Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, August 31, 2009

Sanne Punk

Door Keesjemaduraatje
En we hebben beeld. Vreemd is dat. Er wordt de laatste tijd heel erg weinig gereageerd op de Vrankrijk-artikelen, maar er worden wel foto's en verhalen opgestuurd. Dit weblog dreigt dan wel de Story en Privé van de kraaksien te worden. Maar dat is ook goed zo.

Sanne_uithoornstraat_2 Aanvullende informatie over Sanne Punk
Zoals we in het stuk over de Sanne's van de Vrankrijk hebben kunnen lezen, wordt Sanne Mo J. aangeklaagd vanwege mishandeling van Yoghurt in en bij het kraakpand Vrankrijk in de Spuistraat, op 13 september 2009 om ongeveer 23.00 's avonds. Inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank zal waarschijnlijk op 1 oktober 2009 plaats vinden. Nadere details (tijdstip, plaats) worden nog gezocht.

Zoals we intussen bij krakers gewend zijn, kan het nog veel gekker. Wat blijkt namelijk? Enkele weken voor de mishandeling heeft Yoghurt samen met Carlo, Sanne Punk geholpen zijn spullen uit het kraakpand Citex, in de Oosterparkbuurt te verhuizen. Om het verhaal rond te maken, had ik geschreven dat dit met het busje van Jeroen Macho is gebeurd, maar dat wordt door de betrokkenen niet bevestigd. Bij de ontruiming van het pand Citrix in de Oosterparkstraat werden volgens Indymedia, door de politie wapens gevonden. (Zie foto.)

Gevondenwapens_citrix

De derde Sanne, (Hippie) is door aanwezigen wel degelijk ten tijde van de mishandeling bij de deur van Kraakcafé Vrankrijk gesignaleerd. Maar of hij geslagen heeft en waar hij daarna gebleven is, dat vertelt de historie niet. Met drie Sanne's tegelijk iemand in elkaar slaan, dat zijn details die ik zo niet in een boek kan neerschrijven. Dat gelooft niemand. Waarom heten überhaupt al die krakers Sanne of Jeroen? Dat is toch niet meer normaal!

(Op de foto staat Sanne Punk ten tijde van zijn eerste kraak in februari 1999 in de Uithoornstraat.)

Even voor de record: Hieronder staan de foto's van de kraakactie van Citex in de Oosterparkstraat op 28 januari 2007.

Krakersvrankrijkbij_de_citrix_oos_2 

Krakers_vrankrijk_citrix2

Krakersvrankrijk3

1 comment:

Ge said...

"ontruiming van het pand Citrix in de Oosterparkstraat" Last van beroeps deformatie Keesje?