Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, September 06, 2009

Olijfbomen op de Westelijke-Jordaanoever

Keesjemaduraatje
Iedereen die wel eens in Het Beloofde Land is geweest en zeker diegenen die zich bij deze pelgrimstocht hebben laten vergezellen door de propagandisten van de Planteenolijfboom-actie, komt op een gegeven moment een Palestijnse boertje tegen, dat tegen je begint te vertellen hoeveel olijfbomen zijn grootvader wel of niet had en dat, heel jammer, die nét aan de andere kant van het hek staan, waar hij niet mag komen. Afgezien van de vraag waaróm er zulke strenge veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden en afgezien van de Jordaanse landwetten, die daar nog gelden en waar wij helemaal geen weet van hebben, want daar wilde ik het helemaal even niet over hebben, heb ik me wél afgevraagd, hoeveel olijfbomen moeten daar op de Westelijke Jordaanoever wel hebben gestaan?

Gelukkig krijg ik daar op de website Planteenolijfboom een heel duidelijk antwoord op. Volgens deze pro-Palestijnse actiegroep hebben de Israelische trepen tussen 2000 en 2005 wel 149.151 olijfbomen gerooid. Een niet gering aantal, als je bedenkt dat het gehele gebied maar 5640 vierkante kilometer groot is.
Als je dan op het CIAfactbook gaat kijken dan zie je dat 16,9% van het land uit akker bestaat en 18,97% van het lan bestaat uit boomgaarden en ander permanent gewas. Nu laten we even buiten beschouwing dat volgens de gegevens van de actiegroepen 40% van de Westelijke Jordaanoever door kolonisten bezet is. We nemen even alleen de gegevens van de CIA.

16,9 procent van 5640 vierkante kilometer dat is 953,16 vierkante kilometer land. En daar zijn zo'n 149,151 bomen gerooid. Dat betekent dat er

953,16
 

total: 5,860 sq km
country comparison to the world: 178
land: 5,640 sq km
water: 220 sq km

arable land: 16.9%
permanent crops: 18.97%
other: 64.13% (2001)

No comments: