Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, June 25, 2009

Nederlandse vrouw niet geïnteresseerd in ICT

Uit: Computable

Nederlandse vrouwen hebben nog minder interesse in ict dan vrouwen uit andere Europese landen. Dit blijkt uit onderzoek van Cisco Systems onder vrouwen uit Italië, Polen, Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland. Ook de ict-kennis onder vrouwen is laag. Bijna 60 procent van de ondervraagde Nederlandse vrouwen denkt dat ict moeilijker is dan andere vakken, terwijl slechts een kwart van de Nederlandse mannen dit denkt.

VrouwenencomputersNederlandse vrouwelijke studenten hebben weinig interesse in een carrière in de ict-sector en ict in het algemeen. Ict-studies zijn om die reden niet populair onder deze groep. Meer dan de helft (54 procent) van de vrouwen die wel start met een ict-studie, stopt hier bovendien mee. Alleen in Italië ligt dit percentage hoger. Daar valt 61 procent van de vrouwelijke ict-studenten voortijdig uit.

Internetverbinding
Zeventig procent van de Nederlandse vrouwelijke respondenten heeft bovendien weinig interesse om zich nieuwe computervaardigheden eigen te maken en weet niets van Linux. Slechts 35 procent weet hoe zij hun internetverbinding thuis weer aan de praat krijgt als deze niet werkt.

Concluderend stelt het Cisco-rapport dat Nederlandse meisje rond hun vijftiende hun interesse in ict verliezen. Dit is veel vroeger dan in de andere landen. Waaraan dit gebrek aan interesse te wijten is, komt echter niet naar voren. Volgens de ondervraagde meisjes worden zij niet tot weinig beïnvloed door leraren of ouders. Om erachter te komen wat de precieze reden is, geeft het rapport aan dat verder onderzoek nodig is naar lesmethodes en curricula.

In totaal zijn veertien scholen in vijf landen onderzocht. In Nederland namen drie scholen deel aan het onderzoek. Gemiddeld werden per land 193 mensen ondervraagd, waaronder 109 studenten, 33 leraren en 51 ouders.

No comments: