Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, October 08, 2009

Vrankrijk: Dader Carlo

Door Keesjemaduraatje
Hoe komt iemand erbij, ook al is hij dan kraker, ook al is hij dan Vrankrijk-kraker, ook al is hij dan hoofd-van-de-deurploeg-vanVrankrijk-kraker, iemand dermate met een stoelpoot, dan wel tafelpoot, dan wel steigerpijp, dan wel enig ander knuppelachtig voorwerp, dermate toe te takelen, dat hij er hersenletsel aan overhoudt. Zeker gezien het feit dat het slachtoffer Yoghurt enkele weken vooraf nog geholpen heeft het huisraad van ontruimde krakers uit de Oosterparkbuurt te verhuizen. Zeker gezien het feit dat Yoghurt de deur van Vrankrijk heeft gelast en hij enkele  jaren bardienst in de Vrankrijk heeft gedraaid. Hoe komt Carlo daar bij? Wat is zijn motivatie en wat voor voordelen heeft hij hiervan?

Dat zijn vragen die helaas bij de rechtzaak helemaal niet aan de orde zijn gekomen. De verdachten wilden niets over hun achtergrond zeggen. Toch had de advocaat daar nog heel wat strafvermindering uit kunnen halen. Maar dan had Carlo met zijn billen bloot gemoeten en dat wilde hij niet gezien het feit dat, zoals hij het zelf formuleert: "We de traditie hebben onze zaken onderling te regelen"

Carlo heeft Yoghurt na de mishandeling en poging tot doodslag een brief geschreven. Yoghurt heeft die brief pas enkele maanden later aan de politie gegeven, omdat hij "de zaken intern wilde afhandelen". In die zin staan Yoghurt en Carlo op één lijn en Yoghurt had dat ook graag zo willen houden. De brief van Carlo vertelt precies wat er die avond gebeurd is en is in feite een schuldbekentenis. Uit door de politie afgeluisterde telefoongesprekken blijkt ook dat Carlo erop rekent 6 maanden tot 5 jaar gevangenisstraf te krijgen. Hij weet dus dat het niet zomaar een vechtpartijtje was, maar dat het tot een veroordeling voor poging tot doodslag kan leiden.

Yoghurt en HarmJan wilden op 13 september 2008 de bar van Vrankrijk binnen. Yoghurt hield een voet tussen de deur en Carlo stond achter die deur te duwen. Jacob stond in de deuropening en één van hen begon te tellen. "Als jullie niet weggaan gaan we slaan. We tellen tot drie". Daarna volgt de stoot op het voorhoofd van Yoghurt door Jacob. De deur wordt dichtgegooid.

Even blijft het stil en dan gaat het bonzen en trappen tegen de deur door. Carlo pakt uit de kamer ernaast twee stokken  en geeft er één aan Jacob. Samen bespreken ze wat ze zullen doen. "Niet op het hoofd" beweren ze nu tegen elkaar gezegd te hebben. De werkelijkheid is, dat Yoghurt alleen letsel aan het hoofd heeft overgehouden. Drie of meer krakers rennen naar buiten en Yoghurt en HarmJan worden finaal in elkaar geslagen.

Hoe kan iemand zo uitflippen en zo'n misdaad begaan?

Carlo woonde in de jaren '80 altijd gekraakt. Toch is hij geen activist. Eigenlijk een vreemde eend in de bijt met een fascinatie voor legerspullen en veldslagen. Iets wat toen absoluut niet paste binnen het plaatje van de 'scene'.

Ook de tijdschriften die hij las, o.a. (vuur)wapentijdschriften, Soldiers of Fortune, e.d. die hij liet bezorgen op zijn inschrijfadres. Carlo was destijds nogal een 'einzelgänger' en hield zich op in kringen van tattoeerders en vechtsporters.  Hij heeft jarenlang gemixte vechtsporten getraind in de hal van een kraakpand.

Na het trainen zochten de vechtsporters elkaar zaterdags op in de Vrankrijk. Carlo rookte niet en dronk alleen soms een rum/cola. Zijn vaste sparringpartner rookte en dronk helemaal niet.

Carlo was nooit politiek geïnteresseerd. Hij is geen prater. Volgens een insider is het 'een vreemde jongen' met autistische trekjes. Vandaar ook dat hij nog steeds in de 'scene' rondhangt, hij kent niets anders. Een gebrek aan sociale en verbale vaardigheden, wordt het door een vroegere vriend genoemd.

Een oude kraker komt Carlo enkele maanden voor de tragische avond van 13 september 2008 op straat tegen. Waar Carlo vertelt dat hij hoofd deurploeg van Vrankrijk was geworden. Dat wordt door sommigen bekende oud-krakers heel vreemd gevonden.

Het excessieve geweld dat op Yoghurt is losgelaten wordt door scenekenners aan Carlo's beperkte wereldbeeld en vooral aan zijn verbale communicatieve tekortkomingen geweten.

No comments: