Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, December 03, 2009

Jezus was de eerste Palestijnse Martelaar

De kranten en de TeeVee programmas van de Palestijnse Autoriteiten doen er nu alles aan om Jezus voor te stellen als Palestijnse Martelaar. De historische Jezus was een in Judea levende Jood. De Palestijnse Autoriteiten maken van hem een Palestijn. Geografisch hebben ze gelijk, want Judea ligt in het Jesus1 huidige door Israel bezette Westelijke Jordaanoever. Qua etniciteit is het natuurlijk een lachwekkende propaganda.    “We must not forget that Messiah [Jesus] is a Palestinian, the son of Mary the Palestinian.” [Al-Hayat Al-Jadida, Nov. 18, 2005] (Bron: Palwatch.org)

Dit is niet alleen een verdraaing van Jezus' persoonlijke geschiedenis, het is ook een historische leugen. De Romeinen veranderden de naam van het gebied Judea en Israel naar Palestina, 136 jaar na de dood van Jezus, als straf voor de mislukte Joodse opstand.

Een ander leugen: Jezus wordt als Shahid (een heilige islamitische martelaar) voorgesteld. Hoewel de islamitische leer het evangelie van Jezus ziet als onderdeel van de islamitische leer, wordt hij nergens in de islamitische boeken als Shahid voorgesteld.
De woorden op het kruis van bovenstaande tekening: “Palestine.” [“Intifada”, supplement to Al Hayat Al Jadida , Dec. 11, 2000] 

3 comments:

Mark d'Aviano said...

Vreemd.
The issue of Jesus' death is important to Muslims as they believe that Jesus will return at the end of time. Muslims believe Jesus was not crucified but was raised bodily to heaven by God, which is in opposition to the consensus among Western Scholars that he did die
...
On the interpretation of the minority of Muslims who accept the crucifixion, ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_view_of_Jesus'_death

Tarak said...

Hmm "Palestine" op het kruis is toch wel heel erg in tegenspraak met:

Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum

vanhetgoor said...

Mij hier kwaad om maken heeft niet zo heel erg veel zin. Palestijnen hebben ten eerste niet genoeg kennis van zaken om zich een voorstelling te kunnen maken van wat Jezus in gang heeft gezet. Verder hebben Palestijnen absoluut helemaal niets met Jezus, hij stond voor compassie en liefde en vergeving. Kom daar eens in in de door de Palestijnen bezette gebieden. Vergeet het maar!

Een Palestijn is een inwoner van het huidige Israël die geen jood is en structureel ontevreden is met de onafhankelijkheid van Israël. Jezus was een jood van circa twee millennia geleden die nagedacht heeft en inzag dat al die regels en wetten niet zo heel erg bevorderlijk zijn voor de samenleving. Jezus is geen Palestijn en wat zijn gedrag en filosofie betreft zou hij het ook nooit kunnen worden of zich er ook maar in het minste of geringste mee verwant kunnen voelen. Achteraf Jezus claimen is gelijk aan Anne Frank claimen voor de strijd voor de Palestijnen (dat doet men namelijk ook). Het is gevaarlijke onzin, ik hoop dat er iemand opstaat die dit soort onzin met kracht kan neerslaan. Men hoeft slechts het leven van Jezus te vertellen om in te zien dat het een soort van hoerengedrag is. Ik bedoel hiermee te zeggen, een lijk opgraven en dat dan publiekelijk te gelde maken voor verachtelijke ideeën en filosofieën. Bij de laatste herdenking van de jodenvervolging in Amsterdam was een soort delegatie van Nieuwe Nederlanders met Palestijnen shawltjes om. Dat is zo'n verschrikkelijke ontkenning van de werkelijkheid dat dit bijna met geen pen te beschrijven is. Een meisje dat als gevolg van haar geloof en cultuur is afgeslacht, laten herdenken door tuig dat het liefste aan elke boom een jood ziet hangen, en de steen waarachter een jood zich kan verstoppen, het liefst geworpen ziet worden op die jood.

Ook dit is schandelijk, Jezus was geen Palestijn, hij was juist een anti-palestijn.