Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, July 06, 2009

Wat is eigenlijk Politicologie?

Door Keesjemaduraatje
De Universiteit van Amsterdam weet wel wat politicologie is. Tenminste officieel. De definitie staat zelfs op hun website:

Wat is politicologie?
Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag wat politiek is. Mensen streven ernaar macht te hebben en te houden over de samenleving. Politiek is een manier om met macht om te gaan, zodat mensen in een samenleving kunnen samenleven. Als politicoloog bestudeer je hoe politieke besluiten totstandkomen en hoe die besluitvorming wordt beïnvloed door allerlei maatschappelijke verschijnselen. Je leert over de relatie tussen samenleving en politiek, hoe maatschappelijke problemen kunnen worden geanalyseerd en hoe de verhouding tussen bedrijfsleven en politiek  ligt. Je verdiept je in etnisch-culturele kwesties en milieu Verwachtingvraagstukken, in nationale en religieuze verbanden, economische en juridische vraagstukken en internationale betrekkingen. Afgestudeerden komen o.a. terecht bij de overheid, internationale organisaties, de media, onderwijsinstellingen, culturele instellingen en organisatieadviesbureaus. Hier kun je gaan werken als beleidsmedewerker, manager, politiek adviseur, journalist of voorlichter.
Bron: ICTO PSCW
ictopscw@fmg.uva.nl

Politiek is een manier om met macht om te gaan. Ik had het ook niet beter kunnen formuleren. Volgens mij zijn er drie belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, die de politiek van Nederland van de laatste 100% jaar beinvloeden: Ontkerkelijking, Ontzuiling en Sociale Mobiliteit.

Met sociale mobiliteit wordt bedoeld, dat wie voor een dubbeltje geboren wordt, toch nog een kwartje kan worden. Door hard te leren en hard te werken kan je in Nederland nog enorm veel bereiken. Veel mensen doen dat ook. Daardoor worden kinderen uit de vroegere arbeidersbuurten nu ondernemer en manager. Niet allemaal natuurlijk. Maar als je het niet wordt, dan ligt dat tegenwoordig meer aan je talent dan aan je afkomst.  In 1970 was dat nog andersom.

Juist de sociale mobiliteit heeft ervoor gezorgd dat de PvdA de laatste jaren heel sterk in macht heeft ingeboet. Tenminste qua zetels. Doordat het een bestuurderspartij is, hebben ze toch nog veel posities in de samenleving. Maar het "allemaal samen", waar ook de FNV voor staat, is steeds minder belangrijk geworden. De mensen nemen een rechstbijstandsverzekering of ze zoeken gewoon een andere baan als het ze niet meer bevalt.

Met die processen, die de politieke macht beinvloeden, zouden politicologen zich moeten bezighouden. Dat kunnen ze doen door kiezersonderzoek, door theoretisch onderzoek, door politici te inteviewen, door vergelijkingsonderzoek. 

No comments: