Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, December 25, 2009

9/11 complotteur Stan van Houcke

zelfs de "9/11 hoax believers" nemen Stan van Houcke niet meer serieus. Pas in 2008 komt Stan van Houcke met 9/11-complottheorieën die achterhaald zijn. Zijn anti-Amerika-fetish doet hem nu de das om. Complot-weblog Zapburu over Stan van Houcke:

Over 9.11 complotten hoorde je Van Houcke zo nu en dan ook nog wel eens, al ging hij er nooit echt diep op in. In 2006 interviewde hij de hoge priester van de 9/11 bedrog beweging David Ray Griffin voor De Humanist. Ook verdedigde Stan graag lieden die hun twijfels hadden over de ware toedracht van 9/11. "Geachte heer Meens," zo schreef hij eens aan de Volkskrant ombudsman. "Ook u gelooft in een complot, alleen dat is de officiële versie van de werkelijkheid, namelijk dat een groep van negentien Arabieren, van wie enkelen later nog bleken te leven, zonder veel ervaring vier vliegtuigen hebben gekaapt en vervolgens drie ervan in grote gebouwen hebben Wtcsmall gevlogen, met een vakmanschap die volgens piloten adembenemend is. het staat u vrij in dat complot te geloven, maar ook dat complot is alles behalve geloofwaardig voor een onafhankelijke journalist. De vraag is dan ook waarom u de ene complottheorie wel accepteert en de andere afwijst."

Dat Stan zonder meer aanneemt dat de kapers nog "bleken te leven" is wel erg opmerkelijk voor een kritische journalist, maar we hebben een beetje de indruk dat Stan het allemaal maar half volgt. Hij heeft sympathie voor die 9/11 complotters die al net zo tegen die Amerikanen zijn als hij zelf, maar al die details interesseren hem niet zo. Want waarom kom je anno 2008 nog eens met een complotbaard van zes jaar oud? "Kijkt u eens goed naar die ontploffing onder de wolk aan de rechterzijde van dit gebouw, frappant nietwaar?" schrijft Stan met verwijzing naar foto's van een plofwolkje.

Zelfs complotters durven daar al niet meer mee aan te komen. Al ongeveer overal gedebunkt. Gewoon samengebalde lucht die door het instorten van de torens naar buiten wordt geperst. "Dit is een beetje spuit-11 geeft modder werk," luidde het commentaar bij de Zappies.

No comments: