Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, November 26, 2009

Stop de Muur, ...in de West-Sahara

terwijl de Nieuwe Nederlanders van Marokkaanse afkomst in de jaren 80 bezig waren zich in Nederland te vestigen, speelde zich in de Bezette West-Sahara een drama van ongekende proporties af. Dat lezen we dan nooit in de Nederlandse kranten. Marokko bezet steeds meer gebied in de West-Sahara en bouwt steeds nieuwe afscheidswallen om de Polisario op een afstand te houden. De Polisario bezet na 1987 nog een gebied dat een schijntje is van de oorspronkelijke West-Sahara.

Intussen kan Marokko de bodemschatten zoals fosfor en vis van de West-Sahara ontginnen en verblijft een groot deel van de oorspronkelijke bevolking in tentenkampen in Algerije en op het door Polisario beheerste gebied.   

Westsaharawall

Hoe komt het toch, dat als islamitische dictaturen een dergelijke muur bouwen en wreedheden begaan, er geen actiegroepen de straat op gaan en kamervragen door GroenLinkse nuttige idioten worden gesteld? De vraag stellen is hem beantwoorden. Het gaat er hier nog niet eens om wie er gelijk heeft. Interesseert mij niet. De Polisario zal ongetwijfeld ook een door Moskou en later door Algerije gefinancierde terreurorganisatie zijn. Bovendien is net nog geconstateerd dat in de vluchtelingekampen van de Polisario slavernij voorkomt. Dus dat zegt ook wel iets. De vergelijking met Gaza dringt zich op. Terreurorganisatie vecht tegen bezettende macht. En goedwillende linkse politiek correcte mensen steunen die strijd. Een kind kan de was doen. Alleen heeft de Polisario een beetje pech dat hun bezettende macht ook een islamitische dictatuur is en geen Joodse staat. Dan vinden de linkse politiek correcten het al een stuk minder interessant om de straat op te gaan.   

8 comments:

van kaas said...

Er is een staakt het vuren in de Westelijke Sahara en het bestand wordt bewaakt door de VN missie MINURSO. Die missie moet ook het referendum organiseen maar dat zal er niet van komen omdat Marokko heeft verklaard dat niet meer te willen.
Ondertussen exploiteert Marokko wel de natuurlijke rijkdommen, vooral fosfaat en vis. De kustwateren voor de Westelijke Sahara zijn heel visrijk.
Europese vissers zijn daar ook actief en de EU heeft zelfs een licentie voor Saharaanse vis gekocht van Marokko. Daartegen is een actie gaande:
teken de petitie!
Zie : http://www.fishelsewhere.eu/

christinA eijkhout said...

Dat er zo weinig belangstelling voor dat gebied is, ligt volgens mij aan het feit dat het verder economisch volkomen onaantrekkelijk is.

keesjemaduraatje said...

@Christina: dat er zo weinig beangstelling voor is, komt doordat Europa een graantje meepikt dor de vis voor de kust van de West-Sahara weg te roven. Verder wordt er fosfor uit de grond gehaald.

Geenkaas said...

Dat je zo'n probleem aankaart verdient wat respect, maar dat je dat meteen weer wegsmijt door allerhande absurde vergelijkingen zoals met Gaza, GroenLinks en de Islam erbij te halen is maar een vreemde zaak. Kan bijna ruiken wat je stemt.

Ik heb er ook een artikel over geschreven. Vraag me af wat jij daarvan vindt.

keesjemaduraatje said...

jammer dat je mij een rechts rabiate idioot noemt. Ik steun jou wel altijd.
Ook jammerdat je niet op mijn argumenten in gaat. Iedere Marokkaan kan zich namelijk opwinden over een klein stukje land in het midden oosten (Judea en Samaria) terwijl de onderdrukking in hun eigen land onbekend is. Ik begrijp niet wat daar rechts rabiaat aan is.

van kaas said...

De vergelijking van het Frente Polisario met Hamas wordt ook gemaakt door Abdelkader Benali maar gaat niet op. Hamas is een religieuze groepering. Het Volksfront voor de bevrijding van de Westelijke Sahara is een nationalistische beweging op socialistische grondslag dat zich baseert op het internationaal recht.
Het Polisario houdt zich ook aan het oorlogsrecht en gebruikt geen terreur. Ik ken geen gevallen waarin zij burgers als doelwit hebben gekozen. Wel zijn er ooit Franse technici vastgehouden. Ook een nederlandse visser is ooit in Saharaanse wateren gearresteerd en een tijdje vastgehouden. En een Amerikaans vliegtuig dat de Marokkaanse vluchtleiding over het gebied dirigeerde werd uit de lucht geschoten. Dat zijn betreurenswaardige gebeurtenissen van de oorlog. Niet te vergelijken met de doelbewuste Marokkaanse aanvallen met fosforbommen op de vluchtelingenkampen.

De bevolking is weggejaagd zodat Marokko ongestoord de FOSFAAT kan winnen die in grote hoeveelheden in de bodem zit.

En er komt geen slavernij voor in de vluchtelingenkampen. Die film "Stolen" is een leugenachtig product. Zie:
http://awsa.org.au/?cat=8
http://www.therealtruthaboutstolen.com/
http://onehumportwo.blogspot.com/2007/10/suspicious-slavery-allegations-from.html

keesjemaduraatje said...

het is interessant om te bekijken hoe de recties uit de Marokkaanse en islamitische hoek op de bezetting van de West Sahara is. Als ermet fosforbommen opvluchtelingen kampen wordt geschoten, dan zou je wereldwijde ontzetting verwachten. Maar omdat het een islamitisch regiem is die het doet wordt het allemaal maar geaccepteerd.

van kaas said...

Wereldwijde ontzetting is het resultaat van media aandacht voor de gebeurtenissen. En die was er indertijd, midden jaren zeventig, amper. Er is overigens geen sprake van dat het "allemaal maar wordt geaccepteerd". In Algerije doet men dat in ieder geval niet. Wel in Saoedie Arabie waar de koning een goede vriend is van de Marokkaanse koning, en zelfs familie want ze beweren allen af te stammen van de profeet.
De ene islamitische staat is de andere niet.