Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, December 18, 2009

Hillary Clinton is not an Honest Broker!!

Honest Broker als aanduiding voor iemand die de islam welgezind is, gaat het helemaal worden in 2010. Hillary Clinton is geen Honest Broker:

No comments: