Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, August 25, 2009

Itamar Marcus (Palestinian Media Watch) in Nederland

Nijkerk, augustus 2009

U I T N O D I G I N G

Geachte heer/mevrouw,

Itamar Hiermee nodig ik u uit voor een bijzondere bijeenkomst met

Itamar Marcus uit Israël, directeur van de Palestinian Media Watch (PMW),

op woensdag 30 september in het Israëlcentrum, Patroonstraat 1 in Nijkerk,

aanvang 16.00 uur en einde circa 21.00 uur.

Thema: "De strijd om Israël in de media"

Let op: de voertaal is Engels. Er wordt niet in het Nederlands vertaald.

De kosten voor het seminar bedragen  7,50 per persoon. De prijs is inclusief koffie, thee en soep met broodjes.

Uw aanwezigheid aan dit seminar wordt op hoge prijs gesteld. Tijdige aanmelding is noodzakelijk.

U kunt zich tot maandag 21 september a.s. opgeven bij Christenen voor Israël:

schriftelijk via Postbus 1100, 3860 BC Nijkerk

Palwatch_2 
De heer Marcus is een van de meest vooraanstaande autoriteiten op het gebied van de Palestijnse ideologie en politiek. Hij is in 1996 door de Israëlische regering aangesteld om met de Palestijnse Autoriteit te onderhandelen over onderlinge spanningen. Hij heeft sindsdien diverse analyses van de Palestijnse ideologie gepresenteerd op academisch, cultureel en regeringsniveau. Met inbegrip van hoorzittingen, lezingen en bijeenkomsten met leden van het Amerikaanse Congres en Senaat, evenals de Canadese, Britse, Franse, Duitse, Zweedse, Noorse en Australische parlementen en leden van het Europese Parlement.

Voorts heeft de heer Marcus lezingen gegeven op conferenties en universiteiten in de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Engeland, België, Duitsland, Australië, Japan, Zuid-Afrika en de Filippijnen, evenals aan leidinggevende veiligheidsfunctionarissen uit de hele wereld. Ook heeft hij analyses gegeven op CNN, Fox News, de BBC en de belangrijkste Amerikaanse en andere nieuwszenders ter wereld.

In juni jl. leidde zijn lezing in het Zweedse parlement tot de volgende oproep van de Zweedse parlementariër Agneta Berliner: "Wij moeten eisen dat de propaganda ophoudt die Joden demoniseert, die spreekt van de vernietiging van Israël en die terroristen in schoolboeken, op tv in kinderspelletjes, in kruiswoordpuzzels, zomerkampen, sportevenementen en dergelijke verheerlijkt. En dat alles gefinancierd door de Palestijnse Autoriteit. Door het geld voor een specifiek doel te bestemmen, biedt dit ons de mogelijkheid de besteding ervan in een vreedzame richting te beïnvloeden. Indoctrinatie tot haat en het verlangen naar de dood als 'nieuwe' normen en waarden zijn een vernietigend vergif."

De heer Marcus: "Toen ik in juli jl. sprak tot de Amerikaanse commissie voor Buitenlandse Zaken, kreeg ik onder meer deze reactie: De VS moeten van Mahmoud Abbas en van Fatah eisen dat zij hun handvest vernieuwen, gewelddadig extremisme afzweren en bestrijden, stoppen met het maken van landkaarten waarop Israël niet voorkomt en Israëls recht erkennen om als Joodse staat te bestaan. Als zij dat niet doen, moeten de VS voorwaarden stellen voor hun steun aan de Palestijnse Autoriteit ter verkrijging van een werkelijke en langdurige vrede met Israël."

6 comments:

Hannie Schaft said...

Om meteen de dingen maar helder te stellen: deze man is geen haar beter dan de eerste de beste holocasutonkenner.

piet stok said...

'Christenen voor Israël' (CvI) bestaat sinds 1980. Kort gezegd is de bedoeling van Christenen voor Israël om binnen Christelijk Nederland de betrokkenheid bij Israël te vergroten. CvI omschrijft zijn achterban als grotendeels afkomstig uit rechts-reformatorische en rechts-evangelische kring. Hun opvatting over de staat Israël en de positie van Palestijnen is simpel: Israël is het beloofde land in een vijandige omgeving en moet dus gesteund worden. Bezette gebieden bestaan niet en worden konsekwent 'omstreden gebieden' genoemd. Palestijnen hebben al een staat: Jordanië.

Ge said...

God bestaat ook niet! Wie heeft nu wat aan wie belooft?

Steady Freddy said...

Ik heb vandaag Sheikh Abdul Aziz Bukhari ontmoet en dat geeft me net iets meer hoop op een oplossing dan deze Itamar Marcus.

www.jerusalem-academy.org/pageID_3402884.html

SF

keesjemaduraatje said...

http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=15&messageID=2875

keesjemaduraatje said...

heeft die Sheikh Abdul Aziz Bukhari wel vrede gebracht of heeft die alleen maar mooie praatjes over de vrede?