Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, December 04, 2009

Islamitische groet tijdens oratie op de VU

Thijl Sunier werd als professor op de VU ("Islam in Europa") ingehuldigd. Tijdens zijn toespraak staat er op het scherm een islamitische groet. Mijn Gereformeerde Grootouders van zowel vaders als moeders kant, die destijds het geld voor de VU nog met dubbeltjes bij elkaar gespaard hebben, draaien zich om in hun respectievelijk graven. De VU heeft zijn verzet opgegeven.

Tijlsunnier_eidmubarrak

6 comments:

Peter Baas said...

De VU kan zich zolangzamerhand beter de Onderworpen Universiteit noemen.

Bange Medelander said...

Oh nee wat een drama weer, bedankt voor het onder de aandacht brengen van zulke misstanden! Waar moet het toch heen met dit land nietwaar? We worden gewoon onder de voet gelopen! Persoonlijk voel ik ook erg mee met de gereformeerden, zij hebben per slot van rekening het beste met ons (en onze roomblanke dochters) voor. Nu ja, wees blj dat je vrouw in ieder geval nu aan jouw kant staat.

Steady Freddy said...

Hey Keesje men leerde wellicht dat Abraham Kuyper de stichter van de VU was. Maar dat is de halve waarheid, het was bierbrouwer Willem Hovy van bierbrouwerij de Gekroonde Valk die een fors bedrag schonk aan Abraham Kuyper om de Vrije Universiteit te stichten.

Dit las ik op de site van de IKON erover:

De gereformeerde bierbrouwer Willem Hovy zag in dat een betrokken christelijk ondernemer moeilijk mensen aan de drank kan brengen. Zijn vriend Abraham Kuyper zei ooit: "Bij den chocoladeketel en de water- en melkkaraf kweekt ge geen geslacht van kloeke calvinisten." Willem Hovy is voorzichtiger en richt zijn reclame op het gezin. Op de achterkant van een prachtige kinderkaart waarop van Vollenhoven’s Stout, bier dat door Willem Hovy gebrouwen werd, wordt aangeprezen lees ik : 'wijn is tijdelijk opwekkend, maar stijgt licht naar het hoofd en is in ieder geval niet geschikt voor zwakken en kinderen’. Van Vollenhoven’s Stout daarentegen is bij uitstek geschikt voor alle zwakken, herstellenden, bloedarmen, maaglijders enz, zowel volwassenen en kinderen.'

Als deze kaart eerder was ontdekt, dan zou ze op veel studentenkamers prijken, alleen al om verontruste ouders van kroegtijgers aan de VU gerust te stellen. Op een prachtig affiche van de bierbrouwerij lees ik: ‘Van Vollenhoven’s Stout maakt actief.' Dat was de reden dat na de recente onthulling van het borstbeeld van Willem Hovy op de Vrije Universiteit deze Stout werd geschonken. Immers bij de chocoladeketel, de waterkan en de melkkaraf kweekt ge geen geslacht van kloeke calvinisten. De eerste gereformeerde heiligen zijn nauw verbonden met bier en jenever. Daarom dit jaar ook een speciaal gebrouwen Calvijnjenever in een speciale halve liter Calvijnfles. Een hele literfles zou voor de heilige Calvijn te veel zijn geweest.

vanhetgoor said...

Toch zou eens onderzocht moeten worden waarom oud studenten van de VU, zoals Wouter Bos en ook JP Balkenende naar ik meen, zo terughoudend zijn in het aanspreken van het islamistische volksdeel op hun verantwoordelijkheid en hun plichten.
Wouter Bos is telkens horende doof en ziende blind als het er op aan komt om misstanden aan te pakken. Ik weet wel dat Wouter Bos geen departement heeft dat hier raakvlakken mee heeft, maar Wouter Bos in zijn hoedanigheid als belangrijkste PvdA'er is niet genegen om dan ook maar de minste actie te ondernemen om bijvoorbeeld andere PvdA'er die zich misdragen aan te spreken. Neem bijvoorbeeld het vreselijke PvdA-voorstel om de islam te onderwijzen op openbare scholen in Amsterdam.
JP Balkenende is niet helemaal in staat om losgeslagen islamisten wakker te maken uit hun droom, de nachtmerrie voor mensen die niet in sprookjes geloven. Omdat hij zegt te werken vanuit zijn geloof is het voor hem niet makkelijk om anderen die ook zeggen te werken vanuit hun geloof te onthullen als hypocriete en achterbakse leugenaars.
Wat maakt het dat mensen niet meer logisch kunnen nadenken en reageren als de islam zich weer eens (zoals gewoonlijk) vrouwvijandig opstelt, diefstal en fraude goedpraat. Noem het rijtje maar op.

Waarom durft men niet te spreken als de aanhangers van de islam de misdagen begaan vanuit hun geloof? Dit moet onderzocht worden!

Marco Knol said...

@ SF
Jenever stookt men.

Overigens is van Vollenhoven's stout erg lekker en inderdaad zeer voedzaam. Vloeibaar brood. Drink het alleen niet op een nuchtere maag in de volle middagzon, want ook deze stout stijgt wel degelijk naar het hoofd.

sjun demarteaere said...

Waar arabisering en verpolitiekte 'wetenschap' samengaat daar gedijt nieuwspraak en een gespleten tong. Wantrouw dit soort submissieve 'wetenschappers' en luidt de klok voor revolte. Nu dat nog kan.

Constantinopel viel door wedijver en gebrek aan actie. Wenen kon echter door moed van Jan Sobieski en zijn gevleugelde huzaren worden ontzet. Ook Spanje kon na voleindiging van de Reconquista door de verenigde krachten van Aragón en Castilië tot bloei komen.

Vandaag de dag is er een onverzettelijke geest van Karel Martel en Don Pelayo gecombineerd met de niet verzakende scherpte van Ximenes de Cisneros nodig om de koloniserende strategie van gezinsvereniging, baarmoeder en voorzorgzuchtigen die naar Mohammed toewerken met succes te kunnen keren.

Laat dit echter de gulle lach niet verzieken. Relativerende humor in combinatie met gedeelde belichting en kennis vormt karakter en maakt volken weerbaar.
;)