Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, July 18, 2009

De Rancunisering van Europa

Door Keesjemaduraatje
Ik weet niet of jij de NRC leest? Waarschijnlijk niet. En dan ook nog de Boekenbijlage? Ook niet? Dan heb je vandaag iets gemist. Een artikel over de Rancunisering van Europa. Het is een boekbespreking van Sjoerd de Jong over een boek van Kenan Malik. Nooit van gehoord? Geeft niet. Niemand heeft daar ooit van gehoord, maar de NRC haalt het graag even aan om ons te laten weten hoe dom we zijn en hoe belachelijk de anti-islam-beweging toch wel niet is.

Poitiers Citaat:  "De verbreiding van het idee dat Europa zich aan het uitleveren is aan de islam, een religie die als een virus wordt meegedragen door migrerende hordes, is vermoedelijk het grootste retorische succes van de ‘islamkritiek’ in binnen- en buitenland. Het wereldbeeld van radicale islamcritici berust op de tegenstelling tussen een verweekt vaderland en een agressieve islam, die met een infanterie van straatterroristen de samenleving al is binnengedrongen. De ‘politiek correcte elite’ gedraagt zich daarbij als klassieke dhimmi’s, door de islam onderworpenen die genoegen nemen met een status als volgzame tweederangsburgers. " 

Klinkt trouwens best wel goed. Maar de rest van het artikel gaat erover dat deze ideeen eigenlijk zijn overgenomen van conservatieve Amerikanen en Israelis. Dat er een grote groep seculiere moslims in Europa juist ontzettend goed meedoet en helemaal geen terreurdaden pleegt. Dat er zeker geen sprake is van een groot complot van moslims om Europa te koloniseren. Dat gaat maar door. Het is net of je naar Clairy Polak zit te luisteren.

Het heeft geen enkele zin tegen mensen die in een complot geloven te zeggen dat er geen complot is. Want dat weet je nooit 100% zeker. Als je in 1938 in Nederland zei dat er een complot van Duitsers is om alle Joden te vermoorden, dan werd je opgesloten wegens het beledigen van een bevriend staatshoofd. Er zijn zelfs communistische Duitsers teruggestuurd naar Duitsland omdat ze hier een geheime vergadering hielden. Maar nu zijn we weer aan het vergelijken met de WOII.

Is er ook nog iets goeds aan het artikel van Sjoerd de Jong? Ja, dat wel. Voor het eerst worden de anti-islam-theorien van arabist Hans Jansen serieus in het artikel uiteengezet. Blijkbaar is de nood zo hoog bij de burgerlijke massamedia en bij de NRC, dat er nu serieus op in gegaan wordt. En nog niet eens zo negatief.

Turks20beleg" Dat de vrijheid van meningsuiting in Europa onder druk staat van religieuze en culturele pressiegroepen, een ander cruciaal punt in deze boeken, is op zichzelf ook waar, maar betekent dat werkelijk dat islamcritici, zoals hun zelfbeeld wil, een belaagde minderheid zijn in een zee van politiek-correcte dhimmitude? Het tegendeel lijkt eerder het geval: de kritiek op de islam, en op moslims, is in Nederland juist heftiger en radicaler dan ooit tevoren. De overtuiging dat de islam strijdig is met de ‘kernwaarden’ van onze cultuur is zo langzamerhand een huis-, tuin- en keukenwaarheid geworden, uitgevent door politici en ‘opiniemakers’, net als de misvatting dat de islam het gedrag van moslims volledig determineert, of het nu gaat om Talibaan in Afghanistan of Marokkaanse straatjongens in Gouda.  "

Nog geen jaar geleden werd deze mening door NRC als "extreem-rechts" betiteld. Nu is het blijkbaar al gemeengoed geworden en wordt er serieus op in gegaan. Of dat een vooruitgang is of een afglijden naar de barbarij is een discussie die wij hier in de comments gaan voeren. Ge, kom er maar in!!

http://www.nrcboeken.nl/recensie/de-rancunisering-van-europa

5 comments:

Louisa said...

Ik ben vroeg uit de veren en verricht de aftrap, met een verwijzing naar een artikel uit de digitale versie van het AD, uiteraard www.ad.nl.
Den Haag, artikel van vrijdag 17 juli j.l.
"Met tengels van moskee afblijven".
Artikel spreekt voor zich.
Met nadrukkelijk mijn mening dat het er voor de gemiddelde moslim in ons land ook niet prettiger op wordt.

Ge said...

Varkens knorren ook alleen maar.
Ik verwijs nog maals naar de berekeningen en prognoses die al gedaan zijn over de groei van het aan tal mensen dat zegt moslim te zijn. http://www.geencommentaar.nl/index.php/2009/06/29/wanneer-is-nederland-20-procent-moslim-u
Hierin is voortgeborduurd op de stelling dat moslims, mogelijk en als ze verenigd zijn binnen de radicale islam een reëel gevaar op zouden kunnen leveren voor de westerse samenleving en de omverwerping daarvan. De zogenaamde Wilde Geert norm.
Een hele geruststelling zou dit toch moeten zijn voor de anti-Islam beweging.
Zowiezo is het hele verhaal over 20% onzin. Kijk naar Israel http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabische_Isra%C3%ABli%C3%ABrs
En hebben de Arabische Israeliers dezelfde rechten of sterker nog hebben ze daar uberhaubt maar iets in te brengen? En begin nou niet meteen te zeuren over dat ze het daar beter hebben als in de Palestijnse gebieden. Dat is nogal evident.

roelz said...

Ge, Inderdaad.
Nergens in het midden oosten hebben de arabieren het beter dan in israel. Het inkomen is hoger, zij hebben meer rechten en vrijheden. Dat komt omdat israel een rechtsstaat is.
Over aandeel moslims in nl populatie: Het gaat erom hoeveel problemen zo'n groep geeft. Gezien de problemen die er nu al zijn is het heel goed de immigratie van moslims te stoppen. De problemen waar ik op doel: criminaliteit, beslag op uitkeringen en goedkope woningen. Plus dat streven dat vastligt in koran en sunna van de profeet de wereld te veroveren. Is toch vervelend, dat streven. En aardig voor minderheden zijn ze ook al niet. Dus jij als oprecht sociaal voelend mens zal je daar toch allemaal heel erg over verheugen, neem ik aan? Over het stoppen van de immigratie van moslims?

Harm-Jan said...

vergelijken met WO (weet ik veel). Is toch NU want verleden en toekomst is niet.
Alleen NU is.

Paardestaart said...

Geen wonder dat zo'n boek met gejuich begroet wordt in de NRC..De idiotarians die hier graag de baas willen blijven spelen zitten ernstig verlegen om een beetje sexy 'wetenschappelijke' onderbouwing van hun schokbetonnen afgodsbeeld. Nou, dat krijgen ze gedienstig door de faculteiten geschiedenis aangereikt; tot in de VS toe krijgen nieuwe beleidsmakers en hun adviseurs dezelfde apologetische prietpraat aangereikt.
Het is oostindisch-doof borduurwerk van op Saïdiaanse voet geschoeide pseudo-wetenschap, met natuurlijk lekker veel gemeier over 'ONS' beeld van De Ander' en de jammerlijke 'constructie van Vijandbeelden' door Het Westen
Het zijn apologetische werkjes op postmoderne voet geschoeid, die verantwoord uitgaan van de verderfelijke Westers-racistische drijfveer om 'witte' privileges en het 'witte' narratief in stand te houden...

Dus Hans Jansen wordt door de hardleerse recensent afgeschilderd als een extreme halve gare Keesje?
Sjonge - onze werelden hebben nog maar een gering raakvlak zeg..Ik was nog in de veronderstelling dat Hans Jansen gewoon een algemeen gerespecteerd arabist was, maar die meneer van de NRC doet net of het een charlatan is; zo'n soort self-appointed imam, die vorig jaar nog portier was bijvoorbeeld, en nu preekt in de moskee...!