Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, November 11, 2009

De NSB als historisch voorbeeld

Jammer dat Nationaal Historicus Geert Mak de overeenkomsten tussen NSB en de huidige Nederlandse partijen niet verder toelicht. Durft hij niet of weet hij niets? Of allebei?

Als je wetenschapper bent en je wilt een geschiedkundig verantwoorde vergelijking maken tussen de geschiedenis van de NSB en de huidige partijen, dan kan je niet volstaan met slechts een partij uit te lichten. Andere partijen hebben misschien ook overeenkomsten met de NSB. We weten het niet. Waarom weten we het niet? Omdat het een hetze is, waar wetenschappers, zangers en politici zich voor laten lenen.

Musserts_lidmaatschapskaartWe weten allemaal met welke grote nationale zaak Anton Mussert, reeds in 1925, nog voor de oprichting van de NSB, landelijke bekendheid kreeg. Namelijk met zijn verzet tegen het geheime Nederlands-Belgische Verdrag. Uitvoering van dat verdrag zou de ondergang van de Rotterdamse haven hebben betekend. Er zou een kanaal van het Roergebied naar Antwerpen gegraven worden, dwars door Limburg. Bovendien zou er een kanaal  van Moerdijk naar Antwerpen gegraven worden. Het mag duidelijk zijn dat dit verdrag de Nederlandse belangen zou schaden. Door de medewerking van Directeur van de Nederlandse Bank Luden is het verzet van Anton Mussert succesvol geweest en zijn de kanalen nooit gegraven.

In de huidige tijd heeft premier Balkenende de Nederlandse belangen gediend door het Scheldeverdrag tegen te werken en de verdieping van de Westerschelde te voorkomen. Helaas is zijn actie niet gelukt. Toch is een historische vergelijking tussen Anton Mussert en Premier Balkenende helemaal niet vreemd.

Jammer dat de geschiedkundige wetenschappers en de journalisten deze vergelijking helemaal niet maken. Blijkbaar kennen zij deze geschiedenis niet

Andere historische feiten

De NSB-leider Anton Mussert heeft in 1933 een onderhoud gehad met de Minister-President dr. Colijn, waarin hij zijn bezorgdheid tot uitdrukking bracht over een aanstaande Europese oorlog, die vernietigend zou zijn voor de welvaart en Europa rijp zou maken voor het communisme. Anton Mussert was namelijk een voorstander van de Europese samenwerking. Hetzelfde jaar volgde een verbod voor ambtenaren om lid te worden van de NSB. Op dat moment had de NSB 10.000 leden.

Het zou natuurlijk te gek voor woorden zijn om degene die nu tegen een oorlog waarschuwen op wat voor manier dan ook te vergelijken met Mussert of met de NSB. Nog gekker is het om partijen die voor Europese eenwording zijn, gelijk te stellen aan de NSB. Dat wil ik ook niet en dat doe ik ook niet.

Klassentegenstellingen

Een van de kernpunten van de NSB ideologie is de opheffing van klassentegenstellingen. Een volk verenigd in de liefde voor het vaderland en het stellen van het groepsbelang tegenover het individuele belang. Dat zijn de kernbegrippen van de NSB ideologie.

Met welke huidige ideologie kunnen we dit vergelijken? Bestaat er nog een partij die klassentegenstellingen wil opheffen en alleen het nationale belang wil dienen?  Volgens mij hebben we vanaf 1948, nadat de Eenheid Vakcentrale was vernietigd, in Nederland in een corporatistisch model geleefd. De vakbeweging en de werkgevers bepaalden samen dat de lonen niet te veel zouden stijgen en het parlement kwam daar nog nauwelijk aan te pas. In de SER en de Raad van Arbeid worden de klassentegenstellingen opgeheven. De manier waarop het huidige kabinet samen met de vakcentrale FNV onderhandelt en probeert buiten het parlement om besluiten erdoor te drukken, is in feite een corporatistische politiek die het Nationale belang boven het individuele belang stelt.

Historische gebeurtenissen rondom de NSB-leider laten ook overeenkomsten met het heden zien. Hoe de lijfwacht van Anton Mussert met een zweep op protesterende arbeiders in Amsterdam Noord insloeg. De contacten met gewelddadige groepen in de samenleving die bijeenkomsten van communisten verstoorden. De geachte lezer weet wel welke vergelijkingen er te trekken zijn. Zeker nu bekend geworden is dat de Obersturmbahnführer van de Boeroepers,Rene Danen, nu lid van het Groen-Links hoofdbestuur wordt.
   


Het overdreven benadrukken van Europese Eenwording. De Rood-Zwarte vlag. De liefde voor het koningshuis. Het willen opheffen klassentegenstellingen. Militaristisch vertoon. Het heulen met de vijand. De vagen doelstellingen. Het zijn allemaal kenmerken van de NSB die in het huidige politieke landschap zijn terug te vinden. Zowel bij de linkse-, midden- als de rechtse partijen.

10 comments:

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

De NSB was een politieke partij zoals de tegenwoordige politieke partijen. Niet 100% goed en niet 100% fout en dus op onderdelen vergelijkbaar.
Net als links/rechts is goed/fout slechts beperkte bruikbaar.
Bij gebruik als algemene en absolute morele categorieën roept het bovendien de vraag op wie zich mag verwaardigen om een ander 'fout' te noemen (de splinter en de balk).

Het probleem is dat Nederlanders hun nationale identiteit deels hebben verbonden aan de goed/fout tegenstelling.
Daardoor ligt het overgevoelig om te vergelijken met (achteraf gecreëerde) 'iconen van foutheid' als NSB, Hitler en nazi's.

Groetjes,

Wim

Herman said...

Uitstekend stuk, compliment.
De stelling dat, na de vernietiging van de EVC, Nederland in een corporatistisch model leeft deed mijn vermoeide hart opspringen van herkenning.
Ik heb ooit, als naïeve 19-jarige student geschiedenis, eenzelfde stelling geponeerd en het standpunt ingenomen dat Nederland na WO2 daarom de facto een fascistische staat was. Dat kwam me op een forse reprimande te staan van mijn toenmalige studiebegeleider Maarten van Rossem (ja, die inderdaad).

Carel said...

De EVC is niet vernietigd in 1948. Wel was de aanhang sterk verminderd. De EVC werd door de andere bonden uitgesloten van het cao-overleg. Bovendien kwam de EVC steeds meer in communistisch vaarwater, wat tot afsplitsingen en ander ledenverlies leidde. De EVC speelde nog een rol bij talloze wilde stakingen, bijvoorbeeld bij de Amsterdamse ambtenarenstaking van 1955. (Waarna de bekende Februaristaker Dirk van Nimwegen werd ontslagen met de hartelijke instemming van PvdA-fractieleider Joop den Uyl). Het grote conflict binnen de CPN in 1958 had alles te maken met de EVC. Ook binnen de EVC vond een scheuring plaats. In 1960 hief CPN-leider De Groot zijn bondje op. De autonome EVC hief zichzelf op in 1964. Voormalige EVC'ers speelden nog wel een rol bij het conflict rond de vakantiebonnen van bouwvakkers. Daarbij overleed een van de demonstranten, achteraf waarschijnlijk aan een hartaanval. Uit boosheid over de berichtgeving, bestormden bouwvakkers op 14 juni 1966 het gebouw van De Telegraaf.

http://www.solidariteit.nl/nummers/96/Hoe_een_radicale_vakbond_werd_gemangeld_en_verscheurd.html

vanhetgoor said...

Het is jammer dat een begenadigd kunstenaar als Herman van Veen zich verlaagd heeft om de PVV met de NSB te vergelijken. Het is goedkoop en het is niet correct. Er zijn tal van zaken waarin deze twee eerder elkaars tegenover gestelde zijn dan bondgenoten.
Wat Herman van Veen bezield heeft weet ik niet, verkeerde vrienden wellicht. Is hij gewetenloos voor een karretje gespannen? Maar er zijn tal van mensen die wel enige kennis van de geschiedenis hebben die beter hadden moeten weten, Geert Mak is daar een van. Hem kan het volledig worden aangerekend. Hij moet volksverlakkers kunnen herkennen.
Een overeenkomst tussen de PVV en de NSB is dat het beide politieke partijen zijn. Hier houden vrijwel alle overeenkomsten op. De belangrijke en grote tegenstelling is dat de NSB bij-wijze-van-spreken stond te juichen toen de antisemieten in grote meutes in Nazi-uniformen de grens overkwamen. De PVV waarschuwt tegen een tsunami van buitenlanders die het niet zo nou nemen met onze beschaafde manier van leven. De PVV heeft meerdere malen gewezen op het probleem, en dat is de islam. Het is geen godsdienst zoals wij dit tot voor enige jaren alleen maar kenden, het is geen dienst voor een opperwezen, het is een maatschappelijk stelsel waarbij anderen hun rechten wordt ontzegd. De joden, de vrouwen en alle homo's die geen moslim zijn, die krijgen het moeilijk als de islam de overhand gaat krijgen. Dat is nu al te zien in de grote steden. Daar zijn de prachtwijken met hun moskeeën waarin schuimbekkende proleten hun onrust zaaien en oproepen tot geritualiseerde jodenhaat en vrouwenonderdrukking.
Wat ik mij eigenlijk afvraag is waarom het kliekje rond Pechtold, en zijn slaafse gedachteloze kudde niet zelf gaat nadenken en tot inzicht gaat komen dat er wel zeker een gevaar zit in totalitaire systemen zoals het Nazisme en de islam.
Het zou te goedkoop zijn om te roepen "wat je zegt dat ben je zelf!" Maar dit komt wel bij me op. Het niet onderkennen dat de islam gevaarlijk is, dom houdt en mensen onderdrukt en discrimineert dat is misschien nog veel gevaarlijker dan staan juichen langs de kant van de weg ter verwelkoming van de Nazi-troepen die ons land kwamen bezetten.
Maar het probleem is nu; hoe maakt men dit duidelijk een Van Veen, Mak en Pechtold. Zij hebben zich afgesloten voor genuanceerde intelligente en wel overdachte meningen.

Steady Freddy said...

Het is natuurlijk altijd leuk om na zo'n vergelijking tussen de PVV en de NSB een beetje in de geschiedenis te duiken. Al lezende over de geschiedenis van de NSB kwam in iets opmerkelijks tegen. Iets waardoor ik denk te weten waarom Geert Wilders geen leden duldt in zijn partij.

SF

Gertjan said...

Het vergelijken van hedendaagse partijen met de NSB is niet iets waar ik veel in zie. Daar de NSB er echter op dit moment telkens bijgesleept wordt is het denk ik allereerst nodig onjuistheden te vermijden. En daar gaat-ie dan.
Het was niet de lijfwacht van Mussert die sloeg in Amsterdam-Noord (de Amelandstraat), maar Mussert zelf. Hij had geen lijfwacht bij zich, wel een chauffeur. Deze loste een revolverschot. Mussert had overigens ook een fotograaf meegebracht. Hij sloeg ook niet op 'protesterende arbeiders' in, maar hij sloeg één man waar hij ter plekke onenigheid mee had. Mussert was daar om een in de buurt wonende aanhanger, die vanwege zijn politieke keuze lastig werd gevallen, een hart onder de riem te steken. Het was dan ook in het heetst van de verkiezingscampagne (mei '37), dat had er alles mee te maken. Het was ook niet zozeer een echte zweep, maar een rijzweepje. Hij raakte zijn tegenstander wel pijnlijk op de wang. Beide kemphanen werden door de Amsterdamse politie wegens geweldpleging verhoord. Er kwam ook een rechtzaak. Mussert werd ter zitting van rechtvervolging ontslagen, zijn tegenstander moest tot na 1945 wachten op vernietiging van zijn vonnis.
Na het revolverschot van de chauffeur ging het drietal er in Musserts wagen vandoor. Deze wagen werd zwaar beschadigd door nageworpen straatstenen. Voor het stenengooien werd een Goseling-aanhanger opgepakt, een RKSP'er. Kom daar nu eens om. Wie op basis van dit incident (een uit vele, maar het komt hier nu eenmaal ter sprake) vergelijkingen met vandaag wil trekken krijgt het niet makkelijk.
De NSB is mij allerminst sympathiek. Onwelgevallige ontwikkelingen van nu door gemakkelijke vergelijkingen met deze beweging dikwalificeren wijst echter op een miskenning van de toenmalige en de hedendaagse realiteit.

Worst Hessel said...

Geweldig stuk!

erdebe said...

Geweldig stuk overigens!!!!

erdebe said...

@vanhetgoor | 12 november 2009 om 14:18

"....dan staan juichen langs de kant van de weg ter verwelkoming van de Nazi-troepen die ons land kwamen bezetten."

Ja, maar alleen in Amsterdam he! Terwijl onze mariniers hier bij de maasbruggen, de Duitsers de strot afbeten, stonden ze in amsterdam te klappen voor de mooie auto's die die Duitsers hadden.

Amsterdam is dus eigenlijk altijd al een broedplaats voor verraad geweest!

Marco Knol said...

@erdebe
Inderdaad, in de 80-jarige oorlog wisten ze ook al niet zo goed welke kant ze moesten kiezen.