Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, December 24, 2009

Ephimenco (Trouw) over Stan van Houcke

'Rooie rakker (Trouw), gewetenloze stalinist (AD), uitblinker in domheid en arrogantie (Het Parool), moraalridder van een bedenkelijk soort (AD)' Qualificaties voor de activist/journalist Stan van Houcke. Sylvain Ephimenco doet er nog een schepje bovenop:

Stan_antisemiet "Stan van Houcke? Is dit toevallig niet een van de meest geagiteerde activisten die de Nederlandse perswereld ooit is binnengeslopen? Een man die al bij het begin van zijn carrière bij de Amsterdamse radio als een apostel van het geweld bekend werd? Die tijdens de kroningsrellen in april 1980 de krakers ophitste en per microfoon naar de ME dirigeerde? Is dit niet dezelfde kip zonder kop die de terreur van Bin Laden op 11 september keer op keer vergoelijkte en in een onleesbaar boekje over die aanslag schreef: 'De ontheemden, de machtelozen, de geterroriseerden, de onmondigen slaan terug met terreur'. Kip zonder kop is nog zwak uitgedrukt in de niet onafhankelijke pers die de laarzen van machtigen dagelijks likt, vond ik de volgende kwalificaties: 'rooie rakker (Trouw), gewetenloze stalinist (AD), uitblinker in domheid en arrogantie (Het Parool), moraalridder van een bedenkelijk soort (AD)'. En over zijn 'waarheidsvinding die bijdraagt aan een cultuur van vrede en rechtvaardigheid' kan ik gelukkig meepraten. Vorig jaar schreef Van Houcke in het blaadje De Humanist een boos stuk over mijn persoontje.

Zonder een enkele vorm van onderbouwing, op een zinnetje na dat hij uit een TV-betoog had gerukt, loog hij dat ik over de oorlog in Algerije de Franse onderdrukkers gelijk gaf in het neerslaan van de opstand van de moslimse onafhankelijkheidstrijders. Dit terwijl alles, maar dan ook alles wat ik hierover heb geschreven - tal van columns en een autobiografische roman - met kracht en convictie het tegendeel beweerde. Ik stuurde een aantal van die columns naar De Humanist en naar Van Houcke. Hij bleef stilzwijgen in zijn duistere rattenhol. Nou, jongens en meisjes van het universele humanisme, met een eerste laureaat als die aartsleugenaar Van Houcke kunnen jullie dat prijsje volgend jaar beter afschaffen of dan toch maar bij Jules Croiset dumpen. "

No comments: