Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, November 03, 2009

Zijn Sociale Wetenschappers altijd Links?

Je zou het haast gaan denken, als je bij de Universiteit van Amsterdam ziet welke Duitse Berufsverbot-wetenschappers ze allemaal in huis hebben gehaald. Als je ziet dat Ayaan Hirsi Ali door Amsterdamse politicologie studenten de weg naar het auditorium werd versperd. Als je leest welke conclusies de "Radicaliserings-deskundigen" uit hun studie naar Geert Wilders trekken. Als je merkt dat vooral studenten Culturele Antropologie zich volledig met hun onderwerp identificeren en zelf bijna een hongerige Ethiopiër worden.

Uva De conclusie ligt voor de hand. Sociale Wetenschap is altijd links en daarmee is het ook geeneens een echte wetenschap meer.  Want niet objectief. Want niet falcificeerbaar. Falsificeerbaarheid betekent, dat je altijd probeert je eigen theorietjes te ontkrachten en pas als je dat echt geprobeerd hebt, dan kan je een gegronde conclusie trekken. Bij Jaap Donselaar gebeurt het omgekeerde: Hij concludeert dat Wilders een racist  is en vervolgens zoekt hij de argumenten erbij. En dat noemt hij dan Sociale Wetenschap. Lekker dan.

Toch is het niet altijd zo. Bij de afdeling Sociologie op de UVA hebben jarenlang de Eliasianen geheerst en Norbert Elias is geen marxist geweest. Na 1968 namen de Marxisten de macht over en die benoemden vanuit de Studentenraad steeds meer Duitse en ook andere Marxisten op de faculteit. Toch bleven de Elisasianen moedig stand houden en nadat de marxisten langzaam uit waren gestorven, veels te veel gedronken natuurlijk, namen de Eliasianen het stokje weer over. Ook kwam het voor dat vroegere anarchisten en marxisten op de faculteit  zich tot het liberalisme bekeerden.

Op de Vrije Universiteit waren eind jaren 70 genoeg niet linkse sociale wetenschappers te vinden. Mijn eerste docent Sociologie was bijvoorbeeld voorzitter van de ARP. (Later opgegaan in het CDA) En de professor waar ik ben afgestudeerd, was professor Tennekes. Die met de beste wil van de wereld niet links genoemd kan worden. Maar de UVA studenten vonden de gehele Vrije Universiteit dan ook "rechts".

Volgens mij komt het "linkse" image van de Sociale Wetenschappen, doordat de liberale studenten liever rechten studeren of economie. De linkse studenten willen graag "de mensen helpen" en dat denken ze te doen door Sociale Wetenschappen te studeren. Of ze daarmee dan ook de mensen echt kunnen helpen is maar zeer de vraag. Helaas vertelt niemand ze dat op tijd.

8 comments:

Remco van Diepen said...

Wat betreft het onderzoek van de "radicaliserings-deskundigen": las vandaag in NRC Handelsblad dat het een opgewarmd prakje is. Het schijnt een geactualiseerde versie te zijn van Donselaars' wereldvermaarde Anne Frank-monitor over radicalisering en extremisme van vorig jaar. Althans naar zeggen van een van de andere onderzoekers, drs. Hans Moors. Die sprak dan ook nog van een "invuloefening". Voor zover radicaliseringskunde een wetenschap is, lijkt me dat geen wetenschappelijk verantwoorde aanpak, al lijkt Moors ("wij wetenschappers") juist erg trots te zijn op het hoogwetenschappelijk gehalte van de "invuloefening".

Moors en De Graaff zijn overigens geen socio- of politicologen maar historici en dus collega's van mij. Beiden ken ik redelijk goed; Moors was zelfs een collega-aio aan de afd. Geschiedenis van (jazeker) de UvA. Heeft zijn proefschrift trouwens nooit afgemaakt. Wat mij betreft kan hij zich beter eens daaraan gaan wijden, in plaats van aan het recyclen van het oudpapier van dr. Donselaar.

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

Is de links-rechts tegenstelling niet een beetje achterhaald?
Je bent sociaal of je bent het niet...
En je bent radicaal of je bent het niet...
Radicaal betekent in de eerste plaats de consequenties van je keuzes accepteren.

Als je weggezet wordt als extreem: ach, de aarde is rond en de extremen ontmoeten elkaar wel weer.
Als je anderen wegzet als extreem krijg je dat vanzelf terug op je brood.

Als je gedemoniseerd wordt, word je tot messias gemaakt.
Als je anderen demoniseert, word je vroeg of laat opgeslokt door zelf opgeroepen demonen...

Wetenschap of geen wetenschap...
Want objectiviteit bestaat toch niet.

Groetjes,

Wim

achenweetje said...

jaja vroegah was alles betah

"Helaas verteld niemand ze dat op tijd"

toen spelden we verteld ook gewoon nog met een t trouwens

keesjemaduraatje said...

@Wim Nusselder: De links - rechts tegenstelling is weer helemaal in. Links is tegen Wilders en bij rechts zijn wel watmensen te vinden die het met Wilders eens zijn

A. SAP said...

Hallo Keesje,

Simon Rozendaal filosofeerde onlangs in de Elsevier ook over welke wetenschappen nu wel-of-niet wetenschappelijk zijn, in relatie tot de vooralsnog vermeende "rechtsheid" van Wilders; zie: http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Simon-Rozendaal.htm.
Naar mijn idee overigens hebben politici altijd per definitie een "sociale" ambitie, alleen hun "voorbeeldplaatjes" - de beeldcultuur van het individuele innerlijke leven, zal ik maar zeggen - zijn verschillend.

Nu hebben de sociale wetenschappers altijd al het grootste laboratorium voorhanden gehad wat een wetenschapper zich maar kan wensen, maar de door Rozendaal gestelde vraag blijft natuurlijk staan of Sociale Wetenschap wel een wetenschap is, zeker als je, zoals jij stelt, men er allerlei voorgeprakte ideologieën aan verbindt en die vervolgens beantwoord volgens de weg van de omgekeerde redenatie.

Reden dat ik mij afvraag; wat is er dan in het voortraject van opvoeding, middelbare scholen en media-invloeden bepalend geweest, dat deze studiekeuze wordt gemaakt?... Scoren sociale studies dan misschien beter op die identiteits- en trendgevoelige leeftijd, of spelen er persoonlijke gevoelige zaken als kwestbaarheid en compassie of maatschappijbetrokkenheid een rol?... Ik noem maar wat.

En hoe ligt dit "op het levenspad der leeftijden"? Ik zie mijn lieve oma ook niet gedoogd in een kraakpand zitten, dan is er "sociaal gezien" toch iets goed misgegaan! Hoe duurzaam zijn linkse ideologieën?...

groeten!

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

Extreem-links en extreem-rechts boren hetzelfde vat maatschappelijke onlustgevoelens aan.
Wat mij betreft zijn ze 'links' en 'rechts' FEITELIJK achterhaald zodra we meerdere dimensies in de politieke arena hebben leren onderscheiden.
Weet je nog: www.politicalcompass.org?
Hier stond je medio 2004:
Economic Left/Right: 0.50
Social Libertarian/Authoritarian: -3.33
En nu?

Het is vooral als scheldwoorden dat links en rechts in en uit de mode raken.

Wat Wilders betreft: herinner je zijn 'onafhankelijkheidsverklaring' van begin 2005 nog?
Wat ons toen het meeste opviel was het mengelmoesje van ideeën en dat hij zich buiten de elite plaatste.
'Erbij horen' of 'er tegenaan trappen' zou wel eens een belangrijkere dimensie kunnen zijn in de politiek dan links/rechts.
Juist daarin raken de extremen elkaar en onderscheiden 'extremisten' zich van 'centristen'.

Groetjes,

Wim

Jaan Krats said...

Nou ja, mijnheer Kees, de waarheid vertellen dat wordt U wederom niet in dank afgenomen natuurlijk. Linkse, sorry sociale wetenschappen zijn geen wetenschappen, dat is gewoon gezever. U kunt dat weten want U bent afgestudeerd in geleuter.
Als u niet verder was gegaan als ICT-er was het heel wat moeilijker geweest om te erkennen: Sociale wetenschappen is niet eens wetenschap. Welke drs. sociologie zegt nu van zichzelf: Ik weet niks, kan niks en ben maar een slap links ouwehoer.
Vroeger zeiden wij van advocaten: Als je te stom bent om HBS-B te halen kun je altijd nog advocaat worden. Dat had moeten zijn: Advocaat of sociaal wetenschapper. Haha, da zin een stel sukkels war, houdoe.

Wim Nusselder said...

Beste Jaan,

Ik ben econoom, dankzij mijn vader die politicologie niet 'hard' genoeg vond en dacht dat wat ik te zeggen had vertrouwenwekkender zou overkomen als ik doctorandus economie was.
Ik heb echter wél heel wat sociale wetenschappen in m'n studie gestopt (geschiedenis, niet-westerse sociologie, politicologie), omdat ik er al gauw achter kwam dat achter de 'harde' cijfertjes van de economische wetenschappen een grote leegte heerst aan onrealistische aannames (uitsluitend rationeel handelende mensen bijvoorbeeld, nou vraag ik je!).

Het leuke van sociale wetenschappen is, dat ze je leren om ook slap geouwehoer in anderen te herkennen en ... om te herkennen (let op het "her" in dat woord...) dat de maatschappij nu eenmaal draait om en gebaseerd is op slap geouwehoer. Ook van het meer asociale soort overigens. Natuurwetenschappers hebben het een stuk makkelijker met hun onderzoeksterrein: moleculen, bacteriën en olifanten ouwehoeren niet, waardoor het object van onderzoek niet verandert waar je bij staat.
Je gaat dus als sociale wetenschapper vanzelf meedoen: "de filosofen hebben de wereld beschreven, het komt er op aan haar te veranderen", volgens een bekende ouwehoer.

Want laten we wel wezen: het 'sociaal' in 'sociale wetenschapper' betekent niet dat het zulke sociale mensen zijn, maar dat ze zich met de maatschappij bezig houden, met de 'society'. Het alternatief is
- dat je een echte wetenschapper bent (die moleculen, bacteriën en olifanten bestudeert) of
- dat je geen wetenschapper bent en niet verder kijkt dat je neus cq je eigenbelang reikt of
- dat je een levensbeschouwing hebt (religieus of anderszins) die je helpt om toch een sociaal mens te zijn.

Wat heb je liever en wat ben jij?

Met vriendelijke groet,

Wim