinderen.

Eén Vandaag had ook gewoon naar Palestinian Media Watch kunnen kijken:

(zie ook hieronder een youtube film over de inzet van kinderen door Hamas.)

Tongzoenen met de Taliban

De klucht rond journaliste Joani de Rijke gaat nog verder. Volgens Geert Wilders zou het morele verval van de Nederlandse elite blijken uit het verhaal van Joani de Rijke die begrip toont voor het feit dat ze is verkracht door de commandant van de Taliban, tijdens haar gijzeling in Afghanistan. Iedereen valt natuurlijk over Geert heen. Want daar mag je volgens Groenlinks en D66 geen politieke munt uit slaan. Maar wat blijkt? Ze heeft zelfs haar sexuele fantasiëen beschreven:
 
"In de nacht nadat hij haar voor het eerst verkrachtte, delen de Nederlandse journaliste Joanie de Rijke en Talibaan-commandant Ghazi opnieuw een slaapzak. ‘Hij laat me voelen hoe opgewonden hij is,’ schrijft De Rijke. ‘Zijn vingers sluiten zich met kracht om mijn vingers zodat ik ongewild in hem knijp. Minuten later trekt hij mijn hand van zijn penis af. Ik begin te begrijpen wat hij wil duidelijk maken. Hij is zo hitsig als wat, maar probeert zich uit alle macht te beheersen. Op slag verdwijnt mijn haat. Dit is zijn manier om spijt te betuigen.’
"Terwijl De Rijkes opdrachtgever, hoofdredacteur van het Vlaamse mannenweekblad P-magazine, via een onderhandelaar het losgeld omlaag probeert te krijgen, maakt Joanie de Rijke er in het Afghaanse gebergte het beste van. Op een aantal angstige momenten na, waarin ze dreigen haar de keel af te snijden, hebben Joanie en de krijgers het met elkaar best naar de zin. Commandant Ghazi vindt geflirt met andere Talibaan best, maar haar lichaam betasten mag alleen hij. In het licht van de halfvolle maan bekijkt De Rijke haar ontvoerder. ‘Zijn lange zwarte haar, zijn fonkelende ogen en krullende baard stralen zo’n ontembare drang naar revolutie uit, dat ik een gevoel van heimwee krijg. Heimwee naar het leven van een oude krijger dat ik nooit heb gekend. Hij pakt mijn hoofd met zijn beide handen vast en kust me.’ Zelfs de beste keukenmeidenroman kan hier nauwelijks tegenop."

"Lezers worden gemanipuleerd in dit boek. Schrijfster en uitgever vragen respect voor het slachtoffer van een wrede verkrachter. Als fatsoenlijk mens wil je dat ook geven, maar dat wordt je door dit boek bijzonder moeilijk gemaakt. Uitgeverij De Geus suggereert op de omslag dat De Rijke lijdt aan een Stockholmsyndroom, maar je begrip voor haar brokkelt verder af met iedere passage waarin ze zich verliest in erotische overpeinzingen. Over tongzoenen met de Talibaan, bijvoorbeeld; ze vraagt zich af hoe dat zou zijn, want van de commandant krijgt ze alleen maar klapzoenen."

"Haar interview in het tv-programma Pauw en Witteman twee weken na haar vrijlating, hielp ook al niet. Ze verzekerde ons dat de Talibaan haar fysiek niets hadden aangedaan. Loog ze toen? Of liegt ze nu, in het boek?"
De uitgeverij heeft bekendgemaakt dat er 173.000 euro losgeld voor Joanie is betaald.Uit: Tongzoenen met de Taliban, NRC 15 mei 2009
http://misdaadjournalist.web-log.nl/misdaadjournalist/2009/05/kabaal-in-zoete.html 

Monday, June 01, 2009

Ontslaggolf

Door Keesjemaduraatje
Ik kwam afgelopen woensdag bij een grote klant in Amsterdam en daar was het armoe troef. Een hele depressieve stemming. De één na de ander wordt ontslagen. Hoe gaat dat? Je zit met z'n tienen lekker te werken op de afdeling en dan gaat de telefoon. Kan je effe naar dat en dat hok komen? Komt die collega terug en zegt: "ontslagen". Maar die moet dan nog wel tot 1 juli z'n werk blijven doen.
De telefoon gaat weer. De volgende gaat naar het hok. Ook ontslagen. En dat gaat zo een uur of twee door. Tot de secretaresse kwaad naar die manager loopt en zegt: "Dat kan je niet maken. Straks durft hier niemand nog de telefoon op te nemen."

Bureaustoel_uitgelicht_2Die ontslagenen gaan echt niet meer hard zitten werken. Ze surfen een beetje door de vacaturebanken en ze gaan plannen maken over wat ze met de gouden handruk gaan doen. Intussen moeten de overige 6 mensen het werk al van ze overnemen. En die moeten natuurlijk extra hard werken.

Intussen betaalt die firma aan mij wel 100 Euri per uur om door middel van infrastructurele ICT-veranderingen een kostenbesparing door te voeren. En meestal valt er heel wat te besparen.

Zit ik in de trein terug en daar zitten dan een paar oude mannen voor mij. En ik hoor er één zeggen: "Daar heb ik recht op" en nog eens: "Ik vind dat ik daar recht op heb." Dan luister ik nog eens goed en dan hoor ik dat ze van diezelfde firma zijn. Langzamerhand wordt ik dan zelf ook een beetje teneergeslagen. We ziten echt in een fucking ontslaggolf.