Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, December 17, 2009

Is Jeroen Pauw wel een "Honest Broker"?

Zittenblijf  en handenschudweigeraar Advocaat   beschuldigde Jeroen Pauw er vorige week in de uitzending @P&W ervan geen "Honest Broker" te zijn. Wat the fuck is a honest broker?

Hier een andere mutsdragende moslim over de vraag naar een "honest broker"

Honest Brokers gaan nog eens heel groot worden in 2010!!

3 comments:

vanhetgoor said...

"Hij die de islam gefinancierd heeft!"

Sorry, hoor maar hier zakt mijn broek van af. Het was de 40 jarige rijke weduwe Khadija die huwde met de 25 jarige Mohammed. Onder invloed van zijn luxe leven, af en toe een strooptochtje hier, en een verovering daar kon hij werken aan zijn gedichten. De Heilige Profeet Mohammed heeft niet de islam gefinancierd, dit is in eerste instantie gedaan door Khadija, en later door de slachtoffers van de roofovervallen van de moslims. Iedereen die zulke onzin vertelt als Mr. Mohammed Enait die moet wel goed van de pot gerukt zijn, en niet kunnen lezen, want mijn kennis van de islam komt uit islamitische boeken. De islam is niet gefinancierd door Mohammed! Maar er is geen 'Honest Broker' die hem dat recht is zijn smoel durft te zeggen.

keesjemaduraatje said...

"hij die de Islam gefinaliseerd heeft" Dat wil zeggen de laatste phase heeft uitgevoerd.
Die opmerking is een verwijzing naar de opvatting dat de Islam al bestond voordat Mohammed leefde.

Smoor said...

Je kunt zeggen wat je wil, maar Pauw & Witteman zijn inderdaad geen 'honest brokers'. Zij zijn niet alleen partijdig tegen Enait, maar zijn ook nog eens schandalig partijdig tegen Wilders, en ze komen er bovendien openlijk voor uit. Journalisten behoren zo objectief mogelijk te rapporteren. Dat doen deze heren niet, en dus heeft Enait hier wel een punt. Verder ben ik van mening dat het niet erg is als het journaille zich tegen het mohamedanisme keert. Het wordt hoog tijd. Hoe zegt men dat in het Engels ook alweer? Oh ja: 'Never give a sucker an honest break! (You'll regret it)