Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, September 23, 2009

Het antisemitisme van Khomeini, Ahmadinejad en Hezbollah

Door Keesjemaduraatje
Als President Ahmadinejad van Iran één dezer dagen de Verenigde Naties toespreekt en antisemitische en holocaust-ontkennende uitspraken doet, dan weten veel mensen in het Westen niet waar die woede en die totalitaire ideëen vandaan komen. Zijn het alleen provocaties of zit er een bewuste ideologie  achter? In het Boek "Neu-alter Judenhass" vind ik een antwoord.

Khomeini is nog maar zes maanden in Iran aan de macht, als hij op 8. Augustus 1979 zijn "Jeruzalem-fatwa" uitvaardigt:

Al_quds_day "Ik roep alle moslims in de hele wereld en alle islamitische regeringen op, de Israëlis en hun ondersteuners de handen af te hakken. Ik roep alle moslims in de wereld op om de laatste dag van de heilige maand Ramadan tot "Jeruzalem-dag" te maken en hun internationale islamitische solidariteit en ondersteuning van de rechten van aan het islamitische Palestijnse Volk te betuigen. Ik bidt tot de almachtige God om de overwinning  van de moslims over de ongelovigen.
Ruhollah Mussawi Khomeini"

Met deze oproep slaat Khomeini drie vliegen in één klap. Hij probeert de eenheid tussen soenieten en sjiëten tot stand te brengen, hij mobiliseert de Iraanse massa's voor zijn revolutie en hij verbindt linkse- en nationalistische stromingen binnen Iran met elkaar. Hij sticht door zijn oproep een staatsideologie die de blik naar buiten richt en interne tegenstellingen verdoezeld.

Op 17 augustus 1979 demonstreren alleen al in Teheran 3,5 miljoen mensen en enkele miljoenen in de Iraanse provincie. Ze verbranden Israelische- en Amerikaanse vlaggen. Aan de demonstratie doen zelfs Volkmujahedin en communisten mee. Het vijandsbeeld dat Khomeini oproept verenigt nationalisten, socialisten en moslims.

Op de dag na de eerste "Jeruzalem Dag" richt Khomeini de Partij van God (Hesbollah) op. "Ik hoop dat deze dag de basis voor de oprichting van alle onderdrukten van de wereld zal zijn. Ze kunnen de problemen, die hen in de weg staan , opruimen en tegen de arrogantie in opstand komen. Ze zullen de vlag van de islam omhoog houden en de heerschappij van de armen van deze wereld bewerkstelligen. Vroeger waren de moslims onderling verdeeld. Nu hebben we een model voor de islamitische eenheid. Deze eenheid moet op een brede basis, in alle lagen van de bevolking, nu en in de toekomst opgebouwd worden. De partij van de armen heet Hesbollah. "

AlqudsKhomeini creeërt niet alleen een alternatief voor de Internationale, maar kan hierdoor in Iran een dictatuur vestigen die to vandaag heerst. Het centrale element van deze nieuwe ideologie is en was de vernietiging van Israël.

Kort daarop reizen Iraanse geestelijken naar Libanon om ook daar Hesbollah op te richten. Honderden tonnen aan munitie en wapens worden aan de Palestijnse terreurgroepen geleverd. De revolutie wordt via Hesbollah geëxporteerd. Iran levert wapens aan de Libanese Hesbollah, maar de invloed van Iran reikt tot in Duitsland, België, Engeland (plaatje) en andere West-Europese landen.  Kan je bij Palestijnse strijders nog spreken van een directe betrokkenheid bij het conflict, zijn de financiële ondersteuners en wapenleveranciers alleen geïntereerd in export van hun antisemitische ideologie.

Het antisemitisme van Khomeini is niet een rassen-ideologie en onderscheidt zich daardoor van de Europese vormen van antisemitisme. Het is een antisemitisme dat de totale vernietiging van Israel propageert. Het bestaansrecht van Israel wordt op geen enkele manier geaccepteerd.

Het Khomeinische antisemitisme verschilt bovendien van het communistische antisemitisme, zoals dat in de Sovjet-Unie en andere Oostblok staten heerste, doordat het een zichzelf exporterende haat-ideologie is. Zelfs de anti-globaliserings-beweging in de VS en Europa wordt er door beïnvloed.
De invloed van de Iraanse antisemitische ideologie op het vredesproces in het Midden-Oosten is duidelijk: Door de Iraanse invloed is de kans op een tweestaten oplossing sterk verminderd. De erkenning van de staat Israël door de Palestijnse autoriteit en zeker door Hamas, wordt door de Iraanse geldschieter verboden.    

Bron: Neu Alter Judenhass, Klaus Faber
bladzijde 217: Der Khomeinische Antisemitismus, Mohammed Schams, Wahied Wahdat-Hagh

8 comments:

Anonymous said...

Kees ouwe haatzaaier. Stop toch eens met kritiek op israel op een hoop met anti-semitisme te smijten. Ouwe demagoog! Het bestaanrecht van Israel betwijfelen is niet anti-semitisch. Fatsoenlijke joden kotsen op dat land met haar Hitleriaanse praktijken. Die "twijfel" zaait israel zelf mede met haar hitleriaanse door jouw ontkende fascistische misdaden tegen het palestijnse volk. Het zijn mensen zoals jouw die anti-semitisme in stand houden en bewerkstelligen. Is dat mischien je geheie agenada of ben je gewoon gewetenloos en geil je op dode palestijnse kinderen?

stop fascisme, stop nazisme en zionisme!

Painted Bird said...

Een echte demagoog kan natuurlijk niet nalaten een definitie van fatsoenlijke joden te geven... Is dat onderdeel van je geheie agenada (...), ben je gewoon gewetenloos en/of geil je op woorden als fascisme, nazisme, zionisme?

keesjemaduraatje said...

ik heb geprobeerd aan te tonen dat het antisemitisme van Khomeini en nu Ahmadinejad een functie heeft en een staatsideologie met ene reden is. Als je daar niet op in wilt gaan, dan moet je maar lekker blijven schelden.

Anonymous said...

heel smerig van je dat je mijn link naar de website van een ander joods geluid hebt weg "gemeulebelt".

keesjemaduraatje said...

@"": schreef: "heel smerig van je dat je mijn link naar"
Antwoord: misschien is het beter als je een emailadres opgeeft, dan weet ik waar het vandaan komt.
We kennen allemaal wel de website van Een ander Joods geluid, maar in welke context wil je die plaatsen?

Jaan K said...

Goh laat ik nu denken dat Khomeiny de moslims verenigd heeft door middel van een geitenfok- vereniging. Ik kan nauwelijks geloven dat onze dierenliefhebbers boze dingen over Israel zullen roepen op El Geit Day. Doet Anja ook mee, die van het feminisme? Die schiet toch alleen maar bokken?

Pineut said...

EAJG is dat niet synoniem voor Zelfmoord Kamaradenmoord (ZMKM) ?

Vr. Gr. Pineut

christinA eijkhout said...

Leuke historie alleen.... Qodsdag 2009 was een beetje anders als de door de regering gewenste.
Luister maar:
http://www.youtube.com/watch?v=leIBzZCqfg4