Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, October 19, 2009

Vrankrijk-drama kost Guus Klijn zijn functie

Door Keesjemaduraatje
De mishandeling van Yoghurt bij het kraakcafé Vrankrijk op 13 september 2008 heeft gevolgen gehad voor de bestuursfuncties van de Stichting Barst, de beheerder van het café. Guus Klijn was al sinds 26 juli 2001 penningmeester van de stichting. Na de mishandeling op de bewuste zaterdag in september heeft hij er mede voor gezorgd dat er 21.000 euro aan het slachtoffer werd uitgekeerd. Vrankrijk_aut_sol_klein Zoals we op de dag van het proces hebben gehoord is dat bedrag veel te laag. Alleen al door inkomstenderving van Yoghurt zou een veel hoger bedrag van rond de 100.000 euro op zijn plaats zijn geweest. 

Nu heeft Guus Klijn zijn bestuursfunctie bij de Stichting Barst neergelegd, zoals we kunnen zien uit onderstaand uittreksel van de Kamer van Koophandel:

Naam  Klijn, Guus / 2 
Geboortedatum en -plaats  30-11-1971, Melbourne, Australië 
Infunctietreding  26-07-2001 
Titel  Penningmeester 
Bevoegdheid  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten) 
Uit functie  10-02-2009

Guus Klijn heeft zich vanaf het begin geheel aan de mishandelingszaak proberen te onttrekken. Meerdere keren heeft de politie geprobeerd een getuigeverklaring op te nemen, maar Guus is daar niet op in gegaan. Hij heeft zich aangesloten bij de verklaring die mijnheer Roeland, houder van de tapvergunning, heeft afgelegd. Guus beriep zich op een gegeven moment zelfs op zijn advocaat om maar geen bezoek aan de politie te hoeven afleggen.

Nu heeft dat dus geresulteerd in het neerleggen van zijn functie. De enige overgebleven bestuurders van Stichting Barst zijn nu nog Emmy van Meel (Zwartboek Ontruimingen) en Gert-Jan Bakker (Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag (MOV).      

2 comments:

Dr.D said...

En de opvolger is? Bedoel, een bestuur zonder penningmeester is als een stuurloos schip...

Dr.D said...

Hoewel, of is het een signaal dat de functie overbodig is geworden door de afwezigheid van penningen?...