Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, August 02, 2009

Meulenbelten krijgt nieuwe dimensie

Door Keesjemaduraatje
Ha eindelijk, mevrouw Meulenbelt is weer terug van vakantie. De discussie kan doorgaan. Maar wat is er nu aan de hand? Lees het volgende citaat:

"Wat mij al veel minder bevalt is de tijd die ik nodig heb om reacties te verwerken en er op te reageren. Minder dan een procent van het aantal bezoekers schrijft een reactie en naar schatting de helft daarvan is afkomstig van wat ik maar even samenvat als ‘de tegenstanders’. Nu zou ik graag nog eens meemaken dat het mogelijk was een echt gesprek te voeren met mensen waar ik het inhoudelijk gezien mee oneens ben, maar dat lukt zelden. Dat ligt aan het medium weblog, dat meer geschikt lijkt om te kiften dan om een gesprek te voeren, het ligt ook aan de polarisatie en de stijl van de tegenstanders. Hoe dan ook: ik Oiguren2 heb het vaak geprobeerd, maar ik vind het zelden de moeite waard wat er van komt want het komt vrijwel nooit uit boven een welles-nietes, boven de persoonlijke aanvallen en beweringen die kant nog wal raken, en boven mijn pogingen om nog eens uit te leggen wat ik vooral niet heb gezegd. "

Het vreemde is, dat vele islamcritici aanvankelijk met mevrouw Meulenbelt in discussie wilden gaan en op haar weblog gereageerd hebben en normale vragen gesteld hebben zoals: " Hoe is het mogelijk dat een feministe van het eerste uur een vrouwvijandige religie gaat verdedigen" Dat is toch een interessante vraag? Maar dan wordt je meteen verwijderd en krijgt nooit antwoord.

Nu komt er een geheel nieuwe en heel interessante periode in het woelige leven van mevrouw Meulenbelt. Ze moet nu namelijk met zichzelf discussieren!! Er zijn twee actuele thema's in de wereldpolitiek die niet met een eenvoudig welles nietes zijn op te lossen: Iran en Oigoeren in China.

Want nu gaat het erom of de SP en Meulenbelt werkelijk de beweging voor democratie steunen, of dat ze liever de terreur in stand wilen houden. Wij kennen al sinds jaren het antwoord, maar ik hou het voor mogelijk dat vele SP-ers zelf het antwoord nog niet kennen. Bij de Oigoeren is het antwoord nog interessanter. Oigoeren zijn namelijk een onderdrukt volk, bovendien islamitisch en ze strijden met gewelddadige middelen, net als de Palestijnen. Een kind kan de was doen. Kom op Meulenbelt!! Steun die strijd!!

Tot nu toe geen woord over de Oigoeren op het web-log van Meulenbelt natuurlijk. Want de ideologen moeten er eerst nog even goed over nadenken. 

42 comments:

Cpt. Iglo said...

Zie ook 'Anja Meulenbelt gaat nog heviger censureren' op http://www.opinieleiders.nl/techlog/pivot/entry.php?id=6040 .

Ge said...

De Israëlische politie heeft zondag in het bezette Oost-Jeruzalem negen Palestijnse families hun huis uit gezet. 53 Palestijnen werden dakloos. Vrijwel meteen na de ontruiming gingen Joodse kolonisten in de huizen wonen.

,,Vanavond hebben negentien Palestijnse kinderen geen plaats om te slapen, terwijl deze nieuwe kolonisten uit het buitenland zich en hun spullen nestelen in deze Palestijnse huizen'', aldus Saeb Erekat, de Palestijnse chef-onderhandelaar in het vredesproces, volgens de BBC.

Ook de Speciale Coördinator van de VN voor het vredesproces in het Midden-Oosten, Robert Serry, veroordeelde de actie: ,,Ik betreur de totaal onaanvaardbare acties van Israël van vandaag. Deze acties zijn in strijd met de bepalingen van de Geneefse Conventies met betrekking tot bezet gebied.''

Het is krachtens deze internationale verdragen verboden bezet gebied te koloniseren. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft dan ook gezegd dat de Joodse nederzettingen in bezet Palestijns gebied illegaal zijn.

keesjemaduraatje said...

@Ge: je gaat natuurlijk weer eens niet in op de inhoud van het artikel. Dat de VN afgezant een actie van Israel veroordeelt is geen nieuws. De VN is geen democratisch gekozen orgaan. De meeste leden van de VN zijn zelf dictaturen die veel boter op hun hoofd hebben.
Helaass heb je geen bronvermelding erbij gezet, anders konden we nog even googlen en de gehele waarheid boven water halen. waarschijnlijk heb jij gewoon even wat PLO propaganda voor ons vertaald. Waarvoor mijn hartelijke dank

Ge said...

Google maar op 53 Israel.
Voor zover ik weet wordt er weinig, zelfs door jou niet, oppositie gevoerd tegen de bepalingen van de Geneefse Conventies. Ook heb ik je nog nooit bezwaar horen maken tegen het bestaan van het Internationale gerechtshof.

Ge said...

@Yochanan. Weinig indrukwekkend. De essentie van het verhaal is dat Israel zichzelf, eenzijdige jurisdictie over het Oosten van Jeruzalem heeft gegeven. In Internationaal recht heet dat bezetting.
Het is dus juist misleiding om er van uit gaan dat normale handelsovereenkomsten (aankopen van onroerende zaken) dan geldig zijn onder het Israelische recht.
Rechtspraak plegen volgens Israelisch recht is dus niet aan de orde. Er kan dus nooit sprake zijn van een rechtsgeldige uitspraak op grond waarvan de 53 Palestijnen op straat zijn gezet.

Paardestaart said...

Gé - Israel is zo vriendelijk èn zo onnozel geweest om niet het hele op vijf arabische staten veroverde gebied onmiddellijk en defintief in te lijven, en alle enemy aliens het land uit te schoppen, zoals bijvoorbeeld de arabische landen dat deden in '48 met de joden op hun grondgebied.
Daarom kunnen hardleerse masochistische antisemieten als jij het alsmaar over 'bezette gebieden' hebben, terwijl het natuurlijk gewoon veróverd gebied is, dat de domme arabieren door hun haat verspeeld hebben.

En natuurlijk kunnen Israelische instanties en particulieren onroerend goed kopen van de palestijnen in hun eigen land!
De joden die uit Arabirië geschopt werden daarentegen waren gewoon alles kwijt - die hadden niets meer te verkopen

Er ìs helemaal geen internationale rechtsorde - alleen maar een verraderlijke internationale boevenbende die vastbesloten is het hele westen te ontmantelen, opdat ze eindelijk hun socialistische heilsplan voor de wereld erdoor kunnen drukken
Fùck islam, fuck de palestijnen!
En de VN, èn de geneefse conventie!

Ge said...

Voor de reaguurders die nog nooit van Anja Meulenbelt hebben gehoord of nog nooit haar site hebben bezocht laat staan gespeld een citaat uit een brief van ex zionist Dov Yermiya:
“Hierbij verklaar ik, een 95 jaar oude sabra * die de velden geploegd heeft en bomen geplant, een huis heeft gebouwd en zoons heeft verwekt, kleinzoons en achterkleinzoons, en bloed heeft geplengd in de strijd voor de oprichting van de staat Israël, ik verklaar dat ik mijn geloof in het zionisme afzweer, het zionisme dat gefaald heeft. En ik zweer dat ik niet langer trouw zal zijn aan de joodse fascistische staat en zijn krankzinnige waandenkbeelden, dat ik niet langer het volkslied zal zingen, dat ik alleen nog op zal staan op dagen dat de doden die aan beide kanten in de oorlogen zijn gevallen worden herdacht, en dat ik met een gebroken hart het Israël aanschouw dat nu zelfmoord aan het plegen is, en de drie generaties nakomelingen die ik verwekt en grootgebracht heb in dit land.”

@Paardestaart. Noem niet zomaar iedereen antisemiet omdat die het niet eens is met jouw standpunt. Dat doet afbreuk aan werkelijk antisemitisch gedrag en zal de positie van Joden uiteindelijk alleen maar doen verslechteren.

Willem said...

Oei, wat een dilemma voor Meulenbelt.

Katje Borgesius said...

Voor Ge. Zomaar een draad uit een links Engels blog, Harry's Place. (Links, maar niet antisemitisch - kom daar vandaag de dag eens om.) Een draad over de ontwikkelingen rond Israel, een draad die feiten noemt - feiten, waar Ge zo moeilijk tegen kan.
Lees het artikel en de reacties eens door, Ge. Kijk eens wat er werkelijk gebeurt, op een paar kilometer afstand van Israel. Kijk eens naar de perfide rol die de VN speelt.

Ge verheugt zich nu al op de "Libanese baby's" die door het Israelische leger "vermoord" gaan worden. Wat er werkelijk speelt, interesseert Ge geen mallemoer.

http://www.hurryupharry.org/2009/08/05/so-what-happens-next/

zionismeisfascisme said...

Voor eerlijke mensen zijn al die apogaleten van de misdaden van de zionistische babykillers net zo erg als holocaustontkenners.
feitelijk is het een veel erger soort omdat ze de dagelijkse misdaden van de zionistishce fascisten die vandaag de dag plaats vinden ontkennen, bagataliseren of zelfs legitimeren. Critici worden anti-semieten genoemd terwijl israel de belangrijkse oorzaak is van het feit dat er nog steeds anti-semitisme bestaat.

Katje Borgesius said...

"apogaleten"...

"bagataliseren"...

Ontwikkeld kun je hem (of haar) niet noemen, onze "zionismeisracisme". 't Lijkt me iemand die helemaal niks weet en alleen maar wat leuzen kan schreeuwen. Laten we hopen dat "zionismeisracisme" nog erg jong is.

"... terwijl israel de belangrijkse oorzaak is van het feit dat er nog steeds anti-semitisme bestaat ..."

Een bekend antisemitisch cliché...

Anonymous said...

Katje Borgesius: nee katje, de politiek van langzame genocide met de bijkomende oorlogsmisdadige praktijken van de zionistische fascisten en hun claim "het joodse volk" te vertegenwoordigen zorgen ervoor dat anti-semitisme nog steeds bestaat.
wordt jij mischien door de zionistische schurkenstaat betaald om je fascistische propaganda te spuien?
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3744516,00.html

Louisa said...

Kenmerk van antisemieten is tevens, naast hun geringe ontwikkeling, dat zij vaak onder verschillende namen opereren.
Zij zijn dus nog laf ook.

zionismeisfascisme said...

Louisa; in elk geval zijn het geen betaalde fascistische propagandisten. In elk geval erkennen ze monsterlijke naziachtige misdaden van de van de zionistische babykillers.


http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3744516,00.html

Louisa said...

Ge, bij deze gefeliciteerd, het is je weer gelukt je ons je obsessie op te dringen.
Genoeg aandacht gehad ?

zionismeisfascisme said...

Louisa: een kenmerk van fascisme is paranoia. Daar lijdt jij duidelijk aan. je lijkt niet te kunnen verdragen dat er meer dan een persoon is die spuugt op de zionistische kinderen van Hitler.
vertel eens krijg je ook richtlijnen uit Israel over hoe je de boodschapper van het slechte nieuws moet aanvallen zonder op de inhoudelijke kant in te gaan?
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3744516,00.html

Ik ben dus niet ene Ge.

Ge said...

@Louise. Valt me echt van je tegen dat je niet door had dat ik het niet was.

Louisa said...

MAAR JE OPZET IS GESLAAGD.
En daarmee verlaag je je, want hiermee blijkt dat het je gaat om je obsessie.
En het feit dat je een doodordinaire antisemiet bent blijkt hieruit ook.
Maar je valt mij al tegen vanaf het moment dat je deze site vervuilt, dus...

Louisa said...

Kees, je begon dit item met de kots die Meulenbelt verspreidt, en je zie dat het je ouwe krakersvrindje Ge weer is gelukt om de boel naar zijn kant te draaien, Paardestaart, Katje (ik ken beiden niet, dus itt Ge meet ik mij geen oordelen aan)maar ik heb toch wel zo iets van...Met zulke vrindjes heb je geen vijanden nodig.

keesjemaduraatje said...

@Louisa: dat wat Ge verteld is het doodnormale standpunt van de PLO. En soms dreigt er een beetje Hamas-sympathie doorheen te gloren. Niet hij heeft zich veranderd, maar ik ben veranderd. Dus dan kan ik wel heel erg kwaad worden op wat hij zegt, maar hij draagt gewoon het linkse standpunt uit. Waarom hij dat hier doet? God mag het weten, maar het zal wel van een hoger plan deel uit maken.
Katje en Paardestaard zijn vriendinnetjes van veel later. Toen ik al geheel conservatief, reactionair en rechts geworden was. Maar wel vrolijker, dat dan weer wel

Louisa said...

Keesje, het zal wel, maar als je een vader hebt zoals ik , uit 1926, met een trauma uit WO 2 uit de bekende concentratiekampen, omdat zijn neus net een paar centimeter langer was... zijn er van die momenten dat....je dat gelul van Ge en zijn vrindjes niet verdragen kan.
Ja Ge, slachofferrol.
Nog een prettige avond verder.

Ge said...

@Louisa. Je kent mij niet, ik ken jou niet maar als je echt lef in je donder hebt dan noem je Dov Yermiya ook antisemiet omdat hij nog langer weigert op staan als het volkslied van Israel wordt gespeeld laat staan dat hij het nog meezingt.
En mijn groter plan is om gezever van Keesje over mensen die het op durven nemen voor de Palestijnen een ander wending te geven en over de inhoud te laten gaan. Ook jij probeert steeds weer niet op de inhoud in te gaan en toe te moeten geven dat Israel alle grenzen letterlijk en figuurlijk heeft overschreden.
En verschuil je al helemaal niet achter je vader; die heeft geleden jij niet.
Maar met de ervaring van je vader moet je dan wel raad weten als het gaat om de trauma’s die Palestijnen opdoen in het concentratiekamp Gaza. Vooral hoe je die moet voorkomen.

Arend said...

@Ge,

Het Hamas regime in Gaza streeft inderdaad naar genocide, maar voorlopig is hamas daar niet toe in staat.
En het klopt natuurlijk dat hamas dit jaar al honderden Palestijnen heeft vermoord, maar vergeleken met zelfs het kleinste concentratiekamp is dat helemaal niks. Sterker nog, zelfs vergeleken met veel islamitische regimes (Sudan, Iran, Irak onder Saddam, etc) valt hamas eigenlijk nog best mee.

Dat er joden zijn die Israël fascistisch vinden geloof ik meteen; in elk Westers land wonen mensen die hun eigen democratie fascistisch vinden. In elk Westers land hebben de mensen namelijk de vrijheid om dat soort onzin te verkondigen.
Juist in fascistische dictaturen zie je dat maar zelden; als er al iemand klaagt over het regime is dat meestal vanuit het buitenland.

En de inhoud, ach. Als Israël en de joden uit het Midden-Oosten zijn verdwenen dan zal dat geen eind maken aan het voortdurende geweld in de regio.

zionismeisfascisme said...

Arend: geweldig hoe jij de boel omdraait.
Het zijn niet alleen joden die israel fascistisch vinden, dat vind ieder normaal mens.

Je wilderiaaanse hints naar cultuur-relativisme bevestigt mij alleen maar in mijn mening dat de fascistische propaganda van vandaag de dag bedreven wordt door hetzelfde soort (rechttse!) lieden dat vroeger de nazis steunde.

Jullie (jij en louisa bv.) maken van anti-semitisme bijna een geuzenaam. Je verwerpt anti-semitisme maar legitimeert het semi-nazistische zionisme.
Dat heet een dubbele moraal!

zionismeisfascisme said...

Overigens vind ik inderdaad dat israel moet worden opgeheven en dat de VN moet optreden.

Louisa said...

Ge, wij kennen elkaar niet en dat wil ik graag zo houden.
En het feit dat je "een groter plan hebt" bewijst dat je een veel te hoge dunk hebt van jezelf.
Ik verschuil mij niet achter mijn vader, zijn ervaringen zijn voor mij af en toe de aanleiding dat ik om figuren zo als jij boos word.
Maar goed, je leest gebrekkig, denkt gebrekkig.je staat bol van de vooroordelen, en bent bovendien de mening toegedaan dat er maar eentje is die gelijk heeft en dat ben jij.
Overigens hebben meerderen je dat al verteld, maar ook dat dringt niet tot de door.
Jij hebt gewoon een dwangmatige neiging, mensen tegen je in het harnas te jagen, en als jij lef in je donder hebt ga je eens bij je zelf te rade.
Maar zelfkennis, ach dat heb je gewoon niet in huis.

zionismeisfascisme said...

Louisa: dat was niet wat hij je vroeg. het valt mij altijd weer op hoe narcistisch veel rechtse leiden zijn. Bij jouw spat het er ook af.

Ge said...

@Louisa. Spiegeltje, spiegeltje.............
Jezus wat ben jij gefrustreerd zeg. Ga eens bij jezelf op de bank liggen.

philippine said...

Andere kijk:

http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/ipc_e043.htm

Louisa said...

Katje Borgesius en Paardestaart:
ik formuleerde het wat ongelukkig, ik stel hierbij duidelijk dat ik jullie niet bekritseer en zeker niet als vrindjes van Keesjes.
Dat is geheel en al zijn eigen zaak..

philippine said...

Om over te Meulenbelten:

http://www.hrw.org/node/84925

Louisa said...

@Philippine, wat jij aandraagt is waardevol, ik ga me daar zeker in verdiepen, maar het is vrij veel, dus wil ik het goed lezen.
(Misschien kun je het Madame Mikmak Meulenbelt ook toezenden ? Grapje..)
Groet uit een veel te warm 010. !

Ge said...

@Keesjemaduraatje. "Toen ik al geheel conservatief, reactionair en rechts geworden was" je vergeet de belangrijkste rancuneus. Heb je me zelf verteld toen we elkaar een aantal maanden geleden hebben gesproken. Zo vrolijk was je toen ook niet hoor.

Arend said...

@Zionismeblabla,

Wat draai ik om dan?
Het feit dat ik met controleerbare feiten kom, terwijl jij een reeks nietszeggende, niet-onderbouwde laster uit je vingertjes poept laat eigenlijk al zien dat ik gelijk heb.

Jij zegt dat ieder normaal mens Israël fascistisch vindt vanwege de vrijheid, de mensenrechtenorganisaties, etc. Maar als je je in het fascisme zou verdiepen dan zou je al snel merken dat fascisme iets heel anders is dan vrijheid en mensenrechten.
Fascisme is meer zoals het regime van hamas; dat oproept tot genocide op de joden; dat geweld tegen Israëlische en Palestijnse burgers gebruikt, dat politieke tegenstanders vermoord; dat vrouwen als minderwaardige broedmachines ziet; etc.
Verdiep je gewoon eerst eens in het fascisme, voordat je gaat godwinnen.

En dan je haat tegen de enige seculiere democratie in de regio.
Israël, het land waar Arabische moslims mogen wonen, werken, leven; en waar een Nederlandse moslim gewoon op vakantie mag gaan. Vergelijk dat met de Arabische landen, waar joden (en andere minderheden) worden verjaagd of vermoord, en waar sommige landen van touristen een niet-jood verklaring eisen (Saoudi-Arabië). Jij doet alsof Israël meer mensenrechten schendt dan haar OIC-buren, die onlangs genocide-pleger Bashir van Sudan zo hartelijk ontvingen?

Jouw plan om Israël op te heffen zal onherroepelijk tot genocide op de joden leiden, dat weet jij ook. Het is echter naïef te denken dat genocide op de joden tot vrede zal leiden; ook in islamitische landen zonder joden wordt voortdurend om van alles gevochten. Hamas en fatah vechten nu al regelmatig om de macht.

keesjemaduraatje said...

@Ge:rancuneus valt wel mee. Ik ben veel vrolijker sinds ik niet meer politiek correct hoef te schrijven.

Louisa said...

@Arend, verspil niet te veel moeite aan Ge/zionismeblablabla/ikweer, etc etc.En vergeet...niet.(puntje puntje puntje)
Daar zit Ge achter.Met hem is geen inhoudelijke discussie mogelijk, voor hem is "inhoudelijk reageren" dat je zijn mening moet delen.
Doe je dat niet, wordt hij nijdig en gaat hij op de man/vrouw spelen.
Alleen al het feit, dat hij zich van diverse benamingen bedient zegt al voldoende, het zou wel eens een ITCfiguur kunnen zijn, diverse emailadressen.
Een zielig geval dus, en let op, ook nu gaat hij weer regageren dat ik naar de psych moet....

Louisa said...

Keesje, ik heb genoeg van mijn rol als aangever en sidekick.
Ik ga nu twee maanden op vakantie naar mijn bescheiden appartementje in 070.
Wens je het beste en (misschien) tot ziens.

Ge said...

@Louisa. Je wil niet weten hoever je naast de waarheid zit. Als dat met al je standpunten zo is dan weten we nu wat ze waard zijn. Het enige waar je gelijk in hebt is dat ik inderdaad in de ICT (niet ITC) werk. Maar als ik die kennis ga gebruiken......
Het is zo jammer dat je echt de inhoudelijke discussie niet aan wil maar hou op anderen daar ook toe op te roepen.
Uit meerdere reacties heb ik gemerkt dat we meer gemeenschappelijk hebben dan je lief is maar op het punt Israel ben je blind en onverbiddelijk daar waar zionisten van het eerste uur de staat Israel de rug tot keren.
Kennelijk ingegeven door de onmacht die je voelt om het leed wat je vader is aangedaan te verzachten (dus uit pure rancune handelend?)

GorilaZz said...

ik lees dat er over en weer verweten wordt, dat er niet goed gelezen wordt. Mag ik beide partijen er op wijzen dat de tefwoorden in dit topic oeigoeren, meulebelt en china zijn.

dat gejengel over dat enige landje in het midden oosten waar palestijnene het wel goed hebben is so 2008

philippine said...

geplaatst door philippine.

Anonymous said...

De Waarheid:

http://palwatch.org/main.aspx?fi=647

Jeff5102 said...

Ik zou willen voorstellen om voor de gein eens te kijken op de link die ik hierboven meestuur: er is op Wikipedia een kleine discussie losgebarsten of het begrip 'meulenbelten' nu wel of niet bij het Anja Meulenbelt-artikel mag staan.

Ik zie het probleem niet (aan dit blogje te zien wordt het nog steeds gebruikt) maar anderen vinden dat zo'n toevoeging "duidelijk alleen maar bedoeld [is] om Anja M. in een kwaad daglicht te plaatsen"