Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, October 11, 2009

Openlijke geweldpleging, Pijpbommen en Huisvredebreuk

Door Keesjemaduraatje
Jacob Grandetoft, verdacht van poging tot doodslag op kraker Yoghurt, gepleegd op 13 september 2008,  is lid van de Deense radicale organisatie TRABB (Red and Black Block). Als lid van de harde kern van die organisatie pleegde hij onder meer de volgende delicten: openlijke geweldpleging, bezit van Jacob_grandetoft verboden wapens (pijpbommen) en huisvredebreuk. In 2004 werd hij bij een kraakactie gearresteerd. Het is tot nog toe onbekend of dat tot een veroordeling heeft geleid.

Deze informatie staat op de Deense website Blog.balder.org.

Op de website www.fyens.dk lezen we nog over schulden die hij zou hebben. In 2004 heeft Jacob een groot festival georganiseerd. Hij heeft samen met zijn vriend Peter Teil Laustsen een culturele subsidie aangevraagd onder de titel "Kunst in het Groen". De autoriteiten kwamen er echter achter dat het festival een autonoom en links-radicaal karakter had en eisten het geld terug. Daardoor heeft hij een schuld van 24.000 kronen (=5000 Euro). Als pedagogisch assistent verdient hij echter te weinig om dit geld terug te kunnen betalen. Bovendien is hij in 2004 werkloos.

De laatste keer dat Jacob in Denemarken in het nieuws was, wilde een groep jonge leden van de Trabb een conferentie in Svendborg organiseren. De vergunning werd geweigerd. De gemeente was bang dat  de conferentie tot een kraakactie zou leiden en dat de opening van het natuurhistorisch museum Naturama, door de actievoerders verstoord zou worden. TRABB heeft bij deze gelegenheid een proces tegen de gemeente gevoerd om het congres door te laten gaan.

Grandetoft_als_kraker

Kunstinhetgroen_grandetoft

Foto's van het Kunst in het groen project

No comments: