Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, December 22, 2009

Mohammed Enait over Stan van Houcke

Waarom wordt Stan van Houcke niet aangeklaagd en veroordeeld wegens het aanzetten tot geweld en het bagatalliseren van terrorisme? Op grond van de nieuwe anti-terreurwet zou dat namelijk mogelijk zijn. Zittenblijvend Advocaat Mohammed Enait legt het even uit:

Het einde van de rechtstaat

Als we dadelijk willen dat Nederlander van Turkse afkomst die nu ontkent dat er ook maar één Armeniër is omgebracht subiet wordt gebombardeerd tot een brutale, ongecultiveerde holocaustontkenner, dan hebben we eerst een strafrechter nodig die vaststelt dat de genocide op Enait de Armeniërs een onweerlegbare historische feit is geweest. Dat zou knap zijn als je bedenkt dat het publieke debat over dit onderwerp nog in volle gang is. De wet wordt dan niets meer en niets minder dan een willekeurige inperking van het publieke debat. Het publieke debat wordt dan verplaats van het publieke domein naar de rechtszaal waar een rechter als een postmoderne Alexander van Macedonië gordiaanse knopen moet doorhakken over thema’s waar academisch geschoolde geschiedkundigen al decennialang hun gebit op stuk bijten. Daardoor ontstaat het gevaar dat in essentie historische, religieuze en politieke controverses door de strafrechter moeten worden beslecht, zonder dat de wetgever hem daarvoor afdoende beoordelingscriteria heeft aangereikt. Het zwaard van Damocles bungelt dan vervaarlijk boven de rechtstaat. De rechter wordt dan immers gedwongen politieke uitspraken te doen en moet met een mond vol kaviaar een u-vraagt-wij-draaien rechtspraak in stand houden om zo het morrende plebs en canaille tevreden te houden.

Jammer genoeg ben ik clairvoyant genoeg om in te zien dat er eerder een gevangenisstraf boven het hoofd van deze ongecultiveerde, holocaustontkennende Turk hangt, dan bij bijvoorbeeld een respectabele VPRO opiniemaker en radiojournalist als Stan van Houcke die de terreur van Bin Laden op 11 september vergoelijkte en in een boekje over die aanslag schreef: ’De ontheemden, de machtelozen, de geterroriseerden, de onmondigen slaan terug met terreur’. En wat te denken van Maarten van Rossem die stelt dat de gevolgen van 9/11 schromelijk overdreven zijn. Moet hij dan ook in de gevangenis omdat hij bagatelliseert?

Neen, natuurlijk niet want iedereen voelt instinctief aan dat het wetsvoorstel niet is geschreven voor onze Van Houcke’s en Van Rossems. De wet heeft als doel imams te verbieden ferme, flinke, stevige en machtskritische uitlatingen te doen. De wet heeft als doel Marokkaanse pubers af te laten schrikken met een gevangenisstraf die nu nog met foto’s van de moordenaar van Theo van Gogh naar school gaan. De tsunami-terreur van het omgekeerde dogma zal er dan voor zorgen dat de wet juist dat doet wat hij beoogt tegen te gaan, namelijk:” ….groepen tegen elkaar op te zetten en onlustgevoelens in de samenleving (verder) aan te wakkeren.” De dijken zullen dan definitief doorbreken en de strafrechtelijke apartheidswerkelijkheid zal uiteindelijk young and angry, verongelijkte allochtonen uitnodigen straatbarbecues en burgermaatschappelijke crematies in besloten kring in onze eigen banlieues te houden. Dit omdat net als bij terrorisme de oorlog ter bestrijding ervan immers gekenmerkt wordt door nogal veel non-combattanten onder de slachtoffers.

Dit artikel met de titel "Een apologie voor de apologie" won de advocaat Mohammed Enait een PvdA essay wedstrijd en werd hij bewonderend toegesproken door Wouter Bos.

7 comments:

Jaan Krats said...

Bewonderend toegesproken door Wouter Bos. Als ik bewonderend toegesproken zou worden door Wouter Bos zou ik vragen om me van te voren op de electrische stoel te zetten. Bos is een stuk vuilnis ongelofelijk. Dit stuk drek presteert het om te beweren: Wij als PvdA zullen de moslima's verdedigen die op straat worden aangevallen voor het dragen van een hoofddoek. Ten eerste dat soort vrouwen zijn niets meer en minder dan provocateurs. Ten tweede gebeurt wat Bos beweert niet eens in Nederland. Wat wel gebeiurt zijn berovingen enz. door de cultuurverrijkers. Hier is Enait de Zot er één van.

Marco Knol said...

Ik meende eigenlijk te weten dat Bos wel kritisch was op de inhoud van het stuk.

Polemisch wel een leuk, en inhoudelijk ook niet eens slecht, stukje overigens. Of je het er mee eens bent is een ander verhaal. Ik moet trouwens zeggen dat ik zijn taalgebruik al lezend heel wat beter te pruimen vind, maar dat zal liggen aan het feit dat het rustiger kan doordringen.

En tja, wanneer gaan "oorlogsslachtoffers" over in massamoord en wanneer gaat die laatste categorie over in genocide? Juridisch een interessant item en ongetwijfeld diverse promoties waard, want ik denk niet dat je die grens getalsmatig, absoluut of relatief, kunt vaststellen.

Marrtien Pennings (Kassander, Leo Sar said...

En dan staar je dus écht in de afgrond.
Deze vleesklomp geworden gekte, als wijsheid bekroond door de glimmende tuinkabouter van de PvdA. Er is,op het gebied van intellect en moraal, werkelijk iets verschrikkelijks aan de hand in Nederland. Wie kan deze Gordiaanse knoop van waanzin nog ontwarren? Het is goddomme apokalyptisch van bavianitude!

Essie said...

@ Martien: cognac of whiskey?

Natasha said...

Als die vrouwen niets meer of minder zijn dan provocateurs lijkt me dat des te meer reden om ze vooral niet aan te vallen. Zoals niemand het verdient aangevallen te worden op straat, provocateur of niet.

vanhetgoor said...

Vergeef mij dat ik slechts één aspect pak om op te reageren, nl. dat er nu nog een discussie zou zijn over juistheid van de Armeense genocide. Er kan geen strafrechter een uitspraak doen over de Turkse genocide op Armeniërs omdat alle daders reeds lang overleden zijn. De slachtoffers zijn overigens ook de pijp uit, laat daar geen discussie over zijn. Er kan dus niemand meer worden gedagvaard. Tevens zijn er geen getuigen meer in leven die kunnen verklaren dat zij het gezien hebben. Er zijn nog een paar foto's van. Maar de betekenis van die foto's wordt door de Turkse overheid in twijfel getrokken, "kijk toch eens wat een domme mensen die Armeniërs zijn, zonder schoenen en met enkel een dun hemdje aan door de sneeuw lopen, als je zo vermagerd bent dan moet je niet op wintersport gaan!"
Er is geen strafrechter die zijn vingers hier aan wil branden, ten eerste omdat het lang geleden is, en ten tweede omdat de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars, niet door de verliezers.
Misschien kunnen we dan nog het systeem van de islamitisch doctrine gebruiken om recht spreken. Ik mag deze doctrine gebruiken omdat ik een foto van Allah heb. De Barmhartige Erbarmer staat op die foto samen met zijn trouwe Profeet Mohammed (Vrede zij met Hem). En hij eet uit een trog zijn voer. Allah en Mohammed staan samen in de modder zoals andere varkens ook altijd leuk vinden. Door een strafrechter te laten verklaren dat er een Allah bestaat (ik heb zijn foto) wordt Allah plotseling een entiteit. Dan kan Allah niet meer ontkend worden, net als de Armeense wintersport foto's, daar is volgens de Turken ook een foto van. Maar de verhalen van de nabestaanden worden ook betwijfeld door Enait, die wil de rechter een uitspraak laten doen. Dit is lariekoek! Het kan niet. Wat ik mij werkelijk afvraag is welk geestverruimend middel Mr. Mohammed Enait heeft gebruikt om dat essay te schrijven. Steeds worden zijdelingse zaken er bij getrokken die kant nog wal raken. Er wordt geen punt gemaakt en wordt aangetipt, geïnsinueerd en verder gesprongen. Dit is geen essay. Dit is troep!
Wouter Bos mag voortaan elk jaar de Wed. Florrie de Rost van Tonningen-prijs uitreiken aan de beste holocaust ontkenner. Mohammed Enait heeft de zijne al te pakken. Dan wil ik bij deze Wouter Bos nomineren voor de Bernie Madoff-prijs voor de economie. Voor het misschien wel zestig miljard Euro toestoppen aan noodlijdende Belgische aandeelhouders van matig functionerende banken, waardoor gewone Nederlanders voortaan twee jaar later met pensioen moeten.

Natasha said...

De Florrie Rost van Tonningen prijs voor de beste genocideontkenning, ik vind het geniaal. Ik vind wel dat eea ruim bezien moet worden. Alle massamoorden mogen, en alle vormen van ontkenningen, dus ook goedpraten en ander strontafschuiven.

Nominaties!